Bilder från tobaksseminariet

 

 

 

 

 

 

 

Här inleder jag med att prata om vikten att våga ta sig ann de stora frågorna och lita på att man kan förändra världen!

 

 

 

 

 

Här är hela vår kompetenta panel som presenterade spännande fakta och visade att det går att vässa Sveriges tobakspolitik så att vi kan röra oss snabbare mot ett rökfritt samhälle.

Seminarium i Sveriges Riksdag om förbud mot rökning

Jag har tillsammans med Tobaksfakta bjudit in till ett seminariumi Sveriges Riksdag för att prata om hur vi får ett slut på rökning.
I dag dör ca 18 personer varje dag bara i Sverige av rökningen. Målet måste vara rädda liv genom att totalförbjuda rökning.
I oktober 2010 införde Finland en långsiktig och kraftfull hälsopolicy. Visionen är att alla barn ska utvecklas i ett tobaksfritt samhälle – det har de rätt till.
Finland har gått före när det gäller tuff lagstiftning. Som ett steg mot totalförbud har man nu skärpt straffen för de som säljer till minderåriga, det kan nu ge fängelsestraff samt att innehav av cigaretter är förbjudet för de under 18 år.
Vi har bjudit in Antero Heloma – Principal Medical Adviser, National Institute for Health and Wellfare (THL), Finland för att berätta hur det går.

 

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet med ansvar för Folkhälsofrågor

 

Ett tobaksfritt samhälle? Vad kan vi lära av Finland?

  Sedan 1 oktober 2010 har Finland en av Europas mest långtgående och kraftfulla tobakslagar. Målet är att minska rökningen så att landet blir tobaksfritt omkring 2040.

Tankesmedjan Tobaksfakta har en vision om ett slutdatum för tobaksbruket även i Sverige. Utgångspunkten är alla barns rätt till hälsa och att få utvecklas i rökfria miljöer, där de också skyddas mot att själva börja använda tobak som i förtid dödar varannan brukare.

Seminarium i riksdagshuset klockan 13.00 på onsdag den 9 november.
Seminariet pågår till 14.30 i lokalen RÖ2-mittpoolen – våning 2

13.00 inledning. Riksdagsledamoten Henrik Ripa (M), Socialutskottet

13:05 Finlands tobakslag. Den medicinske rådgivaren vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors, överläkaren Antero Heloma, berättar:
a) komponenterna i den nya lagen
b) hur lagen kom till
c) hur den förankrades

13.35 Hur lever Sverige i ett barnperspektiv upp till internationella konventioner och avtal? Sara Sanchez Bengtsson, Internationell sekreterare, Tankesmedjan Tobaksfakta
13.50 Barnens rätt till ett tobaksfritt Sverige år 2035? Svensk tobakspolitik i dag och vägen framåt. Göran Boëthius, Ordförande, Tankesmedjan Tobaksfakta; Margaretha Haglund, Tobakspolitisk expert, Tankesmedjan Tobaksfakta
14.30 Slut

För mer information: www.tobaksfakta.se

Välkommen!
Kontaktperson: Generalsekreterare Ewy Thörnqvist,
072 741 74 33
ewy.thornqvist@tobaksfakta