Grattis Floda

Det är med stor glädje som vi konstaterar att Jonas Brandström skall ta över Garveriet i Floda. Jonas har ett stort engagemang och en förmåga att hitta gemensamma lösningar med stor delaktighet. Jonas förankring i samhället gör att framtiden för Floda helt plötsligt ser väldigt ljus ut. Det blir en stor kontrast mot hur arbetet har fungerat under de senaste åren.

Jonas engagemang i Öijared Akademi och deras arbete med Blue Economy gör att jag ser med spänning fram emot vad som kommer att hända på Garveriet. Får vi se nydanande projekt där hållbarhet kopplas till ekonomi. Kan vi hoppas på något som Gunther Pauli kommer att lyfta fram som ett gott exempel i framtida böcker.

http://oijaredakademi.se/

image

http://www.theblueeconomy.org/Home.html

 

image