Andraplats i provvalet till regionen

Stort Tack till alla som röstade på mig i moderaternas provval i Västra Götaland Västra.

En andraplats känns oerhört hedrande och grattis till Sofia Westergren till första platsen (samt hennes 3:e plats på riksdagslistan).

Efter många år i kommunpolitiken i Lerum och Sveriges riksdag ligger nu mitt fokus på regionen och sjukvården. Mina erfarenheter från Cancerfonden och ett antal ideella folkhälsoorganisationer som VISIR, SMART och Tobaksfakta kan nu komma till nytta i regionpolitiken.

Resultat

Sofia Westergren (1.116)
Henrik Ripa (1.110)
Annika Tännström (957)
Marith Hess (840)
Arne Lernhag (702)

Tomas Tobé på besök i Lerum – Det skall vara svårt att vara kriminell

 

Tomas är moderaternas rättspolitisktalesperson. Han besökte polisen i Lerum och pratade med lokala moderatpolitiker om moderaternas nya rättspolitik. Målet är att det skall vara svårt att vara kriminell detta bland annat genom att ta bort mängdrabatten när brottslingar har begått många brott, inte heller skall man få rabatt för att man är ung. Är man myndig så får man stå tillsvars för det man gör.

Förslag:

  • Fler poliser med högre lön och förutsättningar att klara sitt viktiga uppdrag i hela landet.
  • Krafttag mot kriminella gäng – återta kontrollen över utanförskapsområden.
  • Skärpta straff för grova brott och angrepp mot blåljuspersonal.
  • Ökade resurser, skärpta straff och bättre verktyg för att bekämpa terrorism och radikalisering.

https://moderaterna.se/trygghet

Lerum störtdyker i skolranking

 

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Lerum styrt av Socialdemokraterna (med stödpartierna Liberalerna, Centern och Miljöpartiet) störtdyker i Lärarförbundets senaste skolrankning. Lerum är nu nere på 215:e plats av Sveriges 290 kommuner. Vi var missnöjda när vi låg på 145:e plats 2014. Med tanke på vår kommuns ekonomiska förutsättningar och föräldrars utbildningsbakgrund borde vi ligga oerhört mycket bättre till.

Det mest allvarliga är lärarnas arbetsmiljö där vi ligger på 245:e plats när det gäller friska lärare. 2013 låg vi på 2:a plats när det gällde lärarlöner i hela landet. Nu har vi rasat ner till 34:e plats.

Resurser är inte ett mått på kvalitet men 272:a plats av 290 känns orimligt lågt för Lerum, bara senaste året har vi rasat 46 platser.

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/

Cancerfondens Rosa Bandet

Varje oktober anordnar Cancerfonden en Rosa Bandet kampanj för att få in pengar till forskning och öka medvetenheten om hur man förebygger Cancer.

Varje år får drygt 61 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får cirka 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Cirka 50 män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor.

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre. Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är drygt 60 år. Färre än fem procent är under 40 år.

Flera olika studier har visat att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att motion har gynnsam verkan och minskar risken.

https://www.cancerfonden.se/rosabandet

Minnesord Christina Lundin

Christina Lundin

Foto: Daniel Elfvelin

Foto: Daniel Elfvelin

Christina har alltid funnits i Lerum och bevakat vad som händer och sker. Under mina 25 år som politiker fanns hon där hela tiden. Ingen kunde som hon se igenom den politiska retoriken och ställa de rätta frågorna. Frågor som inte ens de insatta kunde ställa.

Man gick aldrig oförberedd till en intervju med Christina för man visste att frågorna skulle bli tuffa. Christina visste ofta mer än det hon skrev. Hon funderade mycket på vad hon kunde skriva för att inte skada någon i onödan, det gjorde att man kunde vara väldigt öppen när man pratade med henne. Christina skrev inte sensationsjournalistik men lyckades ändå få det att bli väldigt spännande att läsa hennes texter. Tänk om alla journalister kunde skriva på ett så ärligt sätt.

Christina var så mycket mer än bara en journalist även om hon la ner oändligt mycket tid på Lerums Tidning. I Rotary drev hon Ruby cup projektet där hon hjälpte kvinnor i Afrika. Det kändes som om Christina hade en outtömlig källa av energi. Hon satt sena nätter och lyssnade på kommunfullmäktigesammanträde och antecknade eller förevigade invigningar på helger och premiärer på Dergårdsteatern.

Christina var en kvinna att beundra för allt fantastiskt hon har gjort. Vi kommer att sakna henne så mycket. Mina tankar går till hennes man och barn.

 

Henrik Ripa

Rosa bandet

Syftet med Cancerfondens kampanj är att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer, samt bedriva påverkansarbete. Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 515 miljoner. Under oktober färgas Sverige rosa med hjälp av företag, föreningar och privatpersoner.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får drygt 7 800 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre – färre än drygt fem procent är yngre än 40 år. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer, men viktiga 20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

https://www.cancerfonden.se/rosabandet

Rosa bandet 2015

Gymnasiet måste rivas, kulturhus i resecentrum

Efter vårens och sommarens provpålning under Lerums gymnasium står det nu klart att grundförstärkningar i form av pålning blir avsevärt dyrare än de 53 miljoner man hade räknat med. Att lägga 130-140 miljoner på stabiliseringar är orimligt för en äldre fastighet. Fördelen är att man kan använda skola i 10 år till utan problem. Gymnasiet fortsätter därför att bedriva sin verksamhet i Dergårdsområdet medan kommunen tar fram förslag på en långsiktig och hållbar lösning för gymnasiets lokalbehov. Nu måste vi påbörja arbetet med planerna för att bygga ett nytt gymnasium. Detta kommer självklart påverka planerna på en ny idrottshall och kulturhus. Den självklara lösningen som moderaterna har fört fram sedan tidigare är att planera för att kulturhuset skall ligga i det nya resecentrum och flytta över biblioteket dit.

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/Grundforstarkningar-blir-dyra/

Sävegårdens äldreboende blir hem för ensamkommande

För de äldre som bott på Gamla Sävegården står nu Nya Sävegården redo att ta emot. Det är fantastiskt fint äldreboende som är ljust och varmt, med den senaste tekniken inom modern äldreomsorg. En trygg boendemiljö i en miljöklassad byggnad.

Nya beräkningar pekar på att äldreomsorgsplatserna på Gamla Sävegården som skulle renoveras inte behövs. Inte heller det planerade nya boendet i Lerum. Det handlar om nästan 100 platser som man så sent som för ett år sedan ansåg att Lerums kommun behövde.

Stämmer det är det väldigt positivt att man kan använda Gamla Sävegården till ensamkommande ungdomar. Men det känns väldigt konstigt att behovet plötsligt har minskat med 100 platser på våra äldreboenden.

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/Lerums-kommun-oppnar-boende-for-ensamkommande-barn-i-kommunal-regi/

 

Nya Sävegården 2

Sista beslutet om nya cigarettpaketen

EU-kommissionen fattade den nionde oktober det slutgiltiga beslutet om hur de hälsovarningar ska utföras som ska gälla för paket med cigaretter och rulltobak från maj 2016. Det är då som tobaksproduktdirektivet med beteckningen 2014/40/EU ska börja tillämpas i samtliga medlemsländer. Hur ett cigarettpaket ska se ut från och med maj 2016 gör kommittén ett försök att visa med en elektronisk modell. Vad som  generellt gäller för cigarettpaketen är att varningar i text och bild tillsammans ska täcka 65 procent av de båda stora ytorna.

Tobaksförpackningarna ska även rymma information om rökavvänjning. I övrigt gäller att karakteristiska smaktillsatser i cigaretter och rulltobak är förbjudna.

Missledande uttryck på tobaksförpackningarna förbjuds. Tobaksbolagen är skyldiga att till medlemsstaterna i detaljerade rapporter uppge vilka ingredienser som finns i tobaken. Det gäller särskilt cigaretter och rulltobak. Vissa mindre tobaksförpackningar förbjuds.

http://tobaksfakta.se/nyheter/sista-beslutet-om-nya-cigarettpaketen/

 

Nya_paketen

Grattis Floda

Det är med stor glädje som vi konstaterar att Jonas Brandström skall ta över Garveriet i Floda. Jonas har ett stort engagemang och en förmåga att hitta gemensamma lösningar med stor delaktighet. Jonas förankring i samhället gör att framtiden för Floda helt plötsligt ser väldigt ljus ut. Det blir en stor kontrast mot hur arbetet har fungerat under de senaste åren.

Jonas engagemang i Öijared Akademi och deras arbete med Blue Economy gör att jag ser med spänning fram emot vad som kommer att hända på Garveriet. Får vi se nydanande projekt där hållbarhet kopplas till ekonomi. Kan vi hoppas på något som Gunther Pauli kommer att lyfta fram som ett gott exempel i framtida böcker.

http://oijaredakademi.se/

image

http://www.theblueeconomy.org/Home.html

 

image

Lerum i fritt fall i näringslivsfrågor

Efter valet 2014 valde FP och C att lämna alliansen för att stödja en Socialdemokratisk kommunsstyrelse ordförande. Man började sammarbeta redan på hösten 2014. Enligt egna löfte så skulle man nu satsa på näringslivet.

Vad har då blivit resultatet efter ett år. I våras intervjuades företagare och politiker i Lerums kommun.

Kommunen tappar 71 platser från 75 till 146:e plats. Vi var absolut inte nöjda innan med en 75:e även om det var en kraftig förbättring mot 2013.

Varför 146:plats 2015? I princip tappar vi inom alla områden.

Men de värsta områdena är ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” och ”Tjänstemännens attityder till företagande”

 

RANKING: ENKÄT

Här kan du se hur Lerum har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.  Rankingen 2015 bygger på enkätsvar från våren 2015.

+/- ENKÄTFRÅGA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
-63 Service till företag 239 176 170 188 183 151 155 98
-51 Tillämpning av lagar och regler 186 135 74 139 91 154 204 72
+4 Konkurrens med företag 46 50 121 79 128 33 68 20
-102 Tillgång till kompetens 131 29 32 24 50 16 59 80
-19 Vägnät, tåg- och flyg 59 40 48 50 54 47 51 64
+24 Tele- och IT-nät 158 182 95 158 77 100 126 72
-92 Sammanfattande omdöme 215 123 185 167 112 102 122 68
-96 Allmänhetens attityder till företagande 171 75 69 85 100 82 142 55
-113 Kommunpolitikernas attityder till företagande 229 116 97 133 114 115 134 56
-77 Tjänstemäns attityder till företagande 260 183 120 169 143 83 157 64
+2 Medias attityder till företagande 137 139 49 32 93 20 80 15
-110 Skolans attityder till företagande 206 96 56 89 31 27 136 25

 

Läs mer på:

http://www.foretagsklimat.se/lerum

 

Värdfamilj för ensamkommande

Sektor stöd och omsorg I Lerum annonserar efter värdfamiljer, familjer som kan tänka sig att öppna sitt hem under en kortare tid för ensamkommande barn eller ungdom.

​Migrationsfrågorna är ju mycket debatterade och diskuterade i media idag, och vill du veta vad det innebär att vara värdfamilj till ensamkommande barn och ungdomar och finns det information att läsa på kommunens webbplats:

http://www.lerum.se/ensamkommande

 

 

Herrgårdsbacken på gång

Herrgårdsbacken

Nu är äntligen granskning av förslag till detaljplan för Herrgårdsbecken i Floda på gång. Granskningstiden är från den 2 september till den 30 september. Nu får vi bara hoppas att inte olika egenintressen försöker stoppa projektet igen som skett i tidigare steg i processen. Vi har sett fejkade skräckbilder på hur det kommer att se ut för att försöka stoppa projektet. Vi är många nu som hoppas att utveckling skall ta fart i Floda.

Ni kan läsa om förslaget på : www.lerum.se/herrgardsbacken

 

Lerum i botten i när det gäller service till företagen

Företagare allt nöjdare med kommuners service men inte i Lerum. Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Tyvärr kan vi konstatera att Lerum ligger i botten i Göteborgs regionen när det gäller service till företag. Moderatastyrda Partille och Öckerö ligger i toppen. Lerum måste titta på vad de gör som inte vi gör.

NKI (Nöjd kund index)

Partille 71 (+5)
Öckerö 70
Lilla Edet 68
Göteborg 66
Mölndal 66
Härryda 65
Stenungsund 64
Kungsbacka 63
Ale 63
Alingsås 62
Lerum 61
Tjörn 60

Hela Sverige 68

Länk : http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2015.html

 

Lerums kommun gynnar enskilt företag

På kommunsstyrelsens förra möte beslutades att man skulle gå in och sanera mark i anslutning till Garveriet i Floda, moderaterna reserverade sig mot beslutet. Den privata fastighetsägaren hade fått tillstånd att på egen bekostnad sanera marken då det skulle möjliggör en exploatering av hans fastighet och kraftigt höja värdet på hans tomt. Med en ny socialdemokratisk majoritet passar fastighetsägaren på att försöka få kommunen att stå för kostnaden. Till vår stor förvåning valde man att betala hälften av sanering. Marken ägs av Lerum Fjärrvärme. Men att de inte står för kostnaden beror på att bolaget ägs till 49% av Göteborg Energi som aldrig skulle gå med på det då Lerum Fjärvärme inte behöver göra det. Så resultatet blir att det blir Lerums skattebetalare som får betala inte Göteborgarena som äger halva bolaget och fastighetsägare kommer undan med halva kostnaden. Ännu ett exempel på hur pengarna rinner mellan fingrarna på den nya majoriteten.

När får vi se Bovieran i Lerums Kommun?

Nu får den socialdemokratiska majoriteten sätta ner foten och visa handlingskraft. Kommunen har länge velat få ett boenden liknande Bovieran. När de nu är intresserad får de till besked att det inte finns någon mark. I en kommun på 258 kvadratkilometer låter det otroligt. Moderaterna vill lägga ett tydligt uppdrag att detta är ett prioriterat projekt. Det är extra viktigt nu när bostäderna i centrum inte blir av på grund av bland annat det bakåtsträvande folkpartiets aktiva motstånd till nya lägenheter nära kollektivtrafik.

Lerums största miljöprojekt i hamn, RYA tunneln

RYA tunneln innebar bättre rening och möjligheten att klara framtida miljöutmaningar på ett mycket bättre tillsammans med regionens bolag Gryaab. Att sedan det renade vattnet inte längre går ut i Aspen är också ett plus. Projektet höll sig inom de ekonomiska ramarna och den rättsliga tvisten avbröts när motparten insåg det orimliga i sina krav. Lite skrämmande är det ändå att ett ärende kan gå så långt. Ibland skulle man vilja ha en rimlighets prövning först innan så många miljoner läggs ner.

Taiwanresa v. 44

Veckan som kommer är en så kallad plenifri vecka då vi riksdagsledamöter varken har utskott eller debatter på riksdagen. Dessa veckor är bra tillfällen för oss att göra fler studiebesök än vanligt eller längre resor för att ta in ny kunskap. På inbjudan av Taiwans ambassad i Sverige åker jag och min riksdagskollega Gustaf Hoffstedt, Gotland, till Taiwan. Det fullmatade programmet startar nu på måndag och avslutas på fredag.

Resan är skräddarsydd efter våra politikområden; i mitt fall tobak, folkhälsa, socialtjänst och socialfrågor i allmänhet. Taiwans speciella internationella status påverkar hälsofrågorna i landet vilket blev kännbart 2003. Då Taiwan inte var med i WHO när utbrottet av SARS slog till blev att det blev svårt för omvärlden att kontrollera det luftburna viruset. Taiwan har ett starkt önskemål om att få bli medlem i WHO. Bland annat CNN tog upp detta 2003.

Vi kommer bland annat möta generaldirektören för hälsodepartementet och besöka det nationella hälsoforskningsinstitutet. Vi kommer också att besöka kulturinstitutioner och diskutera kulturfrågor då Gustaf sitter i Kulturutskottet. Denna del av programmet ger ett ypperligt tillfälle att vidga diskussionerna till länken folkhälsa och kultur som jag engagerad i. I denna del av programmet besöker vi till exempel Xue Xue institutet som fokuserar på kulturella och kreativa näringar och det nationella centrumet för traditionell konst.

Utöver dessa punkter kommer vi att träffa Vanessa Yea-Ping Shih, viceminister, utrikesdepartementet samt Jens Wernborg från Svenska Exportrådet i Taiwan. Det ser ut att bli en hektisk men intressant resa.

Bilder från studiebesök och LOV-seminarium i Göteborg

 

Professor Ingemar Ihse berättar om utmaningarna som sjukvården står iför för att förbättra och effektivisera utbildningen av kirurger.

Här är en av Simulatorcentrum Västs patienter som är en docka med andning puls och allting annat en riktig patient har.

Här får jag prova på att plocka bort gallsten i en simulator för titthålskirurgi.

Här har vi Lena och Chenay från Varberg som berättar om hur de har infört LOV i sin kommun.