Andraplats i provvalet till regionen

Stort Tack till alla som röstade på mig i moderaternas provval i Västra Götaland Västra.

En andraplats känns oerhört hedrande och grattis till Sofia Westergren till första platsen (samt hennes 3:e plats på riksdagslistan).

Efter många år i kommunpolitiken i Lerum och Sveriges riksdag ligger nu mitt fokus på regionen och sjukvården. Mina erfarenheter från Cancerfonden och ett antal ideella folkhälsoorganisationer som VISIR, SMART och Tobaksfakta kan nu komma till nytta i regionpolitiken.

Resultat

Sofia Westergren (1.116)
Henrik Ripa (1.110)
Annika Tännström (957)
Marith Hess (840)
Arne Lernhag (702)

Tomas Tobé på besök i Lerum – Det skall vara svårt att vara kriminell

 

Tomas är moderaternas rättspolitisktalesperson. Han besökte polisen i Lerum och pratade med lokala moderatpolitiker om moderaternas nya rättspolitik. Målet är att det skall vara svårt att vara kriminell detta bland annat genom att ta bort mängdrabatten när brottslingar har begått många brott, inte heller skall man få rabatt för att man är ung. Är man myndig så får man stå tillsvars för det man gör.

Förslag:

 • Fler poliser med högre lön och förutsättningar att klara sitt viktiga uppdrag i hela landet.
 • Krafttag mot kriminella gäng – återta kontrollen över utanförskapsområden.
 • Skärpta straff för grova brott och angrepp mot blåljuspersonal.
 • Ökade resurser, skärpta straff och bättre verktyg för att bekämpa terrorism och radikalisering.

https://moderaterna.se/trygghet

Lerum störtdyker i skolranking

 

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Lerum styrt av Socialdemokraterna (med stödpartierna Liberalerna, Centern och Miljöpartiet) störtdyker i Lärarförbundets senaste skolrankning. Lerum är nu nere på 215:e plats av Sveriges 290 kommuner. Vi var missnöjda när vi låg på 145:e plats 2014. Med tanke på vår kommuns ekonomiska förutsättningar och föräldrars utbildningsbakgrund borde vi ligga oerhört mycket bättre till.

Det mest allvarliga är lärarnas arbetsmiljö där vi ligger på 245:e plats när det gäller friska lärare. 2013 låg vi på 2:a plats när det gällde lärarlöner i hela landet. Nu har vi rasat ner till 34:e plats.

Resurser är inte ett mått på kvalitet men 272:a plats av 290 känns orimligt lågt för Lerum, bara senaste året har vi rasat 46 platser.

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/

Cancerfondens Rosa Bandet

Varje oktober anordnar Cancerfonden en Rosa Bandet kampanj för att få in pengar till forskning och öka medvetenheten om hur man förebygger Cancer.

Varje år får drygt 61 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får cirka 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Cirka 50 män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor.

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre. Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är drygt 60 år. Färre än fem procent är under 40 år.

Flera olika studier har visat att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att motion har gynnsam verkan och minskar risken.

https://www.cancerfonden.se/rosabandet

Minnesord Christina Lundin

Christina Lundin

Foto: Daniel Elfvelin

Foto: Daniel Elfvelin

Christina har alltid funnits i Lerum och bevakat vad som händer och sker. Under mina 25 år som politiker fanns hon där hela tiden. Ingen kunde som hon se igenom den politiska retoriken och ställa de rätta frågorna. Frågor som inte ens de insatta kunde ställa.

Man gick aldrig oförberedd till en intervju med Christina för man visste att frågorna skulle bli tuffa. Christina visste ofta mer än det hon skrev. Hon funderade mycket på vad hon kunde skriva för att inte skada någon i onödan, det gjorde att man kunde vara väldigt öppen när man pratade med henne. Christina skrev inte sensationsjournalistik men lyckades ändå få det att bli väldigt spännande att läsa hennes texter. Tänk om alla journalister kunde skriva på ett så ärligt sätt.

Christina var så mycket mer än bara en journalist även om hon la ner oändligt mycket tid på Lerums Tidning. I Rotary drev hon Ruby cup projektet där hon hjälpte kvinnor i Afrika. Det kändes som om Christina hade en outtömlig källa av energi. Hon satt sena nätter och lyssnade på kommunfullmäktigesammanträde och antecknade eller förevigade invigningar på helger och premiärer på Dergårdsteatern.

Christina var en kvinna att beundra för allt fantastiskt hon har gjort. Vi kommer att sakna henne så mycket. Mina tankar går till hennes man och barn.

 

Henrik Ripa

Rosa bandet

Syftet med Cancerfondens kampanj är att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer, samt bedriva påverkansarbete. Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 515 miljoner. Under oktober färgas Sverige rosa med hjälp av företag, föreningar och privatpersoner.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får drygt 7 800 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre – färre än drygt fem procent är yngre än 40 år. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer, men viktiga 20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

https://www.cancerfonden.se/rosabandet

Rosa bandet 2015

Gymnasiet måste rivas, kulturhus i resecentrum

Efter vårens och sommarens provpålning under Lerums gymnasium står det nu klart att grundförstärkningar i form av pålning blir avsevärt dyrare än de 53 miljoner man hade räknat med. Att lägga 130-140 miljoner på stabiliseringar är orimligt för en äldre fastighet. Fördelen är att man kan använda skola i 10 år till utan problem. Gymnasiet fortsätter därför att bedriva sin verksamhet i Dergårdsområdet medan kommunen tar fram förslag på en långsiktig och hållbar lösning för gymnasiets lokalbehov. Nu måste vi påbörja arbetet med planerna för att bygga ett nytt gymnasium. Detta kommer självklart påverka planerna på en ny idrottshall och kulturhus. Den självklara lösningen som moderaterna har fört fram sedan tidigare är att planera för att kulturhuset skall ligga i det nya resecentrum och flytta över biblioteket dit.

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/Grundforstarkningar-blir-dyra/

Sävegårdens äldreboende blir hem för ensamkommande

För de äldre som bott på Gamla Sävegården står nu Nya Sävegården redo att ta emot. Det är fantastiskt fint äldreboende som är ljust och varmt, med den senaste tekniken inom modern äldreomsorg. En trygg boendemiljö i en miljöklassad byggnad.

Nya beräkningar pekar på att äldreomsorgsplatserna på Gamla Sävegården som skulle renoveras inte behövs. Inte heller det planerade nya boendet i Lerum. Det handlar om nästan 100 platser som man så sent som för ett år sedan ansåg att Lerums kommun behövde.

Stämmer det är det väldigt positivt att man kan använda Gamla Sävegården till ensamkommande ungdomar. Men det känns väldigt konstigt att behovet plötsligt har minskat med 100 platser på våra äldreboenden.

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/Lerums-kommun-oppnar-boende-for-ensamkommande-barn-i-kommunal-regi/

 

Nya Sävegården 2

Sista beslutet om nya cigarettpaketen

EU-kommissionen fattade den nionde oktober det slutgiltiga beslutet om hur de hälsovarningar ska utföras som ska gälla för paket med cigaretter och rulltobak från maj 2016. Det är då som tobaksproduktdirektivet med beteckningen 2014/40/EU ska börja tillämpas i samtliga medlemsländer. Hur ett cigarettpaket ska se ut från och med maj 2016 gör kommittén ett försök att visa med en elektronisk modell. Vad som  generellt gäller för cigarettpaketen är att varningar i text och bild tillsammans ska täcka 65 procent av de båda stora ytorna.

Tobaksförpackningarna ska även rymma information om rökavvänjning. I övrigt gäller att karakteristiska smaktillsatser i cigaretter och rulltobak är förbjudna.

Missledande uttryck på tobaksförpackningarna förbjuds. Tobaksbolagen är skyldiga att till medlemsstaterna i detaljerade rapporter uppge vilka ingredienser som finns i tobaken. Det gäller särskilt cigaretter och rulltobak. Vissa mindre tobaksförpackningar förbjuds.

http://tobaksfakta.se/nyheter/sista-beslutet-om-nya-cigarettpaketen/

 

Nya_paketen

Grattis Floda

Det är med stor glädje som vi konstaterar att Jonas Brandström skall ta över Garveriet i Floda. Jonas har ett stort engagemang och en förmåga att hitta gemensamma lösningar med stor delaktighet. Jonas förankring i samhället gör att framtiden för Floda helt plötsligt ser väldigt ljus ut. Det blir en stor kontrast mot hur arbetet har fungerat under de senaste åren.

Jonas engagemang i Öijared Akademi och deras arbete med Blue Economy gör att jag ser med spänning fram emot vad som kommer att hända på Garveriet. Får vi se nydanande projekt där hållbarhet kopplas till ekonomi. Kan vi hoppas på något som Gunther Pauli kommer att lyfta fram som ett gott exempel i framtida böcker.

http://oijaredakademi.se/

image

http://www.theblueeconomy.org/Home.html

 

image

Lerum i fritt fall i näringslivsfrågor

Efter valet 2014 valde FP och C att lämna alliansen för att stödja en Socialdemokratisk kommunsstyrelse ordförande. Man började sammarbeta redan på hösten 2014. Enligt egna löfte så skulle man nu satsa på näringslivet.

Vad har då blivit resultatet efter ett år. I våras intervjuades företagare och politiker i Lerums kommun.

Kommunen tappar 71 platser från 75 till 146:e plats. Vi var absolut inte nöjda innan med en 75:e även om det var en kraftig förbättring mot 2013.

Varför 146:plats 2015? I princip tappar vi inom alla områden.

Men de värsta områdena är ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” och ”Tjänstemännens attityder till företagande”

 

RANKING: ENKÄT

Här kan du se hur Lerum har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.  Rankingen 2015 bygger på enkätsvar från våren 2015.

+/- ENKÄTFRÅGA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
-63 Service till företag 239 176 170 188 183 151 155 98
-51 Tillämpning av lagar och regler 186 135 74 139 91 154 204 72
+4 Konkurrens med företag 46 50 121 79 128 33 68 20
-102 Tillgång till kompetens 131 29 32 24 50 16 59 80
-19 Vägnät, tåg- och flyg 59 40 48 50 54 47 51 64
+24 Tele- och IT-nät 158 182 95 158 77 100 126 72
-92 Sammanfattande omdöme 215 123 185 167 112 102 122 68
-96 Allmänhetens attityder till företagande 171 75 69 85 100 82 142 55
-113 Kommunpolitikernas attityder till företagande 229 116 97 133 114 115 134 56
-77 Tjänstemäns attityder till företagande 260 183 120 169 143 83 157 64
+2 Medias attityder till företagande 137 139 49 32 93 20 80 15
-110 Skolans attityder till företagande 206 96 56 89 31 27 136 25

 

Läs mer på:

http://www.foretagsklimat.se/lerum

 

Värdfamilj för ensamkommande

Sektor stöd och omsorg I Lerum annonserar efter värdfamiljer, familjer som kan tänka sig att öppna sitt hem under en kortare tid för ensamkommande barn eller ungdom.

​Migrationsfrågorna är ju mycket debatterade och diskuterade i media idag, och vill du veta vad det innebär att vara värdfamilj till ensamkommande barn och ungdomar och finns det information att läsa på kommunens webbplats:

http://www.lerum.se/ensamkommande

 

 

Herrgårdsbacken på gång

Herrgårdsbacken

Nu är äntligen granskning av förslag till detaljplan för Herrgårdsbecken i Floda på gång. Granskningstiden är från den 2 september till den 30 september. Nu får vi bara hoppas att inte olika egenintressen försöker stoppa projektet igen som skett i tidigare steg i processen. Vi har sett fejkade skräckbilder på hur det kommer att se ut för att försöka stoppa projektet. Vi är många nu som hoppas att utveckling skall ta fart i Floda.

Ni kan läsa om förslaget på : www.lerum.se/herrgardsbacken

 

Lerum i botten i när det gäller service till företagen

Företagare allt nöjdare med kommuners service men inte i Lerum. Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Tyvärr kan vi konstatera att Lerum ligger i botten i Göteborgs regionen när det gäller service till företag. Moderatastyrda Partille och Öckerö ligger i toppen. Lerum måste titta på vad de gör som inte vi gör.

NKI (Nöjd kund index)

Partille 71 (+5)
Öckerö 70
Lilla Edet 68
Göteborg 66
Mölndal 66
Härryda 65
Stenungsund 64
Kungsbacka 63
Ale 63
Alingsås 62
Lerum 61
Tjörn 60

Hela Sverige 68

Länk : http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2015.html

 

Lerums kommun gynnar enskilt företag

På kommunsstyrelsens förra möte beslutades att man skulle gå in och sanera mark i anslutning till Garveriet i Floda, moderaterna reserverade sig mot beslutet. Den privata fastighetsägaren hade fått tillstånd att på egen bekostnad sanera marken då det skulle möjliggör en exploatering av hans fastighet och kraftigt höja värdet på hans tomt. Med en ny socialdemokratisk majoritet passar fastighetsägaren på att försöka få kommunen att stå för kostnaden. Till vår stor förvåning valde man att betala hälften av sanering. Marken ägs av Lerum Fjärrvärme. Men att de inte står för kostnaden beror på att bolaget ägs till 49% av Göteborg Energi som aldrig skulle gå med på det då Lerum Fjärvärme inte behöver göra det. Så resultatet blir att det blir Lerums skattebetalare som får betala inte Göteborgarena som äger halva bolaget och fastighetsägare kommer undan med halva kostnaden. Ännu ett exempel på hur pengarna rinner mellan fingrarna på den nya majoriteten.

När får vi se Bovieran i Lerums Kommun?

Nu får den socialdemokratiska majoriteten sätta ner foten och visa handlingskraft. Kommunen har länge velat få ett boenden liknande Bovieran. När de nu är intresserad får de till besked att det inte finns någon mark. I en kommun på 258 kvadratkilometer låter det otroligt. Moderaterna vill lägga ett tydligt uppdrag att detta är ett prioriterat projekt. Det är extra viktigt nu när bostäderna i centrum inte blir av på grund av bland annat det bakåtsträvande folkpartiets aktiva motstånd till nya lägenheter nära kollektivtrafik.

Lerums största miljöprojekt i hamn, RYA tunneln

RYA tunneln innebar bättre rening och möjligheten att klara framtida miljöutmaningar på ett mycket bättre tillsammans med regionens bolag Gryaab. Att sedan det renade vattnet inte längre går ut i Aspen är också ett plus. Projektet höll sig inom de ekonomiska ramarna och den rättsliga tvisten avbröts när motparten insåg det orimliga i sina krav. Lite skrämmande är det ändå att ett ärende kan gå så långt. Ibland skulle man vilja ha en rimlighets prövning först innan så många miljoner läggs ner.

Yrkesföreningar mot Tobak prisar Axfood och Ripa

Stort tack för LUFT-priset. Det gör mig riktigt glad och stol.

Yrkesföreningar mot Tobak – 2014-10-01 23:09 CEST

Yrkesföreningar mot Tobak prisar Axfood och Ripa

Idag delar Yrkesföreningar mot Tobak ut utmärkelser till personer som särskilt verkat för att skydda människor från tobakens skadeverkningar under de gångna tre åren. Anders Strålman, VD för Axfood och ordförande för Svensk dagligvaruhandel, prisas för att förorda exponeringsförbud för tobak i butik och Henrik Ripa för att som en av få moderatpolitiker stå upp för hårdare lagstiftning mot tobak.

Tobaksbruket är den största enskilda orsaken till sjukdom och förtida död. Beräkningar visar att i Sverige dör 12 000 personer om året på grund av rökningens skadeverkningar, 100 000 läggs in på sjukhus och16 000 nya ungdomar börjar röka. Människor frågar sig med rätta: ”Hur kan en produkt som innehåller 7 000 gifter säljas öppet på ICA, Coop och Hemköp? Hur kan dödsmedel säljas på samma ställe som livsmedel?” Forskning visar att exponeringsförbud mot tobak i butik minskar barn och ungas benägenhet att börja röka och skyddar de som kämpar för att sluta röka mot återfall. Det är en åtgärd som rekommenderas i WHO:s Tobakskonvention som Sverige har undertecknat. Som VD för en av Sveriges största matvarukedjor och ordförande i Svensk Dagligvaruhandel har Anders Strålman förordat att exponeringsförbud för tobak i butik införs i Sverige på samma sätt som i Norge, Finland, Island, Canada med flera länder. Strålmans initiativ är framsynt, ansvarstagande och mycket värdefullt i arbetet för minskat tobaksbruk i vårt land. Strålman får därför Yrkesföreningar mot Tobaks utmärkelse LUFT-priset, som delas ut på den stora tobakspreventiva LUFT-konferensen i Umeå 2 oktober.

För att komma till rätta med det gigantiska hälsoproblem som rökning utgör krävs en kraftfull tobakspolitik och politiker som vågar utmana tobaksindustrin, vars vinster står på spel om användarna blir färre. Yrkesföreningar mot Tobaks andra LUFT-pristagare är Henrik Ripa, en av få moderatpolitiker som driver att Tobakskonventionens åtgärder ska genomföras i Sverige. Med beundransvärd integritet och uthållighet har Ripa under mer än 10 år stått upp för tobaksfrågor i Lerums kommun och i riksdagen. Ripa stödjer Yrkesföreningar mot Tobaks krav på en plan för utfasning av rökning i Sverige till år 2025.

Kontaktuppgifter

Barbro Holm Ivarsson, ordförande, 0734-408451, barbro.holm-ivarsson@telia.com

Ingrid Talu, styrelseledamot, 070-5930392, ingrid.talu@swipnet.se

Anders Strålman, 08-553 99 000

Henrik Ripa, 0302-52 11 13, henrik.ripa@lerum.se

Mer information

· Om exponeringsförbud, www.tobaksfakta.org

· Sveriges största konferens inom tobaksområdet, LUFT, www.luftkonferens.nu

Yrkesföreningar mot Tobak är en ideell förening som består av Läkare, Sjuksköterskor, Tandvård, Lärare samt Psykologer mot Tobak, http://www.tobaccoorhealthsweden.org/

Minnesord Rose-Marie Jansson

Jag mötte Rose-Marie första gången på 80-talet på Torpskolan när jag var elev och hon jobbade som lärare. Under alla mina 25 år som politiker i Lerum har Rose-Marie alltid varit aktiv. Inom politiken lärde jag känna henne riktigt väl när vi satt i kommunstyrelsen arbetsutskott under 12 år tillsammans. Hon hade ett driv att hjälpa andra människor. Det var inte något politiskt taktiserande i det utan präglades av en pragmatism för att göra det bästa. Även om vi ofta hade olika uppfattningar, var det lätt att respektera hennes åsikter. Hon var en frisk fläkt i politiken som alltid märktes och gjorde avtryck. Jag uppskattade speciellt hennes engagemang för folkhälsofrågorna där vi ofta kunde komma bra överens. Jag kommer att sakna henne.

Nya ordföranden i Lerum

I tisdags blev jag vald till Kommunstyrelsens ordförande och Lill Jansson (FP) till 1:e vice ordförande i Lerums Kommun. Det innebär att jag slutar som ledamot i Sveriges Riksdag. Det har varit tre spännande och intressanta år i Sveriges Riksdag. Jag har fått en helt annan inblick i hur Sverige styrs. Trots snart 25 år som politiker måste jag erkänna att det var mkt som jag inte kände till. Det som känns extra roligt är att många erfarenheter kan jag ha nytta av här i kommunen, oavsett om det handlar kunskap eller kontakter i regeringen och på kansliet. Jag är imponerade av allt det fantastisk arbete som utförs i riksdagen. Samtidigt måste jag erkänna att jag tycker det skall bli jätteroligt att få jobba med Lerums kommun igen som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Ett riktigt stort tack till Anna Lena Holberg och Svante Karlsson för ert arbete som ordförande och 1:e vice ordförande i Lerums kommun.

Lerums kommuns utveckling

Arkitekttävling har genomförts i Floda för att fånga inspiration och idéer. I Lerum behöver det förtätas och det finns planer på ett nytt resecentrum. Gråbo siktar på att bli Sverige första hållbara tätort i linje med kommunens vision 2025 – att bli Sveriges ledande miljökommun. I alla tre delar handlar det om att arbeta med så kallad grön-blå gestaltning. Det innebär att få in grönska och ta vara på de vatten som finns i tätorterna på ett tilltalande sätt. Läs mer på kommunens hemsida om alla spännande planer.

Foto av: Mandaworks och Hosper Sweden AB    Länkar:

Stoppa nedläggning av Aspedalens station

Målet är att fler skall åka kollektivt i stället för att ta bilen till jobbet. Trafikverkets förslag om att ta bort Aspedalens hållplats går i motsatt riktning. Göteborgsregionens mål att öka antalet som åker kollektivt från dagens 18 % till 40 % blir omöjligt om de börjar lägga ner stationer.  Trafikverket har vid ett par tillfällen försökt lägga ner Aspedalens station med motivet att om tågen inte stannar kommer fler att åka tåg. Blir det längre till stationen kommer fler att ta bilen hela vägen till Göteborg. Lerums kommun måste vara glasklar på att det är inget alternativ. På sträckan Göteborg Alingsås finns det fem hållplatser som har färre resande, Aspedalen måste finnas kvar om Lerum skall bli Sveriges ledande miljökommun.

Förstelärare i Lerum

Jag och Ulf Utgård Ordförande i Beredningen Skola och utbildning gjorde studiebesök i Lerums kommun för att se hur kommunen jobbar med satsningen på förstelärare. Det var roligt att få prata med flera förstelärare och deras olika arbetssätt och syn på jobbet. Det känns som det finns många spännande tankar att ta tillvara på med förstelärare och karriärtjänster. Syftet är ökade förutsättningar för elever att nå de nationella målen och möjlighet för de bästa lärarna att göra karriär och samtidigt ägna sig åt undervisning. Lärares analys och utvärdering av den egna undervisningen leder till ett bättre resultat. Viktig framgångsfaktor – som det finns vetenskapligt stöd för. Forskningen pekar på vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet. Medverkan av extern expertis ger bättre resultat.

Vit Jul

Jag har jobbat mycket med de sociala frågorna ända sedan början på 90-talet. En av mina starkaste minnen som politiker var när jag 1994 på julafton blev uppringd av socialjouren för att jag som ordförande i socialnämnden var tvungen att besluta om ett omedelbart omhändertagande av ett nyfött barn halv nio på julaftons kväll. Julen är barnens högtid för mig, därför är jag Ambassadör för Vit Jul som jobbar för att inga barn skall behöva se fulla föräldrar på jul. Vit Jul handlar att lova att inte dricka alkohol i julhelgen. http://VitJul.se http://vitjul.se/ambassador/henrik-ripa/

Verksamhetsbesök – Autoadapt

Autoadapt är ett svenskt företag som grundades 1996 med 12 anställda och som nu finns representerat i över 50 länder. Detta innebär att företaget som producerar bilanpassningslösningar för personer med nedsatt eller begränsad rörlighet har fler än 300 utbildade Autoadapt-återförsäljare och ytterligare 700 underåterförsäljare. Jag besökte häromdagen huvudkontoret och företagets utvecklings- och produktionsanläggning i Stenkullen. Det var första gången jag fick se en 3D skrivare i verkligheten. Företaget berömde  arbetsförmedlingen i Lerum för ett mkt bra jobb med att hjälpa dem att rekrytera nya medarbetare. Det är roligt att se hur företaget har utvecklats.

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Reinfeldt och jag när vi besökte Autoadapt före deras flytt till nya lokaler i Lerum.

IVA bygger broar mellan näringsliv, akademi och politik

Under måndagen besökte jag Lindholmen Science Park. Besöket arrangerades av Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) tillsammans med Kungl. IngenjörsVetenskapsakademien (IVA).

På programmet stod bland annat presentationer om vindkraft, vågkraft och panelsamtal med företrädare för näringsliv, samhälle och akademi. Göteborg och Västsverige ligger verkligen i framkant när det gäller forskning och innovationer. Som alltid är det ett nöje att få lyssna på landshövdingens tal, alltid lika roliga och underhållande.

Dessutom fick vi en presentation av supermaterialet grafen. Forskarna som upptäckte grafen för omkring 10 år sedan belönades år 2010 med Nobelpriset i fysik. Grafen är endast ett atomlager tunt material av kol och är väldigt starkt och strömledande. Med andra ord ser forskarna många användningsområden för grafen. Chalmers har sedan en tid tillbaka fått äran att leda EU:s flaggskeppsprojekt om ämnet och vi fick en spännande presentation. Här finns en pedagogisk film om projektet.

Debattartikel – Högskolepolitik i ttela

Högre utbildning förtjänar ärlig debatt

Mikael Cederbratt, Camilla Waltersson Grönvall och jag replikerar idag på Magdalena Andersson (S) och Per Bolunds (MP) artikel i ttela från den 28 oktober. Andersson och Bolund skriver att regeringen skär ned på den eftergymnasiala utbildningen. Denna typ av argumentation är varken ärlig eller sann. Sedan 2006 har högskoleplatserna ökat från 277 000 till 300 000. Detta är historiskt höga nivåer. Dessutom är detta dyrare platser som kräver mer lärarledd tid och utrustning. Återigen – fler platser och ökad kvalitet.

Läs hela repliken här!

 

Nyheter inom Hiv-området

I början av veckan pågick en konferens i Stockholm som Smittskyddsinstitutet (SMI) arrangerar om hivprevention och sexuell hälsa. Efter SMI:s uppmärksammade debattartikel på DN-Debatt som visar att trots att de medicinska framstegen gällande hiv det senaste decenniet har varit stora är det fortfarande ett stigma att vara drabbad av sjukdomen. I sin senaste rapport skriver SMI att bättre kunskap och öppnare vård behövs. Forskare i USA gör vad de kan för att få till bättre mediciner. The Economist skriver i senaste numret att forskare på Drexel University in Pennsylvania nu arbetar med att stoppa hivviruset från att infektera celler i första läget istället för hindra viruset från att reproduceras i cellen som nu är praxis. Om detta visar sig fungera skulle en sådan medicin kanske också gå att använda på dem med hiv.

Bebis botad från HIV

Det var verkligen en manifesterad hiv-infektion som ett barn i USA tycks ha blivit botad från. Detta framgår av den beskrivning av det unika fallet som publiceras i New England Journal of Medicine. Läs mer om det på Dagens Medicin.

Provval Norra Älvsborg

Stort tack till alla som röstade. Idag har vi tre moderat riksdagsplatser, stort grattis till Camilla som tog hem första platsen i provvalet med 188 röster. 22% av medlemmarna röstade, vi får hoppas på att fler röstar på valdagen. Resultatet blev:

1 Camilla Waltersson Grönvall, Lilla Edet 188 röster

2 Mikael Cederbratt, Vänersborg 161 röster

3 Henrik Ripa, Lerum 149 röster

4 Anton Oskarsson, Alingsås 103 röster

5 Isabell Korn, Ale 88 röster

Nästa steg är Nomineringsstämman den 16 november då de 92 ombuden röstar om ordningen på de fem första platserna.

Energipolitik Tyskland går från kärnkraft till kol

Jag har tidigare skrivit om Energiewende, Tysklands beslut att gå från kärnkraft till förnybar energi, och dess konsekvenser med dyrare priser och brännandet av förorenande kol. Enligt en intressant artikel från The Economist några nummer bakåt i tiden är det stora problemet för energipolitiken inom EU att ingen försöker att skapa en europeisk helhetslösning. Exempelvis har Spanien stora möjligheter att producera sol och vindenergi men små möjligheter att sälja den till resten av EU eftersom infrastrukturen mellan Spanien och Frankrike är undermålig. Men trots att EU:s energikommissionär, Günther Oettinger, är optimistisk till en djupare integration inom energipolitiken menar The Economist att optimismen överskuggas av nationella barriärer. Det handlar alltså inte bara om dålig infrastruktur utan också om avsaknaden av politisk vilja. När det gäller den viktiga energipolitiken har historien visat att djupare samarbeten mellan länder inte alltid är en lätt nöt att knäcka.

Cancerfondens seminarium 22/10

Under Cancerfondens kunskapsseminarium i Riksdagen fick vi politiker, forskare och patientföreträdare en ordentlig genomgång av livsstilens koppling till cancer. Cancerfallen ökar och över 30 procent av dem skulle kunna förhindras med en hälsosammare livsstil. Om vi äter mer hälsosamt, rör på oss i större utsträckning, och slutar med cancerframkallande vanor som tobak, solning och mindre alkohol minskar risken att drabbas av cancer.

Efter att Klas Kärre, Olof Nyrén, Katarina Bälter, Carl-Johan Sundberg och Helene Rundqvist presenterat den senaste forskningen kring livsstil och cancer var det dags för diskussion med fem riksdagsledamöter från fem partier, däribland undertecknad. Diskussionen kretsade kring hur mycket politiker ska styra människors livsval, och att för mycket pekpinnar kan vara negativt och uppfattas som moralism.

Jag lyfte problematiken att det fria valet riskerar att sättas ur spel när det kommer till produkter som är beroendeframkallande. Olika intressanta saker fick vi lära oss som t.ex. att tomater framför allt tillagade är bra mot prostatacancer, fibrer mot tarmcancer samt att träning är bra för att förebygga cancer och ju mer desto bättre.

16:e plats på den nationella EU valsedeln

Jag får tacka stämman för förtroendet att stå på 16:e plats på den Nationella EU valsedeln. De 5 första blev:

Gunnar Hökmark

Christofer Fjellner

Anna Maria Corazza Bildt

Carl-Oskar Bohlin

Cecilie Tenfjord-Toftby

Vår västsvenska kandidat är Cecilie från Borås. Vid en spännande omröstning kom Carl-Oskar bara med ett par röster före Cecilie på listan. Men vi hoppas på minst fem platser i EU valet.

Kanadaresa

Förra veckan reste jag till Kanada med den Svensk-Kanadensiska parlamentariska föreningen för att lära mig mer om landet tillsammans med riksdagskollegorna Annicka Engblom, Anne Marie Brodén, Boriana Åberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson. Kanada har i vissa delar, exempelvis Ontario, lyckats mycket bra med skolresultaten och integrationen av nyanlända. Utbildningen i Ontario lyftes bland annat fram år 2010 i en uppmärksammad rapport från McKinsey som rekommenderas. Det omfattande programmet vi tog del av innehöll diskussioner med Senatorer, Members of the Provincial Parliament (MPPs) kring gemensam frågor, möten om miljöfrågor, svensk kanadensisk handel, hälsopolitik, integration, utbildning, tobak, naturresurser och energipolitik, urinvånare, och Kanadas förebyggande arbete mot cancer.

Organisationerna Maytree and TRIEC som arbetar med integration i Kanada

Myndigheten för utbildning Ontario

McKinseys rapport “How the world’s most improved school systems keep getting better

Canada Cancer Society

 

 

 

 

 

 

 

Speciellt intressant var att träffa Rob Cunningham på Canada Cancer Society med stora kunskaper kring cancer. Kanada har lyckat minska rökning utan att invånarna har börjat använda annan tobak. Partierna är väldigt överens om att skydda ungdomarna genom bland annat att tobaksprodukter inte får visas upp i butiker eller att smakämnen som man vet attraherar ungdomar förbjuds. Jag återkommer med mer om deras cancer förebyggande arbete. Jag hoppas Rob kommer till Sverige för att berätta om sina erfarenheter för mina riksdagskollegor.

 

 

Nya sätt säga ja till donation utreds

Regeringen utreder just hur fler svenskar kan bli donatorer. Jag har tidigare skrivit om viljan som finns i vårt land att donera. Så många som nittio procent anser sig vara villiga att donera. Trots detta saknas donatorer. I januari 2015 ska Donationsutredningen vara klar och man arbetar med för att förbättra informationen kring donation men också om det går att göra det enklare för människor att uttrycka sin önskan om att bli donatorer. Några förslag som ligger på bordet är förslaget att kryssa i en ruta i självdeklarationen samt att bli tillfrågad om donation när körkortet förnyas. Samtidigt får vi inte glömma att den viktigaste frågan när det gäller organdonation är sjukhusens förmåga att ta till vara på organ.

Sverige och Lerums kommun i olika rankingar

Ranking nr. 1 – Lerum i årets företagarkommun

Lerum gjorde ett ordentligt skutt upp i rankingen när organisationen Företagarna korade årets företagarkommun. Från att ha legat på plats 135 hamnar Lerum nu på plats 25 av landets 290 kommuner. I bedömningen tar man hänsyn till tillväxten i kommunens företag och vad de åstadkommer. Listan toppas detta år av Pajala.

Ranking nr. 2 – Sverige rankad som nummer ETT gällande äldreomsorgen

Det är organisationen Help Age International som i sin rapport Global Agewatch Index 2013 skriver att äldre mår bäst i Norden. Sverige toppar i alla fyra kategorier, tryggad inkomst, hälsa, arbete och utbildning för äldre och äldres möjligheter att leva självständigt (innefattar faktorer som sociala band, fysisk säkerhet och tillgänglighet till kommunaltrafik). Det är bra att vi ligger bra till internationellt sett men vi får inte luta oss tillbaka. Det finns mer att förbättra.

Ranking nr 3 – Lerum på ANDRA plats när det gäller löner till lärare

Enlig lärarförbundet ligger Lerum på andra plats när det gäller lärarlöner. Bakgrunden till den satsningen är kunskapen om att lärarna är den viktigaste resursen när det gäller att utveckla skolan. Nu hoppas vi att få se att studieresultaten komma upp i samma nivå. Idag ligger vi på 34:e plats när det gäller meritvärde i 9:e klass.

 

Rösta även du i provvalet

Nya moderaternas provval i Norra Älvsborg.

Din röst räknas och du får rösta

Inför ett val skall partiet utse vilka som skall representera partiet i kommun, landsting och riksdagsval. Vårt jobb som politiker är att se till att väljare kan fatta genomtänkta beslut genom att presentera oss själva.

Nytt för detta val är att medlemmar i Nya Moderaterna kan rösta i provvalet elektroniskt via länken http://www.provval.moderatvg.se/

Men Nya moderaterna är ett öppet parti där även icke medlemmar kan rösta i vårt provval. Vill du rösta, skicka ett SMS till “PROVVAL” till 71120 för att rösta i Moderaternas provval och logga sedan in på sidan.

Här finns min presentationssida:  http://www.provval.moderatvg.se/kandidat/id/100451/Henrik_Ripa

Se min presentation på YouTube http://youtu.be/H1okFVs-cww

Vad står jag för:

Valet kommer att handla om tre frågor: jobben, ekonomin och regeringsfrågan.

Jobben är en förutsättning för att finansiera välfärden.

Ekonomin handlar om att ta ansvar för de statliga finanserna och framtiden.

Regeringsfrågan handlar om att det finns bara ett samlat alternativ. Alliansen står mot en splittrad opposition av fyra partier.

Mitt politiska engagemang har till största del handlat om att hjälpa de mest utsatta i samhället. 1991 blev jag vald till ordförande i socialnämnden i Lerums kommun där arbetet verkligen kretsade kring människors välbefinnande.

Den bakgrunden har jag stor nytta av i riksdagens socialutskott där mina ansvarsområden inom den moderata gruppen är folkhälsa, socialtjänst, smittskydd och tandvård. Andra områden som jag engagerat mig i är hedersrelaterat våld, barn och miljöfrågor.

Efter en tragisk händelse där en fjortonårig pojke begick självmord blev frågan om mobbning ännu viktigare för mig. Jag har även själv varit utsatt för det i skolan under en period. Jag har bland annat motionerat om att grundskolan och gymnasier måste bli bättre på det förebyggande arbetet mot kränkningar inom skolan.

Livsviktigt – om organ- och vävnadsdonation

Som riksdagens enda representant i Donationsrådet kämpar jag för att människor inte skall behöva dö i kön till organ. Svenskarna är positiva till organdonation nu måste sjukvården bli bättre på att ta tillvara på organ.

Jag har även ett konkret folkhälsomål: ingen skall utsättas för ofrivillig rök. I dag dör 18 svenskar varje dag av rökning.

Nyligen blev jag invald i Cancerfondens styrelse vilket jag ser som en stor ära. Ett viktigt arbete som handlar om att samla in pengar till Cancerforskning. Men också att sprida budskapet om att en tredjedel av all cancer kan förebyggas.

Det finns tre viktiga saker man kan göra:

– undvika rökning

– minskad solning

– att röra på sig mer

Vad jag vill:

Vi har blivit Nya moderaterna när det gäller jobben. Nu måste vi bli det när det gäller Folkhälsa och Sjukvård också.

Nya moderaterna måste ännu tydligare visa att vi är ett parti som bryr sig om människor och vill skapa ett bättre samhälle.

Moderata samlingspartiet vinner aldrig valet, det gör vi moderater som ger ett ansikte åt vår politik, där vi visar vår mänskliga sida.

Bakgrund

Jag är gift med Annicka och vi har 6 barn i åldrarna 8-20 år och katten Matteus. På min fritid är jag värd på Friskis och Svettis och medlem i Rotary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare har jag arbetat som försäljningsingenjör i Västra Götaland. Under tio år besökte jag allt från små företag som Rubens i Götene till stora företag som Volvo i Skövde. Viktiga erfarenheterna som jag har med mig i mitt politiska arbete idag.

Jag har sedan 1991 suttit i Lerums kommunfullmäktige. Det vill jag fortsätta att göra då Lerums kommun ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har också suttit tio år i Västra Götalandsregionens fullmäktige och lärt mig mycket om sjukvården och dess brister.

Under mina 13 år som kommunstyrelsens ordförande blev kommunen bättre på att ge kvalitet till invånarna samtidigt som vi lyckades hålla budgeten.

Med mindre är ett år kvar i Sveriges Riksdag känner jag att jag har mycket kvar att göra. Jag finner dagligen saker i det svenska samhället som jag vill förbättra. När jag kom till Sveriges Riksdag och sa att jag vill förändra världen då var det några som skrattade åt mig. Men jag tror precis som Apples bortgångne VD och grundare Steve Jobs att ”de som är galna nog att tro att de kan förändra världen är de som också gör det.”

Låt mig bli din röst Sveriges riksdag

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik på besök på Autoadapt i Lerum

 

Friande våldtäktsdom upprör

Jag skall börja med att säga att jag inte är någon expert eller kan alla delar i målet.
Men den reaktion som jag själv kände och många andra med mig är bestörtning.

Det är helt obegripligt, hur kan domaren välja att fria de män som hade sex med en 15 årig flicka efter hon sagt nej, de hade tagit hennes telefon, tagit hennes kläder och stundtals låste dörren, varefter en efter en hade sex med henne. Killarna ljög i förhören och tjejen uppfattades som trovärdig av domstolen.

Som far i en familj med många döttrar kan jag bara känna ilska över hur det kan få fortsätta i en rättstat. Under mina år som ordförande i socialnämnden kom jag i kontakt med många våldtäktsoffer som kände sig dubbelt utsatt, först våldtäkten och sedan när samhället inte tog dem på allvar. Samtidigt som de absolut flesta aldrig ens anmäler våldtäkten.
Vad skall krävas för att våra fruar, flickvänner och barn skall kunna känna sig trygga i Sverige.

Jag får “tröstande” ord att den nya lagen från 1 juli år hade antagligen fällt gärningsmännen. Men det hjälper inte den 15 årig flickan som blivit utsatt för våldtäkten. Kan någon påstå att den tidigare lagtexten sa att det var ok? Låt Högsta domstolen pröva saken.

Det är viktigt att domstolarna aldrig glömmer av varför, och för vem de finns till för.

Tyvärr är frågan inte unik. Är på studiebesök i Kanada där jag möts av framsidan i tidningen ” om 17 min tvingas ännu en kvinna att ha sex mot sin vilja”. Vi förfasas över våldtäkterna i krig, våldtäkterna i Indien men vi får inte glömma att det händer i våra egna kommuner också.

Vad gör vi åt det?

20131006-162502.jpg

20131006-162517.jpg

Budgetpropositionen 2014

Det har gått drygt två veckor sedan Alliansen kom med budgetpropositionen för 2014. I den rådande ekonomiska situation som omvärlden befinner sig är det viktigt att stötta den svenska ekonomin så att jobben blir fler. Trots att den andel av den svenska arbetskraften som är arbetslös är lägre än i övriga EU-länder behövs åtgärder. Omvärlden drar i nuläget inte vårt exportbaserade land med sig. Men tack vare en ansvarfull politik från Alliansen befinner sig våra statsfinanser i gott skick. Det gör att vi kan och ska göra åtgärder. Med ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag, sänkt statlig inkomstskatt, sänkt skatt för pensionärer och avskaffad arbetslöshetsavgift stärker vi hushållen och på så sätt stöttar tillväxt och jobb. Dessa satsningar tillsammans med övriga satsningar sker samtidigt som utgiftstaket värnas med goda säkerhetsmarginaler. Det blir mycket intressant att nu summera och analysera skuggbudgetarna.

Myterna om välfärden

Sex av tio väljare tror att sjukvården och skolan har blivit sämre sedan förra valet. Men innan debatten seglar iväg till att bara handla om resurser måste vi skärskåda siffror och argument. Dagens sjukvård kostar mer än någonsin. Justerat för demografi, ökade lönekostnader och inflation har sjukvårdskostnaderna ökat varje år. Jämfört med övriga västvärlden är läkartätheten i Sverige mycket hög. Vi behöver fortfarande utbilda fler läkare men 36.000 läkare idag jämfört de 10.600 som fanns på 1970 ger perspektiv på bilden av akutläkarbrist.

Inom skolan har lärartätheten de senaste åren ökat till en lärare per 12.0 elever i grundskolan (2011) från tidigare en lärare per 13,2 elever (2000). Lärarlönen behöver dock bli bättre så att yrkets status stärks. Det verkar alltså handla om stigande förväntningar från medborgare samt att media tenderar att föredra alarmerande rubriksättningar.

Detta blev tydligt när en av Skolverkets rapporter kom för några dagar sedan. Trots att närmare 90 procent av föräldrarna är nöjda med förskolan fokuserade medierna på att en fjärdedel oroade sig för stora barngrupper. Men oro är viktigt att ta fasta på. Själv tycker jag fortfarande att målet om 12 barn i förskolegrupperna för 1-4 år måste gå att genomföra. Så det är klart att vi har en utmaning framför oss.

Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

I torsdags öppnade mässan Bok och bibliotek i Göteborg. Jag var där under fredagen och bland annat var Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth också där. Kulturministern presenterade regeringens nya litteraturproposition Läsa för livet, och tillkännagav att den nya Läs-ambassadören blir Johanna Lindbäck. Det är ett viktigt uppdrag eftersom läsning genomsyrar i princip all annan verksamhet i skolan och vi ser att läsförmågan sjunker. Kulturministern delade också ut Stora Ljudbokspriset. Priset togs hem av Jonas Gardell med sin gripande bok ”Torka aldrig tårar utan handskar”. Gardell var själv tyvärr inte på plats men hans tacktal finner ni här.

Förutom att lyssna till ministern hann jag med att lyssna på en av mina favoritförfattare, Jan Guillou, som presenterade hans nya bok ”Mellan rött och svart” i serien om 1900-talet ”Det stora århundradet”. Dessutom var jag vid förlaget Idus monter. Förlagets bok ”Himlen Suger” av Andreas Hasselberg och Vera Mulder rekommenderas av Cancerfonden. Boken handlar om pojken Fellan vars mamma har gått bort i cancer. En bra bok för barn som tar upp svåra ämnen.

Terrassen i Lerum

Nu börjar det äntligen hända något i Lerum. Fjorton år har gått sedan de första diskussionerna om att bygga bostäder i Lerum centrum inleddes. Länsstyrelsen väljer att inte pröva kommunens beslut som möjliggör bygget av höghuset Terrassen. En välkommen nyhet eftersom jag anser att de som väljer att sälja sin villa ska kunna bo kvar i kommunen. Det innebär framför allt att vi satsar på bostäder nära kollektivtrafik i linje med kommunens ambition om att bli Sveriges ledande miljökommun.

 

Betalningsvillkor för företagare

När jag som säljare en dag fick ett brev från ett stort bilföretag i Västsverige om att de hade ändrat sina betalningsvillkor ensidigt till 60 dagar trodde jag det var omöjligt, men det var det inte. Tyvärr finns det många exempel på att det går till så. Störst problem blir det för mindre leverantörer som inte har möjlighet att göra samma sak till sina leverantörer.

Detta var 20 år sedan men frågan är fortfarande lika aktuell. BIM Kemi i Lerum, Festo och Hydraulik och Pneumatik föreningen har tagit upp upp frågan med mig för att något måste göras åt det. Det är därför glädjande att Sverige i år införde ett EU-direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner mellan länder. Dessutom gick Justitiedepartementet ut med en promemoria där en tvingande reglering om betalningstider vid handelstransaktioner mellan företagare föreslås. Lagändringen som ska träda i kraft efter årsskiftet innebär att betalningar alltid ska ske senast trettio dagar efter framställt krav på betalning.

 

Motion mot straffavgift på LAN-spel

September är en hektisk månad för oss riksdagsledamöter. Förutom budgetpropositionen och oppositionens skuggbudgetar är nu också den tidpunkt på året som vi lägger våra enskilda motioner i frågor som ligger oss nära om hjärtat.

Jag kommer bland annat lägga en motion gällande LAN-spel. Omkring trettio procent av alla svenska ungdomar spelar dataspel varje dag. LAN-hallar och Internetkaféer gör det möjligt att spela med kamraterna i samma lokal utan att behöva släpa datorerna till kompisen tvärs över staden. Tyvärr regleras denna verksamhet av Automatspelslagen som tillkom 1982, långt före dataspelens tid. Internetkaféer och LAN-hallar är inte hasardspel, de är snarare mötesplatser för unga som vill spela TV och dataspel. Därför är det olyckligt att Internetkaféer och LAN-hallar sedan juni 2013 ska behöva betala ett tillstånd på 35 000 kronor till Lotteriinspektionen.

Illegala hasardspel ska bekämpas, det är självklart. Men då måste den omoderna Automatspelslagen som styr Lotteriinspektionen i detta avseende ändras så att lotteriinspektionen får loss resurser till rätt ändamål. Därför kommer jag att lägga en motion som uppmanar regeringen att ta bort tillståndsavgiften för spel i LAN-miljö.

 

För lite böter med en riktig skräplag

Medier har de senaste dagarna kommenterat nedskräpningslagen som kom för två år sedan. Enligt TT fyller den inte sitt syfte. Exempelvis rapporterar Radio Gotland att endast tre personer har bötfällts på ön. Ganska anmärkningsvärt med tanke på alla festligheter som går av stapeln där. I hela landet är det bara 629 personer har fått böter enligt TT. Som jag har påpekat tidigare i somras omfattar inte lagen småskräp som fimpar och tuggummi vilka ses som ringa förseelse. Mitt förslag är att lägga ett producentansvar för tobaksindustrin där pant på fimpar skulle kunna vara en lösning.

 

Alliansens satsningar inför BP14

Idag presenterade finansminister Anders Borg Alliansregeringens budgetproposition. Alla som tjänar upp till 38.500 kronor i månaden får behålla mer än en extra månadslön efter skatt om året jämfört med 2006. Jobbskatteavdraget förstärks alltså med ytterligare 12 miljarder kronor samtidigt som brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. Skatten på pensionärer sänks med 2,5 miljarder. Den totala satsningen ligger 15 miljarder kronor och beräknas ge 13.000 nya jobb. Bra satsning som stöttar tillväxt och jobb!

Andra satsningar på skola och arbetsmarknad var i fokus. Dels föreslogs satsningar för att öka möjligheterna att göra lärarkarriär, mer kompetensutveckling för lärare, en läs- och skrivsatsning samt mer undervisningstid i matematik. Sammanlagt vill regeringen lägga 3,9 miljarder kronor för åren 2014-2017. Dels vill regeringen satsa på nya vägar in på arbetsmarknaden för unga. Med jobbpaketet på 3,1 miljarder kronor blir det billigare att anställa yngre ungdomar, YA-jobben, eller yrkesintroduktionsavtal, får ytterligare resurser, det görs fler insatser för att höja kvaliteten på lärlingsutbildningen och a-kasseavgiften sänks.

 

Organdonation

I går var det dags för höstens första möte med Donationsrådet. Vi hade Anders Milton på besök som pratade om sitt regeringsuppdrag att se över hur vi jobbar med organdonation i Sverige.

De områden som omfattas av översynen är information till allmänheten samt dess möjlighet att ta ställning till donation, vårdgivarnas organisation och arbetssätt och deras betydelse för donations- och transplantationsverksamheten samt förutsättningarna att bedriva donationsfrämjande insatser i vården uppgiftsutbytet med Scandiatransplant.

Förutom mitt arbete i rådet uppmuntrar jag med jämna mellanrum mina läsare, vänner och kollegor att ta sig en funderare över att registrera sig till Donationsregistret. Jag läste nyligen en gripande artikel i GP där William tre år fått ett nytt hjärta och besegrat oddsen. I somras väntade över 800 personer i Sverige på ett eller flera organ. De är ett utsatt läge i och med att det saknas donatorer och situationen är extra bekymmersam för barn.

I valet och kvalet – valet i Tyskland

Tyskland går till val den 22a september och många bedömare menar att förbundskansler Angela Merkel och hennes Kristdemokratiska unionen får det svårt att få till samma koalition igen. Istället är den troligaste utkomsten en koalition med Socialdemokratiska oppositionen. Det verkar som om fler tyskar allt senare bestämmer hur de ska rösta och detta spås inverka på Merkels resultat.

Frågan jag ställer mig är miljön kommer att ha en inverkan även på det tyska valet. Merkels ”Energiewende” eller gröna revolution efter katastrofen i Fukushima har visat sig kosta mer än vad det smakar med kraftigt ökande elpriser och ökad kolförbränning. Den förre miljöministern Jürgen Tritten från miljöpartiet sa en gång att omställningen till förnybar energi inte skulle kosta mer än en glasskula. Hans efterföljare Peter Altmaier medger nu att det som tyskarna nu betalar för sin el räcker till hela glassmenyn.

I valet och kvalet – valet i Norge

Valet i Norge är avgjort och som prognoserna har antytt en längre tid vann Høyre. Klockan två inatt hade Høyre 48 mandat, Fremskrittspartiet 29, Kristelig folkeparti 10, och Venstre 9. På den rödgröna sidan hade Arbeiderpartiet 55 mandat, Senterpartiet 10 och Socialistisk venstre 7. Den stora frågan nu blir själva regeringsbildningen där det populistiska Fremskrittspartiets krav kan bli svåra att tillgodose. En intressant vinkel är att miljön enligt DN innan valet var den viktigaste valfrågan där Høyre och Fremskrittspartiet är för att utvinna de stora oljefyndigheterna i de naturkänsliga områdena utanför Lofoten.

I valet och kvalet – om vårdvalet

Myndigheten för Vårdanalys publicerade nyligen en rapport om allmänhetens tillgång av tillräcklig information för att göra medvetna val av vårdcentral. Rapporten undersöker vad allmänheten vill veta för att välja och vilka brister de ser med dagens vårdvalsinformation. Några av studiens slutsatser är:

– Det finns ett brett folkligt stöd för att välja och kännedomen om möjligheten att välja är stor.

– Allmänhetens val av vårdcentral baseras främst på geografisk närhet, väntetider och personalens bemötande. Betydligt färre har grundat sitt val på medicinsk kvalitet och vilket vårdutbud som vårdcentralerna erbjuder. Samtidigt finns det endast en begränsad mängd offentligt redovisad information om medicinska resultat.

– Patienterna har hittat merparten av informationen de sökt efter. Men de saknar bland annat uppgifter om möjligheten att träffa samma läkare och om vårdcentralens hygien och renlighet.

– För att kvalitetskonkurrens i vårdvalet ska fungera är det viktigt att allmänheten kan jämföra vårdcentralernas skillnader och likheter i kvalietet och utbud. Men många tycker inte att informationen gör det möjligt att jämföra vårdcentralerna.

Möte med Förbundsstyrelsen i Norra Älvsborg

 

 

 

 

 

 

 

I fredags och lördags var det konferens med förbundsstyrelse, KSO och riksdagsledamöter i Norra Älvsborg. Vi lyssnade bland annat på MUF:s distriktsordförande Anton Oskarsson som berättade om MUF:s fantastiska verksamhet i Norra Älvsborg.

Jag presenterade vad som händer inom socialpolitiken där jag tog bland annat upp om Patientrörlighetsdirektivet, som gör det lättare att få tillgång till en säker gränsöverskridande hälso- och sjukvård i EU, ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen för att säkra kvaliteten och ge ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, och ökade satsningar på läkarutbildningen, tandläkarutbildningen, och sjuksköterskeutbildningen.

Obamas Sverigebesök

USA:s president Barack Obama kommer till Sverige vilket är mycket roligt och intressant. Förutom att Obama styr det land som influerar och påverkar oss allra mest, kulturellt som ekonomiskt, är jag glad att det är just Barack Obama som kommer hit samtidigt som jag sitter som riksdagsledamot. Anledningen är att i mina ögon är det få som kan personifiera den amerikanska drömmen bättre än Obama.

Förra veckan var det 50-årsjubileeum för Martin Luther Kings tal I Have A Dream och Obama symboliserar verkligen att denna dröm har infriats. Det innebär inte att jag inte är kritisk till mycket av det som händer och sker i USA. Men Obama försöker på ett antal punkter föra USA in i 2000-talet. Pengar får inte styra om man får sjukvård. Ett land som tillåter skjutvapen i den omfattning som man gör i USA kan inte vara förvånade över att de har så mycket våldsbrott. Jag hoppas framför allt att Obama kan ta tag i miljöfrågan där USA har oerhört mycket att göra.

Vi får väl se om jag stöter på honom i någon korridor imorgon.

Debattartikel i ttela: Vi vill behålla och utveckla kärnkraften

I dagens ttela replikerar jag på Miljöpartiets Peter Rådberg och Lise Nordin som i ttela den 6 augusti skrev att de vill ge folk möjlighet till sin egen el. Alliansen och Nya Moderaterna tar frågan om klimatet på största allvar. Men tvärtemot Miljöpartiet som vill avveckla kärnkraften vill vi både behålla och utveckla den. Sverige toppar listan över EU:s renaste produktion av energi. Nästan 50 procent kommer från förnybara källor vilket energiöverenskommelsen från år 2009 ligger till grund för. Kombi­nationen av kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och förnybara energi­källor skapar ett energisystem med mycket låga kol­dioxidhalter.

Tyvärr ser möjligheterna för vindkraft att ersätta kärnkraften mycket små ut. Vindkraften är helt enkelt för oregelbunden. Så sent som i början av juni kunde vi läsa att vindbristen i Danmark gjorde att kostnaden för att köra en tvättmaskin landade på 88 kronor. Under motsvarande period kostade det 3:50 kronor i Sverige.

 

Alingsås Tidning om riksdagspolitikers bilar

Alingsås Tidning uppmärksammade i dagarna att jag hamnar i topp när Norra Älvsborgs riksdagspolitikers val av bilar granskas. Kul att mitt val av bil med låga koldioxidutsläpp är ett bra val. Min Toyota Aygo släpper ut 109 gram koldioxid per kilometer vilket får sägas ligga under genomsnittet på 171 gram koldioxid per kilometer. Uppgifterna kommer från Statoils undersökning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN-Debatt ”Tvinga tobaksindustrin ta ansvar för fimpskräpet”

Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige och cigarettproducenterna har inte vidtagit en enda åtgärd för att förhindra detta. Tillsammans med Stiftelsen Håll Sverige Rents VD Anna Linusson skriver jag och andra riksdagsledamöter på DN Debatt att det nu är dags att tobaksindustrin tvingas ta ett direkt producentansvar för tobakens restprodukter.

I Sverige finns åtta produktgrupper med lagstadgat producentansvar, bland annat för förpackningar, bilar, returpapper och elektriska och elektroniska produkter.

Eftersom fimparna är det allra mest frekventa skräpet finns alla incitament för att införa ett tydligt specifikt producentansvar för tobaksproducenternas restprodukt fimpen. När ett sådant ansvar uttalas i lagen är det tobaksproducenterna som får tänka ut hur de vill se till att fimparna omhändertas korrekt, exempelvis via en pant.

I dag är det kommunerna som får stå för kostnaden att ta hand om alla fimpar på våra gator och torg. Det innebär att vi som inte röker blir de som får betala.

Artikeln fick ett stort genomslag och artikeln har i dagsläget över 1.900 delningar via Facebook vilket gör den till en av de mest delade under juli. Dessutom skrev Aftonbladet om artikeln vilket också fick folk att aktivera sig rejält på sociala medier. Över 4.500 delningar och över 80 procent av de 20.000 som röstat tyckte att det är ett bra förslag.

Debattartikel – Bidragslinje och skattechock med S

I dagens Nya Wermlands Tidning skriver jag en replik till socialdemokraten Ann-Kristine Johansson (NWT 17/7) där jag skriver att hon behöver svara på hur S-förslag om en lastbilsskatt, höjd bolagsskatt och fördubblad restaurangmoms och arbetsgivaravgift för unga, ska kunna skapa de 200 000 fler jobb som man nu lovat att ordna fram? De S-märkta skattehöjningarna på sammanlagt 30 miljarder kronor hotar närmare 70 000 jobb. Lägg därtill Vänsterpartiets och Sjöstedts skattehöjningar på närmare 90 miljarder kronor och summan av hotade jobb stiger brant.

Sverige står inför en rad utmaningar. Nya moderaterna och Alliansen anser att den viktigaste av dessa är att trygga framväxten av fler jobb och ökad sysselsättning i tider av ekonomisk turbulens i vår omvärld. Socialdemokraterna å sin sida menar att deras sysselsättningsmål gör dem till framtidspartiet i svensk politik. Det är välkommet med ambitioner för svensk arbetsmarknad. Men det kräver en annan politik än den bidragslinje och skattechock som Socialdemokraternas politik innebär.

 

 

Debattartikel – Skärpta straff för sexbrott mot barn

I dagens ttela skriver jag om att straff måste stå i proportion till det begångna brottet. Det är därför som Nya moderaterna och Alliansen har skärpt lagstiftningen i flera avseenden sedan 2006. Alliansregeringen har redan skärpt straffen för grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott. Den 1 juli i år ändrades sexualbrottslagen ytterligare.

Det finns få saker som är så kränkande som ett sexuellt övergrepp. Varje människas rätt till sexuell integritet måste respekteras, värnas och vara tydlig. Trollhättans kommun erbjuder bland annat ett Kriscentrum för personer som utsatts för sexuella brott. Detta viktiga arbete och bekämpandet av dessa övergrepp kräver ett väl fungerande straffrättsligt skydd. De förändringar i sexualbrottslagstiftningen som nu har trätt i kraft förstärker detta skydd och skärper lagstiftningen ytterligare.

 

Debattartikel – Vi satsar mest på utbildning

Tillsammans med Mikael Cederbratt och Camilla Waltersson Grönvall skriver jag en utbildningspolitisk replik på socialdemokratiska ledamöter i ttela.

Socialdemokraterna skriver om vikten av högre utbildning och att de vill investera i Högskolan Väst. Vi delar uppfattningen att Högskolan Väst är något positivt för regionen.

Vi är mycket glada över att många studenter söker sig hit för att studera. Ett viktigt steg i alliansens högskolepolitik är att slå sig fria från det tidigare förhärskande kvantitetstänkandet till att prioritera kvalitet. Socialdemokraterna lever tyvärr kvar i det förra tankemönstret.

Läs hela artikeln här.

Debattartikel i GT – Slåss för friheten att slippa påtvingad rök

Idag skriver jag på GT:s debattsida om det faktum att 18 personer dör dagligen i Sverige på grund av rökning. Därför är det glädjande att 63 procent av Sveriges 290 kommuner infört rökfri arbetstid, däribland Lerums kommun. Tyvärr ser det inte lika ljust ut bland statliga myndigheter. Enligt en enkät från riksdagens utredningstjänst har endast 6 procent av de myndigheter som svarat infört rökfri arbetstid. Bland de statliga bolagen som svarade var siffran ännu lägre, endast 5 procent. Här finns det mer att göra.

 

 

Möte med Ågrenska om Sällsynta Diagnoser

I dag var jag på möte med Ågrenska om Sällsynta Diagnoser i Sveriges Riksdag. Verksamheten strävar efter att människor med funktionsnedsättning, unga som vuxna, ska ha så goda möjligheter att bemästra sin vardag och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. En del av verksamheten utgörs av Nationellt Kompetenscentrum Sällsynta Diagnoser. Vi fick under mötet lyssna på arbetet med att sprida kunskap om sällsynta diagnoser och hur de påverkar hela livet. Bland annat arbetar centrumet med spridning av information kring albinism som är en ärftlig pigmentstörning där synskador är den svåraste funktionsnedsättningen. Centrumet anordnade 2010 gruppdiskussioner med några vuxna som har alibnism. Gruppen diskuterade en mängd saker som skolgång, vikten av rätt belysning i alla situationer och yrkesval. Här går det att läsa mer.

 

Fler lever längre med sin cancer

I publikationen Cancer i siffor  går det att läsa att andelen som lever fem år efter diagnostiserad cancer ökar. Sedan 2011 har denna andel stigit från ca 67 procent till 72 procent. Dessutom har andelen som lever efter tio år också ökat till ca 65 procent av samtliga. Förhoppningen är att vi snart kan prata om cancer som en kronisk sjukdom istället för en dödande sjukdom.

Seminarium – Svenskt Näringsliv om kvalitet i välfärden inom vård, skola och omsorg

Under tisdagen besökte jag ett seminarium som anordnades av Svenskt Näringsliv om kvalitet i välfärden inom vård, skola och omsorg.

Svenskt Näringsliv tillsatte våren 2012en oberoende expertgrupp för kvalitetsfrågor för att stödja utvecklingen av kvaliteten inom välfärdsföretagen. Det långsiktiga målet med Svenskt Näringslivs arbete i frågan är att företagen ska erbjuda en välfärd som präglas av valfrihet, mångfald och hög kvalitet.

På seminariet berättade expertgruppen, som har utgjorts av bland andra Lennart Evrell, vd och koncernchef Boliden (ordförande), Carola Lemne, vd och koncernchef Praktikertjänst AB (vice ordförande), Leif Anjou, Ek. dr. jur. kand, Thomas Berglund, vd och koncernchef Capio AB, om sin bedömning och rekommendationer om hur kvaliteten i välfärdsverksamhet kan utvecklas och redovisas.

 

Några av rekommendationerna är att företag:

verkar för att resultat och processer systematiskt mäts och följs upp,

tar fram branschstandarder i samarbete med offentliga aktörer och förbättrar informationen till allmänheten,

tar fram riktlinjer för kvalitetsredovisning och ökar öppenheten i den ekonomiska redovisningen,

att branschen utvecklar en etisk plattform för självsanering,

att det inrättas en ”whistleblower-funktion” dit anställda i välfärdsföretag kan vända sig om de upptäcker allvarliga kvalitetsbrister i ett välfärdsföretag.

 

Rapporten finns att ladda ner här.

 

Besök – Smittskyddsinstitutet

En mindre delegation från socialutskottet bestående av Saila Quicklund och jag själv besökte Smittskyddsinstitutet (SMI), Karolinska Institutet i tisdags tillsammans med kommitténs handläggare och våra tjänstemän. Eftersom ett av mina ansvarsområden i den moderata socialkommittén är HIV fick vi besöka enheten Hivprevention och sexuell hälsa. Förutom HIV arbetar enheten med andra infektioner som överförs sexuellt. Enheten gör ett bra arbete men några av utmaningarna är komplexa och tar tid att komma över. Även om utvecklingen av medicinering har lett till att få människor idag dör i AIDS har andra könssjukdomar ökat.  Dessutom riskerar de som lever med hiv fortfarande att få ett negativt bemötande och bli diskriminerade trots att kunskaperna om kunskapen om hiv i samhället är god.

Strax innan vi gjorde besöket släppte SMI en rapport om situationen gällande antibiotikaresistens i Sverige. Rapporten visar att Sveriges strategier mot antibiotikaresistens måste intensifieras. Det är en stor skillnad mellan länen i användningen av antibiotika (i Stockholms län skrevs det ut 410 recept per tusen invånare mot 290 i Västerbotten). Användningen fortsätter att minska i Sverige som helhet men skillnaden länen emellan visar att det finns andra faktorer än rent medicinska som styr förskrivningen.

 

Donationsrådets studiebesök i Lund

Under måndagen och tisdagen var det möte i Lund med Donationsrådet där vi fick höra om utvecklingen inom transplantationsforskningen. Vi fick höra på Professor Stig Sten som berättade om lungtransplantation. Vi fick också se ett fungerade hjärta utanför en kropp. Inget för de som är känsliga för att se blod.

Dagarna bjöd också på ett studiebesök på Vävnadsbanken i Lund som är en del av Skånes universitetssjukhus. Banken tar till vara på mänskliga vävnader (hjärtklaffar, hornhinnor och hörselben) från avlidna som har gett sitt godkännande som sedan används först och främst till transplantation men också till andra medicinska ändamål.

Donatorer till vävnadsbanken har ökat sedan 2004 men det är framförallt under de senaste två åren som antalet donationer har ökat. Vi har blivit bättre på att ta hand om vävnader. Med de donerade vävnader kan sjukhuset via transplantationer årligen behandla 50 svårt hjärtsjuka, varav 30 barn, 100 synskadade och 40 hörselskadade. Vävnadsbanken är en del av ett större nätverk vilket gör att banken förmedlar vävnader till andra kliniker och universitetssjukhuset kan på samma sätt få hjälp från andra vävnadsbanker.

Tobaksfria dagen 2013 och utställning i riksdagen

Lagom till den tobaksfria dagen i fredags den 31 maj visade Tobaksfaktas samrådsgrupp i Riksdagen tillsammans med Tobaksfakta utställningen Skydda barnen mot tobak. Utställningen invigdes av Carl Schlyter, EU-parlamentariker (Mp) som är ansvarig för den Gröna gruppens arbete med det nya tobaksdirektivet, Christer Engelhardt (S) och mig själv. Syftet med utställningen var att förse mina riksdagskollegor med information så att direktivet stärks. Utställningen fokuserade på tre teman: neutrala cigarettpaket, exponeringsförbud på säljställen och insatser mot illegal handel. Min och andras uppfattning är att tobaksindustrin blir allt aggressivare i sin marknadsföring. Tobaksproduktdirektivet gör det svårare för industrin att marknadsföra sina dödliga produkter.

Under den tobaksfria dagen i fredags var Vi som inte röker (VISIR) ute och kampanjade. Vi kräver i ett upprop att Sveriges riksdag och regering sätter ett slutdatum för rökning i Sverige. Andra länder exempelvis Nya Zeeland har redan gjort det, vi i Sverige borde också kunna göra detta. Namninsamlingen gick bra med många som la kommentaren att år 2025 var för lång bort i tiden.

Ny lag om personnamn

I dag tisdag var det en pressträff med Olle Abrahamsson som är ordförande i Namnlagskommittén där jag har arbetat en tid. Betänkandet överlämnas till justitieminister Beatrice Ask. Resultatet är mycket bra och ökar upp friheten att välja sitt namn. Som jag tidigare skrivit i nyhetsbrevet är det sedan tidigare möjligt att byta namn men att det nya namnet får inte ”väcka anstöt” för omgivningen eller ”leda till obehag” för bäraren. I praktiken skiljer det sig tolkning åt mellan olika myndigheter och domstolar. Därför beslutade regeringen i slutet av 2010 att det ska tillsättas en parlamentarisk kommitté för att se över namnlagen och få bukt med rättsosäkerheten. I dag kom vårt slutresultat.

Det var en i huvudsak enig kommitté som lämnade sitt förslag idag. Dock hade jag och Yvonne Andersson (KD) en avvikande uppfattning på två punkter.

Vi tycker att man även fortsättningsvis skall göra ett aktivt val vid giftermål eller partnerskap om vilket efternamn man vill ha. I förslaget föreslås att om man inte meddelar annat har båda kvar sina ursprungliga namn. Vi är övertygade att det kommer att minska namngemenskapen i familjer.

Det andra är när det gäller om hur man får föra ett namn vidare. Idag kan man inte föra det namn som man fått av sin respektive genom giftermål vidare till ny person om man gifter om sig. Det är nu på förslag att man skall kunna göra det. Vi tycker att den tidigare ordningen är bra.

Kommittén föreslår bland annat följande förändringar.

 • Efternamn ska fritt kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna son eller dotter.
 • Det ska bli fritt att byta till ett efternamn som är så vanligt att att det bärs av minst 2.000 personer.
 • Dubbla efternamn får bildas.
 • Nya mellannamn kan inte tas, men den som redan har ett mellannamn behåller det så länge han eller hon önskar.
 • Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.
 • Förnamn ska kunna ändras enklare och i samtliga fall kostnadsfritt.
 • Skatteverket blir ny namnmyndighet. Patent- och registreringsverkets befattning med personnamn upphör.

Capio S:t Görans sjukhus i The Economist

Den moderata socialkommittén besökte S:t Görans akutsjukhus i Stockholm för en tid sedan. 2012 tog sjukhuset emot 77 000 akuta patientbesök vilket gör det till landets största. Den största skillnaden på S:t Görans och landets övriga sjukhus är inte den stora andelen akutfall utan att sjukhuset drivs som aktiebolag. Denna driftsform har man haft sedan 1994 och numer ingår sjukhuset i en av Europas ledande privata vårdkoncerner. S:t Görans sjukhus är Sveriges första och hittills enda akutsjukhus med en privat ägare. Ett mycket progressivt sjukhus. The Economists artikel om sjukhuset i förra veckans nummer ger en fördjupad bild. Tidningens analys av S:t Görans är att Toyotamoddelen och lean management fungerar väl samtidigt som de effektivitetsvinster som gjorts skulle kunna appliceras på andra delar av EU.

Studiebesök i Västra Götaland

Riksdagsledamöterna från Västra Götaland gör några gånger om året verksamhetsbesök tillsammans och i måndags var det dags igen. På programmet stod SVT där vi bland annat fick tillfälle att diskutera Public Servicefrågor för och emot program som Debatt kom bland annat upp. Vi träffade också Lasse Kroné och fick se de nya Doobidoo kulisserna. Vi besökte också företaget TILLT som har rötter långt tillbaka i historien. TILLT är en utveckling från Skådebanan som i sin tur bildades 1910 av August Strindberg och makarna Branting. Det TILLT gör idag är att tillhandahålla konstnärsdriven personal- och organisationsutveckling för företag och organisationer. Syftet är att företag på så vis ska nå nya perspektiv på sina verksamheter.

Kommunrankingar – Lerums kommun i topp och Allianskommuner toppar i skolresultat

Det är glädjande att Lerums kommun är en av de kommuner som toppar Bisnodes kommunranking över förutsättningar för jobbtillväxt i privat tillväxt 2013. Lika glädjande är att Alliansen toppar rankingen som Dagens Samhälle publicerade nyligen. 80 procent av de 50 bästa skolkommunerna styrs av Alliansen och i andra änden styr Socialdemokraterna i 76 procent av de 50 sämsta kommunerna. En talande bild.

Ny styrelse i Cancerfonden

Under över 60 års tid har Cancerfonden kämpat mot cancer. Jag är oerhört stolt över att under mötet den 16 maj blivit invald i styrelsen vid Cancerfondens huvudmannamöte. Tillsammans med Wanja Lundby-Wedin som tillträder som ny ordförande tänker jag fortsätta bidra till Cancerfondens viktiga arbete mot cancer.

Styrelsen i sin helhet:

Wanja Lundy-Wedin, f d ordförande i LO, ordförande

Birgitta Lindholm, biolog, klinisk projektledare, vice ordförande

Gunilla Enblad, överläkare

Ulf Edström, fil.kand

Elisabeth Falkemo, jur kand

Teddy Falkenek, varumärkesdirektör

Evert Karlsson, direktör

Lars Kylberg, direktör

Elisabet Lidbrink, överläkare

Lina Nordquist, fil.dr i fysiologi och forskare

Henrik Ripa, riksdagsledamot

 

Läs mer om Cancerfonden här:

http://www.cancerfonden.se/sv/

 

Solandets konsekvenser

Jag tillsammans med min kollega från riksdagen, Isabella Jernbeck, skrev tidigare i våras i Expressen om att införa 18-årsgräns på solarier. Cancerfondens ordförande, Stefan Bergh, skriver en debattartikel på samma tema på SVT-debatt. Skönhetsideal med solbränna som råder i Sverige gör att vi solar mycket och då kan vi se att hudcancerfallen har ökat dramatiskt. I och med solning är extra farligt för barn och ungdomar bör Sverige göra som andra länder och lagstifta om en åldersgräns för att sola solarium. Det finns även en del myter kring solning som kan vara bra att skärskåda. En av dessa är att barn behöver sol för god D-vitaminomsättning. Faktum är att en sparsam exponering i direkt solljus räcker. För ljushyade personer räcker det med cirka 10-15 minuter med sol i ansikte och på armar under en sommardag.

SVT debatt

http://debatt.svt.se/2013/05/13/infor-18-arsgrans-i-solarium-for-att-minska-hudcancern/

Cancerfonden

http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Forebygga-och-risker/Risker/Solens-paverkan/

 

Folkhälsoinstitutets konferens om folkhälsa ” Tio år med Sveriges folkhälsopolitik”

På den gamla skolan Norra Latin i Stockholm som nu tjänstgör som konferensanläggning går Folkhälsoinstitutets konferens om folkhälsa av stapeln.

Majoriteten av Sveriges kommuner, landsting och regioner har det senaste decenniet prioriterat barns och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet, samt tobak och alkohol. Mycket bra att unga prioriteras eftersom det ger förutsättningar för en god hälsa genom livet. Bland föreläsarna finns Socialminister Göran Hägglund, Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet och Dr Helen McAvoy, Senior Policy Officer, Institute of Public Health in Ireland. Några av de teman som diskuteras är ”Hur sjösätta folkhälsopolitiken i praktiken?”, debatt: ”Utmaningar för folkhälsopolitiken de kommande tio åren” (där undertecknad deltar), samt ”Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel”. Vill ni se de olika seminarierna eller debatten kan man se det på Folkhälsoinstitutets hemsida.

Smittskydd – H7N9 nytt fågelvirus i Kina.

Det nya fågelviruset i Kina som i slutet på april smittat över 100 och dödat 20 kineser aktualiserar återigen behovet av globalt samarbete mot pandemier. Världen är bättre rustad nu än tidigare. 2011 hade ca 160 länder förberedande planer mot pandemier samtidigt som Amerika satsat stora resurser på nya vaccin och medicin. Forskare har bättre förståelse om orsaker och spridning. Trots dessa framgångar finns det flera delar som klart behöver förbättras. För det första måste vi fortsätta arbeta för att göra vaccin så tillgängligt som möjligt. För det andra måste vi få fram mer grundforskning på farliga patogener. I nuläget är exempelvis USA rädda för att terrorister skulle kunna få tag på resultaten och är därför mycket restriktiva i sin hållning till denna del av forskningen. För det tredje är det önskvärt om lagarna kring patent görs om när det kommer till virus. Som det ser ut nu kan forskare patentera genomet hos virus och på så sätt försvåra för nödvändig forskning. Utgångspunkten här skulle kunna vara att det naturligt DNA inte kan patenteras.

Även om det nya viruset i nuläget inte sägs spridas mellan människor är det oroväckande att Kina inte är transparanta i hanteringen av dessa frågor. De vanligtvis okritiska kinesiska nyhetsbyråerna har ifrågasatt varför det dröjde tjugosju dagar från att det första dödsfallet upptäcktes och att fallet blev offentligt. Dessutom svävar kineser fortfarande i ovisshet varför myndigheterna dumpade 16 000 döda grisar i tillflödena till floden Huangpu. Att lämna allmänheten och omvärlden med så stora frågetecken vid allvarliga händelser gör att Kinas agerande måste ifrågasättas.

Smittskyddsinstitutet

 

Gymnasiebesök Vård och omsorgsprogram i Norra Älvsborg

Dagen innan Valborg spenderades med skolbesök, tema vård och omsorgsprogram. Tillsammans med Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot från Lilla Edet, och Remigiusz Bielinski, andre vice ordförande i Trollhättans utbildningsnämnd, besökte jag vård och omsorgsprogrammen på Alströmergymnasiet i Alingsås och Nils Ericsongymnasiet i Trollhättan. Två intressanta besök där vi bland mycket annat diskuterade nödvändigheten för programmens elever att ta körkort för att vara attraktiva på arbetsmarknaden, risken för lärarbrist på vård och omsorgsprogrammet samt möjligheten för eleverna att vara med i Ung Företagsamhet och starta ett företag inom ramen för sin utbildning.

Debatt på Allergiforskningens dag

På temat ”hur får vi en nationell samling i allergifrågan?” deltog jag i en debatt på Karolinska Institutet och Allergiforskningens dag. En bra panel med bland annat Barbro Westerholm (Fp), Helene Öberg (Mp) och Mats Ulfendahl, Huvudsekreterare Vetenskapsrådet. Frågan är mycket intressant då det är en stor folksjukdom som ökar. Hösnuva, astma och eksem – allergierna har ökat mycket snabbt de senaste åren. En anledning är förmodligen att vi exponeras på ett nytt sätt för mikroorganismer som bakterier och virus från det ögonblick vi föds, och här har tarmarna en viktig roll enligt immunologen Eva Sverremark-Ekström. Rökning är en starkt bidragande orsak till allergier och astma. Så inte bara det att varannan som röker kommer att dö av sin rökning, under tiden drabbas man också av många andra sjukdomar. Värst är det för alla barn som utsätts för påtvingad rök och får leva hela livet med konsekvenserna av vuxna som inte klarar av att sluta röka.

Här finns mer att läsa om allergiforskning:

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=4477

Kungsholmens Västra Gymnasium

Jag är även ute på skolor, jag besökte tillsammans med Michael Svensson, ledamot i utbildningsutskottet, den nya skolan Kungsholmens Västra Gymnasium. Fokus för besöket låg på vård och omsorgsprogrammet. Med en internationell profil utvecklar skolan tillsammans med Röda Korsets Högskola skolan ett samverkansprojekt med skolor och Röda Korset i New Delhi. Bland annat denna tydliga internationella prägel ska locka elever att läsa vårdprogrammet. Dessutom tyckte jag att skolan hade ett intressant upplägg med en styrgrupp bestående av personer från bland annat företag inom vårdbranschen. På så sätt kan utbildningen ta del av önskemål och erfarenheter från arbetslivet och justeras därefter.

 

Tågstopp i Dalsland

Påståendet att tåget är viktigt för arbetstillfällena i många kommuner är det nog fler politiker än jag själv som skriver under på. En väl fungerande tågtrafik borgar hela regioners utveckling genom att tillföra ett aktivt näringsliv och på så sätt bibehålla en levande landsbygd. Det är därför intressant att följa debatten om tågstopp exempelvis Brålanda. Kommunen har sedan tidigare en station och järnväg men inget tågstopp. Möjligheterna till att pendla ökar avsevärt med ett tågstopp. Ansökningsförfarandet är dock väldigt komplext. Restiden får inte försämras, stoppet får inte innebära investering i ett nytt tåg, samt att inte helheten i tågtrafiken störs.

Politiken i kölvattnet av S-kongressen

I söndags avslutades S-kongressen i Göteborg och nu klarnar bilden av Socialdemokraterna anno 2014. Vänsterfalangen med exempelvis Daniel Suhonen har satt agendan och låst in Löfven i ett program som är emot vinster i välfärden. S verkar inte har några bekymmer att tillåta vinster i vissa typer av mansdominerade välfärdsbolag samtidigt som man med kompromissen kraftigt begränsar företag inom vården. Företag som till största del drivs av kvinnor. Märkligt kan tyckas om man så uttalat är ett feministiskt parti. Dessutom betyder den otydliga kompromissen att Löfven måste arbeta med en politik som ligger närmare vänsterpartiets än miljöpartiets. Högst relevant i frågan om regeringsbildning. Oroväckande är också att kompromissen endast är ett första steg. I motionen står också att motionärerna vill ”initiera ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på grund av deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin och underställas demokratisk kontroll, samt utarbeta strategier för hur denna demokratiska kontroll ska utövas och hur dessa sektorer ska organiseras för att bidra till största möjliga samhällsnytta.” Det är kanske inte helt ologiskt att dra slutsatsen att vänstervinden i finanskrisens spår även gör vänsterfalangen inom svenska Socialdemokratin starkare. Vi har sett det tidigare i Frankrike och nu senast i Italien där vänsterpartier vunnit valen. Nästa steg för (S) blir kommunalisering. Kommer Montessoriskolan i Floda få vara kvar? Äldreboendet Riddarstensgården i Lerum? De som jobbar som personlig assistent skall de alltid vara anställda av kommunen. (S) 5-årsplaner är inte rätt väg att gå. Vinst på asfalt och bygga skolor (mansdominerade yrken) det är ok för (S), hur tänkte man då?

 

Bra artiklar på temat S- kongressens konsekvenser:

Hans Bergström på Newsmill

Lena Mellin

 

Besök Innovatum Science Center i Trollhättan

Under måndagen var jag tillsammans med bland annat riksdagskollegorna Camilla Waltersson Grönvall och Hans Rothenberg på ett möte som Västsvenska Handelskammaren anordnade i Trollhättan på Innovatum Science Center. Förutom Science Centret utgörs även Innovatum av Inkubator som hjälper nystartade företag och Projektarena som är en plattform där forskning och utvecklingsprojekt möts. På mötet togs bland annat upp lärarutbildningen i Västsverige. Nyheten om att 123 personer runt om i Sverige i höstas kom in på lärarutbildningar med 0,1 poäng på högskoleprovet har figurerat flitigt i media. Jag blir allvarligt upprörd när 17 procent av de antagna till Lärarhögskolan i Västsverige hade ett resultat på högskoleprovet som var lägre än vad slumpen ger. Lärarförbundets ordförande Metta Fjelkner skrev i söndags på SVT debatt att det måste komma en signal att inte vem som helst kan bli lärare. Hon vill göra det enklare för lärosätena att frångå regeln om att anta en tredjedel på högskoleprovet, till exempel när man ser att sökande med goda betyg sorteras bort till förmån för sökande med usla resultat på högskoleprovet. Hon har en poäng.

Innovatum

Metta Fjelkner på SVT

 

Scouternas brev till statsministern

Tidigare i vintras berättade jag för scouterna i missionskyrkan i Lerum om mitt arbete i riksdagen. Till min hjälp hade jag bland annat serietidningar med Eva och Adam som mycket pedagogiskt går igenom demokrati och politik. Det hela mynnade ut i att jag fick med mig ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt med bland annat ett förslag om en lägre åldersgräns för körkort.

Läs artikeln här http://www.lerumstidning.se/nyhet_visa.asp?id=18052&sidnamn=NYHETER

 

20130409-164746.jpg

Bilder och länkar från Sverigemötet

Sverigemötet gick av stapeln i helgen i Karlstad och här är några bilder och länkar till tal.

Seminarie om “EU påverkar Sverige lokalt” med Christofer Fjellner och Anders Knape.

 

 

Filippa Reinfeldt pratar om arbetet Hälsosamma Sverige — at Karlstads stadsbibliotek.

 

Länk till Frediks tal

 

Länk till Anders tal

 

 

Jag deltog seminariet “Hedersförtryck finns i din kommun. Vad gör du åt det?”

Banbrytande framgång för vård av hiv-smittade spädbarn.

För andra gången har läkare lyckats med att bota ett barn som fötts med hiv. Läkarna är dock försiktiga med att säga att de har botat barnet. Än så länge nöjer de sig med att säga att de inte har hittat spår av hiv. Eftersom det kan vara mycket svårt att hitta hiv finns risken att infektionen bryter ut om några år. Dock måste nyheten ses som en framgång. Det kan innebära att andra fall framför allt i Afrika där många barn föds med hiv i framtiden kan få en annan utveckling. Den stora frågan som återstår är hur pass typisk flickan är. För att behandlingen ska kunna sägas ha samma effekt på andra barn måste flera undersökningar och tester göras. Drömscenariot är att högriskbarn kan behandlas i samband med födseln. Fallet med den botade flickan visar på vikten av att forskning kring bot fortsätter.

http://www.svt.se/nyheter/hiv-smittat-spadbarn-botat

http://www.hopkinschildrens.org/newsDetail.aspx?id=12177

Begränsad hemtandvård i elva landsting

Nyligen tog jag del av en rapport från Oral Care. Rapporten visade på stora skillnader i vilken nödvändig tandvård som erbjuds beroende på vilket landsting man bor i. Dessutom fanns även en skillnad mellan landstingen i vad som ersätts. Det som jag finner problematiskt är de mer eller mindre totala begränsningar för hemtandvård som införts i elva landsting. Konsekvensen blir att möjligheterna för gamla och sjuka att få hemtandvård kraftigt minskar eller i vissa fall försvinner. Förutom detta medför beslut att begränsa att kommunerna i vissa fall har fått extra kostnader. Av dessa elva landsting är föga förvånande åtta ledda av S däribland Västra Götalandsregionen. Vad som däremot förvånar är att tre alliansledda landsting sällar sig till denna skara. Den självklara fråga som alla dessa elva landsting måste ställa sig är: var tar de äldres valfrihet vägen?

Skolbesök i Lerum

Tisdagen utgjordes av studiebesök i skolor och möten med elever och personal tillsammans med min riksdagskollega Camilla Waltersson Grönvall, Anna-Lena Holberg och Svante Karlsson.

Vi besökte Berghults skola och Rydsbergsskolan i Lerum där vi fick en inblick hur de arbetar med entreprenöriellt lärande.

 

Majblomma och BRIS

I onsdags träffade Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp Lena Holm och Marina Andersson från organisationen Majblomman. Debatten om barnfattigdom blossade som bekant upp i och med Uppdrag Gransknings program tidigare. På mötet diskuterade vi hur organisationer som bland annat Majblomman definierar begreppet barnfattigdom. Måste tyvärr erkänna att jag inte kände mig lugnare efter hört deras beskrivning av sitt underlag. En diskussion som till synes kan verka akademisk men som har stor påverkan på debatten och i slutändan också påverkar barn. Vi träffade också BRIS om Uppdrag Granskning med Kattis Ahlström och Cecilia Naucler där vi hade en mycket bra diskussion. Jag upplever att Bris tog frågan om faktaunderlag på ett större allvar.

 

Besök Säkerhetspolisen Väst

I går besökte jag tillsammans med ett antal riksdagskollegor i Göteborg säkerhetspolisen som berättade om säkerhetsläget i Västsverige. Men även skyddet kring regering och riksdagsledamöter som är utsatta för hot. I mellanvalstider är läget normalt lugnare och så är det just nu också.

 

Taiwan-artikel Newsmill

Tillsammans med min moderate kollega från riksdagen Hans Rothenberg, Göteborg, och Joakim Stoppenback, ordförande i Sweden-Taiwan Society, skriver jag på Newsmill att det saknas giltiga skäl att neka Taiwan tillträde till det som FN:s medlemsländer har tillgång till. Taiwan har kommit långt när det gäller bland annat sjukvård och har mycket kunskap att erbjuda FN.

http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/24/det-r-dags-f-r-fn-att-se-ver-ven-taiwans-st-llning

Företagsbesök på ExpoGraf CardKeep AB

En viktig del av arbetet är att vara ute i den så kallade ”verkligheten”. Företagsbesöket på ExpoGraf CardKeep AB förra veckan var mycket intressant. Att få lyssna på VD:n Håkan Boquist var mycket givande då han gav oss sin berättelse om sitt företag med dess utmaningar. Hur till synes enkla produkter kan skapa en så stor omsättning och så många arbetstillfällen.

Besök Clean Motion Lerum

Jag har tidigare skrivit om mitt intresse för hybridbilar till exempel har tidigare gjort besök på Volvo. Jag har provkört Volvo C30 Electric, Nissan LEAF, eCar och Tessla. En fin julklapp skulle annars kunna vara ett Zbee från Clean Motion, ett elfordonsföretag från Lerum. Grundidén är att fordonen från Clean Motion ska vara så lätta som möjligt för att spara så mycket energi som det bara går. Zbee, en miljösmart kompakt trehjuling med tak, är inget undantag. Trots den ringa storleken, Zbee väger under200 kg, går det att få in tre personer i fordonet plus bagage. Med en topphastighet på45 kmoch ytterst parkeringsvänlig känns det som att kliva in i framtiden när jag provkörde den. Verkligen en maskin för den miljövänliga framtid vi vill nå. I vår hoppas vi få se den i serieproduktion. Företaget har fått förfrågningar från hela världen så intresset är stort. Ett nytt Volvo med sitt ursprung i Lerum, Sveriges Ledande Miljökommun.

Debattartikel i GT – Hemförlossning

Valfrihet ska även gälla var man vill föda sitt barn. Om detta skriver jag tillsammans med Hanna de Maré och Helena Lindgren i dagens GT.

Valmöjligheterna för kvinnor vid förlossningsvård skiljer sig åt beroende på vilket landsting du bor i. Föräldrar bör ha samma möjligheter att välja om de vill föda hemma eller på sjukhus förutsatt att säkerheten efterlevs. Att denna frihet inskränks, som nu sker i många fall, är olyckligt och måste lyftas i debatten.

Studiebesök bemanningsföretag – Adecco

I dessa varseltider gjorde jag ett besök på bemanningsföretaget Adecco Göteborg. Adecco är ett internationellt företag som har ungefär 50 kontor i Sverige. Att denna typ av företagande är viktigt blir tydligt när lågkonjunkturer slår till. Bemanningsföretagen bidrar till att effektivisera matchningen på arbetsmarknaden. För företag som är osäkra på hur stort personalbehov de har är bemanningsföretagen en bra lösning. En osäker framtid resulterar ofta att företag slutar anställa tillsvidareanställda. Bemanningsföretagen erbjuder en möjlighet att göra satsningar även i ostadiga tider.

Pressmeddelande: tillstånd för testreaktor Electra

TV4 Nyheter gjorde igår ett intressant inlag om testreaktorn Electra i ett reportage om framtida tekniker inom kärnkraft. Jag har tidigare lagt en motion om att ett tillstånd bör ges. I veckan bjöd jag även in forskningledaren professor Janne Wallenius och som kom och berättade om projektet för riksdagsledamöter. Det ska bli mycket intressant att följa projektet i framtiden. Idag gick det också ut ett pressmeddelande där jag kommenterar projektet.

 

Pressmeddelande

“Regeringen bör tillåta byggandet av testreaktor Electra”

Moderat politiker vill att regeringen tillåter testreaktor vid Oskarshamn

Henrik Ripa, moderat riksdagsledamot, vill att regeringen ger sitt tillstånd till byggnationen av testreaktorn Electra. Igår uppmärksammade TV4 Nyheter Electra i ett reportage om framtida tekniker inom kärnkraft. Något som behövs då de gamla är i behov av utbyte.

– Svenska forskare är på väg att revolutionera kärnkraftsindustrin. Med ytterligare forskning på den fjärde generationens kärnteknik som Electra innebär skulle vi kunna få en gyllene möjlighet att byta ut våra reaktorer säger Henrik Ripa.

Mer forskning behövs dock. Ripa la tidigare i höstas en motion i Riksdagen där han uppmanar regeringen att tillåta en testanläggning för kommersiellt bruk. Förra veckan bjöd Ripa också in Prof. Janne Wallenius, forskningsledare vid projektet Electra, för att hålla ett seminarium på riksdagen om den nya tekniken.

– Med projekt Electra skulle kärnkraften bli både säkrare och miljövänligare. Genom kylning med flytande bly minskar risken för härdsmälta och strålskyddet ökar. Dessutom kommer reaktorn effektivt att kunna återanvända gammalt uran som nu ligger i djupförvar. Enligt forskarna kommer förvaringstiden på 100 000 år förkortas till under 1000 år fortsätter Ripa.

– Beslut om kärnkraft måste vara genomtänkta. I och med att dagens kärnkraft behöver ersättas är det angeläget att vi har så god information som möjligt om alternativen. Ett tillstånd ger forskarna möjligheten att bistå med denna mycket viktiga information avslutar Henrik Ripa.

Taiwanresa v. 44

Veckan som kommer är en så kallad plenifri vecka då vi riksdagsledamöter varken har utskott eller debatter på riksdagen. Dessa veckor är bra tillfällen för oss att göra fler studiebesök än vanligt eller längre resor för att ta in ny kunskap. På inbjudan av Taiwans ambassad i Sverige åker jag och min riksdagskollega Gustaf Hoffstedt, Gotland, till Taiwan. Det fullmatade programmet startar nu på måndag och avslutas på fredag.

Resan är skräddarsydd efter våra politikområden; i mitt fall tobak, folkhälsa, socialtjänst och socialfrågor i allmänhet. Taiwans speciella internationella status påverkar hälsofrågorna i landet vilket blev kännbart 2003. Då Taiwan inte var med i WHO när utbrottet av SARS slog till blev att det blev svårt för omvärlden att kontrollera det luftburna viruset. Taiwan har ett starkt önskemål om att få bli medlem i WHO. Bland annat CNN tog upp detta 2003.

Vi kommer bland annat möta generaldirektören för hälsodepartementet och besöka det nationella hälsoforskningsinstitutet. Vi kommer också att besöka kulturinstitutioner och diskutera kulturfrågor då Gustaf sitter i Kulturutskottet. Denna del av programmet ger ett ypperligt tillfälle att vidga diskussionerna till länken folkhälsa och kultur som jag engagerad i. I denna del av programmet besöker vi till exempel Xue Xue institutet som fokuserar på kulturella och kreativa näringar och det nationella centrumet för traditionell konst.

Utöver dessa punkter kommer vi att träffa Vanessa Yea-Ping Shih, viceminister, utrikesdepartementet samt Jens Wernborg från Svenska Exportrådet i Taiwan. Det ser ut att bli en hektisk men intressant resa.

Motionstider

Just nu är det motionstider. Som aktiv inom Friskis och Svettis är det lätt att koppla det till fysiskt träning. Men nu handlar det motioner som man lägger i Sveriges Riksdag. Som kommunstyrelseordförande i Lerum var jag motståndare till motioner från partierna i majoriteten. Min uppfattning är att om man sitter i ledningen styr man via visioner, mål och budgeterar, inte via motioner. Jag tycker det samma borde gälla i Sveriges Riksdag , med där finns en annan tradition.

Alla motioner avslås i princip oavsett vem som skrivit den. I snitt blir 0,5 % bifallna. Vilket är rimligt för att få en långsiktig styrning. Har man tur kan en bra motionsidé dyka upp ett par år senare i budgeten. För att man skall slippa rösta emot sin egen motion är huvudregeln att man inte skall motionera i det utskott man sitter. Därför kan jag inte inte lägga motion om att förbjuda rökning, plain package och dold försäljning. Men jag har lyckats hitta några motioner på samma tema men som inte hamnar i socialutskottet. Några motioner har jag lagt för andra gången då de inte har blivit förverkligade tidigare. Partiet gör också en granskning för att samordna våra motioner. Nedan är mina motioner samt den som jag tyvärr inte fick lägga.

Henrik Ripa undertecknar motioner

 

Höjd skatt på cigaretter. Denna motion lade jag även föregående år men eftersom jag anser att skatten på cigaretter fortfarande är för låg vill jag se en ytterligare höjning. Vad samhället betalar idag för rökning i form av sjukvård är inte i nivå med vad ett paket cigaretter kostar. Vi behöver täppa till dessa skattemässiga hål samtidigt som vi vet att dyrare cigaretter ger färre rökare framför allt bland ungdomar.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Hojd-skatt-pa-cigaretter_H002-985092F2-D490-41F8-9B4C-9E644816A241/?text=true

Skärpta straffsatser för smuggling av cigaretter. Straffsatsen för att smuggla in cigaretter in till Sverige är idag för låg. Regeringen borde se över mer kännbara straff för smuggling för på så sätt minska vinsterna med att smuggla. Smuggelcigaretter är också attraktiva för mer priskänsliga grupper som ungdomar. Det är ju vid unga år som många börjar röka och utbudet av billiga cigaretter måste minskas.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Skarpta-straffsatser-for-smugg_H002-BC58AFEE-C9ED-4430-8CC2-0BFFE0B93215/?text=true

Förenklad administration för gåvor till ideella organisationer. Med den här motionen vill jag visa regeringen att den bör se över den befintliga administrationen kring avdragsrätten vid gåva till ideella organisationer. Som det ser ut i dag ligger skyldigheten att redovisa bidragen på de ideella föreningarna, vilket i mångt och mycket är riktigt. Vi vill ju att så många privatpersoner som möjligt ska kunna bidra med gåvor till ideella föreningar. Problemet uppstår när den administrativa bördan tillsammans med för höga initialkostnader blir en avskräckande faktor. Många föreningar drar sig för att ansöka om att bli godkända gåvomottagare vilket är olyckligt.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forenklad-administration-for-g_H002-6B83256C-AAF9-43F6-A148-E5C7B69A8188/?text=true

Tobak som skräpar ned. Jag och Susanne Haby la förra året tillsammans en motion som sa att böter bör gälla för den person som väljer att slänga cigaretter på marken på samma sätt som gäller annat skräp. Vi konstaterar nu att ingenting har hänt vilket gör att vi lägger den igen. Cigarettfimpar kan påverka omgivningen negativt upp till fem år efter det att de slängts på marken. Dessutom stoppar våra barn i sig cigarettfimpar vilket gör det hela till en mycket viktig fråga.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H002MJ418/?text=true

Ta bort möjligheten att röka i anslutning till Riksdagens plenisal. Den passiva rökningen orsakar enligt Socialstyrelsen 5-10 fall av lungcancer och omkring 400 hjärtinfarkter. Med andra ord finns det bra argument för att stävja att personer utsätts för passiv rökning. Forskare från Nya Zeeland har i mätningar visat på att luften inomhus  påverkas negativt om rökning är tillåten utanför lokalen. Då det röks utomhus i anslutning till Riksdagens plenisal bör denna möjlighet tas bort.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H002K341/?text=true

Rökfri arbetstid på statliga företag och verksamheter. Egentligen borde de risker för allvarliga sjukdomar och i värsta fall dödsfall som rökning innebär räcka som argument för rökfri arbetstid för statliga företag och verksamheter. Utöver detta lidande skulle vinsterna för samhället vara stora. Enligt Statens folkhälsoinstitut låg kostnaden för rökning 2009 på omkring 30 miljarder kr. Staten bör därför, i så lång utsträckning som möjligt, se till att personalen håller sig friska.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rokfri-arbetstid-pa-statliga-b_H002-23B67243-AC90-4D5A-BA07-40A8E9AB62AF/?text=true

Testreaktor Electra vid Oskarshamn. Då Sveriges nuvarande kärnkraft snart kommer att behöva ersättas är det viktigt att vi besitter god kunskap kring vilken typ av reaktorer vi ska använda. Ett spännande projekt är Electra-reaktorn som drivs av en forskargrupp på KTH. Genom användandet av flytande bly för att kyla reaktorn och ett nytt sorts bränsle skulle denna fjärde generationens reaktorer både bli säkrare och miljövänligare. För att möjliggöra forskning i större skala bör därför regeringen se över möjligheten att ge tillstånd till byggandet av en testreaktor vid Oskarshamn.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H002N347/?text=true

Motioner som jag tyvärr inte fick lägga

Utbyggnad av Västra Stambanan. Tillsammans med mina riksdagskollegor från Västra Götaland, Stefan Caplan, Jenny Petersson, Lars-Arne Staxäng och Camilla Waltersson Grönvall, återuppväcker jag denna motion om en utbyggd Västra Stambana. Anledningen är att de punktinsatser som görs idag inte är tillräckliga varken för pendelresenärer eller godstrafiken. Regeringen bör därför se över möjligheterna att utöka med två spår hela sträckan mellan Alingsås och Göteborg.

 

Henrik Ripa lämnar i motioner

 

 

Budget 2013 i TTELA

I dagens TTELA skriver jag tillsammans med Alliansens riksdagsledamöter från Norra Älvsborg; Anita Brodén (FP), Mikael Cederbratt (M), Camilla Waltersson Grönvall (M), Penilla Gunther (KD) och Annika Qarlsson (C) om att Alliansen satsar för framtiden i vår sjunde gemensamma budget.

Bland annat vill vi göra kraftiga investeringar i företagsklimat, på infrastruktur, forskning och utbildning. Vi vill locka fler internationella företag och investeringar till Sverige. Vårt recept är ett starkt forsknings- och innovationsklimat och sänkt bolagsskatt.

Därtill vill vi göra satsningar på ungdomspaket och infrastrukturspaket. Budgetsamarbetet är ett tydligt tecken på en samlad Allians mot en splittrad opposition.

Verksamhetsbesök på Systembolaget i Lerum

I dag vid lunch gjorde jag ett verksamhetsbesök på Systembolaget i Lerum. Lerums Tidning skriver om besöket här.

Förutom att jag tycker att Systembolaget är bra ur ett folkhälsoperspektiv har de ett bra utbud och är noggranna med ålderskontrollerna. På det hela taget är jag mycket positiv till alkoholmonopolet.

Reportaget tar också upp min idé om att Systemets monopol även ska sträcka sig till cigaretter och att det införs en åldersgräns på 20 år även för cigaretter.

Replik i AT – Hälsosam livsstil

I dagens Alingsås Tidning skriver jag en replik till Maria Andersson Willner (S) (AT 29/8) där jag menar att folkhälsa handlar om individens egen kropp och egna ansvar till träning. Det är inte politikers uppgift att tvinga människor att träna. Vi kan ge bättre förutsättningar för träning men inte tvinga. Ett utökat ROT och RUT för träning skulle kunna vara en sådan morot.

Thais historia som gatubarn

Har nu kommit hem från Socialutskottets resa till Sydamerika. När man sitter efteråt och försöker reflektera över allt man har varit med om är det många möten med folk och allt fantastiska de gör för att hjälpa andra. Men till slut kom jag fram till två besök som satte djupt intryck på mig.

Det ena var i Santiago där vi besökte ett gatubarns projekt som achnu driver. Där fick vi se hur det ser ut kåkstäderna i Santiago besöka barnen under broarna där de sover. Att se på TV eller läsa om dem är en sak men att få verkligen prata och besöka dem är något helt annat. Som politiker vill man förändra världen så den blir bättre. Ibland känns uppgiften oändligt stor.


Det andra besöket var på  Abrigo Rainha Sílvia i Rio

Självförtroende – Självförsörjning – Självständighet Abrigos arbete vänder sig till övergivna gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Här finner de och deras barn bostad och uppehälle i en trygg och utvecklande miljö. Läkare, psykolog och socionom ger dem hjälp att återfinna sin plats i samhället. Pedagog och lärare slussar dem in i undervisning och utbildning. Abrigos verksamhet bygger på övertygelsen att självförtroende, självförsörjning och självständighet endast kan byggas upp när utstötta kvinnor inte längre ses som föremål för välgörenhet utan som medarbetare till förändring. Vi fick träffa Thais som berättade om sitt liv. Hon hade skrivit ner vad hon hade varit med om. Ta dig tid att läsa det. När man hör hennes berättelse om hur saker hon gjorde när hon var sex år förändrade hennes värld. Vad hon har blivit utsatt för redan innan hon var 12 år. Det är ofattbart vilka hemskheter som sker. Inga skall behöva växa upp i en sådan miljö. Jag tänker på min dotter som är sju år och våra andra barn här hemma som är i 10-13 års åldern. Här är berättelsen med förord av Stefan Martinsson som driver abrigo.

Berättelsen om mitt liv Thais har just fyllt 17 år och är mamma till Thaíssa, en charmig tvååring, som är hennes största glädje, och enda familj. ”Tar de henne ifrån mig vet jag inte vad jag tar mig till”, säger hon ibland och då rinner tårarna. Annars är hon nästan alltid glad och trivs på Abrigo. ”Så här länge har jag inte bott på samma plats sedan jag var sju år”, säger hon. Och så är det; hennes liv har bestått av många förflyttningar, de flesta orsakade av att hon rymt från barnhem och andra institutioner. Det har gått ut över hennes skolgång. Hon har, med knapp nöd, fått ut betyg från tredje klassen i folkskolan. Men nu är hon i full fart med sina studier. ”Jag kanske inte har studerat så mycket, men det betyder inte att jag inte kan skriva. Jag älskar att skriva”, säger hon med emfas. ”Jag kanske rent av skulle kunna bli författare?” ”Bra idé”, säger jag, medan jag försöker städa upp på mitt skrivbord inför semestern. ”Vi gör så här: Du skriver en berättelse som du får visa mig när jag kommer tillbaka. Du har fyra veckor på dig.” ”Vad skall jag skriva om?” ”Jag tycker att du skall berätta om dig själv.” ”Ja, det gör jag!” säger hon glatt, och tillägger sedan högtidligt: ”Jag skall skriva något som jag skall kalla Berättelsen om mitt liv.” Här följer hennes berättelse, alldeles så som hon skrivit den.

Stefan Martinsson

Berättelsen om mitt liv

När jag var en månad gammal gav min mamma bort mig till tant Jussara, som brukade ta hand om barn i trakten när deras mammor inte hade någonstans att bo. Tant Jussara har många gånger berättat för mig hur min mamma sökte upp henne för att fråga om jag kunde få stanna några dagar eller högst en vecka medan hon försökte skaffa sig ett jobb och en plats att bo. Tant Jussara var tveksam och ville först inte ta hand om mig. Hon tänkte på allt besvär hon skulle få med att vänja mig vid nappflaska. Mamma grät och sa att hon inte ville lämna mig till barnhemmet, för där hade hon själv fått växa upp och det hade varit hemskt. Och hon lovade att hon skulle komma tillbaka för att hämta mig, så snart hon fått ordning på sitt liv. Men hon kom aldrig tillbaka och jag vet inte var hon finns. Kanske tänker hon på mig ibland. Jag hoppas att hon gör det. Jag tänker ofta på henne.

Vi var fem barn som bodde hos tant Jussara. Vi räknade varandra som syskon, det gör vi väl på sätt och vis fortfarande. Och vi kallade tant Jussara för mamma, fast det visste vi förstås att hon inte var. Huset var litet, ett enda rum, avdelat med ett draperi. Vi barn på två madrasser på golvet, och bakom draperiet stod tant Jussaras säng och hennes byrå. Köket låg utomhus, efter ena väggen, men med ett tak över. I rummet fanns en soffa, ett klädskåp, en tv och så kylskåpet, som tant Jussara hade köpt begagnat och som hon var väldigt stolt över. Det blev väldigt trångt på kvällen när vi lagt ut madrasserna.

Tant Jussara tjänade pengar genom att hjälpa folk med tvätten, hon tog städjobb och sålde kakor på torget. Vi fick hjälpa henne att sälja, men baka ville hon göra själv, då fick vi hålla oss undan. Det är svårt att förstå hur hon klarade av att försörja oss. Jag vet att hon fick paket med ris och bönor från grannarna och så avlagda kläder, förstås. Jag har faktiskt aldrig haft en klänning eller ett par byxor som varit nya. Vi var fattiga, men det var inget vi tänkte på eller bekymrade oss över. De flesta andra i kåkstaden hade det inte mycket bättre än vi.

När jag var sex år hände något som jag inte riktigt kan förklara. Jag förändrades, och ville inte längre hjälpa till med arbetet hemma utan stack iväg och var borta hela dagen för att leka med segeldrakar och sparka fotboll. Och efter en tid började jag göra något riktigt hemskt, jag började stjäla från min fostermamma. Pengarna som jag stal gav jag till andra barn. Jag använde dem aldrig för att köpa godis eller sådant till mig själv. Tant Jussara kom på mig flera gånger och jag grät och lovade att aldrig göra om det, men efter någon vecka var det lika illa igen, och till slut förklarade tant Jussara att hon inte ville ta hand om mig längre. Hon lämnade mig till några släktingar som jag aldrig träffat tidigare. De här släktingarna hade inte velat hjälpa min mamma, men nu skällde tant Jussara ut dem och sa att det var deras plikt att låta mig bo hos dem och att jag kunde göra rätt för mig genom att städa och springa ärenden. Jag grät mycket men förstod att jag hade mig själv att skylla. Jag kom till folk jag inte kände, och som inte tyckte om mig. Mannen i familjen var kusin till mamma, och han bodde där med sin fru och två söner, som var mycket äldre än jag, nästan vuxna.

Jag hade börjat i första klassen i en skola, som låg alldeles i närheten, och där studerade jag tre timmar varje förmiddag. På eftermiddagen skulle jag städa och diska och se till att maten var uppvärmd när familjen kom hem framåt kvällen. Huset var ganska stort och först var jag imponerad och tyckte att jag hade fått det bättre. Men mina släktingar var inte snälla mot mig och pratade knappast med mig. Och de drack sockerrörsbrännvin och då blev det ofta bråk och skrik långt fram på nätterna.

En kväll, några månader senare, blev det strömavbrott. Jag var ensam hemma och blev mycket rädd när det plötsligt blev alldeles mörkt omkring mig. Plötsligt hörde jag att någon kom in i rummet och tog tag i mig. Jag kände på hans händer att det var en man. Först blev jag glad över att jag inte var ensam hemma, men sedan blev det hemskt för han började dra av mig mina kläder och höll för min mun för att jag inte skulle skrika. Det var första gången någon förgrep sig på mig. Det var inte någon av pojkarna, utan deras pappa. Och sedan kom ljuset tillbaka och i samma stund steg hans fru in i rummet, hon tittade först på mig och sedan på sin man. Därefter gick hon fram och gav mig en örfil och knuffade ut mig genom dörren och slängde mina kläder efter mig. Jag tog mina kläder och smög mig undan för jag var rädd att någon skulle se mig. Först när de släckt ljuset och gått och lagt sig vågade jag mig fram. Jag väntade tills de började bli ljust och då började jag springa därifrån och tog mig tillbaka till tant Jussaras hus. Det var ingen hemma men jag såg att det fanns folk i grannhuset och jag gick dit och berättade allt för tanten som bodde där och hon tog kontakt med Barnavårdsnämnden som kom och hämtade mig och förde mig till ett Barnhem. Jag trivdes inte alls. Där var massor med barn i alla åldrar och väldigt bråkigt och smutsigt. Det var hemskt och jag rymde flera gånger, men blev alltid förd tillbaka.

Det var inte under något av mina rymningsförsök utan på själva barnhemmet som jag blev våldtagen. Och han som gjorde det arbetade där. Han hette José men alla kallade honom för Zezão för han var väldigt stor och tjock. Han hade pratat med mig flera gånger, och en gång försvarade han mig när några av de andra barnen bråkade med mig. Och så en kväll kom han fram till mig och pratade, precis som om vi var vänner på riktigt och plötsligt bad han mig att hjälpa honom att städa i rummet där han bodde. Jag blev glad över att han frågade mig. Men när vi kom in i hans rum låste han genast dörren och sedan våldtog han mig. Det gjorde ont och jag blödde mycket. Efteråt sa han att det skulle gå illa för mig om jag berättade det för någon. Men jag berättade det i alla fall för föreståndaren på barnhemmet. Och Zezão kallades till ett samtal, men han nekade och sa att jag ville hämnas på honom. Ingen trodde på mig. Jag rymde igen, men nu var det ingen som letade efter mig. Det var nog glada över att jag försvann.

Det var därefter jag började prostituera mig. Det gick till så att någon plockade upp mig och förde mig till sitt hus och så fick jag stanna där några dagar, och fick bada och äta och ibland pengar, men efter två eller tre dagar fick jag gå. Jag blev bjuden på sprit, och därefter drack jag alltid sockerrörsbrännvin när jag gick ut med män, för då blev det lättare. Och så där höll det på. Jag var redan 12 år, och jag borde ha haft bättre vett. Vid den tiden lärde jag känna folk från en kyrka i närheten, och jag pratade mycket med dem och började förstå saker som jag inte tänkt på tidigare, men trots det fortsatte jag att dricka, spela på spelautomater och prostituera mig. Vid en polisrazzia åkte jag fast och eftersom jag var minderårig fördes jag till ett ungdomshem, men där var det var ingen större kontroll. Det var aldrig någon som upptäckte att jag stack iväg på nätterna och återvände först i gryningen.

Något år senare förstod jag att jag var gravid och då var jag redan i sjunde månaden. När min dotter Thaissa föddes överfördes jag till ett hem för unga mammor. Jag vet inte vem som är hennes pappa.

På min födelsedag, när jag fyllde 15 år, flydde jag hem till min fostermamma Jussara. Hon vill gärna hjälpa mig, men är sjuk, och mina fostersyskon är fortfarande arga på mig, för de tycker att jag uppfört mig illa. De har rätt, och jag erkänner att allt som gick fel berodde på mina egna val. Jag skyller inte på någon. Nu när jag blivit äldre ser jag på mitt liv på ett annat sätt. Jag får lägga det gamla bakom mig, och börja leva för framtiden. Först måste jag studera, och sedan skaffa mig ett arbete så att jag kan försörja mig själv och min dotter. Thais

Jag har varit på plats och sett vilket fantastiskt arbete de gör. Vill man stödja verksamheten kan man sätta in pengar på Plusgiro 90 40 45- 2
Läs mer på deras hemsida http://abrigo.se/

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
HenrikRipa.se

Utvidgat RUT för personliga tränare

Idrott och hälsa berör. Min och Amir Adans artikel om att utvidga RUT-avdraget för dem som motionerar har publicerats i bland annat Sundsvalls Tidning.

Det sätts nya deltagarrekord för varje år som ett lopp går. Fler och fler väljer att lägga pengar för att få hjälp med sin vardagsmotion. Att människor tränar tycker vi är mycket positivt och det bör inte vara en kostnadsfråga. För att motivera fler tycker vi att det borde gå att göra avdrag för personlig träning och coaching.

Nationella Vaccinationsprogram

 

Att vi i Sverige har ett omfattande vaccinationsprogram gör att många människor inte tänker på hur det var innan detta skydd fanns. Man inser inte hur oerhört viktigt det är att vaccinera sig och vad som skulle hända om en majoritet av befolkningen struntade i det. För bara några decennier sedan dog människor i sjukdomar som mässling och i hjärnhinneinflammation orsakad av påssjuka. I dag är det väldigt ovanligt tack vara att nästan alla barn tidigt vaccineras med det så kallade MPR-vaccinet (mot mässling, påssjuka och röda hund). Nästan alla barn vaccineras. Krävs att 90 till 95 procent av befolkningen är skyddade för att sjukdomarna inte ska få fäste igen. Viktigt avliva vaccinmyt

MPR-vaccinet leder inte till autism. Det är klarlagt sedan länge. Att Wakefield-studien visat sig vara ren bluff borde alla föräldrar veta nu. Nu finns motsvarande myter om Gardasil. Sprider man sådan myter är man delaktig att människor faktiskt dör i onödan.

Det blir nya regler för Sveriges vaccinationsprogram. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning bland befolkningen. Det gäller både allmänna vaccinationer och vaccinationer för barn och särskilda riskgrupper. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Eftersom det handlar om stora kostnader är det också rimligt att det är regeringens som fattar dessa beslut.

Kommuner och landsting utför och bekostar vaccinationerna som därmed blir kostnadsfria för den enskilde. Vårdgivare ska också upprätthålla ett vaccinationsregister. Ett vaccintionsregister är bra att ha för framtida epidemier och forskningen.

De nya reglerna börjar enligt förslaget gälla den 1 januari 2013.

Sverige har haft ett för stort godtycke tidigare. Som boende i Västra Götaland var jag tvungen att bekosta cancer vaccineringen för två av mina döttrar själv. Inte nog med det, Västra götaslandsregionen vägrade acceptera att det skulle ingå i högkostnadskyddet trots det var nationellt beslutat av Tandvårds- och läkemedlesförmånsverket. Så med regioner som Västra Götaland tvingas riksdagen bli tydligare vad som gäller. Jag drev frågan vidare och fick tillbaka pengarna över högkostnadskyddet. Men hur många personer visste det och hade kraften att göra det.

Tänk den dagen vi har ett vaccin mot tobak som är den vanligaste påverkbara dödsorsaken till cancer enligt bland annat Cancerfonden. 18 dör varje dag bara i Sverige av rökning.

Läs mer

 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU20&doctype=bet

 

Låt tobaksbolagen betala

Tobaksfria dagen 31 maj 2012 Hög tid att vi, rökare, snusare och icke rökare/snusare, alla tillsammans sätter stopp för tobaksbranschens dödsbringande verksamhet. Den verksamhet som bygger på affärsidén om att rekrytera barn och ungdom in i nikotinberoende och på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder. Varannan av dessa tobaksbranschens kunder dör i förtid. En affärsidé som fungerar enbart p.g.a. att vi accepterar missförhållandena och att ekonomiska och sociala kostnader för tobakens skadeverkningar vältras över på oss skattebetalare. Låt oss tillsammans kräva att dessa kostnader överförs ditt där de rätteligen hör hemma på tobaksbranschens utgiftskonto. På så sätt blir tobaksbranschen olönsam. Ett steg i den riktningen är att kräva att nikotinet klassas som narkotika. Skriv in dig på namninsamlingslistan www.upprop.nu/NUXP Låt den tobaksfria dagen 31 maj 2012 bli början till en tobaksfri vecka, en tobaksfri månad, ett tobaksfritt år inte bara för dig personligen utan också för många andra med dig. Framför allt medverka till att tobaksbranschens möjligheter att fortsätta att rekrytering barn och ungdom in i nikotinberoende minskar med inriktning mot att helt stoppas !

Henrik Ripa (M)

Vice Ordf. Riksförbundet VISIR Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B 116 45 Stockholm

0705-21 56 21

Tobaksfria dagen 25 år

Tobaksfria dagen 25 år och fortfarande viktig för folkhälsan

Texten är koperad från Tobaksfakta.se

Idag fyller den internationella Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, 25 år. Dagen har firats över hela världen den 31 maj varje år sedan 1988. Frågan är vilken roll en sådan kampanjdag har att spela idag?

Den saken bestämde sig forskare vid Children’s Hospital Boston och Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA, för att undersöka. Inledningsvis var de skeptiska. Antalet uppmärksamhetsdagar för olika frågor ökar år för år och forskarna misstänkte att dessa dagars betydelse för att påverka människor på detta sätt minskar. Att det så att säga går inflation i uppmärksamhetsdagarna som riskerar att drunkna i mängden.

–         Vi var osäkra på om World No Tobacco Day fortfarande har en viktig betydelse för folkhälsan efter att ha funnits i 25 år, förklarar John W Ayers, som ledde forskargruppen.

Studien genomfördes i sju latinamerikanska länder, representativa för de låg- och medelinkomstländer där tobaksdöden idag är allra mest utbredd. Forskarna granskade nyhetsförmedlingen kring tobaksavvänjning liksom Internetsökningar om detta ämne under sex år i dessa länder. Resultatet, som publiceras i maj/juni-numret av tidskriften Journal of Medical Internet Research, visar att Tobaksfria dagen fortfarande ger en stark ökning av intresset för att sluta röka.

Både nyhetsrapporteringen och Internetsökningarna om tobaksavvänjning hade toppnoteringar den 31 maj under de studerade åren och närapå fördubblades jämfört med en normal dag. Siffrorna var betydligt högre även än siffrorna kring nyår, som ju också är en tid då intresset för att sluta med tobak brukar öka.

–         Tobaksfria dagen är en effektiv påminnare om hälsoriskerna med tobak och inspiration för den majoritet av rökarna som vill sluta, kommenterar Joanna Cohen vid the Bloomberg School’s Institute for Global Tobacco Control.

Ingen motsvarande undersökning har gjorts i vårt land, men nog tycks den 31 maj inspirera till en ökning av antalet debatt- och nyhetsartiklar om tobaksfrågor även här.

Sedan världshälsoorganisationen WHOs medlemsstater skapade Tobaksfria dagen 1988 har den varje år haft ett särskilt tema. Årets tema är kampen för att stoppa tobaksindustrins försök att påverka folkhälsopolitiken. I listan här nedan kan du se alla teman under de 25 åren på engelska:

 • 2012 – Tobacco industry interference
 • 2011 – The WHO Framework Convention on Tobacco Control
 • 2010 – Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women
 • 2009 – Tobacco health warnings
 • 2008 – Tobacco-free youth
 • 2007 – Smoke free inside
 • 2006 – Tobacco: deadly in any form or disguise
 • 2005 – Health professionals against tobacco
 • 2004 – Tobacco and poverty, a vicious circle
 • 2003 – Tobacco free film, tobacco free fashion
 • 2002 – Tobacco free sports
 • 2001 – Second-hand smoke kills
 • 2000 Tobacco kills, don’t be duped
 • 1999 Leave the pack behind
 • 1998 Growing up without tobacco
 • 1997 United for a tobacco free world
 • 1996 Sport and art without tobacco: play it tobacco free
 • 1995 Tobacco costs more than you think
 • 1994 Media and tobacco: get the message across
 • 1993 Health services: our windows to a tobacco free world
 • 1992 Tobacco free workplaces: safer and healthier
 • 1991 Public places and transport: better be tobacco free
 • 1990 Childhood and youth without tobacco: growing up without tobacco
 • 1989 Women and tobacco: the female smoker: at added risk
 • 1988 Tobacco or Health: choose health

Länk till forskningsartikeln om Tobaksfria dagen

Hämtat från Tobaksfakta.se

 

 

Barnfattigdom – om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv

Professor Elisabet Näsman talade om barnfattigdom den 29 maj utifrån sin nya bok Barnfattigdom – om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv utgiven på Gothia För­lag. Boken har hon skrivit tillsammans med Christina Ponton von Gerber och Stina Fernqvist.

Barnfattigdom har nu diskuterats intensivt, och länge stått på den politiska dagordningen – men vad säger aktuell forskning? Går andelen upp eller ner, är det få eller många och är de egentligen fattiga? Så diskuteras ofta barnfattigdomen, men vem lyssnar på barnen och varför ska man göra det? Frågor som togs upp var bland annat.

– På vilket sätt påverkas barn som lever länge under ekonomisk utsatthet?
– Löser arbetslinjen all barnfattigdom?
– Räcker normen till när behovet av stöd är långvarigt?
– Täcker stödet barns grundläggande behov?
– Ska barn drabbas då föräldrarna inte får samhällets stöd? Hur länge?
– Kan en 20-lapp till skolan vara för mycket?

Elisabet Näsman är professor vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, med inriktning mot barnsociologi.

20120530-152440.jpg

Hedersrelaterat förtryck och skolan

Forskning kring hedersrelaterat förtryck och skolan
Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn i samarbete med Riksdagens tvärpolitiska barngrupp hade ett kunskapsseminarium med diskussion kring hedersrelaterat förtryck i skolan.
Som utgångspunkt för diskussionen presenterades rapporten Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt, av forskaren, Mehrdad Darvishpour och Pirjo Lahdenperä professor vid Mälardalens högskola. Rapporten handlar bland annat om svensk forskning som berör frågor om hedersrelaterad problematik samt åtgärder som skolan kan vidta för att arbeta med den hedersrelaterade problematiken
Seminariet syftade till att diskutera vad som görs, vad som inte görs och vad som bör göras.

I panelen:
– Mehrdad Darvishpour, Stockholms universitet
– Pirjo Lahdenperä professor i pedagogik, Mälardalens högskola
– Margareta Olofsson, Rädda barnen i Stockholm
– Nadin Fakhro, projektledare Sharaf hjältinnor Stockholm
– Sharafs hjältar och hjältinnor, Göteborg…

Mehrdad Darvishpour är fil.dr. i sociologi och senior lektor vid Stockholms universitet och Mälardalens Högskola. Darvishpour har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och familj.
Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning vid Mälardalens högskola, Akademin för Utbildning, kultur och kommunikation (UKK).
Margareta Olofsson är ordförande för Rädda barnen Stockholm.
Nadin Fakhro är projektledare för Sharaf hjältinnor i Stockholm.
Farman Sadiq arbetar för Sharaf hjältar i Göteborg

Sharaf hjältar/hjältinnor är en nationell organisation som med unga människor som målgrupp arbetar mot hedersförtryck. Organisationen ingår i stiftelsen Fryshusets verksamhet. 2007 drog Sharaf hjältar igång verksamhet även i Göteborg.

20120530-143647.jpg

Svensk – Grekiska parlamentarikerföreningen

Vi hade ett intressant mötet i den Svensk – Grekiska parlamentarikerföreningen. Greklandär ju på grund av det ekonomiska läget mycket aktuellt just nu på. Med på mötet var bland annat ambassadör Aliki Hadji och Cecilia Magnusson (M). Det är spännande att se hur olika man kan se på en fråga. Grekland menar på att svenskar är minst lika skuldsatta som greker. Skillnaden är att i Sverige lånar var och en medan i Grekland är det staten som lånar. Något att begrunda över när man läser svensk media. Tyvärr är ju svensk media inte speciellt bra på att göra en allsidig belysning utan går oftast på det som är enklast. Den så kallade ”Carema affären” hade många bottnar som inte kom fram i dagspressen.

Läs mer om Greklands ambassad

Läs mer om Carema affären

Cecilia Magnusson och Aliki Hadji

Donationsrådet och Livsviktigt.se

I onsdags fick jag en skön lång morgonpromenad efter Norr Mälarstand. Möte hos Socialstyrelsen med Donationsrådet stod på agendan. Man kan verkligen säga att mötet var livsviktigt. Om det är något man bör göra är det att anmäla sig till donationsregistret. Det tar bara några minuter men det kan rädda liv. Socialstyrelsen har nu startat upp en ny hemsida kring donationsfrågor som heter Livsviktigt.se donatrionsrådet hade lite synpunkter på att man inte lika tydligt har donationsrådet som avsändare då rådet har regeringens uppdrag att föra ut frågor kring donationer och vara den pådrivande kraften i mediadebatten. Glädjande är att så många har tagit ställning redan. Men fler behöver göra det. En donator kan ge upp till sju olika organ/vävnader, i snitt lyckas man använda fyra per donator.

Anmäl dig till donationsregistret här.

Läs mer om donationsrådet (Livsviktigt) här.

Livsviktigt.se

Möte med handikapporganisationerna

På i torsdags var det möte mellan Socialutskottets alliansledamöter och Handikapporganisationerna. Med på mötet var mina kollegor bland annat Margareta B Kjellin som representerade moderaterna i panelen. Många olika frågor togs upp om allt från funktionshinder strategi till bedömningar enligt LSS och hur det kan variera runt om i landet. Mötet var mycket uppskattat av alla och gav en chans att få nya infallsvinklar på olika frågor. Läs om Alliansen här.

Emelie 100 år

Jag var på besök på ett äldreboende i Helsingborg. Jag föddes själv i Helsingborg 1968 så jag har mycket släkt där. Vi besökte Emelie Thernblad som fyllde 100 år. Många skulle nog önska att det var lika skärpta som Emelie. Som alltid vankas det god mat när man kommer till Skåne. Det var en underbar dag med massor av besökare, bland annat var Kommunfullmäktiges vice ordförande där och uppvaktade.

Henrik Ripa och Emelie Thernblom 100 år

Småföretagarhuset i Partille

Småföretagarhuset i Partille drivs av Henrik Sjölander en otrolig driftig entreprenör nyligen hade sju företag och just nu fyra företag. Han köpte huset innan han hade en tomt att flytta den till. Han ringde runt till kommunerna runt om för att se vilken kommun som hade något tomt att erbjuda, tyvärr måste jag erkänna att Lerums kommun inte nappade utan det blev Partille som lyckades få honom att etablera sig i deras kommun.  Då tomten hyrs var det svårt att få låna av banken till projektet i någon större omfattning så det resulterade i att Henrik får slita hårt för att få det hela att gå runt. Men är det någon som fixar det är det Henrik. Vi hoppas att hans värdefulla erfarenheter kommer till nytta då han nu har blivit moderat politiker i Lerum också. Småföretagarhuset

Lerums socialtjänsten och Bostad först

Jag har besökt socialtjänsten i Lerum. Mötet med socialtjänsten var mycket intressant. Det är mycket glädjande att Lerum går i täten vad gäller bättre förutsättningar för socialt utsatta. Metoden som Lerum jobbar efter kallas för ”Bostad Först” vilket innebär att man får en bostad utan krav på anställning. Detta för att lättare kunna söka jobb och lättare handskas med vardagen. Regeringens egen speciella utredare skall komma till Lerum för att titta på hur man jobbar i Lerum. Som vanligt kan man vara stolt över Lerum. Läs vad GP skriver i ämnet.

MOD – Mera organdonation

På tisdagen var det full fart då hann jag med tre studiebesök i Göteborgsområdet. På förmiddagen träffade jag MOD – Mera organdonation. Då MOD är helt nystartat och inte har något kontor träffades vi på Cordovan, mitt i Göteborg. MOD vill skapa ett engagemang och aktivera allmänheten på ett positivt sätt vad gäller organdonation. De vill få igång debatten och har Norge och Stiftelsen Organdonasjon som föregångsland i hur budskapet skulle kunna se ut. Normännen har, enligt MOD, varit duktiga att föra fram det viktiga budskapet på ett sätt som vi i Sverige inte riktigt lyckats med än. Vi kommer att få höra mer om MOD det är jag övertygad om. Marta Ehlin och Peter Carstedt. På Donationsrådet pratade vi om hur vi på bästa sätt kan sammarbeta med MOD.

MOD Mer Organdonation

 

 

 

 

 

Minnesord Finn Söderpalm

Finn Söderpalm (M) Lerum

Finn dog hastigt måndag den 14 maj endast 69 år gammal.

Finn var någon man alltid kunde lita på, han hade humor och en förmåga att få människor att trivas i hans närhet. Det var omöjligt att bli arg på honom. Finn brann verkligen för att hjälpa invånarna i Lerums kommun. Han hade alltid tid för alla som hörde av sig. Oavsett om det gällde någon som ville bygga en friggebod eller 150 hus åkte han genast ut och träffade denne. Finn var som alla politiker borde vara, han lyssnade, han tog till sig och han hjälpte människor. Finn var uppskattad av alla för sin kunskap och jag tror inte det finns någon i kommunen som har besuttit den kunskap som han hade.

 När jag blev kommunstyrelsens ordförande tog han hand om alla plan- och bygglovs frågor. Utan Finns hjälp hade mitt jobb varit oändligt mycket svårare. Jag kunde alltid lita på honom och jag visste att det han föreslog var det som var bäst för innevånarna i Lerums kommun. I 13 år jobbade vi nära varandra och jag kommer att sakna honom mycket, både som politiker och som vän.

 Mina tankar går till hans fru, hans barn och barnbarn.

Fler organdonatorer behövs

Jag är ju riksdagens representant i Donationsrådet och onsdag och torsdag hade vi vårt första möte för året. Ordförande för rådet är Heidi Stensmyren vice ordförande i Sveriges Läkarförbund. Organdonationer är mycket viktigt för att alla ska kunna erbjudas förstklassig vård. Tyvärr är det nästan konstant organbrist i Sverige även om svenskarnas inställning till att donera generellt sätt är hög. Detta är självklar en av de viktigare frågorna vi behandlar i rådet, hur fler ska få tillgång till en bra sjukvård. En viktigt roll för rådet är att vara opinionsbildare i media och mot befolkningen för att få fler att vilja donera sina organ. men även att sjukhuset blir ännu bättre på att ta tillvara på möjligheterna till donationer. I dag varierar det från sjukhus till sjukhus. Totalt genomfördes 744 transplantationer i fjol, mot 651 under 2010. De största ökningarna stod bukspotts-, njur-, lever- och lungtransplantationerna för. Totalt väntade 763 personer vid det gångna årsskiftet på ett nytt organ. Den absoluta merparten, 634 personer, väntar på njure, därnäst står patienter i kö för lever (47), lunga (26) och hjärta (24).

Om du inte redan har gjort det kan du registrera dig som donator här

Donationsrådet

Datalagringsdirektivet

Moderaternas uppfattning är att datalagringsdirektivet är viktigt för svenskt rättsväsendes möjligheter att effektivt bekämpa brott. Vi anser även att förslaget beaktar behovet av att skydda enskildas integritet. 

Vad är bakgrunden till förslaget?

I ett EU-direktiv från 2006 har medlemsstaterna enats om att det behövs regler som ser till att det lagras trafikuppgifter under en viss tid, så att uppgifterna finns tillgängliga för att kunna användas i brottsutred­ningar. Bakgrunden är att man kunnat konstatera att trafikuppgifter är ett nödvändigt och effektivt redskap för att utreda, avslöja och åtala brott, särskilt när det gäller allvarlig och organiserad brottslighet. Sverige är som medlem i EU skyldigt att genomföra direktivet.

Innebär genomförandet av direktivet att vi skapar ett ”övervaknings­samhälle”?

Det är inte fråga om någon generell övervakning av medborgarna.

Polis och åklagare får inte någon fri tillgång till de lagrade uppgifterna. Det är endast en bråkdel av de upp­gifter som lagras som kommer att och kan begäras ut av de brottsbekäm­pande myndigheterna. Resten kommer att raderas efter sex månader utan att någon (inte ens operatören som lagrar dem) har sett dem.

Kommer uppgifter om var personer har ”surfat” att lagras?

Nej, inga uppgifter som avslöjar innehållet i en kommunikation får lagras med stöd av direktivet. Det omfattar även uppgifter om vilka hemsidor någon har ”surfat” på.

Innebär genomförandet av direktivet att all kommunikation kommer att övervakas?

Att ett lagringskrav avseende vissa uppgifter nu införs innebär inte att polis och åklagare får fri tillgång till de lagrade uppgifterna. Det är bara en bråkdel av de upp­gifter som lagras som kan och kommer att begäras ut av de brottsbekäm­pande myndigheterna. Resten kommer att raderas efter sex månader utan att någon (inte ens operatören som lagrar dem) har sett dem. Det är alltså inte fråga om någon generell övervakning av medborgarna. 

Vilka uppgifter är det som ska lagras?

Enkelt uttryckt ska operatörerna lagra uppgifter om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som använ­des. Genom sådana uppgifter, exempelvis från mobiltelefoner, kan polisen bl.a. kartlägga hur ett brott har planerats och hur misstänkta personer agerat under och efter att brottet genomförts. Några uppgifter som avslöjar innehållet i en kommunikation, t.ex. vad som har sagts under ett telefonsamtal, får inte lagras.

Hur länge kommer uppgifterna att sparas?

Direktivet ger medlemsstaterna en möjlighet att välja en lagringstid som är minst sex månader och högst två år. Med hänsyn till integritetsskyddet föreslår regeringen att lagringstiden ska vara den kortast möjliga, dvs. sex månader.  Därefter kommer uppgifterna att utplånas.

Lagras inga trafikuppgifter idag?

Tele- och Internetoperatörer får idag lagra trafikuppgifter om de har behov av uppgifterna exempelvis för sin fakturering eller för marknadsföring. En sådan lagring sker också i betydande omfattning. Det nya är att en lagring under sex månader nu blir obligatorisk.

Kommer de uppgifter som lagras att vara tillräckligt skyddade?

Enligt förslaget ska det införas ett strängare krav på operatörerna än vad som gäller idag beträffande säkerheten kring de uppgifter som lagras med stöd av direktivet. Post- och telestyrelsen kommer som tillsyns­myndighet också att ha en viktig uppgift att se till att operatörerna håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Vidare har säkerhetsaspekten varit avgöran­de för förslaget att lagringen ska ske hos varje enskild opera­tör och inte i något centrallager. Därigenom kan en enskild persons kommunikation som regel inte utläsas utan att information som finns lagrad hos flera olika operatörer sammanställs.   

Dessa brott har underlättats att utreda.

 – Terroristdådet, sprängningen på Drottninggatan i Stockholm i december 2011

– Utredningen av förberedelse till terroristbrott i Köpenhamn i december 2010

– Helikopterrånet mot värdedepån i september 2009

– Mord av kvinna som hittades insvept i presenningar i Mälaren

– Beskjutningen av helikoptrar på flygbasen Säve 2007

– Rånet mot postterminalen på Kruthusgatan i centrala Göteborg 2008        

– Människorov och sexuella övergrepp på 8-årig flicka 2000 – flickan uppgav att mannen fått två samtal under övergreppen som han inte svarat på. Dessa två obesvarade samtal gjorde att en abonnent kunde urskiljas

– Utnyttjande av 12 årig flicka för sexuell posering via MSN

– Dödsskjutningarna i Malmö

 – Dessa exempel är på intet sätt uttömmande – det är endast axplock. I stort sett alla mål som rör våldtäkt, mord, människohandel, narkotikabrott, människorov, rån mm har trafikuppgifter haft betydelse för brottsutredningen. Ytterligare typfall där trafikuppgifter är viktigt för brottsutredningen är – skolmassaker, grooming, barnpornografi.

Bilder från studiebesök och LOV-seminarium i Göteborg

 

Professor Ingemar Ihse berättar om utmaningarna som sjukvården står iför för att förbättra och effektivisera utbildningen av kirurger.

Här är en av Simulatorcentrum Västs patienter som är en docka med andning puls och allting annat en riktig patient har.

Här får jag prova på att plocka bort gallsten i en simulator för titthålskirurgi.

Här har vi Lena och Chenay från Varberg som berättar om hur de har infört LOV i sin kommun.

 

Patientsäkerheten först på Östra Sjukhuset

Patientsäkerhet står självklart högt på varje politikers dagordning, men även om vi generellt sätt har en god patentsäkerhet och att större missöden i sjukvården är ovanliga måste vi hela tiden leta efter nya sätt att förstärka den.
Det har förts en internationell diskussion om patentsäkerhet under hela 00-talet efter att en amerikansk studie visat att någonstans mellan 50 000 och 100 000 patienter felbehandlades varje år i USA. Ganska nyligen har Socialstyrelsen tagit fram en liknande siffra i Sverige och det uppskattas vara runt 3 000 patienter varje år som får permanenta skador av felbehandling i vården.
Vi har en nollvision när det kommer till felbehandling i vården och måndag den 20 februari arangerade vi ett gemensamt studiebesök på Östra sjukhuset i Göteborg för hela alliansgruppen i socialutskottet.
På Östra sjukhuset har man ett av landets ledande simulationscenter. Ett simulatuionscenter är en miljö där läkare, studenter, sjuksköterskor med mer kan simulera riktiga vårdsituationer och öva på dockor och i dataprogram.
Simulationerna görs både som teamövningar för att öva kommunikation och samarbete men också enskilt för de som utbildar sig till kirurger. Simulationsprdagogiken är relativt ny inom sjukvården och de som har utbildat sig till kirurger har oftast lärt sig genom att vara assistent till äldre kollegor något som både är relativt kostnadskrävande och inte är optimalt ur patientsäkerhetssynpunkt.
Den svenska tekniken är mycket eftertraktad i världen och det svenskbaserade företaget som levererar simulatorerna till Östra Sjukhuset ska snart få besök från hälsomymdigheterna i Kina som planerar att börja använda simulationer mycket mer i sin undervisning.
Detta är minst sagt ett intressant område där den svenska sjukvården visar framfötterna. Genom den nya tekniken kan man både effektivisera utbildningen och förbättra för patienten.

Besök i Dals Ed

Till valkretsen Norra Älvsborg tillhör nästan hela Dalsland, men tyvärr kommer ingen av våra moderata ledamöter därifrån, så det blir ganska sällan att man gör besök där. Men nu under vecka 6 när vi hade plenifritt i riksdagen var det sammanlagt fem riksdagsledamöter som besökte Dalsland i form av Dals Ed och Bengtsfors. Jag var i Dals Ed tillsammans med Michael Svensson och Camilla Walterson Grönvall.

Högstadieskola i Dals ed har lyckats bra de senaste året och dessutom har de jobbar framgångsrikt för att eleverna inte ska börja röka!

Läs reportaget om vår besök här.

Nyhetsartikel från Dalslänningen 10 februari 2012

Sverige har två parlament

Enganemanget för Europa och EU-frågor ska inte hindras bara för att många räknar parlamentet i Bryssel som utlandet. Europaparlamentet är ett av Sveriges två parlament och mycket viktig lagstiftning beslutas om på EU nivå och det påverkar riksdagensarbete i stor utsträckning. Därför har Henrik och Europaparlamentarikern Christoffer Fjellner skrivit ett gemensamt brev till riksdagsstyrelsen där de uppmanar riksdagen att se över rutinerna så att det blir lättare för parlamentarikerna i båda parlamentet att ha ett utbyte.

Från Lerum är det närmre (fågelvägen) till Bryssel än vad det är till Luleå.

Läs Henriks och Christoffers gemensamma debattartikel här:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1603980/Sverige-har-tva-parlament.html

Axfood tar ansvar för en hälsosam framtid

Väldigt många rökare bestämmer sig för att varje år ska bli året
de slutar. Varje år hoppas också många barn till rökare att deras mamma eller
pappa ska lyckas hålla sitt nyårslöfte. Men det är inte lätt att sluta röka och
det underlättas inte av att cigaretter marknadsförs aktivt i nästan alla mataffärer.
För den som vill sluta röka är det i praktiken omöjligt att hålla sig undan
tobaksreklam.

På grund av detta skrev jag under en debattartikel tillsammans med
flera andra riksdagsledamöter, från båda blocken, och Axfoods koncernchef
Anders Strålman (Axfood är koncernen bakom välkända matvarukjedjor som Hemköp,
Willys, Tempo med fler). I debattartikeln argumenterade vi tillsammans för ett
exponeringsförbud för tobak i mataffärer.

Senare intervjuades jag också av Expressen och
jag förklarade att jag i framtiden gärna ser ett helt rökfritt Sverige. Detta
är en ståndpunkt som väcker många känslor och det var också många bloggare som
kommenterade artikeln.

Tyvärr verkar vissa bara läst rubriken i
artikeln och inte mitt resonemang i slutet av den, självklart tror jag inte på
att man ska införa ett omedelbart förbud för försäljning av cigaretter. Jag tror
att man ska göra som Finland och Nya Zeeland och som många andra länder nu gör,
nämligen att bestämma en bortre tidsgräns för när cigaretter inte ska få
säljas.

Låt oss inte glömma bort vilken otrevlig drog
cigaretter i själva verket är. Varje cigarett man röker är en hälsofara och det
drabbar inte bara den som själv röker utan också omgivningen.

Här kan man läsa debattartikeln och intervjun i
Expressen.

Jag tar ställning för en vit jul

Idag har jag tagit ställning för att vi ska ha en vit jul hemma hos mig iår, det var inget svårt ställningstagande det har vi haft länge. Men jag ville framför allt stödja IOGT-NTOs kampanj för att uppmärksamma vikten av en Vit Jul.

http://www.vitjul.se/Ambassadorer/Henrik-Ripa/

Namn: Henrik Ripa

Yrke/Titel: Riksdagsledamot

Län: Västra Götaland

Varför har du tagit ställning för Vit Jul? Jag var 18 år första gången jag kom till ett julfirande där det serverades alkohol. Jag har växt upp i ett hem nästa helt utan alkohol. Det känns oerhört positivt att få växa upp i en sådan miljö. Nu har vi sex barn i familjen och då vill jag också vara det goda exemplet på julen. Jag är inte nykterist men jag tycker det är viktigt att ta ställning för att inga barn skall behöva vara orolig för om deras föräldrar skall vara onyktra och bli “konstiga” på julen.

Som tidigare ordförande i Socialnämnden, Barn och ungdomsnämnden och sedan Kommunstyrelsen i Lerum har jag stött på många av de problemen i samhället.

Nu sitter jag i Socialutskottet i Sveriges riksdag med ansvar för Folkhälsofrågorna för moderaterna och vill se till att ingen men framför allt barnen inte skall fara illa av alkoholen.

 

Ny flygpost och EU artikel i Skaraborgs Allehanda

Nu finns den senaste Flygposten ute på mejlen. Om du inte har fått den på mejlen kan du läsa den här.

Idag har jag också med den debattartikel i Skaraborgs Allehanda som handlar om vår gemensamma utmaning i EU att klara av en åldrande befolkning. Eftersom den inte finns på nätet kan du läsa den här.

Så klarar vi ett åldrande Europa

Nästa år, 2012, inleds Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Detta är en del av EU:s engagemang för en hållbar social utveckling i Europa.

I dessa dagar, med skuldkris och Eurokris, är det ibland svårt att tänka långsiktigt på Europa och EU. De svarta rubrikerna om korrupta politiker och ohållbara nationella försörjningssystem har lagt en våt filt över EU-debatten. Men vi politiken måste försöka oss på konststycket att både hantera den akuta krisen och samtidigt tänka på vilket samhälle vi vill leva i efter att kriserna är över.

 

Hela Europa står inför en gemensam utmaning som kommer att påverka varje dimension av våra gemensamma samhällen och det är demografin. Vi känner alla till babyboomen i Sverige på 40-talet men vad vi mindre ofta reflekterar över är att en liknande boom följde i nästan alla västeuropeiska länder efter andra världskrigets slut. Det är inte bara vi som frågar hur vi ska klara välfärden för de äldre när de stora 40-tals kullarna börjar få behov av äldrevård. Det är en gemensam utmaning.

 

En enkel lösning finns inte att hitta, men nu när man jämför Sverige med resten av EU är det lätt att konstatera att vår idé om ordning och reda i finanserna och en arbetslinje i arbetsmarknadspolitiken måste gälla över allt. Det viktiga är självklart att alla länder hitta lösningar som passar deras system, men även EU tittar nu på hur de kan skapa förutsättningar för äldre människor att stanna kvar på sina jobb längre och fort-sätta sysselsätta sig på arbetsmarknaden. Sedan måste många av våra hälsovanor bli bättre. Om vi blir äldre och samtidigt friskare så behöver det inte innebära lika stora kostnader för samhället. En bra folkhälsa är nyckeln till fram-tiden. Med en aktiv folkhälsopolitik i hela Europa kommer trycket på sjukvården minska och människors frihet att öka.

 

Det krävs dessutom en grundläggande attitydförändring kring hur vi ser på åldrande. Idag är det är många som vittnar om att det är svårt att byta jobb efter 55. Nyliggen presenterade ett privat bemanningsföretag siffror som tyder på att 80 procent av alla över 50 anser att deras ålder, inte deras förmåga eller vilja, är ett hinder om de vill byta jobb.

 

Det bygger på en diskriminerande tanke om att människor kan vara förbrukade. Så är det inte och så ska det inte vara. Sedan ska man inte behöva fortsätta med samma jobb man alltid har haft, men i stället för en pensionsålder kanske vi ska en ålder då man påbörjar sin andra, eller tredje eller till och med fjärde karriär. Min vision är att Sverige är ett ledande land i Europa när det kommer till att se människors inneboende kraft och skapa möjligheter för alla att ta till vara på den oavsett ålder

 

Nominerad till miljömäktigaste

 

Tidningen Miljöaktuellt håller just nu på att utse Sveriges 100 miljömäktigaste 2012. Det är väldigt många trevliga och miljöengagerade med på listan över de nominerade och jag har äran att vara en av dem. Det är mitt uppdrag i Miljömålsberedningen som fått mig att hamna på listan. Det är också kul att se att det är så många Moderater med på listan, förutom jag är det:

Anders Borg
Carl Bildt
Chatarina Elmsäter-Svärd
Lars Hjälmered
Bengt Anders Johansson
Fredrik Reinfeltd
Mats Hemfrid

Här är hela listan: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.418874/sveriges-100-miljomaktigaste—har-ar-de-nominerade

Radiodebatt om gårdförsäljning idag 15.30 P4 Göteborg

Idag ska jag vara med i en radiodebatt i P4 Göteborg. Vi ska diskutera frågan om man ska tillåta gårdsförsäljning av alkohol i Sverige eller lite. Förhoppningsvis blir det en bra debatt. Slå gärna på radioapparaterna där hemma eller på jobbet och lyssna kl 15.30.

Nu finns debatten i radions sändningsarkiv. Här kan ni lyssna på den här, det börjar ca 10 min in i klippet.

Bilder från tobaksseminariet

 

 

 

 

 

 

 

Här inleder jag med att prata om vikten att våga ta sig ann de stora frågorna och lita på att man kan förändra världen!

 

 

 

 

 

Här är hela vår kompetenta panel som presenterade spännande fakta och visade att det går att vässa Sveriges tobakspolitik så att vi kan röra oss snabbare mot ett rökfritt samhälle.

Seminarium i Sveriges Riksdag om förbud mot rökning

Jag har tillsammans med Tobaksfakta bjudit in till ett seminariumi Sveriges Riksdag för att prata om hur vi får ett slut på rökning.
I dag dör ca 18 personer varje dag bara i Sverige av rökningen. Målet måste vara rädda liv genom att totalförbjuda rökning.
I oktober 2010 införde Finland en långsiktig och kraftfull hälsopolicy. Visionen är att alla barn ska utvecklas i ett tobaksfritt samhälle – det har de rätt till.
Finland har gått före när det gäller tuff lagstiftning. Som ett steg mot totalförbud har man nu skärpt straffen för de som säljer till minderåriga, det kan nu ge fängelsestraff samt att innehav av cigaretter är förbjudet för de under 18 år.
Vi har bjudit in Antero Heloma – Principal Medical Adviser, National Institute for Health and Wellfare (THL), Finland för att berätta hur det går.

 

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet med ansvar för Folkhälsofrågor

 

Ett tobaksfritt samhälle? Vad kan vi lära av Finland?

  Sedan 1 oktober 2010 har Finland en av Europas mest långtgående och kraftfulla tobakslagar. Målet är att minska rökningen så att landet blir tobaksfritt omkring 2040.

Tankesmedjan Tobaksfakta har en vision om ett slutdatum för tobaksbruket även i Sverige. Utgångspunkten är alla barns rätt till hälsa och att få utvecklas i rökfria miljöer, där de också skyddas mot att själva börja använda tobak som i förtid dödar varannan brukare.

Seminarium i riksdagshuset klockan 13.00 på onsdag den 9 november.
Seminariet pågår till 14.30 i lokalen RÖ2-mittpoolen – våning 2

13.00 inledning. Riksdagsledamoten Henrik Ripa (M), Socialutskottet

13:05 Finlands tobakslag. Den medicinske rådgivaren vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors, överläkaren Antero Heloma, berättar:
a) komponenterna i den nya lagen
b) hur lagen kom till
c) hur den förankrades

13.35 Hur lever Sverige i ett barnperspektiv upp till internationella konventioner och avtal? Sara Sanchez Bengtsson, Internationell sekreterare, Tankesmedjan Tobaksfakta
13.50 Barnens rätt till ett tobaksfritt Sverige år 2035? Svensk tobakspolitik i dag och vägen framåt. Göran Boëthius, Ordförande, Tankesmedjan Tobaksfakta; Margaretha Haglund, Tobakspolitisk expert, Tankesmedjan Tobaksfakta
14.30 Slut

För mer information: www.tobaksfakta.se

Välkommen!
Kontaktperson: Generalsekreterare Ewy Thörnqvist,
072 741 74 33
ewy.thornqvist@tobaksfakta

Ripas Flygpost vecka 44

Textilfokus i Västsverige
På måndagen var jag på en temadag som Västsvenska Handelskammaren arrangerade för riksdagsledamöter. Självklart var vi i vårt högteknologiska textilcentrum i Borås. Vi besökte också F.O.V. samt Segers. Det var intressant att lära sin mer om en näring som omsätter stora summor pengar och ger många jobb i vår region. Segers arbete med socialt ansvar var så intressant att fler av oss skall återkomma för att lära mer om hur just de jobbar.
Textil har blivit en väldig högteknologisk produkt. Tyg som leder ström vilket med spänning ger värme. Säckar som man lägger avfall i så bildas biogas. 

Tandvård och familjestöd, men tyvärr ingen Reinfeldt
Tisdagen var en intensiv besöksdag. Mötena med Tjänstetandläkarna och besöket på familjecentralen i Spånga-Tensta var väldigt trevliga och belyste viktiga delar av det jag jobbar med i Socialutskottet. Vi fick också känna på Stockholm i rusningstrafik, vilket gjorde att jag missade början på vårt riksdagsgruppmöte där Fredrik Reinfeldt talde. Jag kom lagom in för att för att få höra att jag kom på andra plats i den moderata riksdagsgruppen när det gäller antalet studiebesök. Som gammal säljare är alla tävlingar roliga och i detta fallet även allmänbildande.  
Läs mer    

Japanskafton
Svensk-Japanska Parlamentarikerförbundet, som jag är medlem i var hembjudna till Japans ambassadör för att mottaga en utmärkelse från den japanske utrikesministern. Sådana utmärkelser tilldelas i vissa fall grupper, i vissa fall enskilda personer som betytt mycket för kontakterna mellan Japan och Sverige. Japans utrikesministers utmärkelser 2011 tilldelades det svensk-japanska parlamentarikerförbundet för sitt bidrag till främjandet av ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige Det var en mycket trevlig ceremoni där utmärkelsen delades ut. Efteråt fick vi fantastiskt god Sushi i trevligt sällskap.
Läs mer

Företagsbesök på Ågrenska
Ågrenska är en fantastisk verksamhet där föräldrar tillsammans med barn med sällsynta diagnoser får vara en vecka och får lära sig allt om sin sjukdom i lugn miljö av de bästa experterna på just deras sjukdom. När man hör Anders Olauson prata om verksamheten med sådan glöd och energi känner man att här jobbar riktiga eldsjälar.
Läs mer

 Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet

 http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

 

 

 

Ripas flygpost vecka 42

Högskolans framtid
Högskolesektorn kommer att möta en stor utmaning de närmaste sex åren. På grund av de stora barnkullarna i början av 90-talet är det idag fler än någonsin som går på högskolan. Men när ungdomskullarna sjunker kommer söktrycket svikta på många högskolor och det kan innebära problem på sina håll. Måndagen den 17:e var jag på Högskolan Väst för att höra på deras synpunkter kring regeringens politik för att möta utmaningarna.
Det är viktigt att högskolorna själva tar den demografiska utmaningen på allvar och att de använder regeringens ökade fokus på kvalitet i den högre utbildningen som en plattform för de förändringar de nu behöver göra.
Läs Jan Björklund på DN Debatt om högskolan utmaningar  

Kvalitet och tillgänglighet i tandvården
På tisdagen träffade jag företrädare för Tandläkarförbundet. STF är en organisation som jobbar med yrkesfrågor för tandläkare. De försöker bevaka politiken så att tandläkarna har den bästa möjliga förutsättningarna för att följa med i utvecklingen och använda de bästa metoderna. Diskussionen kom också in på den nya tandvårdsreformen som ska presenteras  riksdagen om några veckor. Den handlar bland annat om tandvård för funktionshindrade.
Läs mer om STF här

Nya Moderaterna utvecklar sin politik
I helgen var det dags för oss i Moderaterna att ha vår partistämma och fatta beslut om den framtida politiken. Stämman blev på det stora hela en riktig succé. En liten kort sammanfattning av mina favoritområden, miljö- och socialfrågor:

 • Ja till gårdsförsäljning av alkohol
 • Utreda ytterligare inskränkningar av allemansrätten när det missbrukas i vinstsyfte
 • Ersätta kärnkraften med ny så snart som möjligt
 • Förenkla miljöbalken
 • Nej till nationellt dubbdäcksförbud
 • Liberalisering av strandskyddet
 • Slopa kravet på sterilisering och svenskt medborgarskap vid könsbyte
 • Utreda surrogatmödraskap
 • Socialbidragstagare ska inte förlora på att börja arbeta

 Kommunpolitiskt program på partistämman
Det är alltid roligt att se frukten av sitt arbete och framför allt när det man gjort gör skillnad. På partstämman fattade vi nämligen beslut om ett nytt kommunpolitiks program – ett program som jag varit med och tagit fram. Jag känner att min erfarenhet från Lerum har varit vägledande i många frågor, men på samma gång har jag lärt mig mycket nytt under processen. Det bästa med det kommunpolitiks programmet är att det på allvar möjliggör för alla moderata politiker att verkligen bli Nya Moderaterna fullt ut även i sin kommunpolitik. Vi moderater bryr oss om välfärden och skall se till att alla medborgare får bra service. 

Barnahus i Södertälje
På torsdagen var jag i Södertälje och besökte en del av deras socialtjänst. Det kändes bra att åka till just Södertälje som också var den kommun som Fredrik Reinfeldt började med att besöka efter han blivit stadsminister. Nu träffade jag Kari Rooth som jobbar med ett projekt som riktar sig mot barn och ungas uppväxtvillkor. Projektet är finansierat av staten och jag var nyfiken i hur pengarna kom till användning. Det är ju ofta så att man bara fattar beslut om att bidrag ska ges ut till olika former av verksamhet och så glömmer man bort att lyssna på vilken effekt de får och om det har löst det samhällsproblem som var avsikten. Detta var det första av många besök jag ska göra under hösten då jag träffar socialarbetare ute i verksamheterna.  
Läs om Barnahus i Södertälje

Ripas Flygpost vecka 41

Rehabilitering i fokus på Samordningsdagen
På måndagen var jag med på Samordningsförbundens dag i Göteborg. SamverkanVG är ett förbund som jobbar med att göra det lättare för myndigheter inom rehabiliteringsområdet att hjälpas åt att hjälpa människor bli friska. Det var en intressant heldag med presentationer från bland andra Igor Adoris, mental tränare som blivit känd genom TV-serien klass 9A. Som moderat är det alltid roligt att få en chans att diskutera rehabilitering. Det har varit ett huvudfokus inom hälsosjukvården för oss. Den rehabiliteringsgaranti vi har infört som har gett fler människor en möjlighet att komma tillbaka till arbete. Under första halvåret 2011 fick 9.529 personer i Västra Götaland hjälp med rehabilitering, det var en ökning med 3.319 från 2010.
Läs mer om SamverkanVG

Rehabiliteringsgarantin

Reinfeldt i toppform i partiledardebatten
På onsdagen var det partiledardebatt i Riksdagen. De flesta av oss var på plats i kammaren för att följa debatten. Jag tycker Fredrik Reinfeldt gjorde ett strålande jobb under debatten och han skickade ett viktigt budskap till Svenska folket under sitt anförande. Det är jobben som går först och att vi vår arbetslinje har lyckats. Förtidspensionärerna minskar och jobben ökar.
Se partiledardebatten här

 Socialstyrelsen
På onsdagskvällen åkte jag och mina kollegor i Socialutskottet på ett tre timmar långt studiebesök hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har mycket verksamhet att utför tillsyn på samt utveckla.
Läs mer på

 Gripande och insiktsfullt om hedersrelaterat våld
Jag sitter med i ”Nätverket mot hedersrelaterat våld” och fick träffade den kanadensiska författare och debattören Irshad Manji som var i Stockholm för att lansera sin nya bok: Allah, frihet, kärlek och hedersförtryck. Hon sa mycket tänkvärda saker. Irshad är en person som verkligen brinner för det hon talar om. Ny chans får man i Januari när hon kommer tillbaka till Sverige på besök. Det var den Svenska organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” som arrangerade seminariet.
Läs om boken och Irashad Manji  

Industrin i fokus
Veckan avslutades på fredagen med Västsvenska Industri- och Handelskammarens konferens Handelskammardagarna. Det är alltid lika roligt att gå på den här typen av konferenser som  bubblar av innovationer, kreativitet och framåtanda. Som alltid känner man sig riktigt stolt över att komma från Västsverige. Höjdpunkten var att lyssna på Björn Söderberg på Fair Enterprise berätta om att socialt ansvarstagande faktiskt är lönsamt när det omsätts i praktisk handling. Björn startade Watabaran efter att ha varit i Nepal i tre månader. Han såg soporna, fattigdomen och arbetslösheten i ett av världens fattigaste länder. Men istället för att ge upp eller se problem i allt såg Björn potentialen, resurserna och möjligheterna i Nepal.  “Den som inte har misslyckats har aldrig försökt” är Björns motto. Detta märks både i hans företag och föreläsningar.
Läs mer

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

 

 

 

Ripas flygpost vecka 40

Trollbackens Behandlingshem i Kungälv
I tisdags besökte jag Trollbackens Behandlingshem i Kungälv. Trollbacken är en barn- och familjeenhet som drivs av Gryning Vård AB.
Gryning Vård AB är störst i Sverige inom Hem för Vård eller Boende med 34 olika verksamheter över hela Västra Götalands Län och ägs av 50 kommuner. Jag träffade personalen på Trollbacken och Grynings VD Marianne Forslund för att prata om vilka utmaningar de ser och vilka problem de upplever att politiken borde lösa. Det saknas inte utmaningar om vi skall kunna hjälpa de människor som är i så stort behov av hjälp.Läs mer om Gryning

Hvidehus behandlingshem
Jag har även besökt Hvidehus som huvudsakligen arbetar med människor som har alkoholproblem. Ann Cederlund som är föreståndare berättade om hur de arbetar. Fördelen med Hvidehus är deras koppling till Länkens kamratförbund en förening för personer som har tagit sig ur sitt missbruk och hjälper andra att bli drogfri. De har en förståelse och engagemang som är fantastiskt. Jag träffade även Lerumsbor boende där som lovprisade verksamheten.
Läs mer om Hvidehus

Höstbudgeten
Nu har regeringen presenterat sin höst budget och vi i Socialutskottet har haft till att titta på vilka satsningar som kommit med på det sociala området. Två stora satsningar som regeringen fortsätter med är mer valfrihet för människor som får sociala tjänster. Var tredje person som har hemtjänst idag har bor i en kommun med valfrihetssystem som ökar individens inflytande över sin situation. Valfrihetsreformen har också lett till att fler företag startas inom omsorgsbranschen. 140 nya företag har startat sedan 2007 och de flesta av dem är kvinnliga företagare.
Läs mer om budgeten 2012

Motioner till riksdagen
I onsdags slutade riksdagens allmänna motionstid. Under den allmänna motionstiden får alla riksdagsledamöter en chans att väcka motioner som sina hjärtefrågor. I år har mina motioner handlat om rökning, mobbing och miljön. Tre samhällsproblem som jag tror att vi kan göra mer för att lösa. Jag återkommer till motionerna i nästa Flygpost.
Läs mina motioner

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

 

Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Ripas flygpost vecka 39

Storbritanniens sjukvårdssystem
Socialutskottets moderata ledamöter var på studiebesök i London förra veckan. Vi började med ett besök hos ambassadören där vi fick veta hur det politiska läget med fokus framför allt på sjukvården. Men även lite kring upploppen som varit där.
Sedan besökte vi NHS Choices där man tar fram jämförelser och lägger ut på sin hemsida för att medborgarna skall kunna göra ett medvetet val när de behöver vård. Allt från betyg till hur mkt problem man har med resistenta bakterier men även andra vårdtagares omdömen av klinikern.
Läs mer om NHS Choices

 Enligt Kings Fund har man stora problem då det inte har en patientavgift så patienterna dök inte upp på bokade möten, vid fint väder kunde hälften av patienterna utebli. Sjukvården hade fått stora resurstillskott de senaste åren vilket hade inneburit att man hade tappat fokus på kostnadseffektiviteten. Med det nya ekonomiskläget står de inför många utmaningar.
Läs mer om Kings Fund

 Boots
Vi besökte även Boots i London som nu håller på att etablera sig i Sverige. De hade allt från läkemedel på recept till fotoframkallning. Man jobbar även med egna märken. Deras huvudvärkstabletter såldes för 10 öre styck mot i Sverige där de kostar runt 2 kr styck. Nyttigt med lite konkurrens.
Läs mer om Boots

Grunden
Igår träffade jag Grunden en förening för människor med intellektuella funktionshinder som hade en Sverige Dag på Världskultur museet i Göteborg. De berättade om sin vardag om det hinder och fördomar som de möter på. Vi vare ett antal politiker som var inbjudna att debattera och svara på frågor. Bland de övriga fanns David Lega och Lars Ohly. Det blev ett bra samtal med många svåra frågor.
Läs mer om Grunden

Fattigdoms debatt
EAPN (European Anti Poverty Network) hade ordna en konferens om fattigdomen i veckan. Vi var ett par politiker där för att få höra deras synpunkter men även att debattera frågorna.
Enligt Rädda Barnens egen definition var barnfattigdomen år 1997, 22 procent i Sverige, men sjönk sedan till dess lägsta nivå 2007 för att öka en aning till 11,5 procent under finanskrisåret 2008 (senaste uppgifter). Dagens låga nivå innebär dock inte att problemet inte finns. I Sverige har andelen hushåll med verkligt låga inkomster minskat från cirka 18 procent 1997 till knappt 7 procent 2008. Under samma period har antalet barn i hushåll med försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) minskat från 250.600 barn till 137.900
Antalet fattiga barn har således minskat, men så länge det finns fattiga barn är det något som måste bekämpas. Jobbskatteavdraget har lett till att antalet barn som lever i fattigdom har minskat med 13 procent under den första mandatperioden.
Rädda Barnen har också tagit fram lokala siffror som är ifrån 2008. Lerums kommun är en av landets främsta kommuner med sin 16:e plats av Sveriges 290 kommuner.
Läs mer om EAPN

 Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

Socialutskottet

 

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Ripas flygpost vecka 36

Ripas flygpost vecka 36

Livsrum 2011 ”Inget är omöjligt”
Missa inte de sista dagarna av Livsrumsveckan i Lerum och Bo- och Energidagarna i helgen på Bagges Torg. (har bifogat programmet nedan)
Hela det aktuellt program ser du även här
Läs mer

 Riksdagens öppnande
Nästa vecka på torsdag 14.00 är det riksdagens högtidliga öppnande av Kungen. Det går att följa på TV.
Nu är det inte så att riksdagsledamöterna har haft sommarlov sedan midsommar tills nu. Mycket av riksdagsarbetet handla om att vara ute och träffa företag, organisationer och myndigheter och göra studieresor, för att inte tala om att läsa och besvara mail. Vid midsommar hade jag 2.500 olästa mail. De flesta är lästa nu.

 FN har kallat till möte om en av vår tids viktigaste frågor

FN har kallat världens ledare till ett toppmöte om icke smittsamma sjukdomar i samband med att FNs generalförsamling möts i New York 19-21 september.
Icke smittsamma sjukdomar är hjärtsjukdomar, stroke, cancer, diabetes och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. De utgör ett växande hot mot utvecklingen i världen. Vid FN-mötet ska länderna diskutera hur detta hot ska bekämpas. Stora förhoppningar har tidigare knutits till mötet. Bland andra har generalsekreteraren själv uttalat sig om hur viktigt det är att NCD-mötet resulterar i åtgärdsinriktade dokument med tydliga och mätbara mål.
En stor del av dessa sjukdomar framkallas av ogynnsamma levnadsvanor. Tobaksbruk är den största och gemensamma faktorn. Att förebygga dessa sjukdomar kräver därför breda och långsiktiga samhällsinsatser som många gånger måste bygga på politiska beslut.
Arbetet med att ta fram dokument som parterna ska förhandla om under New York-mötet har emellertid präglats av stora svårigheter att enas om förslag till konkreta insatser och mål. Förhandlingarna ställdes tillfälligt in för en tid sedan eftersom FNs medlemsländer inte kunde enas, men ska återupptas i början av september. Svårigheterna beror till stor del på motstånd från EU och USA.
Sverige måste agerar kraftfullt för att stödja processen inför och under toppmötet.
I Sverige dör 18 personer varje dag till följd av rökning. Det måste få ett slut.
Läs mer

 Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

 Torsdag 8 september

Föredrag
Barns psykiska hälsa
Mara Westling Allodi, professor och Lotta Molander, familjebehandlare håller i en fortbildningsdag för kommunanställda och förtroendevalda samt företrädare för frivilligorganisationer.
Att leva tillsammans med anhörig som har demens
Edna Alsterlund, tidigare gift med boxaren Ingo, Ingemar Johansson. Äldresäkerhetsgruppen bjuder på fika och Matroserna underhåller! Lerums Missionskyrka klockan 10-12. Anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04.

 Kulturskolan underhåller
På Ekebacken klockan 10.30 och på Sävegården klockan 11.20.

Hur påverkas pojkar och flickor av vad de upplever i skolan?
Föreläsning med Mara Westling Allodi, för pedagoger, politiker, frivilliga organisationer och allmänheten. Gradängsalen, Lerums gymnasium klockan 15-17. Anmälan görs via den här länken.

Sommarläsningen för elever i år 2-5
Prisutdelning kl 17-19 på biblioteken i Floda, Gråbo och Lerum.

Döden var god dröj
Lennart Lauenstein, författare och hjärtpatient, och Åsa Cider, medicine doktor och sjukgymnast pratar om motion som hjärtrehabilitering, Lerums bibliotek klockan 19. Fri entré, anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04.

Förnuft och känsla, skillnaden mellan män och kvinnor
Annica Dahlström, professor och hjärnforskare. Torpskolans aula klockan 19-21. Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan telefon 0302-158 58. Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Filosofiska rummet och Aktiva seniorer.

Allsång och underhållning
Med Nääs Dragspelsklubb. Kaffeförsäljning och lotterier, Tingshuset klockan 19. 

Feldenkrais
Introduktionskurs till Livsrumspris. 8 och 15 september. Tennishallen i Lerum klockan 19-20. Avgift 120 kronor för två gånger.

Fredag 9 september

Morgonsim med frukostbuffé
Två-för-en, Vattenpalatset, klockan 6.30-9.

  Öppet-hus, Life Health & Fitness
Gratis prova-på i gym och gruppträning, måndag till fredag klockan 7-22 och lördag och söndag klockan 10-18. Information och bokning telefon 0302-516 15 eller www.lifeclub.se

Drop-In Beauty After Work
Hos Cecilia of Sweden klockan 17-20. Ta med dina vänner och få ny energi på en alternativ, hälsosam efter-jobbet aktivitet. Du bjuds på frukt och snacks. Kostnadsfritt. Förboka på www.ceciliaofsweden.se eller telefon 0703-38 05 08.

Lifedancing
Fri dans och rörelsemetod. För dig som älskar att röra dig fritt och vilt! Tingshuset i Lerum klockan 18.30-21. Anmälan 0708-23 95 23. www.gestaltterapeut.nu 

Lördag 10 september

Öppet-hus Life Health & Fitness
Gratis prova-på i gym och gruppträning. Information och bokning telefon 0302-516 15 eller www.lifeclub.se

Torgfest i Lerum
Bagges torg klockan 10-15. Underhållning, utställningar och aktiviteter för alla åldrar.

 Bo- och Energidagar på Bagges torg i Lerum
Utställningar och tips för dig som bor och reser! Se separat annons i Lerums tidning den 1 och 8 september samt www.lerum.se 

Räddningstjänsten och Civilförsvaret
Visar brandbilar, veteranbrandbilar, backklättringstävling med mera. Brobacken vid Bagges torg klockan 10-15. 

Temadag om kost & hälsa
ICA Kvantum i Hulan klockan 11-17.

 Risveden – promenad eller tufft motionslopp
Gå i ditt eget tempo, gärna med en fikakorg i handen. Start klockan 11.
Risveden Terräng är Västsveriges tuffaste och brantaste motionslopp med en höjdskillnad på 225 meter. Längs den 17,4 km långa banan som går genom två naturreservat passerar du 22 backar, nio sjöar och en ”vägg”. Start klockan 14. För information och anmälan www.risvedenterrang.se

 

Under hela Livsrum 1-11 september

Friskis & Svettis har gratis prova-på under vecka 36, 5-11 september.
Prova-på-massage hos Cecilia of Sweden, Livsrumspris 100 kronor. Boka tid på www.ceciliaofsweden.se eller ring 0703-38 05 08.
CL Harmony – friskvård & Rehab firar ett år med öppet-hus och prova-på erbjudanden samt olika föredrag inom hälsa, kost, träning, traditionell kinesisk medicin och Qi Gong under Livsrumsdagarna. För information och bokning: cecilia@clharmony.nu eller 0704-22 78 24.
Provträna gratis på gruppträning och gym (gäller ej på milon och instruktörer) hos Lerums Sport Center.
Prova-på gym och gruppträning hos Portens gym i Floda. För nya kunder, alltid gratis första gången!

En trygghetsvandring på Almekärrsskolans skolgård kommer att genomföras under Livsrum. För mer information kontakta gunilla.henningsson@lerum.se

 Under hela Livsrum pågår “Jag är schysst”- kampanjen mot tobakslangning.

 

Arrangör: Lerums kommun

Evenemangsansvarig: Johan Eklund tel. 0302-52 11 76

Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Huvudsponsor: Sparbanken Alingsås

Sponsorer: Västra Götalands Regionen, ICA Kvantum, Lerums Energi, ICA Servett, FFLK, Vattenpalatset, Lerums Sport Centrum, Dexpo

Ripas Flygpost vecka 35

Livsrum 2011 ”Inget är omöjligt”
Missa nu inte allt spännande som händer i Lerum under Livsrumsveckan. Det är 12:e året i rad som Lerums kommun ordnar denna folkfest för folkhälsa. Men nu även med fokus på miljöarbetet. Jag har valt att lägga de närmsta dagarnas program i slutet av flygposten för jag tycker det är så mycket positiv där att besöka. Bland annat Glad Hudik och en kampanj mot rökning ”Jag är schysst” och seminarier om KOL tillsammans med Pfizer.
Hela det aktuellt program ser du här
Läs mer

Miljömålsberedningen
I morgon fredag träffas vi i regeringens miljömålsberedning. Det är ett spännande arbete med mycket att sätta sig in i. Mycket handlar om avvägningar om vad som har högst prioritet och vad som går att göra åt våra miljöproblem.
Miljömålsberedningen har inrättats för att nå bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Beredningen ska ge regeringen råd om hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan nås på ett sätt som är kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
Miljömålsberedningens är parlamentariskt sammansatt. I beredningen ingår även sakkunniga och experter med företrädare från organisationer och departement. Det övergripande uppdraget gäller till och med år 2020.

– Strategier inom prioriterade områden
Till miljömålsberedningens uppdrag hör att ge regeringen förslag till miljöstrategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom regeringens prioriterade områden. Miljöstrategierna ska vara målövergripande dvs. bidra till att nå generationsmålet och flera miljökvalitetsmål. Beredningen ska fokusera på frågor som berör flera samhällsintressen eller politikområden. Eftersom många mål har internationella kopplingar ska beredningen också visa på vilka frågor som behöver drivas inom EU och internationellt.

– Samråd och förankring av förslagen
Beredningen ska utveckla en bred dialog med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för regionala och kommunala samverkansorgan eller landsting, kommuner, näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället. Syftet med dialogen är att inhämta kunskap och förankra Beredningens förslag till strategier. Beredningen ska stimulera till en bred debatt om vilka avvägningar samhället behöver göra för att nå miljömålen.
Det är en stor utmaning som vi har framför oss i beredningen.
Läs mer

Invigning av Höjdenvändan
Nu står står Höjdenvändan i Lerum klart. Förbo bygger hus som producerar mer värme än vad de förbrukar. Den 5 september klockan 11.00. inviger Kommunstyrelsens ordförande Anna-Lena Holberg och Förbos vd Ulla Hamnlund- Eriksson de nybyggda husen.
Som själv boende i ett trähus från 30-talet kan jag konstatera att det är mycket energi och pengar att spara på denna nya typ av hus.
Läs mer

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

 Torsdag 1 september 

Föreningsdag

Prova-på idrott och kultur för barn i årskurs 5 klockan 9-13.
Komediskola, karate, ridning, handboll, fotboll, basket, friidrott och mycket mer!
Bokcirkel

För ungdomar över 15 år. Vi läser “Kafka på stranden” av Haruki Murakami på Lerums bibliotek kl 16-17. Anmälan till biblioteket@lerum.se Arrangör: biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan.
Sensommarjazz

Med kulturskolans elever under ledning av Micke Högdahl och John Nygren. Till detta erbjuds en ekologisk och närproducerad grillbuffé, Aludden Providore, klockan 17-21.  Detta får man inte missa.

Föredrag

Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
Nisse Simonsson, pensionerad överläkare och kirurg med hjärnan som passion.

 Fredag 2 september

Morgonsim med frukostbuffé

Två-för-en, Vattenpalatset, klockan 6.30-9.

Föreningsdag

Prova-på idrott och kultur för barn i årskurs 2 klockan 9-13.
Komediskola, karate, ridning, handboll, fotboll, basket, friidrott och mycket mer!
Mer information kontakta Anders Löfgren, telefon 52 14 89 eller anders.lofgren@lerum.se

Föredrag

Glada hudik – att bli sedd, behövd och tagen i anspråk

Ett föredrag för alla som vill få ett kvitto på att ingenting är omöjligt om man bara tror på människor och ger dem en chans att utvecklas. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern. Klockan 13.30-15.20, Dergårdsteatern, anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04.
Sensommarjazz

Med kulturskolans elever under ledning av Micke Högdahl och John Nygren. Till detta erbjuds en ekologisk och närproducerad grillbuffé, Aludden Providore, klockan 17-21. 

 Lördag 3 september

LBK

Prova hockey för tjejer! Vättlehallen kl 10-11. Info: Lennart Schöld 073-934 81 56. www.lerumsbk.com

Lerums ungdomsskytteförening

Prova luftgevärsskytte! Pomonavägen, bakom Lerums gymnasium utefter järnvägen. Info: Håkan Nilsson 070-458 85 67 el. http://hem.passagen.se/lusk/

Floda BoIF

Fotbollens dag! Flodala IP, Skallsjö Prästväg kl 10-15. Välkomna att titta på när Flodas blandade lag spelar mot varandra. Hamburgare, fika och glass finns att handla.  www.flodaboif.se

Lerums Konståkningsklubb

Lär dig åka skridskor! Vättlehallen kl 11-12. www.lerumskk.se

Lerums Friidrott

Testa friidrott! Välkommen till Stonehill i Stenkullen kl 11-13. Löpning, kast eller hopp, vad passar dig? Info: 0302-222 82 www.lerumfriidrott.se

Öijareds Golfklubb

Testa golf! Du får tips av våra instruktörer kl 13-15, därefter spelar du på våra korthålsbanor. www.oigk.se

Öppet-hus, Actic Lerum

Prova-på gym och gruppträning

Torgfester – scenprogram, utställningar och aktiviteter

Torgfest i Floda, Floda torg klockan 10-15. Se  

Skördefest i Gråbo, Mjörnbotorget klockan 10-15. 

Sjöviksdagen, Bohlins torg klockan 10-14.

Räddningstjänsten och Civilförsvaret

Gamla och nya brandbilar, backklättringstävling. Mjörnbotorget i gråbo klockan 10-15.

Fotoutställning

Dörr till dörr. Fotograf: Cornelia Schmidt. Text: Annika Ripa, Aspenäs café, klockan 11-16.

Musik är hälsa

Jazzkonsert, Asplund meets Bernstein. The Peter Asplund Quartet med Jönköpings Sinfonietta, Dergårdsteatern klockan 18. Biljetter köps på medborgarkontoret KomIn, telefon 0302-52 20 04.

Jazzkonsert Asplund meets Bernstein.

The Peter Asplund Quartet med Jönköpings Sinfonietta, Dergårdsteatern kl 18. KomIn, tel 52 20 04.

 Söndag 4 september

 Fotoutställning

Dörr till dörr. Fotograf: Cornelia Schmidt. Text: Annika Ripa, Aspenäs café, klockan 11-16. Träffa fotografen klockan 13.
Öppet-hus i Konstfabriken

Hedefors klockan 13-15.

Stora Lundby Golfklubb

Testa golf! Du får tips av våra instruktörer kl 13-15, därefter spelar du på våra korthålsbanor. www.storalundbygk.se

Damernas afton

Två-för-en, Vattenpalatset, klockan 18-21.

 Måndag 5 september

Öppet-hus

Prova-på boule och linedance, titta på verksamheten och hantverksutställning. PRO Ågården, klockan 10-14.
Mamma-Dotter-kväll

Hudvårdskurs hos Cecilia of Sweden klockan 18-21. Lättare hudvårdskurs för tonårstjejer och deras mammor med fokus på prova-på. Kostnadsfritt. Fika 50 kronor. Boka på: www.ceciliaofsweden.se eller telefon 0703-38 05 08.
Föredrag
Möten med barn och unga i känslomässiga situationer

Annica Johansson, leg. psykolog, psykoterapeut och universitetslärare. Klockan 18.30-20,  föredrag och diskussion. Gradängsalen, Lerums gymnasium. Fri entré. Anmälan till medborgarkontoret KomIn telefon 0302-52 20 04.

Klockan 10-12 hålls fortbildning för personal inom skola och barnomsorg och klockan 14-15.20 hålls föredrag och diskussion med elever från högstadiet och gymnasiet. Arrangör: Rädda barnen.

Mat för prestation

Föreläsning med Maria Johansson, lifestyle-coach, Bio Vågen i Vattenpalatset klockan 19. Anmälan till Actic gym på telefon 0302-169 90

Livsstil by Jeanette & Cecilia

FaceShop/Solkatten klockan 19. För information och bokning: Cecilia@clharmony.nu eller 0704-22 78 24.

Feldenkrais

Introduktionskurs till Livsrumspris 5, 12, och 19 september. Missionskyrkan i Lerum klockan 20-21. 180 kronor för tre gånger. 

 Tisdag 6 september

Morgonsim med frukostbuffé

Två-för-en, Vattenpalatset, klockan 6.30-9.

Föredrag

Så kan du säkra din vardag
Inger Mörk, projektledare på myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04. Äldresäkerhetsgruppen bjuder på fika. Välj mellan två tider och platser: Missionskyrkan i Floda klockan 10-12, eller Sjöviks sportlokal klockan 13-15.
Film

Stefan Jarls film “Underkastelsen” om kemikaliehotet. Regissören medverkar i diskussion efter filmen. För elever och personal klockan 15 och för allmänheten klockan 19 i Dergårdsteatern. Biljetter för allmänheten kostar 50 kronor och bokas på KomIn telefon 0302-52 20 04 eller på www.lerum.se

Introduktion i Traditionell Kinesisk Medicin

Lär dig om ying och yang. CL Harmony-Friskvård & Rehab, Brobacken 2, klockan 18. För information och bokning: cecilia@clharmony.nu eller 0704-22 78 24.

Square-dans

Prova-på i Floda lada klockan 18.30-21.

Bokcirkel för vuxna

För dig som gillar att läsa och prata med andra om det du har läst. Klockan 18.30, Lerums bibliotek. Anmälan till biblioteket@lerum.se eller telefon 0302-52 14 75. Arrangörer: biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan.

Longdan Qi Gong-Kinesisk hälsogymnastik

Introduktion och prova-på.  CL Harmony-Friskvård & Rehab, Brobacken 2, klockan 18. För information och bokning: cecilia@clharmony.nu eller 0704-22 78 24.

Mindfulness – Att skapa lycka genom att leva i nuet
Titti Holmer, leg. psykolog och författare. Tingshuset, klockan 19, fri entré, anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04.

 Onsdag 7 september

Morgonsim med frukostbuffé

Två-för-en, Vattenpalatset, klockan 06.30-9.

Föredrag om dopning

Tommy Moberg, socionom, föreläser för åk 1 på Lerums gymnasium klockan 8.30 och 10.30.

Feldenkrais

Introduktionskurs till Livsrumspris. 7 och 14 september. Tennishallen i Lerum klockan 9.30-10.30. Avgift 120 kronor för två gånger.

Vilka rättigheter har du som patient?

Om bemötande och omhändertagande i vården. Magnus Svensson, Patientnämnden.
Äldresäkerhetsgruppen bjuder på fika. Gråbo Missionskyrka klockan 10-12, anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04.

Livskvalitet när du blir äldre

Föreläsning för seniorer med Lotta Wesley, hälsocoach. Bio Vågen i Vattenpalatset klockan 10 och 14. Anmälan till Actic gym på telefon 0302-169 90.

Aktiv Feldenkrais-bli utmanad!

7 och 14 september klockan 17.30-18.30 i Missionskyrkan i Lerum. Avgift 120 kronor för två gånger.

Introduktion om Hälsosam företagsutveckling
Föredrag om Hälsosam Kommunikation

Introduktion om hälsosam företagsutveckling med fokus på kommunikation. Få tillgång till mer av de anställdas potential, öka arbetsglädjen och minska frånvaron. Brobacken 2, kl. 18.00-18.20. För information och bokning: 0737-76 72 36. 
Föredrag om företagsfriskvård-En ekonomisk vinst för både små och stora företag!
CL Harmony-Friskvård & Rehab, Brobacken 2, klockan 18.30-19.15. För information och bokning: cecilia@clharmony.nu eller 0704-22 78 24.
Kultur är hälsa
Gunnar Bjursell, professor. Klockan 19 i Lerums bibliotek. Anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04.

Kom igen!

Presentation av återhämtningsprogram för utbrända och långstidssmärtpatienter.

CL Harmony-Friskvård & Rehab, Brobacken 2, klockan 19.30-20.15. För information och bokning: cecilia@clharmony.nu eller 0704-22 78 24.

 Torsdag 8 september

Föredrag

Barns psykiska hälsa
Mara Westling Allodi, professor och Lotta Molander, familjebehandlare håller i en fortbildningsdag för kommunanställda och förtroendevalda samt företrädare för frivilligorganisationer, Torpskolans aula, klockan 9-16.30. Anmälan görs via den här länken

Att leva tillsammans med anhörig som har demens
Edna Alsterlund, tidigare gift med boxaren Ingo, Ingemar Johansson. Äldresäkerhetsgruppen bjuder på fika. Lerums Missionskyrka klockan 10-12. Anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04.

Kulturskolan underhåller

På Ekebacken klockan 10.30 och på Sävegården klockan 11.20.

Hur påverkas pojkar och flickor av vad de upplever i skolan?

Föreläsning med Mara Westling Allodi, för pedagoger, politiker, frivilliga organisationer och allmänheten. Gradängsalen, Lerums gymnasium klockan 15-17. Anmälan görs via den här länken.

Sommarläsningen för elever i år 2-5

Prisutdelning kl 17-19 på biblioteken i Floda, Gråbo och Lerum.

Döden var god dröj
Lennart Lauenstein, författare och hjärtpatient, och Åsa Cider, medicine doktor och sjukgymnast pratar om motion som hjärtrehabilitering, Lerums bibliotek klockan 19. Fri entré, anmälan till KomIn telefon 0302-52 20 04.

Förnuft och känsla, skillnaden mellan män och kvinnor
Annica Dahlström, professor och hjärnforskare. Torpskolans aula klockan 19-21. Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan telefon 0302-158 58. Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Filosofiska rummet och Aktiva seniorer.

Allsång och underhållning

Med Nääs Dragspelsklubb. Kaffeförsäljning och lotterier, Tingshuset klockan 19.

 Under hela Livsrum 1-11 september

Friskis & Svettis har gratis prova-på under vecka 36, 5-11 september.

Prova-på-massage hos Cecilia of Sweden, Livsrumspris 100 kronor. Boka tid på www.ceciliaofsweden.se eller ring 0703-38 05 08.

CL Harmony – friskvård & Rehab firar ett år med öppet-hus och prova-på erbjudanden samt olika föredrag inom hälsa, kost, träning, traditionell kinesisk medicin och Qi Gong under Livsrumsdagarna. För information och bokning: cecilia@clharmony.nu eller 0704-22 78 24.

Provträna gratis på gruppträning och gym (gäller ej på milon och instruktörer) hos Lerums Sport Center.
Prova-på gym och gruppträning hos Portens gym i Floda. För nya kunder, alltid gratis första gången!

 En trygghetsvandring på Almekärrsskolans skolgård kommer att genomföras under Livsrum. För mer information kontakta gunilla.henningsson@lerum.se

 Under hela Livsrum pågår “Jag är schysst”- kampanjen mot tobakslangning.

 Arrangör: Lerums kommun
Evenemangsansvarig: Johan Eklund tel. 0302-52 11 76
Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Huvudsponsor: Sparbanken Alingsås
Sponsorer: Västra Götalands Regionen, ICA Kvantum, Lerums Energi, ICA Servett, FFLK, Vattenpalatset, Lerums Sport Centrum, Dexpo

 

 

Ripas flygpost Almedalen

Almedalen 2011
Almedalsveckan är över, som vanligt var det seminarier från morgon till kväll och massor av politiska utspel

Doldförsäljning av tobak eller inte
Arnfinn Helleve från det norska Helsedirektorate i Norges kom och berättade om de positiva effekterna av införande av exponeringsförbudet för tobak. Dvs kunden måste fråga efter varan och ingen reklam för tobak får ske i butiken. Även rökarna i Norge anser att förbudet fungerar. Andelen som röker dagligen har minskat och försäljningen av cigaretter i dagligvaruhandeln har också minskat sedan förbudet infördes. Åsa Domeij från Axfood framförde en intressant tanke om att förbjuda försäljning av tobak i livsmedelsbutiker. Absolut värt ett försök.
Läs mer

Elever i fokus för skola i världsklass
SKL hade ett väldigt välbesökt seminarie om hur man höjer kvalitén i Sveriges skolor. Revisionbyrån McKinsey presenterade en spännande internationell rapport den visade att det är varken mängden pengar eller klasstorlekar som avgör kvalitén. Framgångsfaktorerna var:
Välutbildade lärare, som hade stora förväntningar på eleverna. Personalgrupper som gemensamt arbetar fram hur man gör den bästa lektionen. De goda exemplen med lärare som har lyckats extra bra lyfts fram.
Läs mer
Läs deras rapport 

Kommuncupen imorgon fredag i P4 klockan 8.15
I radio P4 har man en kommuncup vilken kommun är det bästa turistmålet? Imorgon fredag har turen kommit till Lerum. Jag skall försöka ha en ödmjukinställning även om det är svårt när det gäller Lerums kommun.
Det är klart att det faktum att Lerum är på 29:e plats i Sverige när det gäller att vara bästa kommun att bo i gör mig väldigt stolt. Vår senaste miljöranking där vi kommer på 13:e plats i Sverige passar oss klart bra med vår vision Sveriges Ledande miljökommun. Funderar du på att flytta hit titta närmare på Lerum, inte minst på Gråbo där vi nu bygger tre nya miljöanpassade grundskolor med spännande pedagogik.
Listan kan göras lång över varför kommunen är så bra och invånarna är så nöjda.

Som turistmål är listan inte kortare:
Från det självklara besöket på Nääs slott, ett fullt möblerat 1870-talsslott. Vår nya sjöpromenad, Nääs värdshus med närproducerat och ekologiskt mat från bland annat Gråbo. Man kan gifta sig i slottet i ett riktigt ”Bröllop på landet”. För den hästintresserade finns massor av möjligheter till att rida. Olika boenden från det lilla mysiga Tollered Hotell till Nääsfabrikers design hotell. Flera konferensanläggningar allt från Aspenäs herrgård till Missionskyrkans kursgård i Sjövik bredvid Mjörn.
Över 200 sjöar där Mjörn är den största. Aspens badplats är bara 2 min gångväg från tågstationen. Där man hinner passera en fantastisk lekpark i Nyebroparken eller äta på Restaurang Aludden Providore i fantastisk miljö.Kommer regnet har vi en av regionens bästa badanläggningar i Vattenpalatset.
Golfaren har både Stora Lundby Golfklubb i Gråbo och Norra Europas största golfanläggning i Öijareds golfklubb där man kan se det fantastiska Klubbhus som vunnit arkitektpriser gjort av Gert Wingård.
Så passa på att göra ett besök till Lerum i sommar.
När det gäller tävlingen kan man maila eller ringa in i tävlingen så maila gärna sommarmorgon@gbg.sverigesradio.se varför Lerum skall vinna tävlingen eller ännu hellre ring in på 031-833939.
Läs mer eller lyssna

Ha nu en riktigt trevlig sommar. 

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Ripas flygpost vecka 25

Ripas flygpost vecka 25

Lerums budget 2012
Visionen är att vara Sveriges ledande miljökommun. Den nya budgeten som togs i veckan i Lerums kommun innebär mer pengar till vården. Men budgeten innehåller också en ny idrottshall, två konstgräsplaner, kulturskolecheck och hemtjänstpeng. Antalet förskolebarn och elever beräknas minska med totalt 262 förskolebarn och elever fram till år 2014. Den största minskningen sker inom åldersgruppen 16-18 år, där antalet elever kommer att vara 524 färre år 2014.
2,7 mnkr satsas på nytt arbetstidsavtal för lärare i Gråbo vilket gör det möjligt för lärare på Gråbos nya skolor att övergå till ett förändrat arbetstidsavtal.
2,5 mnkr till teknikutveckling på lärande “Ett till ett” Målet är en dator till varje elev och lärare det kommer att innebära förändrad pedagogik och nya arbetssätt.
Kollektivtrafiken kommer att gå över från kommunerna till Västra Götalandsregionen  från och med 1 januari 2012. Det innebär att en skatteväxling motsvarande 43 öre från kommun till regionen.
Läs mer Budgeten
Läs mer Investeringar

 Almedalen
I och med att sommaren är på intåg närmar sig också Almedalsveckan på Gotland Jag kommer att finnas på plats från lördagen den 2 juli till torsdagen den 7 juli för att delta i debatter, genomföra spännande möten och bli inspirerad på seminarier. Jag hoppas att jag kommer att få träffa både många gamla och nya bekanta där! 
Några tips på seminarier för er som ska dit:

 • ”VALET 2014 – ett vårdval?”, Pfizer, mån 4/7 kl. 14.00
 • ”Dold försäljning av tobaksvaror – utom synhåll?”, Tobaksfakta, tis 5/7 kl.13.00
 • ”Elever i fokus för skola i världsklass” SKL, ons 6/7 kl. 11.00
 • ”Barn uppfostran och genus”, Riksdagens nätverk mot hedersvåld 7/7 kl.14.00
 • ”Rökning dödar – hur säkrar vi hjälp för dem som vill sluta” Pfizer 8/7 kl.9.30

 Läs mer

Midsommarfirande på Nääs
Västsveriges största midsommarfirande är på Nääs slott. Man kan komma dit redan 8.30-12:00 och hjälpa till. Lövning av midsommarstången vid Lekhuset. Barnen bär Ormen Långe-girlangen till Björkenääs med spelmän i täten.
Kl 14.00 Midsommarfirandet börjar.
Kl 17.00 reses stången. Musik, ringlekar, folkdans.
Kl 20.30 Gammaldans, gillesdans och polskor i Lekhuset .Fika, fackeldans.
Arrangörer är Aug Abrahamsons Stiftelse, Lekstorps IF, Näässamfundet, Skallsjö Folkdanslag, Tollereds IF
Läs mer

Sommaren
Sommaren närmar sig med stormsteg och själv försöker jag att hinna med allt det där som jag måste göra innan riksdagen stänger och förberedelser inför Almedalsveckan. Därefter är det dags för en härlig semester i husvagnen.

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet
http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Ripas flygpost vecka 24

Miljömålsberedningen
Miljöarbete sker ofta på lång sikt och behöver kontinuitet. Det spänner ofta över flera politikområden och berör många olika samhällsintressen. Därför är en bred politisk samsyn oerhört viktig för att nå framgång. Miljömålsberedningens mervärde är att hitta politisk samsyn kring breda lösningar som kan leda till att vi kan lösa miljöproblemen inom en hel generation. För att nå en bred politisk samsyn kring miljöfrågorna inrättades en parlamentarisk beredning, Miljömålsberedningen, den 1 juli 2010. Jag sitter med i denna grupp och vi träffades förra veckan.

 Beredningens uppgift är att hitta politisk samsyn och lösningar för hur vi ska genomföra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi ska uppnå våra miljömål. Vi ska föreslå miljöstrategier som leder till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Eftersom många mål har internationella kopplingar ska beredningen också visa på vilka frågor som behöver drivas inom EU och internationellt. Vårt första uppdrag är att ta fram en handlingsplan för vilka strategier som behöver utvecklas inom områden som är komplexa och som kräver politiska avvägningar.
Läs mer

Partiledardebatt i riksdagen
Nya partiledare, nya positioner. I torsdagens partiledardebatt fick vi välkomna både Socialdemokraternas Håkan Juholt och Miljöpartiets Gustav Fridolin in i debatten. Medierna har gjort sitt bästa för att fokusera på personer, men det är faktiskt så tråkigt att det är politiken som avgör.

Statsminister Fredrik Reinfeldt var tydlig med att regeringens fokus på ordning i de offentliga finanserna och en politik för arbete, bättre skola och välfärd är vägen till ett ännu starkare Sverige. Mot detta står fyra separata partier utan gemensamt program. De kunde inte ens få ihop ett fotobollslag, så Riksdagens tradition av en fotbollsmatch mellan regering och opposition fick ställas in.

Gustav Fridolin hade en ny retorik med ett personligt tilltal och talade väl om enskilda människor och välståndsskapande. I den mån det mer omsätts i konkreta förslag är det välkommet. Självklart är det också bra ju grönare tillväxten blir, inte minst i form av företagande inom green tech. Miljöpartiet sitter ju med i styrande majoritet i var tredje kommun så det känns som om det är mycket snack och lite resultat hos dem. Annars välkomnar jag ett samarbete med miljöpartiet för att få en långsiktig miljöpolitik men då måste de bli mer resultatorienterade.

Håkan Juholt höll ett spretigt anförande med enorma mängder utgiftslöften vars kostnad inte har bedömts. Han försökte påstå också att han står för det moderna i motsats till ett gammalt Sverige som han menar är på väg tillbaka. Han lösningar var med hjälp av gamla lösningar i form av statliga investeringar, återregleringar, högre skatter, restriktioner kring välfärdsföretag – med mera. Historien talar sitt tydliga språk när det gäller den typen av lösningar.

World transplant games
I fredags började ett viktigt evenemang i Sverige. Det är Göteborg som står som värd för de internationella idrottstävlingarna för transplanterade, World Transplant Games (WTG). Över 1.000 deltagare från 70 länder är här för att tävla i 13 olika grenar och deltagarna är i blandade åldrar, från 6 – 70 år. Tävlingarna påminner om de olympiska spelen i sin utformning men har en viktig skillnad, alla deltagare är transplanterade. Syftet med tävlingarna, förutom att låta deltagarna träffa människor i samma situation, är att synliggöra framgångarna med transplantation och öka tillgången på donerade organ.

Förutom tävlingarna, äger en hel del seminarier och andra event rum, runt om i Göteborg under denna vecka. Alla är gratis och öppna för allmänheten. Mer information kring tider och platser finns på: www.wtg2011.com

 Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Ripas flygpost vecka 23

Elbilar även i riksdagen
Det var ett mycket bra seminarie om elbilar och framför allt myter i riksdagen. Gröna bilister slog hål på sex myter: att Elbilar skulle var Långsamma, små och fula; Fungerar inte på vintern; Kort körsträcka; Batteriet håller 2-3 år och livsfarligt vid krock; Lång tid att ladda; Utsläpp flyttar från avgasröret till skorstenar. På alla punkterna kunde de visa att det inte var sant. Nu är det bara inköpspriset som är ett problem, men med en driftskostnad på 1 kr/mil kommer det här att vara framtidens fordon. Lerum är en föregångare med laddstolpe utanför kommunhuset. Dessutom har man köpt in 5 el-cyklar till personalen för korta ärenden. Riktigt roliga att köra.
Läs mer

Lerum årets barnkommun
I veckan utsåg organisationen Majblomman Årets barnkommun och moderatledda Lerum hamnade på en välförtjänt förstaplats. Tack vare ett strukturerat och engagerat arbete kring barnfrågor har Lerum lyckats med många av de svåra frågor som andra kommuner nu brottas med. Barnen får till exempel vara med och påverka beslut som rör den egna omgivningen, man accepterar inte några dolda avgifter i skolan och kommunen tar ansvar för barnen – även på sommarlovet. Det är bara 13 av landets 290 kommuner som har en plan för barnfattigdom och min förhoppning är att Lerum blir en föregångskommun i dessa frågor och att fler kommuner följer efter.
Läs mer

Överenskommelse om Libyen
I förra veckan presenterade utrikesminister Carl Bildt, socialdemokraternas Urban Ahlin och miljöpartiets Åsa Romson den överenskommelse som har träffats kring den svenska insatsen i Libyen. Det är en stark uppgörelse såväl i sak som i sin politiska bredd. Och den visar att Sverige är en nation som har viljan och förmågan att ta ansvar också i krävande internationella situationer. Vår flyginsats fokuseras nu till en breddad spaningsinsats med insats av fem Gripen-flygplan i området. Det är vad Nato begärt, och vi kan här bidra med en unik förmåga som ger ett unikt viktigt bidrag till de samlade insatserna. Att nu avbryta eller försvaga de militära operationerna hade varit att försvaga de insatser som syftar till en övervakad vapenvila.

Flytande sommarfest för ledamöter
Vi moderata riksdagsledamöter åkte en underbar kväll ut i Skärgården för att umgås och träffa varandra under ledigare former. Vi träffades i en jättefin lokal som låg på flytbryggor i Nacka strand. Man har byggt nya bostäder på flytande pontoner. Kan det vara en lösning för höjningen av vattenytan? Maten var tillagad och levererad av Årets kock och restaurang Sjömagasinet i Göteborg. Det var en oförglömlig kväll där Stockholm visade sig från sin allra bästa sida.

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Ripas flygpost vecka 22

Möte med Kommissionär Reding i Bryssel
Socialutskottet gjorde förra veckan en resa till Bryssel. Många av de frågor man hanterar i Bryssel påverkar invånarna i Sverige väldigt mycket. Frågor som ligger mig varmt om hjärtat var bland annat när Martin Seychell DG på SANCO Cosumers and Health berättade om nya tuffare tag mot rökning. Vi träffade även kommissionär Reding som pratade om Romska barns situation i Europa och vad man gör för att förbättra deras livssituation men även EUs handikappstrategin. Barn var också en viktig fråga i vårt samtal med Anna Maria Corazza Bildt som har engagerat sig mycket i dessa frågor. Då jag sitter med i riksdagens nätverk för just dessa frågor var dessa ämnen extra intressanta.
Vi är en del av Europa och måste bli mycket bättre på att påverka de frågor som vi tycker är viktiga.Miljövänligare flyg som inte går över Tollered och Floda
Jag hade jag förmånen att var med när man presenterade det världsunika projektet VINGA (Validation and Improvement of Next Generation Airspace) på Göteborg Landvetter Airport. Målet med VINGA är att radikalt minska buller och utsläpp från flygplan. De inblandade i projektet berättade om förändringsarbetet och de miljövinster det redan ger. 1.000 kg CO2 mindre per flygrörelse.
Det som gjorde mig som Lerumsbo extra glad var att inte bara att det innebär miljövinster i form av minskade utsläpp och buller utan också att man inte kommer att flyga lika mycket över tätbebyggt område. I Lerums kommun innebär det att man inte behöver flyga över Tollered och Floda utan kan flyg över mer obebyggda områden och en kortare sträcka. Nu vill vi se det här bli verklighet på alla flygningar.

LP idrottsplats invigts i Gråbo
För en vecka sedan kunde idrottsplatsen i Gråbo invigas ett prov på bra samarbete mellan föreningslivet lokala företag (LP entreprenad) och kommunen. Utan dessa gemensamma insatser hade en så här stor satsning legat många år i framtiden, Nu har man en konstgräsplan och om jag förstår dem rätt så slutar deras ambitioner inte med det här. På önskelistan står nya lokaler för pingisen då vi har fantastiskt duktiga spelare i Gråbo.

Nationaldags firande
I måndags hade jag förmånen att få tala på nationaldagen i Lerum. Jag tog upp det alltid lika aktuella frågan om demokrati både i form av rättigheter och i det som jag kan tycka är skyldigheter. Vi ser hur människor dör i Libyen, Tunisien och Egypten för demokrati och att få gå och rösta och hur man i visa afrikanska länder får stå i dagar i kö för att rösta. Man vill få göra sin röst hörd.
Här i Västra Götaland orkade knappt hälften till valurnorna trots att det handlar om hur vår sjukvård skall skötas och hur vi skall få fler jobb. Jag tycker faktiskt man har en skyldighet att tala om hur man vill att kommun, landsting och landet skall styras. 

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Ripas flygpost vecka 20

Brysselkonferens om folkhälsa och fetma
Under de senaste åren har problemen med övervikt och fetma i världen fått stort fokus och beskrivs nu som en epidemi. I Europa räknas 15,5 procent lida av fetma, och bara i Storbritannien är siffrorna 24,5 procent. I tisdags hölls en konferens på temat i Bryssel som jag deltog i. Professorer, läkare och organisationer från olika delar av Europa pratade om hur dagsläget ser ut och vart tendenserna pekar. Även i Sverige har vi en negativ trend. Problemen är inte att barnen sitter framför datorn eller TVn utan att man varken rör sig hemma i skolan eller på raster lika mycket. Rör man på sig går det bra att hålla på med även stilla sittande lekar. Sanningen är som vanligt enkel, röra på sig mer och äta mindre.Riksförbundet för Cystisk fibros
Jag träffade riksförbundet för Cystisk fibros, det är en ärftlig sjukdom där de slemproducerande körtlarna inte fungerar som de skall. 15-20 barn föds varje år med sjukdom en sjukdom som inte går att bota. Patienten får livslångt ta många och stora mängder medicin. Forskning på området är oerhört viktigt. Medellivslängden ökar med nya mediciner men de har fortfarande en mycket kortare livslängd än övriga i befolkningen.
Läs mer

Vårdkonferens med Alliansen
Socialminister Göra Hägglund bjöd in till en vårdkonferens i veckan med temat ”Alliansen – garanten för välfärd och jämlik vård”. Alla allianspartier var representerade och vi diskuterade aktuella frågor, utmaningar för svensk sjukvård och även Socialdepartementets prioriterade områden.
Läs på välfärdbloggen


Tvångsäktenskap mot killar

Kunskap och stödcenter mot hedersrelaterat brott bjöd in till ett lunchseminarium som handlade om hedersförtryck. Arkan Asaad, författare till boken Stjärnlösa nätter, berättade om sitt liv och utsattheten i som man bli gift mot sin vilja under en semesterresa till det gamla hemlandet Irakiska Kurdistan. Jag måste säga att det var en gripande historia om något så oacceptabelt och obegripligt som tvångsgifte. En mycket duktig talare med förmåga att fånga publiken.
Läs mer

Möte med Sveriges Kommuner och Landsting
Ibland får man höra att riksdagspolitiker inte har kontakt med det som händer ute i kommunerna. Det är viktigt med återkoppling av de lokala politikerna så i veckan mötte vi moderater i Socialutskottet lokalpolitiker inom SKL för att diskutera blandmissbruksutredningen och olika lokala frågor som exempelvis LSS och obligatorisk LOV.
Läs om SKL

 Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet

 

Färre flyg över Tollered och Floda med miljövänlig inflygning

 

Igår hade jag förmånen att var med när man presenterade det världsunika projektet VINGA (Validation and Improvement of Next Generation Airspace) på Göteborg Landvetter Airport. VINGA är ett nyskapande miljöprojekt inom den internationella flygbranschen som genomförs på Göteborg Landvetter Airport under 2011. Målet med VINGA är att radikalt minska buller och utsläpp från flygplan, och under dagen visade de hur det går till under en kort flygning. Dessutom berättade alla inblandade i projektet om förändringsarbetet och de miljövinster det redan ger. 1000 kg CO2 mindre per flygrörelse.

Det som gjorde mig som Lerumsbo och tidigare Kommunstyrelse ordförande i Lerum glad var att inte bara att det innebär miljövinster i form av minskade utsläpp och buller utan också att man inte kommer att flyga lika mycket över tätbebyggda områden. I Lerums kommun innebär det att man inte behöver flyga över Tollered och Floda utan kan flyg över mer obebyggda områden och en kortare sträcka. Nu vill vi se det här bli verklighet på alla flygningar. Många flygplan har den nya tekniken andra kommer att behöva uppgraderas.

VINGA-projektet är finansierat av det Europeiska SESAR-programmet som verkar för att modernisera flygtrafiken i Europa. I samarbete med AIRE, Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emission, arbetar SESAR för att effektivisera flygets energiförbrukning, minska koldioxidutsläppen och reducera buller i Europa.

I samarbetet ingår Swedavia, LFV, Novai, Airbus Quovadis och SESAR

Henrik Ripa (M) Lerum

Sveriges Riksdagen

Miljömålberedningen

 

http://HenrikRipa.se

0705-21 56 21

 

 

Ripas flygpost vecka 19

Esrange Space Center

Som medlem i riksdagens nätverk för rymdfrågor var jag på Esrange i Kiruna förra veckan. En spännande och mycket intressant resa. Mycket av det arbetet som sker på SSC (fd rymdbolaget) kommer många till del genom kommersiella användningar allt från små stöttåliga elektronikkomponenter till nya material för kläder eller bilar. Sverige kan aldrig konkurrera med billig arbetskraft utan måste satsa på avancerade produkter. Skall inte Sverige och Europa bli helt beroende av USA måste vi satsa på egen rymdforskning därför är rymdforskningen viktig för Sverige.
Läs Rymdagendan 

Kronans droghandel i Lerum
Jag fortsätter mina apoteksbesök i Västra Götaland. Placeringen vid vårdcentralen i Lerum och att ett apotek på platsen har funnits där sedan tidigare har gjort att verksamheten har många besökare men man känner av utmaningen och konkurrensen av nya apotek.
Läs mer

 

Dubbelt utsatt
Jag möte Bräcke Diakoni Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt som berättade om arbetet för att synliggöra våldet mot kvinnor med speciellt fokus för kvinnor med olika typer av funktionsnedsättningar. Som i så många andra frågor handlar det om kunskap för att se tecken och veta vad man skall göra om man misstänker att någon är utsatt för våld. Dubbelt Utsatt arbetar även för att vi skall få ett permanent nationellt utvecklings- och kunskapscentrum. Projektet har ett år kvar men hoppas på att få fortsätta men att man påsikt skall ha så mycket kunskap i samhället att man inte behöver ha ett speciellt projekt.
Läs mer

Folkhälsodagen i Sveriges Riksdag
Det var en lyckad Folkhälsodag i Sveriges Riksdag. Människor från hela Sverige träffades för att prata om hur vi skall förbättra Folkhälsan. Den som väckte mest reaktioner var nog mannen från Timbro som tyckte att människor skulle få göra som man vill. Jag kunde själv se många invändningar allt från att missbruk ofta startar innan man är myndig till att vi övriga i samhället får stå för notan för det som dör för tidigt eller får ligga på sjukhus och behandlingshem i långa tider. Nej de nyliberala strömningarna med att var och en sköter sig själv kan jag inte acceptera. Då har vi snart ett väldigt kallt samhälle. Men det är nyttigt med diskussion så man får bryta åsikter.

Val och kultur
Veckan avslutades med ett besök på Nääs Slott där Kulturskolan hade en uppvisning. Min frus dotter Emma gjorde bland annat ett fantastiskt framträdande på saxofon.
Sedan fick man sätt sig och avvakta valresultatet på kvällen. Alla partier var nog missnöjda med det låga valdeltagandet. Moderaterna fick två ytterligare mandat jämfört med 2006. I mitt valdistrikt Norra Älvsborg blev Lerum den starkaste moderat kommunen. Alltid något att glädjas åt även om det politiska läget är fortsatt kaotiskt i Västra Götaland.

Valrörelse i Västra Götaland
Det var tråkigt att valrörelsen från socialdemokraterna gick ut på inte säga vad man vill göra eller ens ta på sig ansvaret för de problem vi har inom sjukvården i Västra Götaland. Men att sedan gå ut med direkta lögner om vad som är moderat politik, där (S) påstod att alliansen vill sälja ut sjukhusen trots att vi tydligt deklarerat att vi inte har några sådana förslag.
Skulle Alliansen gå ut och säga att :
”(S) kommer att stänga alla privata vårdcentraler och alternativa vårdgivare som Lundby Sjukhus, Carlanderska, Bräcke Diakoni?”

Jag hoppas vi slipper se denna amerikanska typen av valrörelse i fortsättning med smutskastningskampanjer i stället för att berätta vad man själv vill. Det här valet var ett riktigt lågvattenmärke. Vi kan bara hoppas att den centrala ledningen inom (S) tar starkt avstånd från deras arbetssätt i Västra Götaland.

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Ripas flygpost vecka 18

Sverigemötet i Karlstad
I slutet av förra veckan, träffades nästan 1.800 företrädare för nya Moderaterna på Sverigemötet i Karlstad. Det är en arena för oss att träffa våra lokalpolitiker och moderata tjänstemän ifrån hela landet och vi fick möjlighet att byta erfarenheter samtidigt som vi utvecklade oss själva och vår politik. Under fredagen och lördagen hölls ett antal seminarier som man som deltagare fick välja att gå på och jag var moderator för ett seminarium av dem – ”Ett samlat grepp kring unga lagöverträdare” där justitieminister Beatrice Ask, Peter Lindström ifrån Polismyndigheten i Stockholm och Riksdagsledamoten Anton Abele pratade om hur vi kan samarbeta för att förhindra att unga fastnar i en kriminell och skadlig livsstil. Det blev ett mycket bra samtal inför ett 120-tal deltagare. Seminariet direktsändes även i Kunskapskanalen.

Skolbesök i riksdagen
Jag har hittills vid två tillfällen haft möjligheten att ta emot skolbesök ifrån min valkrets. Torsdagen den 28:e april kom två teknikklasser ifrån Lerums Gymnasium hit och i onsdags var IHGR (International High School of the Gothenburg Region) här och hälsade på. Jag mötte upp dem i allmänhetens entré och gav dem en rundvandring i Riksdagen samtidigt som jag berättade om mitt arbete här. Som tidigare ledamot av styrelsen för internationella skolan i Göteborg var det extra roligt. Jag tycker att det är otroligt kul att ta emot besök i riksdagen så tveka inte att kontakta mig om du är intresserad av att hälsa på här!

Besök på Homemaid
Valfrihet i vården är oerhört viktigt och som ett led i det har jag valt att besöka några av de LOV-företag (lagen om valfrihetssytem) som har tillkommit i regionen. HomeMaid verkar för att äldre ska kunna bo kvar längre i sin hemmiljö genom att ge dem omsorg i hemmet. De har lång erfarenhet av seniorservice och är ett resultat av Kundvalsmodellen, som innebär en valfrihet för medborgaren att själv välja vem som ska utföra tjänsten. Man utför också hushållsnära tjänster, kontorsservice och ett tvätteri. Den 2 maj var jag och besökte dem.
Läs mer

Besök på Jakobsdals Vård & Omsorg
Jakobsdals Vård & Omsorg bedriver äldre- och handikappomsorg i flera kommuner i Sverige, startade 2004 och har cirka 100 anställda. I verksamheten arbetar bland annat undersköterskor, rehabiliteringspersonal och sjuksköterskor och man utför både servicetjänster som städ, tvätt och inköp, och omvårdnadstjänster med delegerade/instruerade sjukvårdsinsatser. I dagsläget har man ett 70-tal brukare i Lerums kommun och man arbetar med kundval- hemtjänst. Jag var där och hälsade på för att se hur det har gått för dem och det blev ett mycket spännande möte.
Läs mer

Invigning av scen på Nääs
I lördags hade jag det stora nöjet att inviga den nya Salomonscenen på Nääs Slott. Det var en helt fantastisk dag med underhållning av bland annat Tomas von Brömssen. Utställningnen av ett antal umika 15 kvm bodar, elbåten, Mulle Meck snickarverkstad och Vårmarknaden var en stor succé.
Läs mer om Nääs

Folkhälsodag i Sveriges Riksdag
Imorgon onsdag är det Folkhälsodag i Sveriges Riksdag. Människor från hela Sverige träffas för att prata om hur vi skall förbättra Folkhälsan. Som inbjudare står jag och Gunnar Sandberg (S) och Svensk Förening För Folkhälsoarbete. Bland gästerna återfinns Friskis & Svettis, Timbro, Sveriges Kommuner och landsting, Lunds universitet, IOGT NTO, Fryshuset mm.
Själv tänker jag lyfta fram Lerums omfattande arbetet med Livsrumsdagarna. Tio dagar av folkhälsosatsningar som återkommer varje år i September. Senast hade vi 22.000 besökare. Över 100 föreningar och 100 företag ställde upp. 125 aktiviteter för att stärka folkhälsan. Jag kan nog komma in lite på att förbjuda rökningen också.
Läs mer

 http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://valfardsblogg.se

Ripas flygpost vecka 17

Kammardebatt om Socialtjänst och Folhälsa
I onsdags var det återigen dags att bege sig upp i kammarens talarstol och företräda partiet i två debatter, en om socialtjänstfrågor och en om folkhälsofrågor. Socialtjänsten är bland det viktigaste vi har i samhället. Jag har under mina år som socialnämndsordförande omhändertagit ett drygt 20 personer. Det går det inte många dagar utan att jag undrar hur det har gått för dem. Jag vågar påstå att Sverige ligger i den absoluta framkanten när det gäller att ta hand om det människor med störst behov. Jag är inte så orolig för att vi omhändertager för många utan snarare tvärtom. Framför allt fler barn skulle behöva omhändertagas.
Se anförandet

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Nya beräkningar visar att samhällskostnaden för den påverkbara ohälsan lågt räknat uppgår till 120 miljarder kronor per år. I juni 2009 fattade regeringen beslut om en samlad nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet med strategin är att öka öppenheten om socialtjänstens och vårdens resultat, för att underlätta fria val och styrning och för att driva på kvalitets- och effektivitetsutveckling.
Se anförandet

På besök hos DocMorris nya apotek i Alingsås
2010 var det första helåret med en ny apoteksmarknad i Sverige och det har visat sig bli en succé. Hela 202 nya apotek har öppnats i Sverige, vilket är en ökning med 22 procent på ett år. Till skillnad från vad många tror går det dessutom fler apotek per invånare i Norrbotten jämfört med Stockholm. Apotekstätheten i landet har ökat sedan omregleringen, från 10 000 invånare per apotek till dagens 8 300 invånare per apotek. Även öppettiderna har ökat efter omregleringen. För att ta del av dessa nya företag och avregleringen av apoteksmonopolet kommer jag att kontakta de nya apoteken i min valkrets för att fråga om jag får komma att besöka dem. I tisdags besökte jag DocMorris i Alingsås som blev det första apoteket ut.
Läs mer

Putin skapar kaos i Stockholmstrafiken
I onsdags var det fullt polispådrag i Stockholm då Rysslands premiärminister kom på besök för att träffa kungen och statsministern. Under Vladimir Putins besök i Stockholm undertecknades ett moderniseringspartnerskap om hur Sverige kan bidra till modernisering av Ryssland, främst inom fyra områden: miljö& klimat, god förvaltning & effektiva marknader, innovation & utbildning samt rymdfrågor. Samtidigt beslutades om att bilda ett svensk-ryskt affärsråd, fristående från regeringarna, för att ytterligare förbättra det ekonomiska utbytet.

Allemanshälsan i Skövde och Norra Älvsborgs Länssjukhus
I torsdags och fredags åkte vi i den moderata socialkommittén på kommittéresa till Västsverige för att lära oss mer om sjukvården där. Vårt första besök blev Skövde där vi fick besöka vårdcentralen Allemanshälsan med läkare som både driver och äger verksamheten. Verksamheten startade 2009 på initiativ av läkaren Sina Dashti och är ett bra exempel på ett privat initiativ som framgångsrikt utvecklat servicen och tillgängligheten för patienterna, tack vare vårdvalsreformen. En spännande sak var att patienten först kontakt är med läkaren för att kunna göra en riktig bedömning av problemet. De flesta fick hjälp samma dag.
Läs mer

Efter besökte i Skövde åkte vi sedan vidare till Trollhättan och akutmottagningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus. NÄL stod klart 1988 och var då en sammanslagning av de båda sjukhusen i Trollhättan och Vänersborg. Här arbetar idag cirka 2.900 personer och sjukhuset är en del av NU-sjukvården. Här stötte vi tyvärr inte på samma positiva anda utan fick mest ta del av alla problem man har.

Lerumsloppet
Det var en stor folkfest när 1.400 anmälda till Lerumsloppet sprang. Min tid i år blev 31,14 min mot 1998 då tiden var 29,27 min så 13 år har inte förvärrat resultatet så mycket jag håller mig på en jämn nivå. Det hade varit en riktigt bra tid om jag hade sprungit 10 km men det var 5,1 km. Min ”ursäkt” är att senast jag sprang var just förra året på Lerumsloppet så benhinnor och annat känns ännu.
Läs mer

 Ny scen på Nääs invigs på lördag 7 maj
11.00 lördagen den 7 maj inviger jag Nääsområdets nya scen för teater och musik bakom Mellannääs. Under dagen sjösätts också den elbåt som skall transportera passagerare mellan Floda, Nääs slott och Nääs fabriker. Tredje och avslutande etappen av vandringsleden kring södra Sävelången.
Slöjd och Byggnadsvårds sommarutställning öppnas för säsongen samma dag en vårmässa på Nääs med slöjd, konsthantverk, knivmakeri, mat och byggnadsvård. Närmare 100 utställare visar, berättar och säljer sina hantverk 10-17.
Välkomna på ett besök i riktig Nääsanda!
Läs mer

Henrik Ripa (M) Lerum
Riksdagsledamot

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://valfardsblogg.se

Ripas flygpost vecka 16

 Liseberg blir rökfritt

Grattis till Liseberg som nu blir rökfritt. Liseberg riktar sig till barnfamiljer och då är rökfritt en självklarhet. Lite besviken kan man vara över de nio rökzonerna man skall inrätta men nästa steg måste vara ett helt rökfritt Liseberg. Ännu en anledning att åka till Liseberg i Göteborg. Nu skall jag köpa årskort. Får vi se Gröna Lund följa det goda exemplet?
Läs mer

 Vårpropositionen 2011

Sveriges ekonomi växer i snabb takt, arbetslösheten sjunker och de offentliga finanserna väntas visa överskott redan i år. Därmed har förutsättningarna förbättrats för att regeringen kan genomföra åtgärder för fler i arbete och förbättrad välfärd. Regeringens främsta mål under mandatperioden är att föra Sverige mot full sysselsättning och minska utanförskapet. Prognoserna för de kommande åren visar hög tillväxt, starka offentliga finanser med överskott redan i år och sjunkande arbetslöshet. De största satsningarna som sker är för att få fler i arbete, utveckla sjukförsäkringen och satsningar på utbildningssystemet. Sverige ser  nu det positiva resultatet av alliansstyre på nationell nivå. I Lerum har vi haft förmånen att haft borgerligt styre i över 40 år och därmed välskött verksamhet och ekonomi.
Läs mer

 Regional valkonferens i Skövde
I fredags samlades moderata politiker och tjänstemän ifrån Västsverige för att diskutera hur vi ska vinna val. Det var både fokus på det närmsta omvalet i Västra Götaland den 15 maj och på nästa riksdagsval 2014. Vi kikade tillbaka på valanalysen ifrån förra året och kunde konstatera att vår kampanj ”Välkommen till verkligheten” har gett resultat. Det innebar att man skulle göra besök i välfärdens kärna för att lyssna in vilka frågor de har och för att sätta sig in i deras verksamheter och vardag. Sedan tar man med sig deras frågor hem ör att utveckla och ompröva, för att senare komma tillbaka och återkoppla. Jag har redan börjat att göra besök i min valkrets och det ska bli jättekul att utveckla detta mer.
För att se mer av Västra Götaland valde jag att ta med familjen till Skövde och bo på Billingen camping hela helgen. Vi passade på att testa Arena Skövde och deras bad. Det blev en mycket trevlig och uppskattad dag med familjen. Gav en del tankar och idéer på hur Vattenpalatset i Lerum kunde byggas ut.

 På besök i skolans värld

Som en del i mina besök var jag på Aspenässkolan där jag följde sonens klass i matte, religionskunskap och syslöjd. Mycket har förändrats från jag gick i skolan samtidigt som visa saker kände man väldigt väl igen. Mitt favoritämne i skolan var matte så det var extra intressant att se hur man lär ut det idag. Sätten att lära ut hur man räknar har faktiskt förändrats flera gånger under de senaste decennierna.

 Lerums bokslut 2010

Det var glädjande att även det sista och 13:e året som jag var Kommunstyrelse ordförande hade kommunen ett positivt resultat och en god verksamhet. Lerum var tidigt ute med att sätta av pengar för personalens pensionsskuld vilket gör att det ser ljust ut för framtiden. Jag kommer med spänning att följa kommunens verksamhet från min plats i kommunfullmäktige. Visionen Lerum Sveriges ledande miljökommun är en utmaning som kommer att kräva hårt arbete där utvecklingen av Gråbo är det första steget.

 Glad Påsk

 Henrik Ripa (M) Lerum
Riksdagsledamot

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://valfardsblogg.se

Ripas flygpost vecka 15

Kommuninvest 25 år

I torsdags firade Kommuninvest 25 år. På stämman hade man bjudit in Jens Assur fotograf och samtidsskildrare. Han höll ett spännande föredrag med bilder om ”Hunger”. Han beskrev problemen kring konsumtionssamhället utifrån perspektivet att Kina och Indiens befolkningar kommer att sträva efter samma materiella standard som vi. Allt från möbler som förr gick i arv till att nu man inte ens tar med sig när man flyttar till en ny bostad för det är billigare att köpa nytt. Leksaker som barnen får på hamburgerresturangen som barnen inte ens tar med sig in från bilen för de har inget ”värde”. Jag fick mig ett antal nyttiga tankar.

Ekonomi Professor Noreena Hertz pratade om vikten av att lyssna på röster som går mot strömmen för att i tid se orosmoln som är på gång som till exempel finansbubblan och fastighetskrisen. Varför vill vi inte lyssna på de som ifrågasätter bekväma ”sanningar”.

Hur gör man för att tänka nya tankar? Det är utmaningen för framtiden.

Läs mer om Kommuninvest  

 Tandvårdsreformer
I onsdags var det återigen dags att ge sig upp talarstolen för att hålla ett anförande om vår tandvårdspolitik. Att besöka tandläkaren och få vård för sina tänder är vad vi moderater kallar för en social rättighet. Alliansen har genomfört en historisk reform på tandvård och tandhälsa. Från och med den 1 juli 2008 lägger staten ut drygt sex miljarder årligen på medborgarnas tandvård, vilket är en fördubbling jämfört med den tidigare regeringen. Nu föreslår vi ytterligare satsningar och ett tredje steg i tandvårdsreformen. Syftet med ett tredje steg i tandvårdsreformen är att undanröja ekonomiska hinder så att personer med extra stora behov kan få sina tandvårdsbehov tillgodosedda.
Läs anförande på välfärdsbloggen
Se mitt anförande, finns både i Real och Mpeg format.

 Välfärdsbloggen

Ni har väl inte missat den moderata välfärdsbloggen? Här kan ni följa mitt arbete med de sociala frågorna och kommitténs dagliga arbete med att kommunicera vår moderata socialpolitik och ta beslut i viktiga frågor. Vi bloggar också om besök vi har gjort och kommenterar artiklar och övrig media ifrån oppositionen. Kika gärna in och lämna en kommentar så får du vara med och påverka!
valfardsblogg.se

 Stena Bulk

Jag träffade i fredags VD:n Ulf G.Ryder som berättade om hur Stena Bulk arbetar med bland annat miljöfrågorna. Allt från ny teknik för att båtarna skall dra mindre olja till extra stora båtar för att minska antalet båtar som behövs för att transportera varor. Att Ulf har ett gott omdöme vittnar det faktum att han har valt att bo just i Lerums kommun.

Han berättade även om deras världsomspännande verksamhet och tog även upp på mötet den stora okunskapen i Sverige som finns om världens två största länder Indien och Kina och tog som exempel att de flesta Svenskar inte ens vet vad deras ledare heter (Manmohan Singh och Hu Jinatao).

Läs mer om Stena Bulk

 Kommunfullmäktige på torsdag

Missa inte diskussionen om Lerums kulturarv på fullmäktigemötet nu på torsdag 18.00 i Dergårdsteatern. Årsredovisning 2010, Bygglovstaxan, Vision 2025 och samarbetet med Tällberg Forum kommer också att hanteras på mötet.

Alla är välkomna från 17.30, vi bjuder på fika och du kan prata med dina politiker.

Läs mer

 Henrik Ripa (M) Lerum
Riksdagsledamot

http://HenrikRipa.se

http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

Ripas flygpost vecka 14

ANDT-strategin

I onsdags var mitt första tal i talarstolen i riksdagens plenisal. Regeringen föreslår att man ska slå samman och sätta upp ett gemensamt övergripande mål för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken i en sk ANDT-strategi. Eftersom jag brinner för folkhälsa i allmänhet, och tobaksfrågor i synnerhet, så gav jag mig upp i debatten och välkomnade strategin, samtidigt som jag självklart vill gå längre och vill se ett tobaksfritt samhälle.

Se mitt anförande

 

De sju långsiktiga målen är:
1. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska
5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet
6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt


Solnamodellen – En framgångssaga

På vårt moderata socialkommittémöte i onsdags kom Pehr Granfalk och berättade om hur man arbetar i Solna kommun med arbetsmarknad, näringsliv, välfärd och integration. Det var väldigt inspirerande att höra att man rankats i topp fyra gånger när det gäller företagsklimat, man har en arbetslöshet på 3,8 % (januari 2011) och man har lyckats sänka försörjningsstödet med 12 % sedan 2005 ”trots” att man har landets lägsta kommunskatt (17,12 kr). Det är verkligen ett bevis på att högre skatt inte betyder bättre välfärd. Solna är inte en ”typisk” moderatkommun. 97% bor i flerfamiljshus och en övervägande del är hyresrätter. 31% invandrare att jämföra med Lerums 11%. Pehr berättade mycket spännande idéer och tankar kring deras utbildningsgaranti för ungdomar och hur de lyckas få invandrare i självförsörjning snabbt.

Läs mer

 

Möte med bilindustrin?

Temat på mötet var lastbilar och tunga fordon där utvecklingen går snabbt framåt när det gäller att göra mer miljövänliga fordon men att det stora problemet är alla gamla fordon som står för stora delar av utsläppen. De nya kraven är bra men så länge fordonsflottan inte förnyas snabbare kommer de tunga fordonen fortsätta att släppa ut mycket avgaser.
Det kom en hel del frågor om Saab och hur det går där. Ett tydligt budskap från Saab var att man behöver få in Vladimir Antonovs pengar i Saab för att få bolaget att överleva. Man har ju nya fantastiska bilar på gång så vi får hoppas att man hittar en lösning på det.

Besök i verkligheten

Flera har hört av sig för att få besök i ”verkligheten”, så är du intresserad av att träffa mig för att föra fram dina synpunkter hör gärna av dig.

Henrik.Ripa@Riksdagen.se eller 0705-215621

 

Henrik Ripa (M) Lerum
Riksdagsledamot

http://HenrikRipa.se  

 

Tobaksfritt samhälle

Mitt anförande i Sveriges Riksdag den 30 mars om ANDT strategin.

 18

18 är en viktig siffra

18 dör om dagen

Hade det handlat om flyget hade det stoppats efter ett par dagar

Eller biltrafiken en vecka

Men nu handlar det om rökning

Enligt regeringen är tobaksbruket ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan.

Regeringen har gjort mkt för att minska nyrekryteringen

Ett av etappmålen för tobakspolitiken är att barn och ungdomar som börjar röka eller snusa

före 18 års ålder ska halveras fram t.o.m. 2014.

Men vi måste göra mer!

Jag delar många av motionärernas synpunkter och förslag

Precis som vi skriver i svaret så är tobaken

Ett av våra största folkhälsoproblem

Då bör man göra som i Lerum, där konstaterade vi att miljöfrågan var det viktigast för framtiden

Vi tog fram en Vision ”Lerum Sveriges ledande miljökommun”

Vår Vision måste vara ett Tobaksfritt samhälle

Det handlar inte om de 30 miljarder om året som det kostar samhället

Utan de 6.400 som dör om året bara i Sverige av rökning

Där 28 % av de som drabbas av passivrökning är barn

Lerum var tidigt ute med rökfri arbetstid

Det måste bli en självklarhet på alla arbetsplatser

Rökningens uppgift i skyttegravarna att döva ungdomarna innan de skulle dö i strid kan inte vara aktuellt idag

Självklart måste målet vara ett tobaksfritt samhälle

Finnland är ett föredöme

Nu kan försäljning till minderåriga ge fängelsestraff

Man har förbjudit innehav för minderåriga

I Sverige kommer Lärare till mig och berättar att de står maktlösa

när de se ungdomar röka utanför skolgården

 Vi måste jobba hårdare och priset för cigaretter är för lågt

Vi vet idag att rökning är en klassfråga

Där lågutbildade framför allt kvinnor och invandrare

Är den stora gruppen rökare

Sverige kan vara stolta över det låga antalet rökare

Men vi måste ha en nollvison även här

Rökare har 10 år kortare livslängd i snitt

Men det gäller bara hälften drabbas dvs de som har kortare livslängd dör 20 år tidigare

Har man sett någon nära dö av rökning så är det omöjligt att acceptera att man tillåter

denna vanebildande drog får fortsättas att sälja

Sverige måste åter ta upp kampen för att gå före.

Ett första steg är att förbjuda cigaretter. Sverige kan om vi bara vågar gå före.

Det finns bra motioner här i dag

Jag kommer personligen att verka för det självklara

Ett tobaksfritt samhälle….

Ripas flygpost vecka 13

 Svenska JAS Gripen till Libyen

Fredrik Reinfeldt informerade idag Sveriges Riksdag att det finns en uppgörelse om att Sverige skall delta med ett förband bestående av tre olika typer av flygplan – åtta Gripen-plan, ett Hercules-plan, ett spanings-plan och en personalstyrka på 125 personer. Beslut förväntas ta av riksdagen nu på fredag direkt efter debatten. Beslutet innebär att Sverige kommer att hjälpa till att upprätthålla flygförbudzonen men inte anfalla mål på marken med flyg. Anledningen till denna begränsning är att oppositionen motsatte sig det och en bred enighet är viktig. Tyvärr innebär Socialdemokraternas besked att vi inte kommer att kunna skydda civila på marken.

 Arbetsförmedlingen i Lerum och Alingsås

Förra veckan var en så kallad plenifrivecka dvs. man är ute och göra verksamhets- och företagsbesök. Jag var bland annat på både Lerum och Alingsås arbetsförmedling. Trenden är oerhört positiv när det gäller jobben i båda kommunerna.
I Lerum hade antalet öppet arbetslösa minskat med 36 % från febr 2010 till 2011 och ännu mer glädjande är att de långtidsarbetslösa har minskat under samma period med 49,5 %.

ÖPPET ARBETSLÖSA LERUM 425 664 -36,0%
– därav långtidsarbetslösa 100 198 -49,5%

 Även i Alingsås såg det väldigt positivt ut

ÖPPET ARBETSLÖSA ALINGSÅS 742 1 128 -34,2%
– därav långtidsarbetslösa 232 388 -40,2%

 Men självklart finns det saker som kan bli bättre en synpunkt som kom fram var bland annat möjligheten att ge ungdomarna möjlighet till praktik redan från dag ett och inte behöva vänta 3 månader först. En annan var möjligheten att mer kunna styra resurserna på arbetsförmedlingen i stället för att strikt styra det uppifrån i form av prioriterade grupper och åtgärder. Jag tror också det vore bättre då det kan finnas personer som befinner sig på gränsen till att kvalificera sig för att ingå i en prioriterad grupp men inte riktigt. Då kan arbetsförmedlingen inte göra så mycket.

Var med och utveckla Nya Moderaterna

Nu pågår arbetet med Nya Moderaternas nya idéprogram. Utgångspunkten är att vi har vunnit nästan en miljon väljare under två val. En viktig del i detta är vårt omfattande förnyelsearbete med utgångspunkt i samhällsproblemen. Vi har omvärderat tidigare ställningstaganden och utvecklat våra svar inom viktiga politikområden. Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Nu tar vi nästa steg. Välkommen med i arbetet att utforma framtidens politik!

Var med och tyck till

Vill du påverka mig?

Känner du att du har något som du vill visa eller diskutera med mig hör gärna av dig. Som riksdagsledamot handlar uppdraget mycket om att vara ute och träffa människor och få nya synpunkter och erfarenheter. Det behöver inte vara en resa till andra sidan jorden för att det skall vara givande. Vissa måndagar och fredagar utgår vi från vår bostadsort för att göra verksamhets- eller företagsbesök. Så hör av dig om du vill ha besök.

Henrik.Ripa@Riksdagen.se eller 0705-215621

Henrik Ripa (M) Lerum
Riksdagsledamot

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

Ripas flygpost vecka 12

Regionen på besök i riksdagen

Torsdagen den 17:e mars kom 30 deltagare ifrån min valkrets Västra Götaland Norra på besök till riksdagen. De fick en rundtur i våra fina lokaler, vara med på utfrågningen med statsministern i kammaren, titta på en votering och sedan fick även jag och mina moderata kollegor Mikael Cederbratt och Camilla Waltersson–Grönvall chansen att berätta lite om vårt arbete i riksdagen och i våra respektive utskott. Det var en väldigt givande dag och det är jättebra sätt att lära känna de man arbetar tillsammans med i valkretsen.

Läs mer

Möte med amerikanska ambassadören

Riksdagens Amerikansk-Svenska parlamentariker nätverket har nu fått en nystart. USAs ambassadör Matthew Barzun var på besök hos oss och berättade och diskuterade läget i USA allt från hälso- och sjukvårdsreformen, terrorism, Kyotoavtalet och vapenlagar. Vi pratade även om vilken ambition vi har med nätverket. Det fanns ett stort intresse av att vara med i den amerikanska valrörelsen 2012 för att få idéer och tips till den svenska valrörelsen. En sak som de är duktiga på i USA är att engagera även personer som inte själva har för avsikt att kandidera. I Sverige är de flesta aktiva valarbetarna intresserade av något politiskt uppdrag.

Läs mer

 Libyen

Det är bra att resolutionen från FN:s säkerhetsråd har kommit på plats då den bl.a. ger mandat att med militära medel stoppa attackerna av Gaddafi på Libyens civilbefolkning. Vi hoppas att åtgärderna möjliggör att en politisk process kommer tillstånd som innebär ett nytt Libyen utan Gaddafi. Resolutionen går avsevärt längre än bara den flygförbudszon som främst pratats om i debatten. Resolutionen slår fast att ”medlemsstaterna får tillstånd att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda civila och områden där civila bor och som står under attack i Libyen, inkluderande Benghazi, men utan att ockupera libyskt territorium.” Det internationella samfundet kommer således inte att genomföra någon markinvasions i Libyen. Någon sådan har inte heller varit efterfrågad av vare sig oppositionen i Benghazi eller Arabförbundet. Resolutionen innehåller ett krav på omedelbart eldupphör i alla de interna stridigheterna i landet.

 Datalagring
Förslaget innebär att teleoperatörerna måste under sex månader lagra vissa uppgifter om tele- och datatrafik dock inte innehållet, uppgifter som polisen sedan kan använda vid utredningar av grova brott. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna använde sig av grundlagens regler och drev igenom att förslaget ska vila i ett år. I mars nästa år kan frågan tas upp till ny behandling i justitieutskottet. Sverige är skyldigt att införa reglerna och det fanns en majoritet i form av allianspartierna och Socialdemokraterna för att Sverige ska införa EU-reglerna i svensk lag. EU reglerna var ett förslag ursprungligen från S-regeringen 2006.
Sverige riskerar nu böter från EU för att direktivet inte införs i tid. Praxis är ett engångsbelopp på 5 miljoner euro i böter. Sedan införs ett vite på 45.000 euro per dag som löper till dess att reglerna införts. Det kan betyda 150 miljoner kronor om året men det kan bli dyrare.

Läs mer 

 Ny ledning för socialdemokraterna?
Så kom det till sist ett förslag ifrån den socialdemokratiska valberedningen efter en lång process och mycket hemlighetsmakeri, Håkan Juholt och Carin Jämtin. Man kan tydligt konstatera att valet är ett steg åt vänster för socialdemokraterna. Lars Ohly är glad, men om det kan locka fler väljare återstår att se. Det kommer antagligen att bli tydligare alternativ för väljarna i den politiska debatten framöver. Valet sker den 26 mars på S extra kongress.

På tal om politisk debatt så har väl ingen missat att det kommer att bli omval för landstinget i Västra Götaland och Örebro. Vi håller redan på att förbereda valrörelsen och självklart kommer jag att finnas på plats för att representera Alliansen i Västra Götaland. Den 15 maj är det omval. Jag har för avsikt att åka runt så mycket som möjligt i Västra Götaland fram till valet.

 Med vänlig hälsning

Henrik Ripa (M) Lerum

Riksdagsledamot
http://HenrikRipa.se

http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

Ripas flygpost vecka 11

Nääs Slott
Det blev ytterligare ett möte kopplat till Nääs förra veckan. Jag sitter i August Abrahamssons stiftelse som har att bevara Nääs slott som är ett Nationellt Byggnadsminne och ett naturreservat men också en stor gård med fantastisk historia. Än idag är Nääs känd för sina slöjdseminarier, slöjdskolan började 1872. I år är det 76 kurser, det finns många spännande kurserna att välja  t.ex. Snickeri för skräckslagna, UFO (The unfinished objects) snickerikurs, Ölhönor och fågelskålar, Sveptrend 2.0 eller varför inte Argentinsk Tango?
7-8 april är det ett föredrag om Grön omställning och grön integration i den lokala utvecklingen där Integrationsminister Erik Ullenhag talar på Vänhem på Nääs Slott. Så passa på.

Läs mer om årets kurser

Nääs slott

Möte med Västsvenska Handelskammaren
Under onsdagens västsvenska bänk fick vi besök av Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé. Västsvenska Handelskammaren arbetar för affärer och tillväxt i Västsverige. Man har drygt 2.700 medlemsföretag och ett arbetsfält som sträcker sig över hela regionen. Vi diskuterade infrastrukturfrågor i Västsverige, självbilden som finns, kompetensutveckling och de utmaningar vi står inför för att regionen ska kunna vara konkurrenskraftigt och locka ungdomar framöver.

Läs mer

Årsmöte hos moderaterna i Lerum
En del i jobbet som riksdagsledamot handlar om att vara ute och prata med invånare. På måndag kvällen talade jag på Moderaternas årsmöte i Lerums Partiförening om hur det är att vara riksdagsledamot. Magnus Lansenfeldt blev åter omvald till ordförande i moderaternas partiförening. Årsmötet uttalade även att man vill att de fem moderata förbunden i Västra Götaland går samman till ett.

Läs mer

Japan
Jag är medlem i Svensk-japanska Parlamentarikerförbundet och träffat Japans ambassadör Yoshiki Watanabe och hans medarbetare flera gånger. Vi är många som följer det hemska som händer i Japan just nu. Våra tankar går till alla de drabbade och deras anhöriga.
Läs mer

Med vänlig hälsning

Henrik Ripa (M) Lerum

Riksdagsledamot
http://HenrikRipa.se

http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

Ripas flygpost vecka 10

Nääs & Co
I måndags träffade jag ett antal eldsjälar som vill utveckla sin bygd. I stället för att vänta på att någon annan skall göra något har de själva tagit på sig att komma idéer och köpa centrala områden i Floda. Tillsammans med Nääs slott (August Abrahamsson stiftelse) Nääs ryttarförening, Floda Nova och privata intressenter har de bildat Nääs & Co. Genom att gå samman har de sökt EU medel och i samarbete med kommun tagit fram bland annat fyra Leader projekt. Några spännande projekt är en eldriven båt för att föra turister runt i området, projektet Bröllop på landet, ny ridanläggning, hästnära boende, utbyggnad av ridvägar utveckling av kultur och naturturism, folkhälsoprojekt kopplat till forskningen, Floda-Nääs sjöpromenad. Det är så här man förändra saker, tillsammans.
Vill du se presentationen som gjordes i Floda följ länken nedan

Floda Kommundelsträff 2010

Namnlagskommittén
Det finns i dag en möjlighet att byta förnamn, men det nya namnet får inte “väcka anstöt” för omgivningen eller “leda till obehag” för bäraren. Hur det ska tolkas skiljer sig i praktiken åt mellan olika myndigheter och domstolar. I slutet av förra året beslutade regeringen att det ska tillsättas en parlamentarisk kommitté för att se över namnlagen och få bukt med rättsosäkerheten, rättschefen Olle Abrahamsson utsetts till ordförande och jag har blivit invald till denna namnlagskommitté för Moderaterna räkning. Syftet med översynen är att folk ska få ännu lite mer frihet. Kommittén ska undersöka om det finns utrymme för ett något större hänsynstagande till enskildas intresse av att själva få välja namn. Det här är frågor som betyder mycket för enskilda människor. Det kan till exempel handla om att behålla den namntradition man har i andra länder. Man behöver inte gå längre än till Island för att se det. Det finns i dag också nybildade familjetyper där barn i samma familj inte kan få samma efternamnsbildningar.
Läs mer

Internt kunskapsseminarium om sprutbyte
Tillsammans med den moderata socialkommittén bjöd vi in en handfull forskare och experter på temat sprutbyte för att lära oss mer om detta. För detta är en fråga som berör många. I Malmö och Lund har man genomfört projekt där byter vården ut sprutor för missbrukare för att sprutnarkomaner inte skall föra sin HIV-smitta vidare. Man kan inte se ett minskat antal narkomaner i projektet. I andra länder där man har gett upp den restriktiva hållningen till narkotika har det börjat med fria sprutor, substitut för heroin som metadon som är lika allvarligt missbruk och svårare att bryta. Man går så långt så man har sjuksköterskor som injicerar åt dem för att man inte skall ta en överdos. Detta är en cyniskt och helt oacceptabelt missbrukspolitik. De positiva effekterna man får i sprutbytesprogrammen beror på att man har en uppsökande verksamhet där man träffar narkomanerna det kan man gör utan att underlätta missbruket. Fler dör i överdos där man har fria sprutor. Jag har följt sprutbytesdebatten under 20 års tid och ett passande citat i dessa sammanhang är ”The road to hell i paved with good intentions”.

Läs vad Anhöriga mot droger säger
Läs vad några läkare säger

Läs vad säger narkotikapolisen

 Mina flygpost

Tekniken börjar nu äntligen fungera. Jag har fått rapporter att mina veckovis Flygpost tyvärr inte har kommit fram till ett 40-tal prenumeranter. Vi håller nu på att lägga in det i ett nytt system som förhoppningsvis skall göra att det fungera bättre. Vill du ha den skickat till någon annan adress går det bra, bara svara med ny adress. Vill du sluta få min flygpost är det också bara att svara på detta mail och skriva Avsluta prenumeration så tas du bort från sändlistan.

Mina gamla Flygpost går att läsa på http://HenrikRipa.se för den som har missat några.

Vill man följa mig dagligen finns jag även på http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

 Med vänlig hälsning

 Henrik Ripa (M) Lerum

Riksdagsledamot

Ripas flygpost vecka 9

Under vecka 8 var det en så kallad plenifri vecka. Det innebär att det inte är några debatter eller voteringar inplanerade och detta för att vi ledamöter skall vara i våra regioner för att träffa väljare och göra verksamhetsbesök.

 Möte med World Transplant Games 2011
Ett av dessa möten var när jag träffade bland annat Åsa Sandberg, Anders Olsson och Håkan Gäbel på WTG. Veckan före midsommar 2011 står Göteborg värd för de internationella idrottstävlingarna för transplanterade, World Transplant Games, WTG.  2.000 deltagare från 70 länder kommer att tävla i 13 olika grenar och deltagarna är i blandade åldrar, från 6 – 70 år. Tävlingarna påminner om de olympiska spelen i sin utformning men har en viktig skillnad, alla deltagare är transplanterade. Syftet med tävlingarna, förutom att låta deltagarna träffa människor i samma situation, är att synliggöra framgångarna med transplantation och öka tillgången på donerade organ. Missa inte möjligheten att var med på det öppna loppet den 18 juni som en del av invigningen. För de som var med 1995 när VM i frididrott hölls i Göteborg vet vilken folkfest det var.

Läs mer

Deras Facebook sida

 Avslag på min egen IT motion

Systemet med motioner i Sveriges riksdag är intressant. Allt motioner avslås oavsett innehåll. Motionerna kan mer ses som en viljeyttring från ledamöter. För att ändra politiken får man använda andra kanaler. I onsdags fick jag då vara med att avslå min egen motion i kammaren. Motionen handlade om att effektivisera riksdagens IT-användande och minska miljöpåverkan genom färre papper och användandet av t.ex. iPad och liknande IT hjälpmedel. Till min stora glädje framgick av svaret på min motion från i höstas att riksdagen sedan årsskiftet har utsett en grupp som skall prova just iPad som hjälpmedel och att riksdagsledamöterna nu får använda iPhone samt att utskotten har möjlighet att skicka sina kallelser digitalt. Närmare bifall till en motion kan man knappt få.
Läs mer

 Hedersrelaterat våld
Flera nya fall av tragiska hedersmord visar att förtryck och diskriminering av ungdomar och kvinnor fortfarande – efter tio år av otaliga kartläggningar, utredningar och omfattande satsningar mot hedersrelaterat våld – är ett samhällsproblem i dagens Sverige. Den 2 mars hade Riksdagens tvärpolitiska nätverk ett seminarium där frågan om hur hedersrelaterat våld kan förebyggas diskuterades. Det är tyvärr en lång väg att gå innan vi kan närma oss någon typ av nollvision på detta område.

Läs mer

 Ny lag stärker barnens rätt
Enligt barnkonventionen ska alltid barnens bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder där barnet berörs. Sverige var ett av de länder som var tidigt ute och redan 1990 erkände och ratificerade den. Rädda barnen uppskattar idag att vart tionde barn i Sverige bevittnar våld i hemmet. Detta är självklart en alldeles för hög siffra. Lagen om gemensam vårdnad innebär att man som vårdnadshavare tar hand om och ansvarar för barnet och dess välfärd, men denna lag kan också vara ett hinder för barn som lever med två föräldrar som skiljer sig. Nu har regeringen föreslagit i en promemoria att barnet har rätt till vård och stöd även när föräldrarna är oense. Om detta har jag skrivit en debattartikel som syntes i Västra Götaland och i Hallands län under förra veckan.

Läs artikel

 Henrik Ripa (M) Lerum

Flypost vecka 6

Möte med den västsvenska bänken
I onsdags var det möte med den moderata västsvenska bänken. Det är gruppen där alla moderata riksdagsledamöter från Västra Götaland träffas en gång i månaden för att diskutera gemensamma frågor och aktiviteter i länet. Vår målsättning är att under det kommande året göra gemensamma besök i samtliga valkretsar för att träffa företag, organisationer och verksamheter men också för att genomföra kampanjaktiviteter och möta väljare. 

 Engagerade unga moderater

Det moderata ungdomspartiet MUF växer så det knakar. För fjärde året i rad har man nu ökat siffrorna och nu har man passerat 12.000 medlemmar. Det är det klart största ungdomsförbundet i Sverige och trots att det visade sig i valet att Moderaterna hade svårt att nå ut till ungdomar, så är MUF det betydligt största ungdomspartiet.

Förra veckan var jag och pratade på deras distriktsstämma i Norra Älvsborg om hur vi förnyar moderaterna i kommunerna samt hur det är att vara riksdagsledamot.

Läs mer

 Folkhälsoinstitutet i Östersund

Precis hemkommen från Östersund där socialutskottet har varit på studieresa hos Folkhälsoinstitutet, Mittenuniversitet och Jämtlands läns landsting. Två intressanta dagar med fokus på folkhälsa. Generaldirektör Sarah Wamala berättade om folkhälsoinstitutets tre huvuduppgifter, att vara ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet samt hälsofarliga varor. Sedan var vi på Mittuniversitet där de pratade om Ungdomars psykiska hälsa och vad kan ett genusperspektiv tillföra? Landstinget berättade om det positiva resultatet av vårdvalet (de kallar det dock Hälsovalet i Jämtland).

Läs mer

 GR överlämnandekonferens
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige – tillsammans har dessa kommuner över 900.000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Många andra regioner har tagit efter vår modell framför allt när det gäller det fria skolvalet som är en stor valfrihets revolution för våra gymnasieungdomar.

Förra veckan lämnade den tidigare styrelsen över till den nya styrelsen, efter 12 år lämnar jag nu GR styrelse ett spännande och intressant uppdrag.

Läs mer

 Göteborgs Operan

Ett annat spännande uppdrag som jag nu lämnar är Göteborgs Operans styrelse. Ett uppdrag som har varit mycket intressant och roligt. Göteborgs Operan har en fantastisk verksamhet där recensionerna har blivit bättre och bättre för varje år och är nu Norra Europas mest spännande Opera hus. Jag kommer även fortsättningsvis att följa Operans repertoar.

s mer

Rökkfritt samhälle

I måndags talade jag på en tobaksdag som Drogförebyggarna i Södra Älvsborg anordnade.
Bakgrunden var bland annat att Ungdomarna i Södra Älvsborg har ökat sitt tobaksbruk igen efter en tid då siffrorna har dalat. Kanske har man varit för trygga kring den dalande statistiken? Nu måste man återigen lyfta tobaksfrågan på dagordningen. Därför arrangerade de en temadag för politiker och strateger i kommunerna inom Södra Älvsborg.
På dagordningen var bland annat ”Kan vi avskaffa tobaken?” som jag pratade om utifrån den utredning om hur lagstiftningen ser ut i övriga delar av världen, som jag bett RUT (Riksdagens utredningstjänst) att ta fram. Där lyfte jag fram Finnland som bland annat är först i världen med att i lag skriva in syftet att inte bara minska, utan få bort allt inhemskt tobaksbruk. Lagen innebär bl a:
Förbud för exponering av tobaksvaror i butiker
Straffbart att köpa ut eller överlåta tobak till minderåriga
Minderåriga förbjuds att inneha tobak det ska inte övervakas av polisen, utan förbudet ska vara ett stöd för handledare i skolor, ungdomsarbete och idrottsföreningar.
Handlare som säljer tobak tillminderåriga ska kunna få fängelse upp till sex månader
Tobaksautomater förbjuds helt från 2015
Bostadsbolag ska kunna förbjuda rökning även på gemensamma utomhusområden.
Rökning på hotell förbjuds helt från 2012.
Sedan 2009 en lag om licensiering av tobakshandeln
Sedan pratade Agneta Alderstig Samordnare för tobaksförebyggande arbete i Göteborgs Stad ”Tobaksfri arbetstid – från ambition till verklighet”, där hon berättade och gav idéer för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet mot en tobaksfri kommun.

Ytterliggare information att hitta på Tobaksfakta.se

Ripas flygpost vecka 5

 Donationsrådet

Ny ledamot i Donationsrådet
I veckan blev jag nominerad av förtroenderådet att bli riksdagens representant i Donationsrådet. Detta är en mycket viktig fråga och jag är jätteglad över att nu få möjligheten att både följa arbetet på nära håll och att få vara en del i det framöver. Donationsrådet har ett tydligt ansvar på nationell nivå för att utveckla och samordna arbetet med donation av organ och vävnader. Målet med vår verksamhet är att förbättra donationsfrekvensen i Sverige. Det gör vi främst genom att stödja personal inom hälso- och sjukvården. Vår uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för donation av organ och vävnader. Målsättningen är att Sverige senast 2014 ska ha nått målsättningen 200 organdonatorer på ett år. Har du inte anmält ännu så gå in och anmäl dig på länken ned. Du kan på det sättet rädda en annan människas liv.

Min uppfattning är att man skall ha omvänt förfarande dvs att man skall anmäla om man inte vill donera organ.

Donationsrådet

Anmäl dig hos Socialstyrelsen 

 Moderata riksdagsledamöter på internat

Under torsdagen och fredagen åkte samtliga moderata riksdagsledamöter och även de flesta moderata statsråd till Nynäshamn för att utveckla den moderata politiken. Som alltid är det stimulerande att få diskutera moderat politik med riksdagsgruppen och våra ministrar. Trots den positiva utvecklingen i Sverige får man inte slå sig till ro utan måste fundera på hur vi tar oss ann framtida utmaningar.

 Den moderata Välfärdsbloggen
Nu kan man följa vårt arbete i socialkommittén på nära håll. I veckan lanserades nämligen vår nya blogg. Där kan man läsa om kommitténs ledamöter, om vår politik, om viktiga och aktuella frågor som vi behandlar, beslut som fattas i utskottet, kommentarer till aktuella mediedebatter och följa med oss på de besök vi gör ute i landet. Jag uppmanar också alla att gå in och ställa frågor och kommentera innehållet. Vi ser bloggen som en bra kanal för en dialog på det sociala området med både kommunala beslutsfattare och väljare.

Välfärdsbloggen

 Rökfritt samhälle

I måndags pratade jag på en tobaksdag som hölls i Vårgårda. Temat var ”Kan vi få ett tobaksfritt samhälle”.  Varje dag dör 18 personer i Sverige till följd av rökning och med en samhällskostnad på över 30 miljarder. Alla är nog överens om att vi är på väg mot ett totalförbud men frågan är bara i vilken takt och hur?
Vi måste få ungdomar att inte börja röka. Finnland är ett föredöme som nu även har förbjudit innehav av cigaretter för den under 18 år och fängelsestraff för den som säljer till minderåriga.

Läs mer

 Lerumsbaggen

I lördags tilldelades jag Lerumsbaggen som är Lerums motsvarighet till Guldbaggen och Oscars. Lerumsbaggen är en specialdesignad plakett som varje år delas ut till en person som Lerumsrevyn anser har gjort något som gett dem ett bra uppslag till revynummer. Efter 13 år som kommunstyrelse ordförande har det blivit ett antal nummer. Den består av en bagge i silhuett, tillverkad i mässing, fäst på en vacker träplatta av teak. Som tradition har denna delats ut varje år ända sedan 1978.

Läs mer

 Henrik Ripa(M) Lerum

Riksdagsledamot
Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facbook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.blogspot.com/

Ripas flygpost vecka 4

Rekordmånga nya jobb i december
Glädjande att se att uppgången på arbetsmarknaden blir allt tydligare. I december förra året anmäldes 46.000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen, vilket är den högsta decembersiffran på flera decennier enligt Arbetsförmedlingen. I december var 7,4 procent av arbetskraften arbetslösa, enligt SCB, vilket är en minskning med 53.000 jämfört med samma månad året före. Och trenden verkar hålla i sig, då prognosen även för nästa år ser positiv ut. Funderar man på att utbilda sig så ökar efterfrågan mest inom data- teknik och byggnadsyrken just nu. Som automatiseringsingenjör känns det tryggt.

 Patienters rätt till vård i Europa

En fråga som har gjort mig extra glad är den om patientens rätt till vård i Europa. Man kan tycka det vore självklart att när den nationella sjukvården inte kan leverera att man kan gå någon annnstans, nu har det blivit verklighet. Nu har det så kallade patientrörlighetsdirektivet, Grossetête (EPP, FR), antagits vilket ger svenska patienter rätt att söka samma vård i andra EU-länder som de erbjuds i det egna medlemslandet, utan att de själva behöver betala för vården. Detta är en fråga som jag tycker är viktig och tack vare skickliga moderata ledamöter så har vi nu tagit ett steg till i arbetet med att stärka patienters rättigheter.

 Tvärpolitiskt Nätverk för rymdfrågor
Trafiken i rymden domineras inte av hjältar i rymddräkt utan av satelliter som nyttjas för bland annat miljöforskning, GPS och telekommunikation. Det är en spännande bransch där Sverige visar framfötterna såväl på forskningssidan som på utvecklingen av system.

I våras startades ett tvärpolitiskt nätverk för rymdfrågor här i riksdagen som jag har gått med i. Tanken är att vi ska lära oss mer om rymdindustrin och dess utmaningar samt möjligheter. Under våren 2011 kommer vi bland annat att besöka Esrange i Kiruna.

Vårt första besök ägde rum i denna vecka och var på Rymdbolaget i Solna. Där fick vi information om svensk rymdverksamhet, lära oss hur rymden kan användas som ett verktyg i miljöarbetet och möjligheten att besöka en kontrollcentral för satelliter.
Läs mer

 Bröllop på landet på Bröllopsmässan i helgen
Går du i giftas tankar så finns det inget bättre ställe att gifta sig än i Lerum och varför inte göra det på Nääs slott. Vill du veta mer finns det en bröllopsmässa i helgen i Eriksbergshallen i Göteborg 5-6 februari.

I Lerums kommun finns ett LEADER EU projekt där lokala företag samarbetar för att ge en helhetslösning när du skall gifta dig. Allt från svensexa, kyrka, resturang till hotellet för bröllopsnatten Vill du veta mer så gå in på deras hemsida Bröllop på landet

Läs mer

 Kretsslottet i Lerum!
Steg för steg har miljöarbetet kring Nääs Slotts olika verksamheter kommit att ges en helhetsbild som nu framträder som både spännande och progressiv. Stiftelsen på inledde sitt egentligen sitt miljöarbete redan för 12 år sedan då Natura 2000 projektet kom till som en del i att rädda utdöende arter av insekter i de gamla ekarna på Nääs.
Sedan dess har det bl.a. gjorts en stor reservatsbildning som skall trygga den yttre miljön. 2007 gjordes en grön skogsbruksplan som ligger till grund för ett certifierat skogsbruk. Jordbruket är sedan fyra år helekologiskt och i förra veckan miljödiplomerades den publika verksamheten efter att ha reviderats enligt GR´s och Lerums kommuns program för miljöanpassning. Stefan Johansson som är direktör på Nääs hoppas på att det i en framtid kan produceras vindkraftsel på stiftelsens marker.

Läs mer

Henrik Ripa (M) Lerum
Socialutskottet
Folkhälsa, Socialtjänst, Tandvård
Miljömålsberedningen

Mobil: +46 705 21 56 21
Hemsida: http://HenrikRipa.se

Ripas Flygpost vecka 3

Socialutskottets arbete

Förra veckan öppnade Riksdagen igen efter julledigheten och jag är på plats i Stockholm igen. Socialutskottets arbete har även det inletts. Utskottets uppdrag går mycket ut på att ta ställning till förslag, både propositioner ifrån regeringen och motioner från ledamöterna. Mina ansvarsområden handlar främst om att behandla frågor som berör Folkhälsa, Socialtjänstlag och Tandvård.

  Afternoon tea med den brittiske ambassadören

På tisdagen var vi inbjudna hem till den brittiske ambassadören Andrew Mitchell en ung man (dvs samma ålder som jag). Andrew berättade om det Svensk-brittiska utbytet samt hur det politiska läget ser ut i Storbritannien nu när man ha den första koalitionsregeringen i fredstid sedan början på 30-talet. Han berättade även hur bilden av Sverige påverkas av svenska deckarromaner som t.ex. Millenium triologin.

Läs mer

 Årets första partiledardebatt i Riksdagen

I onsdags var det dags för årets första partiledardebatt i kammaren. Det blev en debatt som till stor del färgades av att både Mona Sahlin och Maria Wetterstrand avtackades. Fredrik Reinfeldt berättade att 2011 kommer att bli ett av de största reformåren för svensk skola och talade även om att jobbskattavdraget är det enskilt mest jobbskapande som något parti föreslagit och som har varaktiga effekter. Han tackade sedan av Mona och gav henne en iPod med en inladdad ljudbok av Ghandi.

 Kommunalpolitiska program

Nya moderaterna har tillsatt en grupp för att utveckla partiet kommunalt. Jag sitter med i den gruppen och just nu håller vi på att ta fram förslag på politikutveckling som ska presenteras på Moderaternas kommunala rikskonferens ”Sverigemötet” som går av stapeln i Karlstad senare i vår. Det är en stor utmaning att få fram det hur vi lokalt skall bli Nya moderaterna i alla kommuner. Där kommer upp tankar hur man skall se på arbetslinjen kopplat till rätten till heltid, ledarskapet i kommunerna som en framgångsfaktor och hur kvalitén i välfärden påverkas av klasstorlek och gruppstorlek i förskolan.

 Hedersrelaterat våld

På onsdagen var det ett seminarie och minnesstund för det som fallit offer för hedersrelaterat våld. Jazvinder Sanghera en brittisk kvinna med indiskt ursprung berättade om vad som hänt henne när hon som 14 åring vägrade gifta sig med en äldre man som familjen hade valt ut. Hon berättade också om hur hennes syster till slut tog sitt eget liv då hennes man inte ville skilja sig. Detta är ett skäl till att börja med politik för att se till att förändra världen och stoppa sådant. I Sverige skall det aldrig få hända och det är samhällets uppgift att se till att alla skall kunna känna sig trygga och inte tvingas bli bortgiftna eller könsstympade.

Läs mer om regeringens åtgärder

 Ett förbund i Västra Götaland

Fredagen och lördagen var vi ett 60-tal moderater i Skövde för att diskutera hur de otidsenliga gränserna inom Västra Götaland kan försvinna. Detta gällde inom partiet. Men i över ett decennium har även frågan om att ändra valkretsarna i Västra Götaland diskuterats. Även om alla inser att de måste ändras finns en oro att just deras plats i riksdagen eller i någon förbundsstyrelse skall försvinna, det har stoppat utveckling. Tyvärr ser allt för många till sitt eget bästa i stället för vad som är bäst för Västra Götaland. Kranskommunerna till Göteborg borde självklart vara en valkrets inte som nu när Lerum och Åmål tillhör samma.

 Henrik Ripa (m)

http://HenrikRipa.se

http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

Ripas Flygpost vecka 51

Årets bäst julbord hos RIA
Julbordet på julafton är underbart men att få vara med på julbordet hos RIA- Hela Människan är något speciellt och få träffa alla dessa livsöden. Föreningen drivs av kyrkorna i kommunen och bedriver socialt arbete på kristen grund. Syftet är att motivera till ett alkohol- och drogfritt liv genom att bl.a. erbjuda en go’ och varm gemenskap som ett steg åt ett mer fungerande socialt liv.

Läs mer

Invigning av LAN-lokal i Lerum
Måndag den 27  dec 19.00 invigs den första kommunala LAN lokalen på Torpskolan i Lerums Kommun. Kan vi hoppas på att det kommer att gå lika bra som det gjort för våra ungdomar som gått på seglargymnasiet? Kommer vi att ha några av framtidens världsmästare på dataspel? Kommunstyrelsens ordförande Anna-Lena Holberg och jag kommer att hålla i invigningen som kommer att inledas med ett fyrverkeri. Lokalen har gjorts möjlig av Kultur och Fritid samt föreningen SpelPunkten.org

Läs mer

Nyårstalet vid Aspen
På Nyårsafton kommer det att hållas ett fyrverkeri klockan 17.00 tillsammans med det traditionsenliga nyårstalet vid Aspens badstrand. I år har jag fått äran att hålla talet. Alla är varmt välkomna.

Pengar till integration och jämställdhet
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 6 miljarder kronor till utgiftsområdet Integration och jämställdhet för 2011. Utgiftsområdet inkluderar även åtgärder mot diskriminering. Mest pengar inom utgiftsområdet går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, drygt 4,5 miljarder.

Läs mer

Pengar till miljö- och naturvård
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om att 5,1 miljarder kronor ska gå till allmän miljö- och naturvård. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora utgiftsområden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Riksdagen har också godkänt miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens satsning på hållbara städer. Satsningen har varit otydlig, anser utskottet. Man har visserligen lyckats lyfta fram hållbar stadsutveckling i samhällsdebatten och i myndigheters arbete, men begreppet har inte definierats. Det här har bidragit till att det har blivit otydligt vad satsningen är inriktad på. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen fortsätter att årligen redovisa och bedöma resultaten av de insatser som staten gör för hållbar stadsutveckling.

Läs mer

Rekordlågt stöd för Socialdemokraterna

Veckan avslutades uppåt med en ny opinionsundersökning ifrån DN/Dynovate. Socialdemokraterna sjunker till sin lägsta nivå hittills, 26,7 procent, samtidigt som Moderaterna tar ett stort steg framåt till rekordhöga 36,3 procent. Även Miljöpartiet ökar.

Läs mer

Med årets sista Flygpost vill jag bara önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt år!

Henrik Ripa

P.S. Brukar du inte få mitt veckobrev Flygpost så svara bara på ett mail från mig med ordet Flygpost i rubriken så läggs du upp i sändlistan. D.S.

Ripas Flygpost vecka 50

Västsvenska handelskammaren

Förra veckan var vi inbjudna till Västsvenska handelskammaren. Handelskammaren driver på för att få en starkare Västsvensk region och bra representation i bolag och styrelser. Kompetensförsörjning genom bra utbildning samt ett nära samarbete med högskolorna. Regionförstorning genom bättre infrastruktur och pendlingsmöjligheter. Attraktiva kommuner så folk vill bo i Västsverige. Handelskammarens VD Johan Trouvé har valt att bo i Lerums kommun och flera av hans medarbetare har kopplingar till denna fantastiska kommun.

Läs mer

Sverige tvåa i klimatranking av världens länder

Tätt efter ettan Brasilien kommer Sverige i en klimatranking av världens länder. Danmark gör en djupdykning och rasar i indexet. Sverige fick förra året lämna ifrån sig toppositionen till Brasilien i organisationen German Watch årliga klimatranking. Sverige får mycket höga poäng för minskade utsläpp. Av de europeiska länderna är Polen sämst med en fortsatt negativ trend och ligger i nivå med USA och bara något bättre än Kina.

German Watch årliga globala klimatranking
Brasilien 70,5 poäng
Sverige 69,9
Norge 67,0
Tyskland 67,0
Storbritannien 65,9

Urval: Klimatsämst i Europa
Polen 46,3
Turkiet 49,0
Bulgarien 49,6
Ryssland 49,8
Kroatien 50,2

E.ON på besök

E.ON berättade om deras verksamhet och hur de jobbar för att skapa säker energiförsörjning. Ett stort problem just nu är bristen på vatten till vattenkraften. De har valt att satsa 58 miljarder vilket hittills har get 8 TWh el ytterligare. De bygger 16 nya vindkraftverk i Sverige.

Läs mer

Regeringens budget

Regerings förslag till budget för regeringskansliet föll då (S), (V), (MP) gjorde gemensam sak med (SD). Effekten blir med stor sannolikhet att man tvingas lägga ner ambassader och att viktiga utredningar får sämre förutsättningar. Jag sitter miljömålsberedningen och kan konstatera att oppositionens förslag nu innebär att vi inte kan göra ett lika grundligt arbete som det var tänkt.

Läs mer

Veganmat i förskolan

Skall föräldrar som är veganer kunna kräva att deras barn får veganmat i förskolan. Livsmedelsverket rekommenderar inte små barn att äta veganmat då risken är stora att få bristsjukdomar och att man inte får i sig tillräckligt med mat då man måste äta mer av den kosten. Som småbarnsförälder vet man hur svårt det kan vara att få barnen att äta. Att det sedan blir dyrare och mer arbete för förskolan är inte de viktigaste argumenten till att jag är tveksam. Detta debatterades i torsdag kvällens program som jag var med i.

Se inslaget på SVT

(S) stöder (SD) förslag om statlig styrning av den kommunala demensvården

I riksdagens socialutskott valde (S) att stödja en (SD) motion som innebär att staten skall tala om hur kommunerna skall sköta demensvården. Den typen av ingrepp i det kommunala självstyret blir alltid fel. Individens behov måste ligga till grund för bemanning inte några nationella riktlinjer. Demens är en sjukdom som varierar oerhört under dess förlopp det måste man ta hänsyn till, det gör man bäst så nära vårdtagaren som möjligt.

Läs vad SKL tycker om det.

Henrik Ripa

Vill du följa mig både i riksdagen och på fritiden finns jag även på facebook.

http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

Ripas flygpost 7 december

Rädda barnen och barnaga

Jag är med i den Tvärpolitiskt Barngruppen i riksdagen, det är två ledamöter från varje parti som är med för att främja barns rättigheter och inflytande. I förra veckan träffade vi Rädda barnen och pratade om barnaga.  Än i dag är det bara 29 länder där man har förbjudit barnaga. I EU är det 11 länder där barnaga är tillåtet! En viktigt uppgift för oss i Sverige måste vara att sprida våra kunskaper och erfarenheter till övriga delar av världen.

Läs mer

BIL Sweden

Förra veckan bjöd riksdagens fordonstillverkargrupp in till en information om fordonsindustrin. Volvo Personvagnars VD Stefan Jacoby, Saab Automobiles VD Jan-Åke Jonsson och ordförande Victor Muller deltog tillsammans med representanter för Scania och AB Volvo. De var tydligt positiva till framtiden men flaggade upp en oro för ländernas olika sätt att försöka gynna sin egen industri. Det negativa i deras föredragning var deras bristande tro på elbilar. De trodde att om 10 år skulle bara 3-5% av fordonsflottan bestå av elbilar och då med stora samhälliga subventioner. Vi får hoppas att deras pessimism inte påverkar deras vilja att satsa på framtidens teknik, för då lär det hamna efter.
Läs mer

Filmcensuren för vuxna avskaffas

Förhandsgranskning av film som är avsedd att visas offentligt för vuxna avskaffas, men åldersgränser för barn under 15 år ska finnas kvar även i fortsättningen. Statens biografbyrå avvecklas och istället inrättas en ny myndighet. Den nya myndighetens uppgift ska bli att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan genom att bland annat överta Medierådets verksamhet. Myndigheten ska också besluta om åldersgränser för barn under 15 år. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2011.

Höjd insättningsgaranti

Den svenska insättningsgarantin höjs till motsvarande 100. 000 euro. Insättningsgaranti är ett av staten garanterat skydd för kundernas insättningar i bland annat banker i händelse av att banken skulle gå i konkurs. Insättningsgarantin täcker idag ersättningar upp till 500 000 kronor. Nu höjs ersättningen till motsvarande 100.000 euro från den 31 december 2010 i syfte att ge spararna ökat skydd.

Skatten på cigaretter blir mindre beroende av priset

Skatten på cigaretter består av dels en fast skatt per cigarett, dels en skatt som är relaterad till priset. Förhållandet mellan de två delarna läggs om den 1 januari 2011, så att styckeskatten höjs medan den prisrelaterade skatten sänks. I fortsättningen ska skatten beräknas utifrån det genomsnittliga detaljhandelspriset på alla cigaretter som säljs i landet. Ändringen påverkar inte den totala skatten på cigaretter, men den gör att den totala skatten blir mindre beroende av priset på cigaretter. Man hoppas komma åt lågpris cigaretterna på detta sätt. Jag tycker att ett första mål måste vara att fördubbla priset på cigaretter för att minska konsumtionen.

Klimatförhandlingar i Cancun

Förväntningarna inför mötet i Cancun var generellt lägre jämfört med förväntningarna inför mötet i Köpenhamn. Miljöminister Andreas Carlgren tror inte att ett bindande avtal kommer att nås. Förhoppningarna är istället att en struktur för fortsatta förhandlingar ska kunna fastslås i Cancun.

De sakfrågor som diskuteras är komplexa och går in i varandra. De flesta av frågorna har varit aktuella ända sedan de första klimatmötena. Naturvårdverket har identifierat ett antal nyckelfrågor i förhandlingarna. Bland annat: Utsläppsminskningars storlek och fördelning.  Anpassningsåtgärder för förändrat klimat, såsom nya odlingsmetoder och hållbara byggtekniker. Tekniköverföring av klimattekniska lösningar från industrialiserade länder till utvecklingsländer.

EU:s stats- och regeringschefer har beslutat att man gemensamt inom unionen ska minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent jämfört med nivån för år 1990. Målet baseras på villkoret att andra industrialiserade länder åtar sig liknande minskningar. Om så inte sker ämnar EU endast minska utsläppen med 20 procent jämfört med år 1990.

Flera länder hotar med att hoppa av Kyoto avtalet så nu står mkt på spel.

Henrik Ripa

Flygpost 29 november

Ny grundlag

Sverige beslutar inte så ofta om ny grundlag men förra veckan var det dags, senast en större ändring skedde var 1974. Några av nyheterna är att EU-medlemskapet skrivs in i grundlagen. Efter val skall alltid riksdagen rösta om statsministerposten. Skyddet för personlig integritet stärks. Lagar om diskriminering skrivs in och omfattar också barn. Formuleringar om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle förs in i grundlagen. Personvalsspärren sänks till 5% även i riksdagsvalet. Möjligheterna att hålla extra val i kommuner och landsting införs. Antalet kommuninvånare som måste skriva på en namninsamling för folkomröstning höjs från 5 till 10 % men samtidigt räcker med det att en tredjedel av fullmäktigeledamöterna röstar för, istället för hälften som tidigare. Valdagen flyttas från tredje till andra söndagen i september. Samerna får stärkt ställning som ”folk”.

En kväll på slottet (i röken)

Varje ny mandatperiod bjuder kungen in riksdagsledamöterna till en supé. Klädseln är smoking och formerna väldigt strikta så det blir väldigt högtidligt. Även om jag har varit på slottet vid tidigare uppvaktningar var detta något speciellt. De hela började med fantastisk musik, i samma klass som Göteborgs Operan. Därefter följde en tre rätters middag som var helt underbar. Kvällen avslutades med kaffe, te och dryck som sig bör. Det enda som jag kunde klaga på var att i 2000-talets Sverige röka inomhus kändes som att förflyttas 100 år tillbaka i tiden. Både för hälsan och alla målningar och gobelänger som blir förstörda av röken. Att se personal från hovet gå runt med stora lådor och bjuda cigarrer och cigaretter kändes väldigt stötande. Hovet verkade helt ha missat att det var tobaksfria veckan förra veckan. För den som vill se mina bilder från kvällen.

Se mer

Framgångsrik rökavvänjning

På torsdagen var jag på ett seminarie som Pfizer anordnade om hur framgångsrik rökavvänjning fungerar. Bland annat pratade Andy McEwen från England om hur deras Stop Smoking Service fungerar. Över hela England har de infört dessa center för att hjälpa människor som vill sluta röka. De har en en succesrate på över 60 % på vissa av dem. Av de som försöker sluta själva lyckas bara 5 % av personerna. Nikotin är mer beroendeframkallande än heroin och kokain så man kan förstå att det är svårt. Nu håller de på att sprida vad som fungerar till alla dessa regionala stop center. Staten är väldigt motiverad i England, de direkt sjukvårdkostnaden för rökare är 58 miljarder kronor per år, inte inräknat produktionsbortfall eller konsekvenserna av passivrökning. Priset på cigaretter är 73 % högre i Stor Britannien än i Sverige, vi vet att höjda priser fungerar för att få folka att minska på rökandet. Sedan har vi hälsofördelarna för den som slutar röka, en rökare lever i snitt 10 år kortare än en icke rökare. I Sverige dör 18 personer varje dag till följd av rökning. Sverige har mkt kvar att göra när det gäller att förhindra reklam för tobak. Framför allt bör det inte få finnas synligt i affärerna.

Hemma hos Japans ambassadör

På torsdag kvällen var det firande av Japans kejsare hemma hos den Japanska ambassadören, en trevlig tillställning med spännande diskussioner och Sushi. Det finns ett utvecklat samarbete mellan Japan och Svenska parlamentariker för att öka kontakterna mellan våra länder.

Henrik Ripa

http://HenrikRipa.se

http://facebook.com/Ripa.Sweden

Flygpost 23 november

Företagarna

Vi fick en presentation på Företagarnas riksdagsnätverk av den senaste Småföretagsbarometern. Företagarna fick chansen att träffa riksdagsledamöter och komma med synpunkter. Företagarnas ordförande, Jens Spendrup och Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson inledde kvällen därefter presenterade Lars Jagrén Företagarnas chefsekonom höstens Småföretagsbarometer (i samarbete med Swedbank), som i år visar på en mycket positiv utveckling.
Man är på väg in i en högkonjunktur. Drygt vart tredje småföretag planerar att nyanställa, det skulle kunna ge 65.000 till 70.000 nya jobb, sa han. Konjunkturindikatorn hade gått från 26 i våras till 84 nu i höst den största ökning i mätningarnas 25 åriga historia så nog ser det ljust ut. Brist på arbetskraft ser man som det största tillväxthindret.

Läs mer om mötet

 Hela rapporten

Socialdepartementet

I arbetet i Socialutskottet får man förmånen att träffa ministrarna Göran Hägglund och Maria Larsson en gång i månaden för att diskutera aktuella frågor. Förra veckan präglades av diskussionerna kring får man låsa dörrarna på ett demensboende för att skydda brukarna. Ingen helt enkel fråga, självklart bör det finnas personal på avdelningen så de inte lämnas helt ensamma. Men utan lås riskerar vi att se fler äldre som försvinner ut med allvarliga konsekvenser. Lerum var med i undersökningen så det blir intressant att se hur vi klarar oss. En annan diskussion var gårdsförsäljning och hur man hittar en bra lösning på det.
Pernod Ricard
Jag hade även ett möte med Pernod Ricad (de som köpte Absolut) där de på ett bra sätt beskrev hur de jobbar för att deras produkter inte skall marknadsföras mot ungdomar. Allt från att de som är med på reklamen inte får vara under 25 år eller vara i miljöer som är förknippat med ungdomar, bilar skall heller inte förekomma. Kampanjer för att få gravida att inte dricka överhuvudtaget och självklart inte dricka om man skall köra bil. De är även delaktiga i arbetet på skolorna med hur man motverkar att ungdomar börjar dricka. Personligen kan jag tycka att varken alkohol eller tobaksreklam borde vara tillåtet men det är positivt att de är med och tar ett ansvar.

Avtackning

I fredags blev jag avtackad på kommunen. Ett stort tack till alla som kom. Det har varit roligt att få lära känna så många duktiga företagare och medarbetare genom år. I måndags kväll fortsatte avtackningen, av cheferna. Jag kommer att sakna alla i ledningsgruppen i Lerums kommun. Lerum har förmånen av att ha mycket duktiga chefer.

Men jag försvinner inte helt utan kommer att var med i arbetet genom min plats i kommunfullmäktige.

 Henrik Ripa

 P.S. Vissa har inte kommit med på min sändlistan förrän nu. Vill ni läsa mina två första Flygpost från riksdagen finns de på:

 Flygpost 8 november

http://henrikripa.se/582/

Flygpost 16 november

http://henrikripa.se/584/

 Jag finns även på Facebook för den som vill följa mig där:

http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

Flygpost 16 november

Arbetet i riksdagen

Jag får ofta frågan om jag nu har flyttat till Stockholm. Som riksdagsledamot bor man kvar där man är vald och åker upp på veckorna till Stockholm. En normal arbetsvecka är man måndag och fredag i sin valkrets. I mitt fall innebär det Västra Götaland Norra. Det sträcker sig från Lerum upp till Åmål. På dessa dagar besöker man företag, föreningar och verksamheter och gör studiebesök. Tisdag till torsdag har man möten riksdagen och dess utskott. Då man bara är tre dagar i Sthlm försöker man att få in så mkt som möjligt på dessa dagar och kvällar. Många olika organisationer vill träffa oss för att föra fram sina synpunkter. Ofta känner man sig dock själv lika mycket som en lobbyist när man skall försöka övertyga partigruppen och alliansen om ens egna synpunkter och idéer.

Uthållig kommun

I måndags och tisdags hade Energimyndigheten en stor konferens om Uthållig kommun i Örebro där kommunerna delar med sig av erfarenheter av sitt miljöarbete. Lerums kommun pratade om satsningarna på ett nytt hållbart verksamhetsområde i Jeriko. Själv deltog jag i en paneldebatt om vad som är viktigt för kommunerna framöver i arbetet. Vi fick ett glädjande besked om att regeringen har för avsikt att fortsätta satsa på projektet uthållig kommun. Nu fanns det ett önskemål om att fokusera på de kommuner som har kommit längst för att kunna vara ett föredöme för andra. Vad passar bättre än att Lerum Sveriges ledande miljökommun går i spetsen för det arbetet.

Ny alkohollag

I socialutskottet har vi haft uppe förslaget till nya alkohollag. Man har hållit fast vid folkhälsoperspektivet med en restriktiv alkoholpolitik, men samtidigt modernisera och förenkla bestämmelserna i alkohollagen.
Man skärper bland annat lagen om att man inte får bjuda minderåriga. Detta är extra viktigt då all forskning visar på att om man bjuder barn och ungdomar hemma så börjar de dricka tidigare, dricker mer och har betydligt större risk att fastna i missbruk. Man blir tydligare med att folköl inte får börja säljas innan man har fått tillstånd. Restauranger som säljer kall mat skall nu också kunna få utskänkningstillstånd t.ex. Sushi restauranger. Man skärper reglerna för alkoholreklam. Man skall även utreda förutsättningar för gårdsförsäljning av egen tillverkat vin.

Systembolaget

Utskottet träffade systembolaget som berättade om sitt arbete och lobbade hårt för att man inte skulle tillåta gårdsförsäljning. Inte för att man såg det som något problem för folkhälsan utan för att man tror det kommer att öppna upp för fler undantag och på sikt undergräva monopolets ställning. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Fredagen blev det också Stockholm för möte med SKL om hanteringar av ett antal remisser och ärenden.
Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning visar att är Svenskarna nöjda med de välfärdstjänster som kommuner och landsting levererar. Särskilt grundskolan och kommunernas arbete med integration får bättre betyg än tidigare. Kommunerna har bättre betyg än de statliga myndigheterna, något att ta med sig i arbetet här i riksdagen.
Läs mer

Nu är 165 kommuner klara för undersökningen Insikt, en mätning av kommunens företagskontakter. Undersökningen Insikt går ut på att företag som under det senaste året haft kontakt med sin kommun får tycka till i en enkät. 165 kommuner ska delta vilket innebär att ca 40.000 företag kommer att få svara på frågor om kommunens bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet. Lerum var med i undersökningen när den gjordes av Business Region Göteborg, resultat satte igång ett stort positivt förändringsarbete i kommunen.
Läs mer

För jämställdhetsarbete har regeringen beviljat ytterligare 80 miljoner under åren 2011-2013. Sveriges Kommuner och Landsting höll en konferens om arbetet med Hållbar jämställdhet förra veckan.
Syftet är att utveckla arbetssätt i skolan, sjukhuset eller äldreboendet så man inte missgynnar medborgare på grund av deras kön.
Läs mer

 Henrik Ripa

Ripas Flygpost 8 November

Det här är mitt första Flygpost från Sveriges Riksdag. Min ambition är att här spegla arbetet som riksdagsledamot. Jag kommer att ta upp aktuella frågor med fokus på de frågor jag arbetar med inom framför allt Socialutskottet där mina ansvarsområden är Folkhälsa Socialtjänstlagen och Tandvård. Jag kommer även att berätta om arbetet som politisk sakkunnig i Regeringens miljömålsberedning.

Motioner
Som Kommunstyrelse ordförande måste jag erkänna att jag har aldrig tyckt om motioner. Sitter man i majoritet så bör man styra med en tydlig vision, budget och verksamhetsplan. Väljer man att styra verksamheten med motioner ser man inte till helheten och ger inte verksamheten förutsättningar att jobba långsiktigt. I opposition fungerar motioner som ett pressmeddelande om vad man skulle vilja göra om man satt i majoritet.

I Riksdagen avslås de flesta av alla motioner. 2009 bifölls delvis 19 av 8.500 st dvs 0,2 %. Motionerna är mer av ett medialt initiativ för att lyfta frågor som man på sikt hoppas att man skall få stöd för.

För att inordna mig i system har även jag lagt fyra motioner och skrivit under tre ytterligare. Bland ledamöterna finns en oro för att bli uthängd som inte tillräckligt aktiv av media om man inte skriver tillräckligt många motioner. Mina motioner har i första hand Västsvensk anknytning.
Se mina motioner

Utbyggnad av Västra Stambanan på hela sträckan Alingsås – Göteborg (dvs inte i befintlig sträcka utan 2 extra spår i en helt ny dragning) för framför allt godstrafik och X2000. Detta är oerhört viktigt om Göteborgspaketet och Västlänken skall få någon effekt. En tågtunnel under Göteborg utan att lösa kapacitetsbristerna på Västra Stambanan risker att bli verkningslösa.
Läs mer

Utbyggnad av en Tvärförbindelsen mellan E20 och Riksväg 40 via Jeriko det blir extra viktigt när man inför Trängselavgifter i Göteborg, då måste det finnas alternativ för trafiken att åka runt Göteborg.
Läs mer

Renovering av Nääs Slott. Staten har ett ansvar för Nääs slott och August Abrahams stiftelse och underhållet där är kraftigt eftersatt så en prioritering inom anslagen för underhåll av byggnadsminnen i statsbudgeten vore välkommet.
Läs mer

Effektiviserat IT användande i Riksdagen.
Utöver de lokala frågorna för Västsverige kunde jag konstatera redan efter ett par veckor att trots att man har avancerad IT utrustning i riksdagen så använder man inte dess möjligheter. Framför allt kan man minska miljöpåverkan rejält, nu skriver man ut papper och skickar i massor över hela Sverige. Det finns även möjlighet att effektivisera det dagliga arbetet med ny teknik som t.ex. iPhone och iPad.
Läs mer

Paris
Jag har i veckan varit i Paris med Sveriges Kommuner och Landsting och träffat Per Holström på Svenska Ambassaden och blivit informerad om det politiska läget i Frankrike framför allt utifrån deras förändringar i pensionssystemet men även frågan om hanteringen av Romerna.
Vi hade även ett möte med direktör Sandra Ceciarini från CEMR som berättade om deras arbete för kommunerna och regionerna inom EU. Vi diskuterade framför allt Jämställdhets deklarationen som bland annat Lerums Kommuns har skrivit på.

Volvo Environment Prize 2010
Väl hemma i Sverige var jag på Volvos Miljöpris utdelning i Stockholm. Priset gick till Professor Harold A. Mooney för hans arbete med att ändra samhällets fokus från en arts perspektiv till synen på ett eco system. Detta passar extra bra in i år då det är International Year of Biodiversity
http://www.environment-prize.com/

Henrik Ripa

Sista Flygposten från Lerums Kommun

Det har nu gått 20 år sedan jag började i Socialnämnden i Lerum och under de senaste 13 åren har jag haft förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i Lerum och mycket har hänt under de här åren, både i världen och här hemma.

 En stadig ekonomi är grunden för god verksamhet

Efter fyra år med negativa resultat lyckas kommunen vända trenden 1998, från och med då har vi lyckats driva verksamheten utan underskott. Kommunens mål har under åren varit att hålla en kontinuitet i verksamheterna genom att bygga upp en buffert då det varit högkonjunktur för att bättre klara en nedgång i konjunkturen. Därmed har man lyckats säkerställa kärnverksamheterna; vård, omsorg och utbildning.

Ett annat tidigt mål var att ta fram ett redovisningssystem som skulle visa vad kommunen fick för pengarna och hur effektiv verksamheterna var. En utvecklingsplan togs fram, som skulle leda fram till en effektivare styrning av förvaltningen. Arbetet har under åren inneburit att formerna för styrning utvecklats inför budgetarbete. Genom att tydliggöra de politiska prioriteringarna har förvaltningarna bättre kunnat beakta dessa i sitt budgetarbete. Arbetet har också lett till att kommunen omorganiserat sin förvaltning och den politiska organisationen.

Att kommunen kontinuerligt arbetat med ekonomin, bedrivit bra verksamhet med hög kvalitet till rimliga kostnader innebär att skattebetalarnas pengar utnyttjas på bästa sätt. Kommunen har trots konjunktursvängningar under det första decenniet 2000 lyckat behålla en god ekonomisk hushållning och också uppmärksammats för sitt goda arbete. 2008 drabbades världen av en global finanskris och trots att året såg dystert ut klarade kommunen ekonomin och visade positiva resultat. Mitt i den svåra krisen har kommunen god kontroll över sin finansiella tillväxt och är en av 15 kommuner i landet med lägst arbetslöshet.

 Lerum inser tidigt vikten av att leva klimatsmart

Kommunen insåg tidigt vikten av att leva hållbart och ta hänsyn till vår miljö. Redan 1997 skrev vi på Agenda 21 dokumentet som innebar att kommunens verksamheter skulle genomsyras av kretsloppsperspektiv och miljöhänsyn. Några år senare anställdes en miljöstrateg för att kommunens verksamheter skulle få stöd i sitt arbete för hållbar utveckling och ändrade konsumtionsvanor. Lite drygt tio år senare befinner sig världen i en klimatkris, Al Gores reser jorden runt för att uppmärksamma oss på att polar isarna smälter. I Lerum har vi kommit ganska långt 2008, vi arbetar redan utifrån ledstjärnan att bli Sveriges ledande miljökommun och har både en klimatstrategi som styr kommunens utveckling och en energiplan som lovar att Lerum 2020 inte ska bidra till att växthusgaserna ökar. För att skapa goda förutsättningar för en hållbar framtid etablerar kommunen ett samarbete med Tällberg foundation. Organisationen arbetar bland annat med att förutse problem i de globala systemen som beror på obalans mellan ekosystem och människors strävan efter ekonomisk tillväxt.

Förra året beslutade kommunfullmäktige att Lerum skulle ta ett steg till, då vision 2025 formades utifrån samtal med medborgare och över blockgränser. Målet är att vara Sveriges ledande miljökommun 2025. Arbetet med visionen är i fullgång och det är ett nöje att se hur väl den slår rot och hur den engagerar ung som gammal, inom kommunens olika verksamheter och bland organisationer, företag och privatpersoner. Bo&energidagarna är ett exempel på hur kommunen skapat en plattform för organisationer och företag med klimatsmarta lösningar att möta medborgare som önskar hushålla med sina resurser. Lerum har också blivit en Fairtrade City, en diplomering som ges till kommuner som lever upp till kriterier som rör etisk upphandling i kommunen.

 Många väljer att leva i Lerum

Lerum är en av Sveriges mest attraktiva kommuner, här är bra att bo och här finns en framtidstro. Lerum är också en av Sveriges barntätaste kommuner. Befolkningstillväxten har under de här 13 åren ökat, idag bor strax över 38 000 människor i kommunen. Tillväxten har inneburit att skola, förskola, omsorg och infrastruktur också måste anpassas utifrån förändrade förutsättningar. Mer skattepengar har gett resurser till nyinvesteringar i förskola och skola, investeringar som ger arbetstillfällen och får kommunen att utvecklas. Antalet förskolor och äldreboenden har ökat, likaså nybyggandet. 2005 påbörjas byggandet av 400 nya lägenheter varav majoriteten återfinns vid Norra Hallsås.

Hela kommunen ska leva och arbetet med att utveckla kommunens tre centra har varit viktigt för att människor ska vilja bosätta sig i kommunen, för att handeln ska leva kvar och verksamheter finnas nära medborgarna. Under åren har kvalitetsundersökningar gjort på kommunens verksamheter och Lerum har nöjda kommuninvånare både inom äldreboende, förskola, skola, särskilt boende och hemvård. Det är otroligt glädjande.

 Skolan har imponerat under åren

Barnen är vår framtid och resurser investerade i barn och ungdomar är investeringar i framtiden. Skolans arbete har under åren imponerat bland annat med sitt framgångsrika internationella arbete och kontakter med andra länder. Det här har varit ett viktigt inslag i demokratiarbetet, där förståelse skapas mellan ungdomar från olika länder och ett framtida Europa i fred.

Den tragiska händelsen när en ung pojke tar sitt liv i Lerum leder till att kommunens skolverksamhet kraftigt uppmärksammar och förbättrar rutiner kring kränkande behandling. Ett intensivt arbete resulterat i att alla skolor 2006 har tagit fram lokala handlingsprogram mot kränkande behandling och mobbning.

 Kommunen ökar sin tillgänglighet

Ett av kommunens första mål när jag startade mitt uppdrag var att öka tillgängligheten. För att kunna ge bästa möjliga service till kommuninvånare krävs tillgänglighet och dialog. Ett första steg i det arbetet var att öppna medborgarkontoret KomIn. Samma år, 1998, startade vi upp kommunens hemsida och därmed blev information tillgängligt dygnet runt för den som önskade. När vi införde Kommundelsträffar blev de en succé och mötena är idag väletablerade och en arena där medborgare möter politiker och kommunrepresentant.

 Lerums kommun ett gott exempel

2004 gjordes en löneklartläggning som visade att det fanns löneskillnader mellan könen i likvärdiga arbeten som var svåra att förklara. Det ledde till en särskild satsning på vårdbiträden, förskollärare och fritidspedagoger. I arbetet med miljö har kommunen kontinuerligt arbetat med att minska sin påverkan på klimat och miljö. Kommunen har byggt miljösmarta fastigheter, kör till största del miljöfordon och ökar andelen ekologisk mat som köps in till kommunens verksamheter.

 Aktivt arbete med folkhälsa, fritid och kultur

Folkhälsoarbetet får ett uppsving 2000 då en folkhälsostrateg anställs för att med sin kompetens genomlysa kommunens verksamheter och ge stöd till organisationer och föreningar. Arbetet ger snabbt resultat då Riksförsäkringsverkets statistik redan 2003 visar att Lerums befolkning är bland de friskaste i landet. För att skapa möjlighet till aktivitet i alla åldrar har kommunen har under de senaste tio åren satsat på fritidsanläggningar av olika slag. Vi har Förbohallen i Stenkullen, Floda Novahallen i Floda, en skate anläggning vid Rydsbergs idrottsplats, ridvägar i Gråbo, grusplan i Tollered, aktion park i Stenkullen, BMX-bana vid Lessudden och naturstigar i fantastisk miljö. Kulturen är även den viktig och för sin storlek har kommunen ett brett kulturutbud med prisbelönta bibliotek, sagostunder, utställningar, föreställningar, konserter och en blomstrande kulturskola.

  Lerum lockar fler företag och får en ny logotyp

Kommunen har kontinuerligt under åren stimulerat förutsättningarna för företagande genom projekt och att man 2007 inrättade en företagslots som underlättar företags kontakter med myndigheten. Arbetet har gett resultat och antalet företag som valt att etablera sig i kommunen har ständigt ökat med åren. Oberoende undersökningar har under åren också visat att företagarklimatet i Lerum blivit allt bättre.  

Lerum har även fått en ny logotyp. En väv som med dess olikfärgade trådar visar på bredd och mångfald inom kommunens tjänster och service, men också vad gäller natur, boende, näringsliv och kultur, traditioner samt det nätverk vår kommun är. – Lerum mer än du tror.

 Stolthet 

Jag känner att jag under alla dessa år har kunnat gå till jobbet med en stolthet för allt det fantastiska som sker i kommunen och alla duktiga medarbetare som gör så mycket för alla de som bor i Lerums kommun.
Jag får frågan ibland vad som är svårast i jobbet och vad man är mest stolt över. Det tyngsta beslutet var när jag som socialnämnds ordförande tvingades besluta om ett omhändertagande av ett nyfött barn på julafton, något som jag bär med mig och tänker på varje jul. Det som känns mest positivt är allt det fantastiska som är på gång i Gråbo för att göra Gråbo till en av Göteborgs regionens attraktivaste platser och det naturliga valet för sina barn när man vill gå i en ny modern lärmiljö. Byggnation och renoveringen av skolor, ny fullskalig idrottshall, aktivitetsparker och nya bostadsområden är antagligen en av de största satsningar på en kommundel sedan 60-talet i Göteborgs regionen.

 Till sist…

… vill jag gratulera min efterträdare Anna-Lena Holberg till hennes nya uppdrag. Det känns oerhört tryggt att få lämna över ordförandeklubban till en så duktig person. Från om med nästa vecka kommer Holbergs Nyhetsbrev att landa i din e-post. Du som även fortsättningsvis vill ta del av min Flygpost från Riksdagen och inte anmält det svarar bara på detta mail med ordet Flygpost i ärende raden.

  Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande 1998-2010

Sveriges Ledande miljökommun

 www.lerum.se

Flygpost den 22 oktober

Kommundelsträff i Floda

För mig som politiker är det viktigt att möta våra medborgare. Ett sätt är de kommundelsträffar som hålls regelbundet. Vid kommundelsträffar pratar vi främst om det som berör kommundelen men här finns också möjlighet för medborgare att ta upp egna frågor och föra fram sina åsikter. Nästa vecka på torsdag är det kommundelsträff i Floda där bland annat Vision Floda kommer att lyftas. Hur ser framtidens Floda ut? Vilka möjligheter och visioner finns för utveckling och samverkan? Välkommen till Alléskolan i Floda, torsdag 28/10 kl 19 för att möta dina politiker.  Kommundelsträff i Floda

Lerums gymnasium välbesökt på Svenska mässan

Lerums gymnasiums monter på Svenska mässan har varit välbesökt under årets Gymnasiedagar. Mässan har hållits i veckan och vänder sig till niondeklassare och deras föräldrar. Flest besökare i Lerums monter hade man under onsdagen då många skolor från Lerum besökte mässan, men även ungdomar från våra grannkommuner har visat intresse för Lerums gymnasium. Många frågar om programmet Hotell- och turism, som är ett av tre nya program som gymnasiet erbjuder från och med hösten 2011, de två andra är Ekonomi och Humanistisk. Lerums gymnasium står sig väl i flera undersökningar. Gymnasiet ligger över riksgenomsnittet för antalet lärare med pedagogisk examen och elever som går ut med grundläggande behörighet för universitet och högskola, mätningar visar också att eleverna har förtroende för sina lärare och får den hjälp de tycker att de behöver (Klimatundersökning 2009). När tidningen Metro rankade Sveriges gymnasieskolor plockade Lerum flera platser bland de tio bästa. För årets niondeklassare handlar det nu om att fundera över sitt val av gymnasieutbildning som ska göras i vår. Behöver man ytterligare information håller Lerums gymnasium öppet hus 25/11 kl 17-20. Stort tack till alla de 25 elever, lärare och skolledning som under mässan besvarat frågor och marknadsfört Lerums gymnasium. Mer om gymnasiet

 Rapport från riksdagen

Veckan har präglats av de tragiska händelserna i Afghanistan och rapporter om hur insatserna går.
Just nu pågår motionstiden i riksdagen vilket känns lite konstigt för mig då jag tycker att man inte skall lägga motioner i majoritet. Jag har fått ihop tre motioner kopplade just till Lerums utveckling.
Man upphörs inte att förvånas, att hitta rökrum i riksdagens lokaler känns som att förflyttas 10 år tillbaka i tiden. Men man håller på att utreda totalt rökförbud i lokalerna. Nog måste Sveriges Riskdag föregå med gott exempel och bli en rökfri arbetsplats som så många kommuner har blivit. Känns som kommunsektorn ligger längre framme när det gäller folhälsoarbetet.

 Guldläge att rensa i trädgården

Vintern närmar sig med stormsteg, vilket vi påmindes om igår då det faktiskt kom snö, och har du inte gjort höst i trådgården är det guldläge för det nu. Nästa vecka har du din chans att se till att någon annan hämtar ditt trädgårdsavfall från tomten! Ring Renova senast 29/10 och boka så hämtar de gräsklipp, grenar, löv och kvistar till hälften av ordinarie pris. Det kan helt enkelt inte bli bättre. Läs mer om trädgårdskampanjen

 Höstmarknad på Nääs

Nu i helgen är det höstmarknad på Nääs Slott den 23-24 oktober kl 11-17 anordnar Nääs för första gången en höstmarknad i Nääs Slottsbutiks regi. På marknaden kommer det att finnas mängder av närproducerade varor och läckerheter. Platsen är gårdsplanen utanför Nääs Slottsbutik.

 Flygpost i framtiden

Den kommunala Flygposten kommer fortsätta under oktober, men från och med november är det min efterträdare som skickar veckobrevet. Men för de som vill fortsätta få min Flygpost från Riksdagen och inte anmält det ännu är det bara att svara på detta mail eller maila till mig på henrik@ripa.se med ordet Flygpost i rubriken så läggs du in i min ny sändlista.

Flygpost 16 oktober

Om den stora förnekelsen med Anders Wijkman
Vilka samband finns mellan ekonomi och ekologi? Och vad kan du göra för klimatet? Den 23 november besöker Anders Wijkman Lerum för att ge oss argument och inspiration i klimatfrågan. Anders Wijkman är en av Sveriges främsta klimat- och miljöexperter, internationellt känd klimatdebattör och vice ordförande i Tällberg Foundation. I föreläsningen utgår Anders från boken “Den stora förnekelsen” som han skrivit tillsammans med Johan Rockström, erkänd klimat- och miljöforskare. I vårt arbete att bli Sveriges ledande miljökommun kan du som arbetar för eller är politiskt aktiv i Lerums kommun lyssna till Anders tisdag 23 november kl 10 eller kl 13.30. Föreläsningen är i Dergårdsteatern och tar ca 90 minuter. Det är först till kvarn som gäller och du anmäler dig till KomIn. Tipsa gärna vänner och bekanta om Anders föreläsning i Dergårdsteatern kl 19 den 23 november, biljetterna kostar 50 kr och bokas via KomIn eller webben.

Sveriges största Fairtrade fika
Jag är ingen kaffedrickare utan dricker te, och då ska det vara fairtrade. Oavsett vad om du dricker (kaffe, te eller juice), så länge det är fairtrade, kan du vara med i Fairtrade Challenge den 27 oktober.  Registrera din fikapaus och anta utmaningen Fairtrade Challange. Målet är att över 150 000 personer deltar i en fairtrade fika under en och samma dag. Låt oss visa resten av Sverige att Lerum är bäst på att fika fairtrade! Registrera din fikapaus här

 Trygghetsvandringar ger resultat
Vitmålade gångtunnlar under E20 är ett resultat av den kartläggning av kommunens utomhusmiljö som görs med hjälp av bland annat trygghetsvandringar. Efter förändringen känns tunnlarna inte lägre lika mörka och otäcka, dessutom ska belysningen bli bättre genom att man sätter upp lampor med vitt sken vid tunnelmynningen. Trygghetsvandringarna hjälper kommunen kartlägga vilka platser som känns otrygga och vad som kan förbättras. Man noterar exempelvis sådant som nedskräpning, skadegörelse, trasig belysning och säkerhet vid övergångsställen. Kommande trygghetsvandringar annonseras på hemsidan. 

En livfullt sprakande arg föreställning om livet
Årskurs två på estetiska programmet presenterar “Punkt! Eller Käften, vad vill ni mig?”. En föreställning med mycket musik och humor, i en fri tolkning av Jonas Hassen Khemiris pjäs “fem x Gud”. I “Punkt! Eller Käften, vad vill ni mig?” möter vi ungdomars drömmar, världsbilder, myter och verkligheter – som inte alltid är vackra – och drömmen om att få vara den man är. Föreställningen vänder sig till ungdomar i åk 8 och 9, och framförs fem gånger mellan den 21 till 27 oktober. Kontakta Lerums gymnasium för bokning av biljetter och mer information.  

 Bullerskydd i Lerum
Kommunstyrelsen hade uppe frågan om bullerskydd längs med E20 och järnvägen. Vi har nu på gång en byggnation av drygt 1 km bullerskydd i första etappen på syd sidan av motorvägen. Den skall vara klar under 2011.

 Rapport från riksdagen
Riksdagen är en helt annan värld kan jag konstatera, att gå från kommunens exekutiva värld till riksdagen är en stor omställning.
Jag kommer att verka i Socialutskottet som var mitt första hands val, detta på grund av mitt förflutna som socialnämndens ordförande samt min tid i Sveriges Kommuners och Landstings socialberedning och senare styrelsen. Mina ansvarområden är folkhälsa, tandvården och socialtjänstlagen. En av mina hjärtefrågor handlar om att förhindra att ungdomar börjar röka och på sikt få ett helt rökfritt Sverige.

 Sunset Boulevard på Göteborgs Operan
Hollywoodglamour, kärlek, dramatik och ond bråd död. Nu kommer Andrew Lloyd Webbers storslagna musikal till Göteborgs Operan. På lördag skall jag gå på premiären av Sunset Boulevard. Passa på att boka biljetter för det är något ni inte får missa.
http://sv.opera.se/

Flygpost den 8 oktober 2010

Kommunfullmäktige torsdag den 14 oktober

Nästa vecka är det mandatperiodens sista Kommunfullmäktige sammanträde. På dagordningen står bland annat nytt Naturvårdsprogram så kom gärna och lyssna eller lyssna efteråt på nätet.

 Trygghetsvandring i Tollered

Kommunen genomför regelbundet trygghetsvandringar för att skapa en trivsammare och tryggare miljö. Kommun, polis och medborgare ser gemensamt över utemiljö, belysning, framkomlighet och trafiksäkerhet i området. Vi diskuterar också känslan av trygghet, vad som fungerar bra och vad som behöver åtgärdas. Nästa vecka på tisdag är det trygghetsvandring i Tollered, vandringen går från Volrath Bergs väg och avslutar på Tollereds Ströms väg. Var med och gör kommunen tryggare genom att delta i vandringen tisdag 12 oktober kl 18.

 Kartläggning nästa steg i miljöarbetet

Nästa vecka sätter vi igång med det miljöarbete som berör alla enheter. Genom att se över inköp, upphandlingar, resor, hur och om vi källsorterar, hur vi engagerar medborgare, organisationer, föreningar och företag i miljöarbetet får vi en helhetsbild att arbeta utifrån. Ett arbete som börjas med att cheferna i nästa vecka går igenom de styrdokument och mål som finns för varje område, en omvärldsbild och en beskrivning av dagsläget. Sedan behövs alla medarbetares hjälp i att se de behov, synpunkter och idéer som finns i våra olika verksamheter för att komma bli miljödiplomerade och ytterligare ett steg mot Vision 2025.

 Gratis rådgivning för alla anställda

Alla går vi igenom utmaningar i livet, både privat och professionellt. Ibland kan man behöva professionellt råd eller stöd utifrån. Du som anställd i kommunen har möjlighet att få gratis rådgivning hos St Lukas. Vid fem tillfällen kan du som månadsanställd få personlig rådgivning av en psykoterapeut, jurist, ekonom eller försäkringsmäklare i både privat- och arbetsrelaterade problem.  I din kontakt med St Lukas kan du vara anonym om du önskar. Samtalsjouren har öppet hela dygnet alla dagar på året. Mer information hittar du på intranätet under personalstöd.

 Kommunhuset får ny entré

Från och med nästa vecka kan kommunhuset på Bagges torg vara något svårforcerat. Då påbörjas nämligen tillgänglighetsanpassningen av entrén. Rampen kommer att flyttas till andra sidan och får en annan utformning än idag. Det innebär även att dörrarna kommer att måsta bytas så att de öppnas åt rätt håll. Den nya entrén beräknas vara klar i mitten av november.

 Flygpost i framtiden

Den kommunala Flygposten kommer fortsätta under oktober, men från och med november är det min efterträdare som skickar veckobrevet. Men för de som vill fortsätta få min Flygpost från Riksdagen och inte anmält det ännu är det bara att svara på detta mail eller maila till mig på henrik@ripa.se med ordet Flygpost i rubriken så läggs du in i min ny sändlista.

 Riksdagsrapport

Från riksdagen kan jag rapportera en spännande vecka där valet av Talman var osäkert ända tills sista rösten var räknad. Talman blev Per Westerberg. Biskopens tal i Storkyrkan inför riksdagens öppnande om alla människors lika värde var väldigt inspirerande. Statsministerns presentation av statsråd innebar inte många förändringar men att vår nya infrastrukturminister har suttit i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse bådar gott för att kommunernas intressen bevakas. Nästa vecka kommer valen till de olika utskotten i riksdagen att ske.

 Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande
Lerum Sveriges ledande miljökommun

Flygpost 1 oktober 2010

Riksdagen nästa

Efter mycket funderande har jag valt att tacka ja till riksdagsplatsen. Det är inget enkelt val då jag tycker att jag har ett av de finaste uppdrag man kan ha. Jag har trivts under dessa 13 år som kommunstyrelse ordförande mycket tack vare alla trevliga och duktiga medarbetare som gör ett fantastiskt jobb i kommunen men också alla politiker och invånare som brinner för att göra detta till landets bästa kommun.

Jag slutar som kommunstyrelsens ordförande den 31 oktober. Då har kommunfullmäktige hunnit utse min ersättare för resten av mandatperioden.
Jag försvinner inte helt från kommunen då jag sitter kvar i kommunfullmäktige.
Jag har för avsikt att sätta Lerum och Västsverige på kartan även i riksdagen.

 Nytt oppositionsråd i kommunstyrelsen

Lerum får från och med idag ett nytt oppositionsråd/vice ordförande i kommunstyrelsen, Dennis Jeryd (S). Samtidigt som jag hälsar Dennis välkommen vill jag passa på att tacka Kenneth Johansson som innehaft uppdragen sedan 1998 och nu går i pension. Kenneth har tillfört oerhört mycket till det politiska arbetet i kommunen och våra beslut. Jag uppskattar hans långa erfarenhet, kunskap och ärliga och raka sätt. Jag kommer att sakna honom i det fortsatta politiska arbetet.

 600 har gått miljöutbildningen

Vårt arbete med att miljödiplomera hela kommunen till årsskiftet 2011/2012 är i full gång. En del av arbetet är den miljöutbildning som alla tillsvidareanställda måste gå. Redan nu har 600 gått miljöutbildningen på Ekocentrum! Har du inte anmält dig till den är det hög tid för det nu, gör du det här. Men för en miljödiplomering krävs mer än en utbildning. Det innebär också att vi måste kvalitetssäkra och utveckla kommunens miljöarbete i linje med vår vision, att bli Sveriges ledande miljökommun 2025.

 Fler har fimpat!

Sedan kommunen införde rökfri arbetstid i januari 2007 har rökningen bland kommunanställda minskat med en tredjedel. För drygt tre år sedan fanns 300 rökare att jämföra med idag då vi har 200 anställda som röker. En positiv effekt av förändringen är förutom friskare medarbetare en miljö fri från röklukt, inte minst för våra brukare, och att vi är goda förebilder för barn och ungdomar i kommunen. Men vi har mycket kvar att göra 18 personer dör varje dag i Sverige av rökning. Hade så många dött i flyget varje dag hade flyget varit stängt efter två dagar.

 Idrottsprofiler från Karesuando till Lerum

Jag cyklar till jobbet dagligen men Håkan Hermansson han har cyklat hela 175 mil, från Karesuando i norr till Lerum. Det är min cykeltur till jobbet och hem under 350 dagar. Håkan har under sin cykelresa utmed inlandsvägen mött och intervjuat idrottsprofiler. Om sina möten med kända fotbollspelare, skidåkare och hockeyspelare berättar han i sin bok “Idrottsprofiler längs inlandsvägen”. Jag har lyssnat på honom tidigare och det är mycket intressant så kom och lyssna till Håkan på Gråbo bibliotek, tisdag 5 oktober kl 19.

 Flygpost i framtiden

Från och med november är det min efterträdare som skickar veckobrevet. Men för de som vill fortsätta få min Flygpost men med info vad som händer i riskdagen är det bara att svara på detta mail eller maila till mig på henrik@ripa.se med ordet Flygpost i rubriken så läggs du in i min ny sändlista.

Flygpost 24 september 2010

Alliansen får fortsatt förtroende av Lerumsborna

Det är med stor tacksamhet och glädje jag tar del av söndagens valresultat som visar att Lerumsborna även fortsättningsvis har förtroende för alliansen. Med 54 % av rösterna har alliansen även fortsatt 29 mandat i kommunfullmäktige och därmed majoritet. Valdeltagandet och antalet förtidsröster ökade i årets val. I Lerum röstade 86,4% av alla röstberättigade och 9.424 personer passade på att förtidsrösta.  Mer om valresultatet

 Nya bostäder i Gråbo och samråd om detaljplan för Lerums centrum

Nästa vecka startar en markanvisningstävling för nya bostäder på Segerstadsplatsen i Gråbo centrum och på delar av marken där Hjällsnäs skolan ligger. Tanken med tävlingen är att den ska ge förslag på hur bebyggelsen i området kan utformas. Läs mer om utvecklingen av Gråbo centrum .  Fram till och med 17 oktober pågår samråd om detaljplanen för Lerums centrum. Se utställningen på medborgarkontoret KomIn. Samråd innebär att medborgare och berörda intressenter kan lämna synpunkter på detaljplanen och kommunen får in värdefull information om planerade förändringar. Läs mer om samråd för Lerums centrum

 Projektpengar för bättre folkhälsa

En god folkhälsa genererar tillväxt och god utveckling! Känner du till någon organisation med bra idéer ska du tipsa dem att söka medel för folkhälsoarbete under 2011. Medlen ska användas till att skapa förutsättningar för en bättre hälsa bland kommunens invånare och ska i första hand fungera som startbidrag för att få igång en verksamhet. Sista dag för ansökan är 15 oktober. Mer om folkhälsoarbete och projektansökan

 Föreläsningar om demenssjuka

Känner du någon som vårdar en anhörig med nedsatt intellektuell förmåga finns möjligheten att lyssna till Ola Polmé, leg sjuksköterska och författare, onsdag 6 oktober kl 12-14, på Riddarstens Scoutgård. I föreläsningen berättar Ola om demens och demenssjukas beteende, och hur man som anhörig kan förhålla sig till det. Dagen innan, tisdag 5 oktober kl 13.30–16, erbjuds politiker, omvårdnadspersonal och tjänstemän, en föreläsning med Ola under rubriken “Beteende, bemötande och professionalism” i Lerums Missionskyrka. Ola har arbetat inom vård och omsorg i snart trettio år, han har bland annat utvecklat demensvården i Gävle kommun och skrivit tre böcker i ämnet. Mer om föreläsningarna

 Höstens första kammarkonsert

På söndag besöks Lerum av en av Sveriges mest lovande kvartetter i kammarmusik. Dahlkvistkvartetten består av syskonen Hanna, Kersti och Jon Dahlkvist tillsammans med violinisten Bartosz Cajler. Det är en ung stråkkvartett som inleder höstens konserter hos Kammarmusik i Lerum med att spela Eliasson, Sjostakovitj och Mendelssohn. Vill du njuta av fantastisk musik ska du bege dig till Dergårdsteatern söndag 26 september kl 18. Mer info om konserten

 Riksdag eller inte?

Själv har jag blivit invald i riksdagen. Många har hört av sig för övertala mig att fortsätta i kommunen och andra att jag skall åka till riksdagen. Jag har dock inte ännu beslutat hur jag skall göra. Jag och min familj får diskutera det ytterligare.

 Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande i Lerum

Sveriges ledande miljökommun

Flygpost 17 september 2010

På söndag är det val. Valtältet även öppet på söndag

Debatter, valmanifest, opinionsmätningar och politiska analyser har dominerat veckan som gått. Du som inte har fått svar på dina frågor kan styra stegen mot valtältet på Bagges torg för att träffa företrädare från de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Valtältet har öppet idag fredag kl 10-19 och på lördag och söndag kl 10-16. Kan du inte rösta på söndag finns möjligheten att förtidsrösta på bland annat Medborgarkontoret Kom In som har öppet lördag och söndag. Du som vill rösta på valdagen den 19 september behöver ta en titt på ditt röstkort för att se vilken vallokal du ska gå till. Öppettider och valinformation

 Elever blir miljöpiloter

På Torpskolan och Stenkulan vill man engagera elever och arbeta mot kommunens vision om att bli Sveriges ledande miljökommun. Därför har man i höst valt miljöpiloter bland elever i åk 6-9 som med stöd av pedagoger och skolledning ska driva miljöprojekt på skolorna i norra Lerum. Det är roligt att se att Lerums vision är något som också engagerar barn och ungdomar. Projekten ska öka kunskapen om miljö och hållbar utveckling bland barn och ungdomar. Vid sitt första möte fick miljöpiloterna arbeta fram förslag till hur miljön skulle kunna förbättras. Många av förslagen kom att handla om mat, avfall och lokaltrafik. Förslag som presenterades var bland annat;

• cykelstationer i Lerum
• fler papperskorgar med möjlighet till sopsortering,
• att köpa och uppdatera läromedel och material elektroniskt.

En bra start på ett arbete som kommer att ge miljömedvetna kommuninvånare och fler kreativa förslag till hur vi kan få en bättre miljö och leva hållbart.

 Skadegörelse orsakade tragisk olycka

Förra veckans tragiska olycka på Lerums station där en femårig pojke skadades allvarligt har inte lämnat någon oberörd. På grund av skadegörelse saknades en glasskiva i räcket utanför hissen på perrongen vilket gjorde att pojken föll fyra meter ned i ett betonggolv. Det här är ett tragiskt exempel på vilka konsekvenser skadegörelse kan få. Våra tankar går till pojken och hans familj i denna svåra stund.

 Livsrum slog nytt besöksrekord

Årets Livsrum tillsammans med Bo & energimässan bjöd på 125 programaktiviteter och lockade ca 22 000 deltagare. Torgfesterna i Floda och Gråbo, föredragen och prova-på aktiviteterna hade samtliga fler deltagare än tidigare. Livsrum är en del av kommunens folkhälsoarbete och ett arrangemang som jag är mycket stolt över. Att arrangemanget de senaste åren vuxit rejält och blivit en av kommunens största utåtriktade satsningar med mer än 200 föreningar och företag som medverkar tyder på att fler än jag uppskattar det. Jag vill också passa på att gratulera Andrea Källstrand som med sin bild av två ungdomars kärleksförklaring vann årets fototävling. Grattis Andrea!

 Är du en vinnare?

I morgon, lördag, har du möjlighet att vara en återvinnare mellan kl 9-15 på Hultets återvinningscentral som uppmärksammar Återvinningens dag. På Hultet finns det imorgon extra mycket personal på plats för att svara på dina frågor och du har möjlighet att ge förslag och lämna åsikter i kommunens synpunktslåda. Passa samtidigt på att lämna in saker till Emmaus för återvinning. Det kan vara böcker, leksaker, husgeråd, lampor och mindre möbler. Genom att återvinna så mycket som möjligt sparar vi på vår miljö och jordens naturtillgångar. Utöver aktiviteter bjuds det på korv, kaffe och saft.  Läs mer om Återvinningens dag

 På valdagen händer även andra saker, Nääs Ryttarförening har Lerumsmästerskap

Lerumsmästerskap i helgen i dressyr och hoppning. Lördag och söndag är det dags att kora Lerumsmästare i Ponny. På lördag är det dressyr med första start 15.00 och på söndagen hoppning med start 09.00. Själv skall jag dela ut priset till vinnarna.

 Missa inte Susanna Alakoski

Susanna Alakoski gjorde debut med boken Svinalängorna för vilken hon uppmärksammades med Augustpriset. Boken har också i dagarna haft premiär som film på Venedigs filmfestival. Nu är hon aktuell med romanen Håpas du trifs bra i fengelset och besöker Lerum för att berätta om sitt skrivande och sina böcker. Du kan lyssna till Susanna på Lerums bibliotek, tisdag 21 september kl 19, fri entré. Läs mer om Susannas besök

 – Glöm inte att rösta på söndag!

 Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande

Lerum Sveriges ledande miljökommun

www.lerum.se

Flygpost den 10 september 2010

 Bo & Energidagar

Imorgon och på söndag går Lerums Bo & Energidagar av stapeln. Ta tillfället i akt att se och prata med ett 40-tal bostads- och energiutställare om hur du sparar både energi och pengar med rätt teknik.

Under söndagen har du möjlighet se och provköra miljöbilar. Varför inte ta en tur i den unika elsportbilen Tesla Roadster S, världens första och snabbaste serieproducerade bil med litiumjonbatterier! Du kan också se Volvos elbil Volvo C30 Electric som enbart visats ett fåtal gånger för allmänheten. Är du bäst på att köra energisnålt ska du tävla i sparsamt körande, du kan vinna gratis resor i hela Västra Götaland under 30 dagar! Visste du att genom att köra sparsamt minskar din bränsleförbrukning med 10-15%, det ger mer pengar i plånboken och bättre miljö. Dessutom får du möta Fredrik Säwenberg som berättar och tipsar om klimatsmart mat och ekologisk viner. Självklart är Bo & Energidagarna i Lerum klimatkompenserade genom Tricorona Climate Partner. Se Bo & Energis program och utställare

 Final Livsrum

Programmet är späckat då Livsrum går in i sina finaldagar på Bagges torg. På scenen möter du bland andra bandet Andra generationen och årets talang Victor Odehed, missa inte heller vem som vinner årets fotoutställning på temat “Ung i Lerum”. Mulle Meck finns på plats för barnen, biblioteket delar ut gratis pocket böcker och räddningstjänsten visar sina bilar (förutsatt att de inte behöver rycka ut!). Dessutom har du chansen att möta företrädare från vårdcentraler tillsammans med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietiskt för att ställa frågor om din hälsa och kost. På söndag invigs Friskvård och Rehab i Lerum, kl 14 klipper jag banden för CL Harmony´s nya klinik.  Livsrums hela program

 Politiker gör upp i fotbollsmatch och miljödebatt

Valet närmar sig med stormsteg och om nio dagar går svenska folket till valurnorna. Men redan idag, fredag, kan du se Alliansen och de Rödgröna göra upp i en fair trade fotbollsmatch på Aspevallen kl 17. Drabbningen följs upp på söndag kl 11 då vi politiker möts på Bagges torg för att debattera om hur Lerum till 2025 ska bli Sveriges ledande miljökommun. Vilka som blir vinnare, i fotboll och valet, återstår att se.

 Träffa politiker och förhandsrösta

Bagges torg i Lerums centrum kommer det att finnas ett valtält där du kan träffa företrädare för alla partier som sitter i kommunfullmäktige i Lerums kommun. Valtältet har öppet från och med den 13 till den 19 september kl 10-19 på vardagar och kl 10-16 på lördag och söndag. Efter att du fått svar på dina frågor i valtältet kan du, som av en eller annan anledning inte kan rösta på valdagen, gå snett över torget och förtidsrösta på medborgarkontoret Kom In.  Förtidsrösta kan du även göra på biblioteken i Gråbo, Lerum, Floda, Sjövik och Tollered fram till om med valdagen. Läs mer om förtidsröstning på kommunens webbplats

 Jag har rosa knapp, har du?
Åtta av tio rökare började röka som tonåring. Forskning visar att vuxna förebilder spelar en stor roll för ungas framtida tobakskonsumtion. Därför är det viktigt att vi vuxna sätter gränser och föregår med gott exempel genom att inte röka eller köpa cigaretter till barn och unga. Med min rosa “Jag är schysst!” knapp stödjer jag kommunens kampanj mot tobakslangning till mindreåriga. Skaffa dig en knapp och visa att du också är schysst nog att säga nej. Läs mer om kampanjen

 Bli en bättre förälder med COPE

Nyckeln till att bli en bättre förälder är att förstå ditt barns beteende och se ditt föräldraskap ur nya perspektiv. Den 20 september startar kommunen en föräldrakurs för dig med barn mellan 3-9 år där man arbetar utifrån modellen COPE (the Community Parent Education Program). Med hjälp av handledare och tillsammans med andra föräldrar får du tips och idéer i hur du på ett medvetet sätt kan uppmuntra ditt barn och förebygga konflikter. Sista dag för anmälan är måndag 13 september.  Läs mer om föräldrautbildningen

 Seglargymnasiet seglare grönare

Lerums seglargymnasium kommer att byta ut ca 4.000 liter drivmedel till ett miljövänligare alternativ. Tack vare det kommer utsläppen av svavel, bensen, polyaromater och oefiner att minska i sjön Aspen. Förändringen är möjlig tack vare ett samarbete mellan seglargymnasiet, Lerums seglarsällskap och Aspen miljöbensin.

 Äntligen Lekstorpsvallen i Gråbo!

Lekstorpsvallen i Gråbo besiktas idag. På vallen finns en ny plan av konstgräs med belysning, en dirtbike bana för dig som vill ha utmaning på cykelturen och en boule bana.

 Torpskolan får LAN-lokal för ungdomar

I källaren på Torpskolan kommer en LAN-lokal att göras i ordning. Lokalen ska tillgänglighetsanpassas och utrustas så att ca 30 personer ska kunna koppla upp sina datorer där. En LAN-förening har bildats i kommunen och avsikten från kommunen är att skriva ett användaravtal med föreningen som också kommer att hjälpa till vid planering och genomförande så att lokalen blir så bra som möjligt. Lokalen beräknas vara klar för inflyttning den 1 december.

 Ridvägar snart klar på tre delsträckor

Markförhandlingar klara på tre delsträckor varav två i Lerum samt en i Gråbo.  Upphandlingsskede pågår och arbetet kommer att starta så snart upphandlingen är klar.

 Bro över Säveån

Bron över Säveån är nu färdigbyggd (inte den nya i Lerums centrum).  Kommunen har även påbörjat diskussioner med Västkuststiftelsen om förbättringar med anslutande leder och spår från Floda Reningsverk till Hedefors.

 Missa inte att ni kan förtidsrösta

Ripa sakkunnig i statligberedningen för miljömålssystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedrande! Sakkunnig i den parlamentariska beredningen för miljömålssystemet

Sveriges Kommuner och Landsting har föreslagit mig som en av två sakkunniga i den statliga parlamentariska beredningen för miljömålssystemet. Förutom mig är det sektionschef Ann-Sofie Eriksson vid Sveriges kommuner och landsting, som föreslås. Det är miljödepartementet som utser ledamöter i beredningen. Jag känner mig mycket hedrad!

I utredningsdirektiven står bland annat: “En parlamentariskt sammansatt beredning, biträdd av regeringens utsedda experter och sakkunniga, ska lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Beredningens övergripande uppdrag ska vara att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom av regeringen prioriterade områden. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner samt myndigheter.” Bakgrunden till att jag har blivit föreslagen är bland annat vårt framgångsrika miljöarbete här i Lerums Kommun

Läs om kommitténs utredningsdirektiv här

Samt på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/13265/a/149272

 

Flygpost den 3 september 2010

Torgfester i Gråbo och Floda på lördag!

Det händer som vanligt massor av roliga saker på Livrums torgfester! På lördag är det full fart i både Floda och Gråbo och det är minst sagt späckade program på båda platserna. Det är utställare, underhållning, skoj för barnen, öppet hus och mycket annat. Alla programpunkterna hittar du här!

 Invigning av Floda – Nääs Sjöpromenad

Imorgon lördag invigs första etappen av Floda-Nääs Sjöpromenad. Det börjar med musik Lerum-Surte Symphonic Band 10.30 tal 11 och själva invigningen 11.30 där efter är det tårtkalas på Alluden i Floda. Så missa inte detta.

 Möt kommunen i Gråbo på lördag

Ta chansen att möta personal från Lerums kommun på torget i Gråbo, tillsammans med Livsrums alla aktiviteter, kl 10 – 14.

 • Så komposterar du trädgårdsavfallet!
 • Lämna dina frågor eller synpunkter om Lerums kommun!

 Idag kör jag elbil!

Den här veckan testar hemvården i Lerum en elbil som drivs till 100% av el. Elbilen lånar vi från Gatubolaget i Göteborg och hemvårdens personal är hittills mycket positiv. Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 innebär bland annat att vi vill testa om en elbil skulle kunna vara ett alternativ för framtida transporter och först ut att prova är alltså Sektor vård och omsorg och hemvården i Lerum. Efter det ska Sektor samhällsbyggnad låna bilen ett par dagar och idag är det min tur! Jag ska åka till Vårgårda politikermöte och bland andra träffa Fredrik Reinfelt. Vad kan passa bättre än att kommunstyrelsens ordförande i den blivande ledande miljökommunen kommer med elbil?

 Hedrande! Sakkunnig i den parlamentariska beredningen för miljömålssystemet

Sveriges Kommuner och Landsting har föreslagit mig som en av två sakkunniga i den statliga parlamentariska beredningen för miljömålssystemet. Förutom mig är det sektionschef Ann-Sofie Eriksson vid Sveriges kommuner och landsting, som föreslås. Det är miljödepartementet som utser ledamöter i beredningen. Jag känner mig mycket hedrad!

I utredningsdirektiven står bland annat: “En parlamentariskt sammansatt beredning, biträdd av regeringens utsedda experter och sakkunniga, ska lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Beredningens övergripande uppdrag ska vara att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom av regeringen prioriterade områden. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner samt myndigheter.” Bakgrunden till att jag har blivit föreslagen är bland annat vårt framgångsrika miljöarbete här i Lerums Kommun

Läs om kommitténs utredningsdirektiv här Samt på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/13265/a/149272

 Tygghetsvandring i Lerum på tisdag 7 september

Efter fyra framgångsrika trygghetsvandringar i Floda, Stenkullen, Lerum/ Hulan och Gråbo under 2009 och -10 är det nu dags för centrala Lerum. Under Livsrumsdagarna, närmare bestämt tisdagen den 7/9, är du välkommen att vara med och se över tryggheten tillsammans med kommunen och polisen! Trygghetsvandring är en metod där du som medborgare kan vara med och påverka för att skapa en trivsammare och tryggare närmiljö. Under vandringen tittar vi bland annat på skötseln av utemiljön, underhåll, buskar, belysning, gångvägar och framkomlighet. Vi diskuterar både det som fungerar bra och det som behöver åtgärdas. Samling kl 18. För information och anmälan kontakta Gunilla Henningsson tel 52 16 79 eller via e-post gunilla.henningsson@lerum.se

 Besök från Sydafrika

Den 9 september har jag fått förmånen att hälsa en grupp ifrån Sydafrika (Port Elizabeth) välkomna till Lerums kommun. De ska besöka vår planavdelning och se på aktuella förtätningsarbeten här i kommunen. Tydligen påminner vissa delar i Port Elizabeth om just Lerum och de har därför särskilt önskat att få komma hit.

 Snart dags för Bo&Energidagar igen!

I mitten av nästa vecka börjar förberedelserna på Bagges Torg inför Bo&Energi-utställningen. På torget kommer ett 400 kvm stort tält att byggas upp. Lördagen den 11:e och söndagen den 12:e pågår Bo&Energiutställningen parallellt med Livsrum. På söndagen blir det en stor miljöbilsutställning där alla intresserade kan prova att köra elsportbilen Tesla Roadster och flera andra elbilar. Hela programmet finns på www.lerum/boenergi  

 Simma motströms i Lerum den 8/9

“Simma motströms – att bli en vinnare mot alla odds”, är titeln på Alexandra Pascalidous föredrag under Livsrumsdagarna. Föredraget skulle också kunna kallas “En född förlorares framgångsfinter”. Boka in onsdagkvällen den 8 september kl 18.30-20 för en inspirerande stund på Dergårdsteatern!

Biljetterna kostar 100 kr och bokas genom medborgarkontoret KomIn, tel 52 20 04 eller direkt via webben.

Du hittar alla spännande föredrag under Livsrum här!

 Årets debutant på biblioteket

Fram till den 12 september kan du se utställningen Gabriellas resa på biblioteket i Lerum. Tove Hennix har skapat bilderna till Gabriellas resa (text Elisabeth Hagborg, Vilda/Olika förlag) som redan visats i Tokyo och hon har utsetts till en av årets debutanter av Sven­ska Barnboksinstitutet. Ett samarbete mellan biblioteket och studieförbundet vuxenskolan.

 Semesterresa i vinter?

Till sist ett litet tips. Sedan den 1 augusti gäller en ny lag som heter Katastroflagen.Där framgår bl a att det är den enskildes eget ansvar att i efterhand bekosta resa från utlandet om en katastrof inträffar. Så tänk på att se över din reseförsäkring innan du reser utomlands nästa gång!

Läs mer här:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/6998/a/150007

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/85/71/ad1f270a.pdf

Flygpost den 27 augusti 2010

Livsrum startar snart – häng med på Facebook och på bloggen!

Nästa vecka, den 2 september, inleds årets Livsrumsdagar. Här finns något för precis alla! Det händer saker i alla kommundelar och du har många dagar på dig att gå på föreläsning, prova-på något nytt, lyssna på musik eller bokprat, gå tipspromenader, besöka mängder av öppet hus, åka en guidad busstur i kommunen eller besöka en utställning. Det mesta är gratis och resten är billigt! Tänk på att du behöver reservera plats i förväg till föreläsningarna, även till dem som är gratis.

Läs mer om Livsrums hela program här!

 Du följer väl Livsrums blogg?

Livsrum finns förstås också på Facebook!

 Möt kommunen i Sjövik på lördag!

Välkommen att möta personal från Lerums kommun på Bohlins torg i samband med Sjöviksdagen på lördag 28/9 kl 10 – 14.

Det här händer:
De nya skolorna i Gråbo. Hösten 2012 startar tre nya skolor i Gråbo. Läs mer om Gråbos nya skolor via den här länken

Lämna farligt avfall, kl 11-13. RagnSells specialbil finns på plats och tar emot avfallet. Här kan du läsa om vad du kan lämna!

Träffa kommunens renhållningschef Maria Hansen och lämna dina synpunkter på renhållningen i Sjövik.

Familjecentralen – välkommen att träffa några av dem som jobbar på Familjecentralen. Läs mer om Familjecentralen via den här länken.

Öppet på Sjöviks bibliotek – välkommen!

Har du frågor om Lerums kommun? Här får du svar!

Har du synpunkter på kommunens verksamhet? Vi tar emot dem och ser till att de kommer rätt!

Utfrågning kommer att ske av partierna klockan 12

 Gråbo debatt 1 sept.

På onsdag den 1 sept 19.00 blir det debatt mellan kommunens partier i Hjällsnässkolans matsal om Gråbos framtid. Kom gärna och lyssna och ställ frågor till oss.

 Äldresäkerhet i fokus på Livsrum

Bland många spännande ämnen under Livsrum, finns också äldresäkerhet. Det är äldresäkerhetsgruppen som bjuder på fika och aktiviteter.

Programmet inleds med att Carina Herngren och Barbro Ringhage från kommunen informerar om frivilligverksamheten,

I Sjövik den 6/9 kl 10-12 fortsätter programmet med att Protonerna spelar, Träffpunktsteatern föreläser och spelar upp ett teaterstycke, Fixar-Uno, kommunens egen ambulerande vaktmästare för de äldre, kommer och minglar med besökarna. Välkommen till Sjöviks sportlokal.

 I Floda Missionskyrka den 7/9 och i Gråbo Missionskyrka den 8/9 fortsätter programmet med att Ingela Birgersson talar om ”färgernas betydelse i våra liv”, Flottans kavaljeer spelar, Fixar-Uno, kommunens egna ambulerande vaktmästare för de äldre, kommer och minglar med besökarna. Välkommen till Floda Missionskyrka den 7/9 kl 10-12 respektive Gråbo Missionskyrka 8/9 kl 10-12.

 I Lerums Missionskyrka den 9/9 kl 10-12 fortsätter programmet med att Protonerna spelar och Fixar-Uno, kommunens egna ambulerande vaktmästare för de äldre, kommer och minglar med besökarna.

 Delårsbokslut – Lerum står sig bra

Ekonomi

Trots ökade kostnader än beräknat inom omsorgsverksamheterna, försörjningsstödet och vinterns snöröjning, kommer vi att klara kravet på god ekonomisk hushållning även 2010. Kommunfullmäktige får därför ett förslag den 9 september, som innebär en särskild satsning i år på bland annat inre underhåll i grundskolor, klimat- och miljöförbättringar i kommunens fastigheter som bland annat gör att vi kan avveckla ännu fler oljepannor, och sätta upp belysning utomhus för att skapa större trygghet där trygghetsvandringarna visat att detta behövs.

 Några viktiga frågor under första halvåret 2010

 • Vi har nu inlett arbetet med att förverkliga vision 2025 “Sveriges ledande miljökommun” utifrån fem arbetsområden: byt fokus i samhällsbyggandet, ändra energianvändning, skapa beredskap för annat klimat, skapa nya hållbara jobb och gör det lätt att leva klimatsmart i Lerum. Ett konkret steg är att utbildningar för alla anställda nu har inletts så att vi som första kommun i landet ska kunna bli miljödiplomerade i slutet av nästa år.

 Flera åtgärder har satts in för att underlätta för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden eller blivit arbetslösa av andra skäl. Efter första halvåret kan vi se att åtgärderna har börjat ge resultat, även bland ungdomar.

 • Kommunfullmäktige har antagit en ny turismstrategi som stämmer väl med kommunens klimatstrategi, att skapa nya lokala gröna jobb.

 

 • Vårt arbete för att förbättra kontakten mellan kommun och näringsliv börjar ge resultat och i den senaste undersökningen av näringslivsklimat kan vi se en uppåtgående trend.

 

 • Vi har ambitionen att behandla och bemöta alla invånare jämställt, alltså likvärdig oavsett kön. Två viktigta steg i det arbetet är att kommunfullmäktige undertecknade den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR i somras och att flera nya jämställdhetsaktiviteter kommer att finnas med i verksamhetsplan 2011.

 Vem är bäst på att gestalta ung i Lerum?

Fram till den 4 september kan du rösta på din favorit i årets fototävling! Alla tolv bilder som juryn nominerat hänger nu för beskådande hos Ahlséns foto i Solkatten på Bagges torg. Temat för årets fototävling var Ung i Lerum. Du vet väl att vi lottar ut presentkort till Dergårdsteatern bland dem som röstar på det vinnande bidraget? Ta chansen – förutom att se de fina bilderna hos Ahlséns, har du alltså också en möjlighet att se en teater eller konsert i höst, gratis! Vinnaren i fototävlingen koras under Livsrums torgfest i Lerum den 11/9 ca kl 12.30.

 Massor av kul på biblioteken i höst!

På biblioteken i kommunen händer det massor under hösten. Det blir program för barn, ungdomar och vuxna. Fortsättning på bokcirkeln för vuxna och en alldeles nystartad för tonåringar, babyrytmik, författarbesök, vampyrer på höstlovet … och mycket mer! Allt finns i evenemangskalendern på kommunens webbplats www.lerum.se! Här är ett par godbitar:

 Utställning och skrivarverkstad på Lerums bibliotek: Gabriellas resa.

”I Gabriellas liv finns mycket mörker. Det finns händelser som kastar skuggor … där mardrömmar kan gömma sig och minnen kan lura.

Men i det mörka finns också små stänk av ljus. Gabriella behöver hjälp att låta ljuset växa. Hjälp att resa tillbaka in i skuggan, städa ur och låta solkatterna dansa.”

En utställning med bilder av Tove Hennix, ur boken Gabriellas resa. En bok om minnen, om smärta och utsatthet och att som barn leva med en missbrukande destruktiv förälder. En utställning under Livsrum på Lerums bibliotek 2-12 september, i samarbete med Studieförbunder Vuxenskolan.

I samband med utställningen bjuder biblioteket in elever i år fem att utifrån utställningen och de tankar som väcks, vara med på skrivarverkstad med Elin Boardy.

 Bokcirkel för ungdomar på Lerums bibliotek

I höst startar biblioteket en bokcirkel speciellt för ungdomar mellan 12 och 15 år. Alla lässugna som vill träffas på biblioteket och prata om böcker, få boktips och fika är välkomna! Första boken blir Hungerspelen av Suzanne Collins. Start 15/9 på biblioteket i Lerum, kl 18 – 19.

Flygpost den 20 augusti 2010

Lerums ekonomi i topp Nu på plats 25!

Tidningen Dagens Samhälle har studerat samtliga kommuners ekonomiska resultat under 2000-talet (2000-2009). I rankingen placerar sig Lerums kommun på en hedrande 25:e plats av Sveriges 290 kommuner.

 Schysst!

I samband med Livsrumsdagarna den 2 – 12 september genomför vi en kampanj för att motverka langning av tobak till minderåriga.  

Tobaksbruket påverkas av lagstiftning, priset och social acceptans. Vi vill förhindra försäljning och langning av tobak till minderåriga genom att uppmärksamma och aktualisera problematiken runt detta. Syftet med åldersgränsen 18 år är att skydda barn och ungdomar och därmed skapa bättre folkhälsa. 

 Kampanjen: Kommunen vill få igång en lokal mobilisering genom att jobba med ett temat “Jag är schysst”. Vi vill få handlare, föreningsledare, lärare, politiker, föräldrar och äldre kamrater att uppmärksamma frågan. Genom att bära en särskild kampanjknapp (knallrosa) visar vi att vi tar avstånd från tobakslangning till minderåriga. Att vi är schyssta nog att säga nej. Dessutom kommer en särskild folder att finnas och alla cirka 30 butiker som säljer tobak i kommunen kommer att ha särskilda skyltar mot tobakslangning.

 Första spadtaget för hus som ger mer energi än de förbrukar

På måndag tar jag och Förbos VD första spadtaget till Lerums, Förbos och Sveriges första flerfamiljshus som producerar mer energi än de förbrukar! Höjdenvändan heter de i fyra tvåvåningshus med åtta lägenheter i varje som blir klara för inflyttning sommaren 2011. Adressen är Kullgårdsvägen, på Höjden.

Ambitionerna att bygga energisnålt är höga och fjärrvärme kompletteras med solfångare. Under den varma årstiden skapas mer värme än vad som förbrukas och då kan överskottet gå tillbaka i fjärrvärmenätet. Under vintern kompletteras solenergin med värme från nätet.

Ytterligare ett steg på vägen att bli Sveriges Ledande miljökommun!

 Lerums webbplats blir bättre

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har i dagarna släppt resultatet av sin andra mätning av hur kommunernas webbplatser fungerar. Sedan mätningen 2009 har Lerum förbättrat sig med  7 %  och vi ligger nu på plats 48 av landets 290 kommuner, jämfört med plats 56 föregående år.

Läs rapporten på SKLs webbplats!

 Kommunens personal minskar bilresorna

Sedan kommunens nya resepolicy infördes har antalet bilresor i tjänsten minskat – precis som avsikten var! Med ambitionen att vara Sveriges ledande miljökommun, måste vi anstränga oss på alla fronter, och här ser vi redan resultat: 2009 minskade resorna med 23% jämfört med året innan, och perioden januari – maj 2010 är minskningen 22% jämfört med 2009.

 Lerumsboden

Som så många andra drabbades Flexator i Gråbo av lågkonjunkturen och tvingades dra ner på personalstyrkan. Nu har efterfrågan vänt och man har glädjande nog nyanställt personal. Med tanke på kommunens vision 2025 att bli Sveriges ledande miljökommun är det extra roligt att företaget under lågkonjunkturen har utvecklat energieffektiva bodar, och att dessa kallas Lerumsboden.

 Debatt kring näringslivs frågor den 26 augusti

Företagarna Lerum & FFLK anordnar en intressant kväll, är du företagare kom och lyssna på politikernas visioner för att stärka företagandet i Lerums Kommun.

 Mer fordonsgas!

Nästa fredag, den 27/8, inviger infrasturkturminister Åsa Thorstensson ytterligare en tankstation för fordonsgas inom räckhåll för oss i Lerums kommun men också för många andra i regionen. Det är Landvetter flygplats och Fordonsgas Sverige som öppnar den nya tankstationen intill flygplatsen. Bra att fler och fler tankställen ger möjlighet till bränslen med mindre klimatpåverkan!

 Hembygdsdag 28 augusti

Lerums Hembygdsgille arrangerar hembygdsdag i Dergårdens hembygdspark på lördag den 28/8 kl 11-14. Alla är varmt välkomna. Läs mer på föreningens webbsida.

Flygpost den 13 augusti 2010

Årets fototävling – sista dagen i morgon lördag!

Du som vill delta i årets fototävling har fortfarande lite tid på dig att lämna in din tävlingbild. Senast i morgon den 14/8 ska din bild lämnas till Ahlséns foto. Förstapriset är en kanonfin kamera, och nytt för i år är att kommunen kommer att köpa in några tävlingsbidrag sför att använda i sin marknadsföring.

Du kan läsa allt om fototävlingen, regler och tider på kommunens webbplats: http://www.lerum.se/Om-Lerum/Fototavling-2010/

 Spännande föredrag under Livsrum!

Vad sägs om att lyssna en stund på ett spännande föredrag under Livsrum i september? Livsrum erbjuder något för de flesta intressen – vad vill du helst höra mer om?

Kinesisk medicin? Kostrådgivning? Barns inflytande i förskola och skola? Kerala i Indien? Att uppnå sina mål? Att öka sitt självförtroende? Få mindre ont i ryggen? Färgernas bestydelse i våra liv? Livskvalitet för äldre? Eller varför vi mår så dåligt när vi har det så bra?

Många föredrag är gratis, men en del behöver du förboka hos Medborgarkontoret KomIn.

Hela föreläsningsprogrammet finns på kommunens webbplats

 Sparsam körning, tävla och vinn!

Under Bo & Energidagarna 11-12 september pågår en tävling i sparsam körning. Förstapriset är ett regionen-runt kort och vinnanren kan resa med kollektivtrafiken i hela länet i 30 dagar!

Visste du att sparsam körning minskar din bränsleförbrukning med 10-15%? Det ger pengar över i plånboken och minskar belastningen på miljön. I Bo&Energitältet får du lära dig hur man gör med hjälp av en körsimulator. Du som vi träna lite i förväg får några råd på vägen (!):

•            Kör med framförhållning – undvik stopp
•            Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
•            Kör med jämnt gaspådrag & håll hastighetsgränserna
•            Motorbromsa
•            Kör inte på tomgång
•            Rulla i medlut, håll jämnt gaspådrag i motlut
•            Använd motorvärmare
•            Serva bilen regelbundet
•            Ta bort takbox och annat som ökar bilens rullmotstånd

 Nu drar valrörelsen igång

På söndag börjar affischeringen och nästa vecka är den första debatten i Lerum. Fram till valet kommer det att finnas många möjligheter att se vad partierna tycker i de olika frågorna. Passa på!

 Internationellt besök i förskolan

I går hade vi glädjen att hälsa välkomna förskolelärare bland annat från Japan, Canad och USA. De var här med anledning av en internationell världskongress i Göteborg, organisation för förskolan, OMEP, http://www.omep2010.org/ 1.000 delegater träffas för att mötas och gå på olika föredrag .
Temat är Lärande för hållbar utveckling, olika barndomar,  jämställdhet och jämlikhet. Våra internationella gäster, besökte Lerums kommun då vi som Omep medlemmar har lovat ta emot studiebesök på vår förskola Timmeråsens.

 Kommek i Malmö

I nästa vecka pågår en Kommunal ekonomisk konferens där jag bland annat har blivit inbjuden att tala på ett seminarie som heter “Revolution i kommunhuset”. Det är med andledning av vår nya politiska organisation i Lerum där vi tydligare sätter invånarna i centrum. KOMMEK arrangeras av bland annat Föreningen Sveriges Kommunalekonomer och Sveriges Kommuner och landsting.

http://kommek.se

Flygpost den 6 augusti 2010

Årets fototävling tema – UNG I LERUM – en vecka kvar

Du som vill delta i årets fototävling har en vecka på dig att lämna in din tävlingbild. Senast den 14/8 ska din bild lämnas till Ahlséns foto. Förstapriset är en kanonfin kamera, och nytt för i år är att kommunen kommer att köpa in några tävlingsbidrag för att använda i sin marknadsföring. Tala gärna om för ungdomar att tävlingen finns speciellt som temat är UNG I LERUM.

Du kan läsa allt om fototävlingen, regler och tider på kommunens webbplats: http://www.lerum.se/Om-Lerum/Fototavling-2010/

 Invigning av nytt gruppboende i Sjövik

Den 10 augusti inviger jag det nya gruppboendet i Sjövik tillsammans med Bräcke Diakonis VD. Det är Bräcke Diakoni som ska driva boendet för funktionshindrade personer och bostäderna är mycket efterlängtade och behövda.

 Livsrum om en månad

Om en knapp månad inleder vi årets Livsrum. Massor av roliga och spännande aktiviteter för alla åldrar. Föreläsningar, torgfester, prova-på aktiviteter och mycket mer.

Här hittar du hela programmet

Här kan du välja och vraka bland alla föreläsningar

 Bo och Energidagar 11-12 september

Samtidigt med Livsrums finalhelg, arrangerar Lerums kommun Bo&Energidagar på Bagges torg. Fri entré, mängder av utställare med klimatsmart uppvärmning, bostadsbyggande och annat spännande. På lördagen pågår Livsrum med mängder av uppträdanden och arrangemang på torget och på söndagen kan du provköra elsportbilen Tesla Roadster, se och jämföra olika miljöfordon, prova elcykel, tävla i sparsam körning och få klimatsmarta mat- och vintips. Under söndagen går det också gratis bussar till visningshus i Norra Hallsås och de nya spännande husen i Furuberg i Olstorp som ger mer energi än de förbrukar.

Hela programmet för Bo&Energi hittar du på kommunens webbplats

 Sommarläsning

Jag har sagt det förut och säger det igen – biblioteken i Lerums kommun är bäst! Har du lite tid kvar för sommarläsning, så är det här du hittar tipsen! Min personliga favoritbok är Sagan om Ringen av JRR Tolkien. Var det länge sedan du läste den finns det anledning att läsa om den då den har kommit i en helt ny svensk översättning, eller varför inte lyssna på den. http://bibliotek.lerum.se/web/arena/sommarlasning

Flygpost den 30 juli 2010

Lyssna på Alexandra

“Simma motströms – att bli en vinnare mot alla odds”, är titeln på Alexandra Pascalidous föredrag under Livsrumsdagarna. Föredraget skulle också kunna kallas “En född förlorares framgångsfinter”. Vik onsdagkvällen den 8 september kl 18.30-20 för en inspirerande stund på Dergårdsteatern! Biljetterna kostar 100 kr och bokas genom medborgarkontoret KomIn, tel 52 20 04.

Läs hela föredragsprogrammet här

 Lerumselever träffade känd amerikansk musiker

Michael Ruff, amerikansk musiker, producent och låtskrivare, besökte Lerums Gymnasium för en “clinic” i början av juni. Under två timmar fick musikelever på estetiska programmet ställa frågor och höra Michael spela några av sina låtar. Michael Ruff har bland annat spelat med artister som Chaka Khan, Lionel Ritchie, John Lee Hooker och Michael Jackson.

Michael Ruffs officiella webbsida »

 Semester kvar?

Du som har semester kvar och inte riktigt vet vad du ska ta dig för – Lerums bibliotek har många bra boktips på sin webbplats. Vad sägs om att besöka några svenska nationalparker? Biblioteket har allt du behöver vare sig du reser i fantasin, liggandes i hängmattan eller tar tåget norröver. Fyra nationalparker ligger i Västra Götaland. Dem kanske även vi hängmatteliggare kan orka med?

http://bibliotek.lerum.se/web/arena/nationalparker

  Utflykt till Nääs, Aludden, Tollered eller…

Varför inte ta vägen om Nääs slott i sommar? Förutom Diggiloo nu den 1/8, finns ju en härlig slottspark som gjord för picknick, restaurang och inte minst konstutställningar att se. Läs mer om utställningarna. Nyebroparken med sin lekplats och picknick-gräsmattor och med både Aluddens restaurang och Apens badstrand intill är också värt ett besök. I Tollered är en fika eller lunch på Nääs Fabriker och en promenad vid vattnet ett underbart sätt att tillbringa ett par timmar en solig dag. Sedan är det inte långt till Floda och den fina naturlekplatsen där.

Vill du ha mer finns en uppsjö (!) fantastiska badsjöar, vandringsleder och aktiviteter i vår vackra kommun. Man behöver inte resa långt för att uppleva mycket!

 Visste du att…

I Lerum jobbar 20% av kvinnorna i vård och omsorgsyrken, 6% inom försäljning och handel, 5% inom barnomsorgen, 4% som kontorspersonal och 5% som säljare, mäklare eller inköpare.

I Lerum jobbar 7% av männen som ingenjörer eller tekniker, 8% som säljare, mäklare eller inköpare, 6% med byggnads- eller anläggningsarbete, 5% som byggnadshantverkare och 3% som fordonsförare.

Uppgifterna har sammanställts av Länsstyrelsen och Västra Götaladsregionen och gäller åren 2008/2009.

Flygpost den 23 juli 2010

Gymnasieelever placerade sig i topp på matematiktävling

Florian Minges och Alfred Ro på naturvetenskapsprogrammet på Lerums Gymnasium kom på andra och tredje plats i tävlingsklassen Student kurs D i matematiktävlingen Kängurun i våras. Stort grattis till de båda!

 Kängurutävlingen genomförs varje år med elever från många länder. Tävlingen består av 24 problem som inte är av räknekaraktär utan handlar mer om matematiska idéer och begrepp. Matematiktävlingen genomförs i samarbete med NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Skolverket.

 Här kan du själv testa hur dina mattekunskaper från gymnasiet står sig! http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2010/student_probl_10.pdf

Mer om Kängurutävlingen: http://ncm.gu.se/kangaru

 Kvinnofrid

Tyvärr innebär inte sommar och semester att hot och våld i hemmet minskar. Nationellt centrum för kvinnofrid driver Kvinnofridslinjen, dit utsatta kan ringa för stöd och hjälp. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt, det kostar inget att ringa, du kan vara anonym och samtalet syns inte på telefonräkningen. 020-50 50 50 är numret och du får mer information via den här länken:

Läs mer om kvinnofridslinjen

  Många lästips hos biblioteket!

Jag kan varmt rekommendera att gå in på Lerums biblioteks tipssida då och då. Där får du hjälp att hitta böcker om aktuella ämnen eller lite udda litteratur. Vad sägs om Fruntimmersveckan i bokform? Gå in på http://bibliotek.lerum.se/web/arena/welcome och lägg sidan som favorit i din webbläsare!

Själv läser jag just nu en riktigt rolig och bra bok som heter “Hundraåringen som försvann” av Jonas Jonasson. Vill du blir på gott humör och bara skall läsa en bok i år läs den. Den finns att låna på biblioteket som bok och ljudbok. Jag kan starkt rekommendera den.

Sagt om boken: “Sjövild och galen, en hejdlöst rolig historia om en hundraårig man som är på rymmen från ålderdomshemmet. I klass med Arto Paasilinnas bästa.”
Ingalill Mosander, Aftonbladet

 Sommarcafé i Dergårdens Hembygdspark

Även i år har Lerums bygdegille café på torsdagar under juli månad kl 11-13. Ett tillfälle återstår: den 29/7. Förutom fika, är byggnaderna i hembygdsparken öppna för visning. Där finns också en liten utställning om 40-talet i Hallsåshuset. Tiden präglades av Andra Världskriget och tiden efter som ingav hopp och framtidstro. Här kan man se allt från ransoneringskort, kläder, leksaker till husgeråd. 

 Visste du att…

Lerumsborna är friskare: Ohälsotalet för kvinnor arbetsför ålder i Lerum är 34 (för hela Västra Götaland 43) och för män i Lerum 23 (för hela Västra Götaland 30). Andelen som får sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan har ökat med 1% för både män och kvinnor i Lerum mellan åren 2001 och 2009. Genomsnitt i länet är en ökning på 14% för kvinnor och 5% för män.

Lerumsborna är mer utbildade: i åldrarna 25-44 år är andelen personer i Lerum med gymnasieutbildning 46% för kvinnor och 53% för män. Genomsnittet i länet är 43% för kvinnor och 50% för män. Eftergymnasial utbildning i samma åldersgrupp har i Lerum 47% av kvinnorna och 37% av männen. I länet är siffrorna 46% för kvinnor och 37% för män. För dem som är över 44 år har 40% av kvinnorna och 34% av männen i Lerum en eftergymnasial utbildning. I länet är siffrorna 34% för kvinnor och 39% för män.

Fler Lerumskvinnor arbetar: i åldrarna 20-64 år arbetar 84% av kvinnorna i Lerums kommun. I länet är siffran 76%, och i riket 75%. Männen däremot släpar efter något i Lerum: 77% arbetar och i länet är siffran 80% (riket 77%).

 Siffrorna är från 2009 och har sammanställts av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen

Flygpost den 16 juli 2010

Segling på lika villkor

Förra veckan var Aspen full av glada ungdomar. Aspen Rotary och många sponsrande företag och föreningar har även i år gjort det möjligt för ungdomar med funktionsnedsättning att lära sig segla. 17 ungdomar från Lerum, Alingsås och Göteborg, fick med hjälp av 26 ideellt arbetande ungdomar från Floda, Sjövik, Gråbo och Lerum samt sex instruktörer från Lerums segelsällskap, LESS, lära sig att segla på lika villkor. Sådana initiativ gör mig stolt över att vara Lerumsbo!

 Spännande föredrag under Livsrum!

Vad sägs om att lyssna en stund på ett spännande föredrag under Livsrum i september? Livsrum erbjuder något för de flesta intressen – vad vill du helst höra mer om?

Kinesisk medicin? Kostrådgivning? Barns inflytande i förskola och skola? Kerala i Indien? Att uppnå sina mål? Att öka sitt självförtroende? Få mindre ont i ryggen? Färgernas bestydelse i våra liv? Livskvalitet för äldre? Eller varför vi mår så dåligt när vi har det så bra?

Många föredrag är gratis, men en del behöver du förboka hos Medborgarkontoret KomIn.

Hela föreläsningsprogrammet finns på kommunens webbplats

 Slottsvandring på Nääs

Med start den här veckan är alla välkomna att resa tillbaka till 1800-talet! Näss slott och Studieförbundet vuxenskolan arrangerar guidade slottsvandringar på Nääs slott varje dag kl 12, 13.30 och 15.

 Drygt 1500 elever på Lerums gymnasium i höst

I början av juli fick de elever som sökt till gymnasiet det slutgiltiga intagningsbeskedet hemskickat. För Lerums Gymnasium ser intagningen bra ut, söktrycket har varit stort till teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet har några lediga platser kvar. Till skolstarten måndagen den 23 augusti kommer drygt 1540 elever att gå på Lerums Gymnasium.

 Diggiloo

Den 1 augusti kommer Diggiloo till Nääs!

Diggiloo är mer än en show, målsättningen är att skapa ett evenemang som alla vill ta del av, ung som gammal, och gärna tillsammans. Området öppnar minst 90 minuter innan showstart, och här finns restauranger, Salvequicks barnland och en återkommande favorit– Mojjes familjeshow.

Läs mer i Lerums evenemangskalender

 Den som ständigt har värk

Lerum samarbetar med flera grannkommuner och regionen i ett antal projekt som ska underlätta för långtidssjuka med olika diagnoser. Ett av projekten heter Värkstaden och tar emot personer med långvarig värk och smärta. Lerumsbor har tyvärr en bit att resa för att delta i Värkstadens träffar, men för den som orkar kan det ge mycket värdefull erfarenhet, stöd och hjälp i vardagen. Höstens program startar 13/9 och pågår måndagar kl 13-15 på Krokslätts vårdcentral plan 2, i Mölndal. Mer information fås hos Balansen 031-87 77 01 eller Hälsa i Kubik 031-16 97 40.

13/9 Via dolorosa – den smärtsamma vägen

20/9 Värk & smärta – de olika smärtkomponenterna.

27/9 Trött & utbränd – orsaker, faser och symtom.

4/10 Lidande – kan jag minska mitt lidande.

11/10 Läkarbesöket – förberedelser och förväntningar.

18/10 Förväntningar och besvikelser – hur hänger det ihop?

25/10 Sorg – sorgeprocessen och dess olika faser.

1/11 Styrka och svaghet.

8/11 Existentiella samtal.

15/11 Kunna & vilja.

22/11 Umgängesstrategier – att värna om mig själv.

29/11 Ändra andra – går det?

6/12 Kan jag välja lycka och glädje?

 Fotbollsfebern fortsätter

VM är slut och TV-tittandet kan återgå i mer normala gängor. Men fotbollsfebern fortsätter för den som är smittad! Nästa vecka är det dags för världens största ungdomsturnering, Gothia Cup, och den som vill läsa om sin favoritsport hittar flera tips på bibliotekets webbplats. Vi håller förstås tummarna för de båda Lerumslag som deltar: Lerums IS och Stenkullen GOIK (har jag missat något lag ber jag om ursäkt! Det är fler än 1560 lag anmälda från 71 länder, så det är en lång lista att titta igenom…)

Flygpost den 11 juli 2010

Flygpost från Almedalen

Precis hemkommen från Almedalen i Visby kan jag konstatera att det är många organisationer som vill göra sin röst hörd. Utöver att ha lyssnat på ett antal partiledare har jag fått prata med folk från Röda Korset, Rädda Barnen, Västsvenska handelskammaren, Kommuninvest, Wallenstam och många fler, det hade behövts mer än en vecka för att hinna med att besöka alla. Vill ni läsa mer om vad som hände.

http://www.almedalsveckan.info/

 Livsrum i september

Den 2- 12 september genomförs LIVSRUM 2010! Varmt välkommen att ta del av det fantastiska program som erbjuds. Du hittar alla godbitar på kommunens webbplats!

Livsrumsprogrammet

 Lerum får 4G nästa år

I Göteborgsposten den 7 juli kan man läsa att Telia, Telenor och Tele2 bygger 4G. Inom 18 månader har de flesta svenska städer den nya generationens mobila bredband. Lerum är en av dem. Snabba och välfungerande bredbandslösningar är bra. Kanske kan det få fler att distansarbeta och ha webbmöten och på så sätt minska resandet? Det vore en välgärning för både klimatet och plånboken! På campingen i Tofta fanns inget bredband. Därav det sena veckobrevet.

Läs artikeln i GP

 Ljuset i tunneln

I onsdags 30/6 kl 17 gjordes den sista sprängningen i avloppstunneln vid Hulan i och med att man gick igenom den sista delen av berget. I fredags firades genombrottet på plats. Nu återstår en hel del arbete med bergförstärkning, betongarbeten och installationer, men de arbetena blir förhoppningsvis mindre störande för de närboende! Om drygt ett år ska tunnel vara klar att tas i bruk.

 Sommarlovstips!

Om regnet öser ner, om solen blir för varm, eller om idéerna plötsligt tar slut – Lerums bibliotek har massor av bra böcker med tips om lekar, pyssel och annat skoj! Läs mer på bibliotekets webbsidor

Flygpost den 2 juli 2010

Lerums miljöarbete i topp igen

Tidningen Miljöaktuellt har rankat alla landets 290 kommuner utifrån miljö- och hållbarhetsarbete och Lerum har klättrat från plats 36 förra året till plats 21 i år. Det är ett kvitto på att vi kommit en bit på väg i vår ambition att bli Sveriges ledande miljökommun. 

Läs mer om Miljöaktuellts ranking

 Lerum på plats 15 i Gröna Bilisters ranking

Gröna Bilisters första kommunrankning genomfördes våren 2010 och resultatet släpptes nyligen. Den bygger på en enkät som besvarats av 141 kommuner och ingår som en del i den samlade rankningen som Miljöaktuellt presenterat. Gröna Bilisters 85 frågor speglar hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med miljöanpassad bilism. Lerum kom på plats 15 av 141.

Läs mer om Gröna Bilisters ranking  

 Kommunen har en bra webbplats för företagare

Sveriges Kommuner och Landsting har gått igenom kommunernas webbplatser utifrån ett företagsperspektiv. Resultatet visar att många kommuner har en webbplats med bra information till företagen, men också att det finns en del ganska enkla förbättringar som många kan göra för att ge ännu bättre service. 21 kommuner hamnade i kategorin bästa hemsidorna ur ett företagsperspektiv. Lerum placerade sig i nästa grupp, kommuner med bra hemsidor. Ett glädjande resultat och vi tar till oss de råd rapporten ger och arbetar vidare med vår webb.

Läs rapporten här

 Lokala byggföretag diplomerade i energieffektivt byggande

Som ett led i kommunens arbete att bli Sveriges ledande miljökommun har nyckelpersoner hos lokala byggföretag utbildats i hur man bygger energieffektivt. Viktiga faktorer för låg energianvändning och därmed låg energikostnad är att skapa en tät konstruktion och isolera mer. Samtidigt gäller det att ha kunskap om och förståelse för ventilation och fukt. Noggrannhet i hela byggprocessen är avgörande för att nå resultat.

Läs om vilka företag som diplomerades

 Miljön i lokalen Häggen

Den 24 juni hade Lerums Tidning en artikel om den förorenade marken under huset Häggen på gymnasieområdet i Lerum. Kommunens fastighetsenhet vill förtydliga några saker som togs upp i artikeln.

Den kemtvätt som tidigare fanns på platsen har lämnat efter sig perkloretylen (PCE) i marken. En sanering för tio år sedan fick bort stora mängder av ämnet, men mer finns kvar. Perkloretylen är cancerframkallande och olika åtgärder har vidtagits för att skydda elever och personal från ämnet. Ett par gånger per år mäts luften i byggnaden och mätningarna visar att gränsvärdena följs. Det finns alltså ingen risk för den som finns i byggnaden när fläktarna är i gång. Det finns heller ingen risk för den som vistas utomhus i området.

Läs mer om miljön i Häggen

 Kommunens flaggning vid kronprinsessans bröllop

Lerums tidning har uppmärksammat att kommunen inte flaggade vid kronprinsessans bröllop den 19 juni. Det är förstås beklagligt att flaggorna på Bagges torg inte var hissade som de skulle den dagen! Det var beställt flaggning av den entreprenör som sköter flaggningen på helgdagar när ordinarie personal är ledig. Av någon anledning har de inte skött uppdraget, och kommunen kommer att kräva entreprenören på en förklaring.

 Almedalen

Nästa vecka bär det av till Almedalen på Gotland för att delta i den politiska debatten och gå på ett antal spännande seminarium. Både för Sveriges Kommuner och Landsting och Kommuninvest räkning

Lerums miljöarbete i topp igen

Alla Sveriges kommuner miljörankade – Lerum på plats 21 i Sverige

 Det är tidningen Miljöaktuellt som idag publicerar en omfattande rankning av alla Sveriges kommuner utifrån deras miljö- och hållbarhetsarbete.

– Plats 21 i årets ranking ger oss ett kvitto på att vi har kommit en liten bit till på vår resa för att nå visionen “Sveriges Ledande miljökommun”. Förra året hamnade Lerum på plats 36, säger Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande

Rankningen har tagits fram med hjälp av ledande experter på kommunalt miljöarbete och är en sammanställning av flera oberoende rankningar (bland annat Naturskyddsföreningens klimatindex från början av juni i år, där Lerum hamnade på plats 15) och tidningens egen stora undersökning som mäter aktiviteter i de svenska kommunerna. Alltifrån klimatarbete, naturvård och utbildning av småföretagare till andel ekologisk mat i storkök har poängsatts.

– Syftet är att mäta och jämföra de svenska kommunernas arbete mot hållbar utveckling. Genom att jämföra och ranka dem så lyfter vi upp goda exempel och föregångare, men driver också på dem som inte kommit så långt, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt.

Rankingen visar att stora kommuner i tätbefolkade områden har kommit längre med miljöarbetet än små kommuner i glesbygdsområden. Men undantagen är många och det är vanligt att det skiljer sig mycket mellan kommuner i samma närområde.

– Jag skulle personligen vara skeptisk till att bosätta mig i en kommun som kommer långt ner på rankningen. För arbetet med hållbar utveckling hänger samman med ett samhälles attraktionskraft och långsiktiga konkurrenskraft; ur ett socioekonomiskt och näringslivsekonomisk perspektiv, säger Mikael Salo.

Resultatet för samtliga svenska 290 kommuner i Miljöaktuellts kommunrankning 2010 hittar du via den här länken  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.329754/hela-listan-sveriges-alla-kommuner-miljorankade   

Lerum på 15:e plats i Gröna Bilisters rankning
Gröna Bilisters första kommunrankning genomfördes våren 2010 och släpptes den 22 juni. Den bygger på en enkät som besvarats av 141 kommuner och ingår som en del i den samlade rankningen som Miljöaktuellt presenterar idag. Gröna Bilisters 85 frågor speglar hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med en miljöanpassad bilism. Lerum kom där på plats 15 av 141.
Läs mer på www.gronabilister.se/ kommunrankning-2010 

Flygpost den 24 juni 2010

Midsommarfirande!

Midsommar firas för allmänheten på flera ställen i kommunen. På fredag blir det firande i Gråbo vid hembygdsstugan, i Stenkullen vid Hundplan och i Lerum i Åparken. Det blir även som vanligt västsveriges största midsommarfirande på Nääs både på midsommarafton och midsommardagen, där samlas tusentals människor varje år.

Läs mer på www.lerum.se 

Lerum satsar 5 miljoner på miljön

På kommunstyrelsen i onsdags beslutades på grund av det goda ekonomiska läget 2010 att göra en engångssatsning  på 5 miljoner på miljön. Pengarna skall gå till allt från upprustning av arbetsmiljön på skolor till olika energi effektiviseringar.

 Lämna synpunkter på förslag om bostäder på telestationstomten

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder på telestationstomten i Lerum, söder om Vattenpalatset. Det handlar om cirka 30 lägenheter och några lokaler för verksamheter.  Från den 17 juni till den 16 augusti finns förslaget presenterat på medborgarkontoret i kommunhuset på Bagges torg i Lerum och under den tiden kan synpunkter lämnas in. 

Läs mer på www.lerum.se

Musikfestival vid Stamsjön

På onsdag kommer flera lokala band från kommunens fritidsgårdar att spela på badplatsen vid Stamsjön, förutsatt att vädret tillåter. Det blir även lekar, tävlingar och kvällssimskola.

 Bli kontaktperson för ett barn som behöver dig!

Det finns barn och ungdomar i Lerums kommun som behöver fler vuxna förebilder. Om du har tid och engagemang kan du göra en stor insats genom att bli kontaktperson.

Läs mer på www.lerum.se 

 Ny badplats i Hjällsnäsviken

Nu har vi ytterligare en fin badplats i kommunen. Den ligger norr om Hjällsnäsvikens båthamn, cirka 1,5 kilometer nordost om Gråbo. Stranden och botten är av sand och det finns torrdass och livräddningsutrustning.

 Glad midsommar!

Flygpost den 18 juni 2010

Lerum skriver på för jämställdhet

Vi har nu skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Att underteckna den innebär att kommunen ansluter sig till sex principer om jämställdhet och förbinder sig att förverkliga dem. Vi jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor så för oss är det en självklarhet att skriva under och att ha med jämställdhetsperspektivet i alla delar av vårt arbete.

Läs mer om deklarationen

 Lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten finns nu att lyssna på via kommunens webbplats. Läs om eller lyssna på vad som sades under det förra mötet, tisdagen den 15 juni då bland annat budgeten för 2011 togs.

Läs om eller lyssna på vad som sades på mötet här

 

Nytt utseende på kommunens startsida

Kommunens webbplats startsida, www.lerum.se, har fått ett nytt utseende och under fredagen den 18 juni ska den ta sin plats. Det nya utseendet gör att flera delar av innehållet syns tydligare. Nytt för startsidan är att på vänster sida visas en tydlig länk till kommunens vision 2025 och att evenemang från kommunens evenemangskalender numer syns direkt på höger sida. Startsidan visar också länkarna på höger sida tydligare, där kommunens Lättläst-version har flyttats upp i listan. Färger på knappar och liknande har också fått sig en smärre ändring.

 Var med och skapa Livsrum

Livsrum är kommunens största utåtriktade satsning och förra året tog drygt 20 000 personer del av det späckade programmet samt Bo&Energidagarna. Årets Livsrumsdagar hålls 2-12 september och nu uppmanar vi företag, föreningar, enskilda och förvaltningar att vara med!

Läs mer om Livsrum 2010

 Missa inte att delta i fototävlingen “Ung i Lerum”

Välkommen att delta i årets fototävling! Temat är Ung i Lerum och vi vill gärna se bilder från alla kommundelar och alla årstider. Förstapris är en digital systemkamera. Sista dag för inlämnandet av tävlingsbidrag är den 14 augusti kl 12.

Läs mer om hur fototävlingen går till

 Bröllopsyra på biblioteket

Sommar innebär bröllopstider för många och ingen kan väl ha undgått att det på lördag är dags för kronprinsessan att gifta sig med sin prins. Själv kommer jag att vara på uppvaktningen på fredagen. Vill du veta mer om bröllop, kungligheter eller monarki så har biblioteket lagt upp tips på sin webbplats. På Lerums bibliotek pågår dessutom en bröllopsutställning med bröllopsklänningar och utvalda bröllopsböcker.

Läs tipsen och om utställningen här

 Midsommar på Nääs!

På fredag nästa vecka firas midsommar traditionsenligt på Nääs. I över 100 år har människor från när och fjärran åkt till Nääs för det stora firandet. Aktiviteter både på midsommarafton och på midsommardagen.

Läs mer om midsommarfirandet på Nääs

 Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande

Lerum Sveriges ledande miljökommun

www.lerum.se

Lerum skriver under jämställdhetsdeklaration

 

Lerums kommun har skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag. 

Jämställdhetsdeklarationen är upprättad av CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Genom att underteckna ansluter man sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig att förverkliga dem. Dessutom finns 30 artiklar som fungerar som stöd för hur man går från ord till handling. Undertecknandet är frivilligt och varje kommun, landsting eller region har rätt att göra en självständig bedömning av vilken eller vilka frågor i deklarationen man vill fokusera på.

 När man undertecknat deklarationen ska en handlingsplan för jämställdhet arbetas fram och nödvändiga resurser för att handlingsplanen genomförs ska tillsättas. Ett undertecknande möjliggör också erfarenhetsutbyte och att jämföra sig med andra kommuner, landsting och regioner – både nationellt och internationellt.

 – Lerums kommun jobbar aktivt med att vara en jämställd arbetsplats. För oss är det en självklarhet att skriva under och att ha med jämställdhetsperspektivet i alla delar av vårt arbete, säger Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande, Lerums kommun. Lerum var även tidigt ute med särskilda satsningar på jämställda löner 3 extra miljoner årligen.

 Syftet med deklarationen är att diskrimineringslagstiftningen följs och att principer i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Deklarationen belyser:

 • kommuners och regioners politiska och beslutsfattande roll
 • utbud av service och tjänster såsom socialtjänst, vård och omsorg och utbildning
 • arbetsgivarroll och personalpolitik
 • ekonomisk verksamhet
 • upphandling av varor och tjänster
 • könsrelaterat våld och människohandel
 • samhällsplanering och hållbar utveckling, exempelvis miljö,
  infrastruktur och kollektivtrafik

Deklarationen är utformad för att oavsett verksamhetsområde fungera som en vardagschecklista vid:

 • beslutsfattande och konsekvensanalys av beslut
 • planering och beredning
 • det praktiska genomförandet
 • uppföljning och utvärdering av genomförandet
 • förändringsprocesser

Flygpost den 11 juni 2010

Miljöpriser delades ut

På Världsmiljödagen, som firades stort på Nääs förra helgen, delades kommunens årliga miljöpriser ut. Miljöpriset och miljöstipendiet gick till Reinhart von Nordenskjöld för att ha bevisat att man småskaligt kan framställa biogas, en helt klimatneutral energikälla. Årets miljöföretag i Lerums kommun är Autoadapt AB som får priset för sitt visionära sätt att producera morgondagens miljövänliga fordon, en eldriven bil.

Läs mer om miljöpriserna

 Lerum i toppen av skräpplockare

Rekordmånga kommuner, 246 stycken, deltog i årets skräpplockardagar som anordnas av stiftelsen Håll Sverige Rent. I Lerum var engagemanget stort, drygt 5 000 barn och elever plockade skräp och det ledde även i år till en hedrande sjätteplats.

Läs mer om skräpplockardagarna

 Välkommen till kommunfullmäktiges budgetmöte!

På tisdag, den 15 juni, kl 9 sammanträder kommunfullmäktige i Dergårdsteatern i Lerum. Välkommen att lyssna på debatterna och träffa de förtroendevalda.

Läs om vad som tas upp på kommunfullmäktiges möte

 Energismart renovering

Förra veckan deltog kommunen i Rework the world-konferensen i Leksand, en framtidsblickande, kulturspäckad manifestation för en hållbar framtid med drygt 2.000 deltagare från hela världen. Klicka på länken nedan om du missat att läsa våra representanters innehållsrika blogg från konferensen. I Leksand presenterade vårt kommunala bostadsbolag Förbo kampanjen ”Renovera energismart”. Förbos miljöarbete innehåller fyra delar inom energiområdet, Lilla energipaketet, Stora energipaketet, Nyproduktion och “Energijakten”. I Lerum har det hittills mestadels handlat om Nyproduktion, men för närvarande håller de på med en renovering av bostadsområdet Råda i Mölnlycke. Det räknas till ”Stora energipaketet” som omfattar isolering av tak och delar av fasad, byte av fönster/balkongdörrar, modern ventilation och solfångare. Åtgärderna beräknas sänka energiförbrukningen från drygt 200 KWh/kvm till 109 Kwh/kvm.

Läs bloggen från Rework the World-konferensen

 Gymnasieelev formger kampanjfolder mot lagning av cigaretter

Eleverna i årskurs 3 på samhällsvetenskapsprogrammet journalistik – media på Lerums Gymnasium har arbetat med att ta fram förslag på en A4-folder som ska användas i antitobakskampanjen “Jag är schysst” under Livsrumsdagarna 2-12 september. Jag hade glädjen att i samband med studentlunchen förra veckan dela ut diplom och pris till Sara Griphammar vars förslag valdes ut. Det ska även tryckas upp en knapp med texten Jag är schysst. Syftet med kampanjen är att förhindra försäljning och langning av tobak till underåriga genom att uppmärksamma och aktualisera problematiken runt detta. Kampanjen ska få handlare, föreningsledare, lärare, politiker, föräldrar och äldre kamrater att uppmärksamma frågan och att medverka till förebyggande hälsofrämjande arbete genom att ha på sig kampanjknappen under Livsrumsdagarna. Fokus för Livsrum är delaktighet och inflytande och arbetet med kampanjen sker i bred samverkan, internt med verksamheterna i kommunen, och tillsammans med inriktningen journalistik – media på gymnasiet.

 Socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson träffade Lerumskvinnor

Sedan 2007 har långtidssjukskrivna kvinnor i Lerum och grannkommunerna haft möjlighet till rehabilitering i slottsträdgården vid Gunnebo Slott. Projektet heter Fyrklövern och arbetar med något som kallas Grön Rehab – rehabilitering genom arbete i trädgård eller i naturen. I tisdags besökte socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson de tolv kvinnor som arbetar där nu, två av dem kommer från Lerum. Hon var mycket imponerad av deltagarna och projektet.

Läs mer om ministerbesöket och projektet

 Lerums elever är försäkrade

I torsdagens GP fanns en artikel om försäkringar för barn och ungdomar efter skoltid och på lov. Vi vill framhålla att elever i Lerums förskolor och skolor är försäkrade även under loven sedan väldigt många år tillbaka.

Läs om hur eleverna i Lerum är försäkrade

 Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande

Lerum Sveriges ledande miljökommun

 www.lerum.se

Flygpost den 4 juni 2010

Lerums klimatarbete i topp

Lerums klimatarbete är 15:e bäst i Sverige och i topp av Göteborgsregionens kommuner. Det visar Naturskyddsföreningens årliga klimatindex som genomförts för tredje året i rad. Förra gången hamnade vi på plats 51, och den nya placeringen visar att vi inlett resan mot visionen “Sveriges ledande miljökommun”. 

Läs mer om klimatrankingen

Alliansens budget presenterad

I veckan togs alliansens budgetförslag upp i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten på sitt sammanträde den 15 juni.

Läs mer om budgetförslaget

Fira Världsmiljödagen på Nääs på lördag

Världsmiljödagen instiftades av FN 1972 och firas årligen den 5 juni. På lördag firar vi dagen stort på Nääsområdet. Jag inleder dagen 11 och fram till 16 kan ni ta del av många aktiviteter för både vuxna och barn. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att värna vår jord och miljö.

Läs mer om Världsmiljödagen

 

Framtidens skolor i Gråbo

Arbetet med att skapa tre nya skolor i Gråbo pågår för fullt. Start för de tre skolorna är höstterminen 2012. Den nya Röselidsskolan byggs om från grunden, den nya Lekstorpsskolan byggs om och en helt ny skola byggs vid Ljungvik. Skolorna ska fokusera på hållbarhet i alla aspekter.

Läs mer om framtidens skolor i Gråbo

Rework the world i Leksand

Mellan den 2 och 5 juni pågår den stora Rework the World-konferensen i Leksand, en framtidsblickande, kulturspäckad manifestation för en hållbar framtid. Mer än 2 000 personer från olika delar av världen har samlats för att diskutera ungdomar kan skapa hållbara jobb för framtiden. Representanter från Lerum finns på plats och bloggar varje dag. Rework the world är ett internationellt projekt med liknande arbeten över hela världen, såsom i Sydafrika, Tanzania och Egypten. Projektet drivs av stiftelsen Tällberg Foundation, som under 30 år har samlat ledare, vetenskapsmän och tänkare från hela världen för att diskutera gemensamma strategiska framtidsfrågor. Lerum driver sitt eget Rework-projekt. Från kommunstyrelsen finns Magnus Lansenfeldt och Dennis Jeryd på plats.

Läs mer om Rework

Gå direkt till bloggen

Student 2010

Idag fredag, den 4 juni, tar gymnasiets avgångselever studenten. Det firas traditionsenligt med studentlunch och studentutsläpp. Utsläppet är kl 15 från gymnasiets byggnad Granen.

Läs mer om studenten och se karta

Satsning på sommarläsning för barn och ungdomar

Under sommaren genomförs två parallella sommarläsningsprojekt för barn och unga på biblioteken i Lerum: Sommarläsning för alla klasser i årskurs 2-5 och Boksommar för ungdomar mellan tolv och 19 år. Upplägget är enkelt: låna och läs fem böcker under sommaren och vinn fina priser. Tiden man har på sig är från 1 juni och fram till och med 31 augusti. Ett litet häfte fylls i med vad man läst och vad man tyckte, när alla fem böckerna är utlästa lämnas häftet in på biblioteket. 

Fler sommarjobb för ungdomar

Regeringens satsning på sommarjobb för ungdomar ger ytterligare 25 platser i Lerum. Platserna har lottats ut bland niondeklassare i sommarskolan. Lerums kommun har satsat extra på sommarjobb för ungdomar och 200 har sedan tidigare fördelats bland ungdomar i kommunen som är födda 1993. Sommarjobben finns bland annat inom skola, förskola, äldreomsorg, park och natur samt ideella föreningar.

Läs mer om sommarjobben

Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande

Lerum Sveriges ledande miljökommun

Satsning på Förskola och Skola i alliansens budget

I budgeten från alliansen i Lerums Kommun väljer vi att använda 100 % av skatteintäkterna mot normalt 98 % detta för att kunna satsa på att minska barn grupperna med ett barn per avdelning samt att små barnsavdelningarna skall ha max 12 heltidsbarn. Utöver det satsas 10 milj. på fortbildning av pedagogisk personal samt ledarna och på att utveckla arbetssättet i skolan bland annat med genom entreprenöriellt lärande. Läs hela budgeten på kommunens hemsida.
http://www.lerum.se/Startsida/Viktiga-nyheter/Alliansens-budgetforslag/

Lerum i topp i klimatranking

Lerums Kommun i topp i naturskyddsföreningens klimatranking 2010

Lerums klimatarbete rankat nr 15 av Sveriges kommuner  

När Naturskyddsföreningen för tredje gången utvärderar klimatarbetet i Sveriges kommuner – Klimatindex 2010 – hamnar Lerum på plats 15 och högst på rankinglistan av Göteborgsregionkommunerna.

Förra gången klimatrankingen gjordes hamnade Lerum på plats 51  – vår nya ranking på plats 15 innebär att vi börjat vår resa mot vår Vision “Sveriges Ledande miljökommun”, säger Henrik Ripa kommunstyrelsens ordförande

Med granskningen vill Naturskyddsföreningen öka den lokala och nationella uppmärksamheten kring kommunernas klimatarbete samt lyfta fram de kommuner som gör ett bra klimatarbete och sporra dem som inte kommit lika långt. 

– Hela granskningen synliggör fantastiska klimatambitioner i många kommuner vilket borde inspirera rikspolitiker, säger Svante Axelsson generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Klimatindex 2010 baseras på en enkät som skickats ut till Sveriges alla kommuner. Den innehåller en mängd frågor som varit tidskrävande att svara på. Trots det har hela 222 av Sveriges 290 kommuner lämnat in ett svar. Kommunerna har sedan fått poäng för sina svar. Hela listan med alla kommuners placering samt poängsättning och frågor finns på: http://www.naturskyddsforeningen.se/klimatindex

10 000 långtidssjukskrivna har fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterade den första uppföljningen av vad som hänt de personer som vid årsskiftet omförsäkrades efter att ha fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Uppföljningen visar att två tredjedelar av dem nu hittar vägar tillbaka till arbete tack vare den arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Av de 15 000 sjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet valde närmare 13 000 personer att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som under tre månader syftar till att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete igen. 1700 personer har gått vidare till arbete och ytterligare 600 personer söker aktivt arbete. 7000 personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till en anställning. Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt få ersättning från sjukförsäkringen.  

Detta betyder att närmare 10 000 tidigare långtidssjukskrivna nu fått hjälp att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Utan omförsäkringsreformen hade alternativet för dessa personer varit fortsatt sjukskrivning eller förtidspension.Om de första månadernas resultat står sig under hela året så kommer minst 30 000 personer få stöd att hitta en väg tillbaka till arbetslivet i år.

Flygpost den 28 maj 2010

Inga uppsägningar bland de varslade lärarna

Efter förhandlingar mellan Lerums kommun, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund står det klart att ingen av de 23 lärare som varslades om uppsägning i mars i år behöver sägas upp. Genom en särskild avtalspension för 16 lärare inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen kunde dessa personer ersättas av lärare med samma behörighet och kompetens, som därmed inte behövde sägas upp. För nio av dem innebär det ett byte av arbetsenhet och det är givetvis en stor omställning, men att ingen ska sägas upp känns mycket bra.

Läs mer om resultatet av förhandlingarna

Möt kommunen i Floda

Kommunen beger sig till Floda. Se proffsen sätta gatsten! Titta in i en avloppsledning eller besök kraftstationen! På lördag, den 29 maj, i samband med Flodadagen, finns personal från Lerums kommun på torget i Floda för att berätta om sitt arbete och ta emot synpunkter och frågor.

Läs mer om hur du kan möta kommunen

Stoppa langningen och Tänk om

Oanade konsekvenser på grund av alkohol är en obehaglig del av unga människors vardag. Genom langning får ungdomarna tag på alkohol och det är kompisar, syskon, föräldrar eller någon annan vuxen som langar. Många föräldrar ger också sina barn alkohol i tron att de då vet vad de dricker, undersökningar visar dock att en tillåtande attityd till alkohol tvärtom ökar unga människors alkoholkonsumtion.

Därför finns kampanjen Störa langningen och informationssatsningen Tänk om. Både Störa langningen och Tänk om vänder sig till dig vuxna. Syftet är att få vuxna att fundera på konsekvenserna av att sälja eller ge alkohol till ungdomar.

Läs mer om Störa langningen och Tänk om

 

Små avlopp – ingen skitsak!
Har du enskilt avlopp? På lördag, den 29 maj, anordnar kommunen en avloppsmässa på Torpskolans parkering, då kan du få veta allt du behöver om avlopp och vad som gäller för enskilda avlopp.
Läs mer om avloppsmässan

Tobaksfria dagen

7.000 människor dör av rökning bara i Sverige varje år. Rökförbudet på serveringar har minskat antalet döda av passivrökning från 500 till 200 per år. Tänk om  vi kunde förbjuda rökningen helt och hållet. På måndag, den 31 maj, är det Tobaksfria dagen. Syftet är att uppmärksamma hur skadlig tobak är för både människor och miljö. I år fokuserar temadagen på tobaksindustrins aggressiva marknadsföring mot flickor och kvinnor. Det är Världshälsoorganisationen – WHO (World Health Organization), som utnämnt den siste maj till en Tobaksfri dag världen över, World No Tobacco Day 2010.  

Läs mer om tobaksfria dagen

Informationsmöte om Gråbo vattentäkt

Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter håller på att tas fram för vattentäkten i Gråbo. På onsdag, den 2 juni, hålls ett samrådsmöte på Parasollen i Gråbo. Fastighetsägare i det berörda området ska bjudas in.

Läs mer om informationsmötet

Student 2010

Nästa fredag, den 4 juni, tar gymnasiets avgångselever studenten. Det firas traditionsenligt med studentlunch och studentutsläpp. Utsläppet är kl 15 från gymnasiets byggnad Granen.

Läs mer om studenten och se karta

Nyheter från biblioteket

Sugen på aktuella boktips? På bibliotekets webbplats hittar du tips om böcker inom aktuella ämnen, som Världsmiljödagen, Mors dag och Polarpriset. Det kommer även tips på litteratur om Fotbolls-VM, kronprinsessans bröllop med mera. På webbplatsen finns också en särskild avdelning för ungdomar, med exempelvis boktips inom olika ämnen, veckans bok, youtubetips från personalen, ett klotterplank, ett bokquiz och mycket mer.

Bibliotekets webbplats

Ungdomsdelen

Händelserik helg!

I helgen anordnar Lerums Centrumförening Lerumsdagarna, som blir större än på länge. Lerumsdagarna startar på fredag eftermiddag med Lerumstalangen och sedan händer det mycket i Lerums centrum till och med söndag. Det blir bland annat piratshow för barnen, uppträdanden av bland annat Cookies n Beans och Staffan Hellstrand. I Floda händer det mycket på lördag då Flodadagen anordnas med bland annat underhållning, modevisning, uppvisning, hoppborg, poängpromenad och marknad. Dessutom öppnar Mulle Mecks barnverkstad på lördag, i nya lokaler i den gamla byggnadsvårdsbutiken på Nääs. Verkstaden är specialinredd med gamla hyvelbänkar från Nääs slöjdskola och mängder med nya och gamla saker. Barnen kan välja mellan att tillverka olika föremål som exempelvis en fågelholk, bil, båt, smörkniv eller fågel.

Mustaschkampen på Nääs slott

Mustaschkampen har i dag varit på Nääs slott. Robert Aschberg och Gert Fylking var på besök om man hade en “kändis middag” där pengarna gick oavkortat till cancerforskningen kring prostata cancer.

Robert och Gert gick sedanpå glödande kol. (det gick riktigt bra). Se videon nedan:

VIDEO1739

Årets Livsrum skapas!

Nu sjuder det av aktivitet på många håll i kommunens föreningar och företag för att skapa årets Livsrum, som äger rum den 2 – 12 september. På temat “Delaktighet och inflytande” arbetas det nu fram ett program för Livsrumsdagarna med torgfester, öppna hus, prova på-aktiviteter, utställningar och föredrag om folkhälsa. I årets Livsrum görs även satsningar runt alkohol, tobak och ungdomars psykiska hälsa. Fortfarande finns det plats att vara med och skapa! Hör av dig!

Läs mer om Livsrum och hur du kan delta

World Fair Trade Day

På lördag, den 8 maj, är det World Fair Trade Day och i år belyses särskilt bananodlarnas situation. Lerum är en av 20 kommuner i landet med en särskilt färgstark kampanj runt bananer, på ICA Hulan kommer det vara jippon och teckningstävling för barn (rita en schysst banan) hela dagen. Många handlare kommer att lyfta fram sitt utbud på området. Vi konsumenter bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för plantageägare och anställda i producentländerna genom att handla rättvist. Gör ett aktivt val på World Fair Trade Day och köp minst en fairtrade-märkt produkt. 

Läs mer om Lerum som Fair Trade City

Lerum klättrar mest i Göteborgsregionen i företagsranking

Svenskt Näringsliv rankar varje år Sveriges kommuner efter hur bra det lokala företagsklimatet är. I kommunrankingen 2010 klättrade Lerum hela 36 placeringar och hamnade på plats 62. Ett resultat av den satsning som har gjorts i kommunen på näringslivsfrågor samt hur vi sköter företags kontakter. Detta är bara ett första steg på resan till att ha ett företagsklimat i topp. Toppar listan gör Solna, Vellinge, Sollentuna, Trosa, Habo, Danderyd.

Läs hela listan

Invandrare får betala mer i skattehöjning med (s)

Jobbskatteavdraget gynnar invandrare mer än svenskfödda. Enligt en studie från TCO är löneskillnaden mellan svenskfödda och invandrare 12 %. Det får effekter på hur viktigt jobbskatteavdraget är för invandrare.

Precis som för kvinnor innebär detta att invandrare skulle få betala mer i skattehöjning som andel av sin bruttolön.

Det är orättvist att låta invandrare betala mer i skattehöjning än svenskfödda.

 

 

Större skattehöjningar för kvinnor än för män med (s)

Jobbskatteavdraget ger högst skattereduktion procentuellt sett till de med låga inkomster. Eftersom kvinnor har lägre löner i genomsnitt än män gynnas kvinnor mer av jobbskatteavdraget än vad män gör.

Det innebär att kvinnor skulle drabbas hårdare än män av oppositionens skattehöjningar på arbete.

 

Orättvisa är att låta kvinnor betala större skattehöjningar än män.  

Störst skattehöjningar för låginkomstagarna med (s)

Partierna i vänsterexperimentet är eniga om att ta bort det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Det innebär att låginkomsttagare kommer att få störst skattehöjningar som andel av sin bruttolön.

Fjärde steget av jobbskatteavdraget innebär cirka 3 000 kronor extra om året för en låg- och medelinkomsttagare. Det är cirka tre månaders förskoleavgift, nästan en månadshyra för en mindre lägenhet eller en flygbiljett till Mallorca.

Alliansregeringens jobbskatteavdrag är inte bara konstruerat så att högst skattereduktion går till de med lägst inkomster. Jobbskatteavdraget tar även hänsyn till den kommunala skatten. En låginkomsttagare i en högskattekommun får allra störst jobbskatteavdrag medan en höginkomsttagare i en lågskattekommun får allra lägst jobbskatteavdrag.

Det innebär att oppositionens skattehöjning inte bara skulle slå hårdast mot låginkomsttagare. Allra hårdast beskattade skulle låginkomsttagare i högskattekommuner bli.

Det är orättvist att låta låginkomsttagarna få betala de största skattehöjningarna.

 

 

Färre i arbete med (s)

Grunden för Sveriges välstånd, en trygg välfärd för alla och fler jobb ligger i att företag startar, stannar, utvecklas och expanderar i Sverige.

Vänsteroppositionen har lagt en lång rad förslag som skulle försämra möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. Det handlar bland annat om följande saker:

Återtaget jobbskatteavdrag, vilket även slår igenom på näringsinkomster

•Förtidsavvecklad kärnkraft som försämrar basindustrins konkurrenskraft

•Högre kostnader för att ha ung arbetskraft anställd

•Återinförd förmögenhetsskatt som begränsar företagens tillgång till riskkapital

•Höjd bensinskatt, vilket försämrar möjligheterna att kunna driva företag i glesbygden

•Avskaffade RUTRUTRUT- och ROTROTROT-avdrag

•Införd kilometerskatt som försämrar Sveriges ekonomiska återhämtning och drabbar transport- och åkerinäringen

Sammantaget minskar allt detta utrymme för såväl små- och medelstora företag som för basindustrin att anställa fler. Följden skulle bli en långsammare återhämtning på arbetsmarknaden.

Människor som under finanskrisen har ställts utanför skulle få svårare att finna arbete och arbetslösheten bita sig fast.

Högre arbetslöshet innebär större klyftor. Därför är det orättvist att försämra förutsättningarna för entreprenörskap.

Förlorade jobb och osäkra anställningsvillkor med (s)

Avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) har medfört att svarta jobb blivit vita. Hemservicebranschen utvecklas snabbt och kan bli en viktig del i den tjänstesektor där många av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas. RUT- avdraget har medfört att tusentals människor som tidigare stod utanför nu får anställningstrygghet, pensionsgrundande inkomst och legala kontaktytor på arbetsmarknaden.

Även avdraget för husarbete (ROT) har gjort svarta jobb vita och cirka 15.000 arbetstillfällen har vuxit fram tack vare reformen. Minskad konkurrens från svartarbete inom byggbranschen genom ROT innebär både tryggare villkor för de anställda och en ökad kvalitetsnivå på de arbeten som utförs.

Vänsterpartierna har gett besked om att avskaffa både dessa reformer. Det skulle innebära att många av de nya arbetstillfällen som har skapats försvann. Möjligheterna för vanligt folk att få livspusslet att gå ihop skulle försämras och många av de personer som idag utför tjänsterna skulle tvingas arbeta på en svart arbetsmarknad med osäkra arbetsvillkor.

Det är djupt orättvist att människor som idag arbetar inom växande tjänstesektorer ska tvingas ut på en svart arbetsmarknad med otrygghet och dåliga villkor.

 

Sämre stöd till sjukskrivna med (s)

Alliansens sjukförsäkringsreform har möjliggjort för tusentals människor som tidigare stämplades ut i passiva åtgärder att faktiskt komma tillbaka i arbete. För att bryta utanförskapet och se alla människors möjligheter har vi infört en reformerad sjukförsäkring med fokus på vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbetsmarknaden.

Under Socialdemokraternas tid vid makten förtidspensionerades 140 personer om dagen. Den trenden har vi vänt. I dag har antalet förtidspensionärer minskat med 60.000 personer jämfört med 2006. Varje människa som går till arbete är en vinst såväl för den enskilda som för samhället.

S, V och MP vill riva upp väsentliga delar av reformen för att gå tillbaka till den utstämplingspolitik som ställde tusentals människor vid sidan av samhället. Det skulle medföra sämre möjligheter för många människor att få de förutsättningar som krävs för att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

Det är orättvist att försämra möjligheterna att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden för dem som är i allra störst behov av rätt förutsättningar.

 

Större skillnader mellan unga och äldre på arbetsmarknaden med (s)

I den internationella finanskrisens spår har unga i Sverige blivit särskilt drabbade. Den som nyss har lämnat skolan kan ha svårt att hävda sig i konkurrensen med personer som har längre erfarenhet inom ett yrke.

För att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden har alliansregeringen gjort en rad riktade insatser. Under mandatperioden har även arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år halverats från 31,42 % till 15,49 %. Det innebär att det blivit väsentligt billigare för arbetsgivare i både näringsliv och välfärden att anställa unga.

S, V och MP går gemensamt till val på att riva upp reformen och göra det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar och unga vuxna.

Så stora skattehöjningar skulle medföra högre trösklar in på arbetsmarknaden för unga under 26 år. Resultatet skulle bli än högre arbetslöshet och utanförskap.

Det är orättvist att försämra möjligheterna för människor under 26 år att få ett arbete. Följden skulle bli ett Sverige där färre unga får möjlighet att lyckas i livet och ökade skillnader mellan ungdomar och äldre.

 

 

 

Färre jobb och därigenom större klyftor med (s)

Den samlade effekten av vänsterpartiernas ekonomiska politik skulle bli allvarlig för både sysselsättningen och Sveriges möjligheter till ekonomisk återhämtning.

Högre inkomstskatter skulle göra det mindre lönsamt att arbeta och därigenom höja trösklarna till arbetsmarknaden. Särskilt svåra blir följderna för låg- och medelinkomsttagare, som ofta upplever höga marginaleffekter.

En fördubbling av kostnaderna för att ha unga människor under 26 år anställda, skulle riskera att låsa fast ungdomsarbetslösheten på en redan hög nivå. Många ungdomar har redan idag svårt att finna det första jobbet och komma in på arbetsmarknaden. En särskild ungdomsskatt gör det ännu svårare.

Ett avskaffande av RUT- och ROT- avdragen skulle tillsammans med sämre möjligheter för mindre företag att finna riskkapital, göra det mindre attraktivt att driva företag. Dessutom skulle en förtida avveckling av kärnkraften försämra förutsättningarna för den svenska basindustrin.

Jobben är nyckeln till ett mer rättvist Sverige men oppositionens politik skulle leda till färre jobb och högre utanförskap. I ett sådant samhälle blir klyftorna mellan människor större istället för att minska. Allra tuffast skulle människor få som redan idag har det svårast.

Orättvisa är att föra en politik som skulle leda till färre jobb och större klyftor i samhället.

 

World Fair Trade Day

Nästa lördag, den 8 maj, är det World Fair Trade Day och i år belyses särskilt bananodlarnas situation. Lerum, som är ett Fairtrade City, är en av 20 kommuner i landet med en särskilt färgstark kampanj runt bananer, på ICA Hulan kommer det vara jippon och teckningstävling för barn (rita en schysst banan) hela dagen. Många handlare kommer att lyfta fram sitt utbud på området. Vi konsumenter bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för plantageägare och anställda i producentländerna genom att handla rättvist. Gör ett aktivt val på World Fair Trade Day minst en fairtrade-märkt produkt. 

Läs mer om Lerum som Fairtrade City

European Solar Days i Lerum

Den 1-16 maj genomförs en europeisk solenergikampanj – European Solar Days. 16 länder i Europa deltar. Lerums kommun är en av de över 80 svenska kommuner som deltar. Syftet är att väcka intresse och sprida kunskap om hur både solvärme och solel kan användas. Energi från solen är gratis, levereras ända hem och kan kombineras med de flesta värmesystem.

Läs mer på om European Solar Days

Valborg, Köp inte ut!

Som förälder och tidigare ordförande i Socialnämnden. Köp inte ut alkohol till era ungdomar. Under valborg kommer många tonåringar i Lerums kommun att dricka alkohol för första gången. En del av dem har fått alkohol av sina föräldrar och många unga dricker alkohol regelbundet. Det kan du som förälder ändra på! http://www.tänkom.nu/

Friskola fick nej i Lerums kommun

På kommunstyrelsen idag kom frågan upp om friskolan Fenestras etablering i Lerums kommun. Fullmäktige har ett beslut om att stimulera ökad valfrihet när det gäller skolor. På samma sätt som när kommun bygger en ny skola ville Fenestra ha täckt sina lokalkostnader.

Oppositionens (S), (V) och (mp) nej var väntat. Men tyvärr valde även (fp) och (c) att säga nej till det. Detta gör att Fenestra inte kommer att etablera sig här i dagsläget. Det är oerhört beklagligt då kommunen har en låg andel friskolor.

Alliansen presenterar rapport om rättsväsendet

Idag, onsdagen den 28 april, presenterar Alliansens arbetsgrupp för rättsväsendet sin rapport med förslag för nästa mandatperiod. Den rättspolitiska arbetsgruppen är en av tio arbetsgrupper inom Alliansen.

Alliansregeringens satsning på rättsväsendet har gjort polisen mer synlig i människors vardag. Andelen människor som i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) säger sig vara otrygga eller oroliga för att utsättas för brott har också minskat sedan 2006. Vi är beredda att fortsätta arbetet mot brottsligheten. På uppdrag av alliansens partiledare har en arbetsgrupp tagit fram en rapport med förslag om hur vi ska fortsätta arbetet med att skapa ett tryggare Sverige de kommande åren.

Detta är några av förslagen i rapporten:

* För att få kortare väntetider i rättsväsendet vill vi koppla de statliga anslagen till myndigheternas handläggningstakt.

* Ny påföljd – “helgavskiljning” – för lagöverträdare över 15 år.
* Särskilda kommunala nämnder för barn under 15 som begår brott.
* Slumpvisa, frivilliga drogtester i skolorna vid behov.
* Möjlighet för polisen att publicera bilder på misstänkta brottslingar för att få in tips.
* En förstärkt Riksmordkommission för svårlösta spaningsmord.
* Möjlighet att avkunna domar även när den åtalade inte infinner sig i rätten.
* Hårdare straff för sexualbrott, snatterier och när bilder av sexuell natur sprids utan medgivande.
Hela rapporten

Årsredovisning 2009 för Lerums Kommun

Har nu presenterat kommunens årsredovisning för 2009. Ett oerhört positivt resultat trots tuffa utmaningar på grund av världsekonomin.

Det har varit ett utmanande år. Världsläget och
konjunkturen har inneburit tuffa ekonomiska
förutsättningar. Men tack vare god planering
och fantastisk personal i alla verksamheter har vi
återigen kunnat leverera god service och ett rimligt
ekonomiskt överskott, 26,4 miljoner kronor, vilket
gör att vi går in i nästa år med god tillförsikt.

Hög andel nöjda kommuninvånare
Under året har flera undersökningar gjorts av vår service
och det är mycket glädjande att se resultaten. Två skolundersökningar
genomfördes av Statistiska centralbyrån, en
för förskolans vårdnadshavare och en för elever på F-5-
skolorna. Resultaten visar att mer än 90 procent är nöjda.
Mätningar inom särskilda boenden och hemvård visar att
93 procent av brukarna är nöjda med sitt boende och 97
procent är nöjda med sin hemvård.
Vision 2025
Vi har även blickat framåt under året, till 2025. Dit
sträcker sig nämligen kommunens nya vision. Visionen
handlar om att Lerum ska vara Sveriges ledande miljökommun.
Vi ska verka för ett hållbart samhälle kulturellt,
socialt och miljömässigt. Vi ska vara kreativa, öppna och
välkomnande gentemot nytänkande och utveckling. Alla
som bor och verkar i Lerum ska ha inflytande över sin
situation i alla skeden av livet. Vi är stolta över vår nya
vision och jag ser fram emot att se de framtida resultaten
av den. Läs mer om Vision 2025 på sidan 8.
Vår ambition att vara en ledande miljökommun är
dock inte ny. I flera år har vi arbetat med klimat och miljö
i fokus. Ett resultat är samarbetet med den internationella
och ideella stiftelsen Tällberg Foundation som vi inledde
2008. Stiftelsens mission är bland annat att förutse problem
i de globala systemen som beror på obalans mellan
ekosystem och mänsklighetens strävan efter ekonomisk
tillväxt. Det samarbetet ger oss viktig inspiration.
Under året genomförde kommunen flera större klimatarrangemang.
I samband med Livsrum arrangerade
vi Bo&Energidagar för första gången. Ett drygt 40-tal
företag med klimat och energi i fokus ställde ut på Bagges
Torg i Lerum. Besökarna erbjöds även guidade visningar
och miniföredrag. Cirka 7 500 personer besökte utställningarna
och över 20 000 beräknas ha besökt något inslag
i Bo&Energidagarna eller Livsrumsdagarna. Utvärderingar
visar att evenemanget fått ett högt betyg.
Framtid och utveckling
Det händer spännande saker på fler fronter i vår kommun.
I våras invigdes actionparken i Stenkullen och BMXbanan
vid Lessudden. Två anläggningar i linje med vår
målsättning att även främja fritidssysselsättningar utanför
det traditionella utbudet. Den stora kultur- och fritids-
undersökning som vi genomförde i slutet av 2008 har
gett oss många hjälpsamma fingervisningar om vad våra
ungdomar önskar sig.
Arbetet med att utveckla våra tre centrum har fortskridit.
Program för Floda centrum och Gråbo centrum
antogs under året. Det är viktiga strategiska ställningstaganden
för utvecklingen av bostäder, handel och verksamheter
i områdena. När det gäller Lerums centrum har
bland annat ett visionsdokument godkänts som underlag
för fortsatt arbete.
Det har också beslutats att Gråbo ska få en helt ny
skola, inom ramen för projektet Skolor i Gråbo, som ska
resultera i tre F-9-skolor. Inom ramen för projektet Skolor
i Gråbo ska kommundelen få totalt tre F-9-skolor. En av
dem blir helt nybyggd. En helt ny kommunal skola har
inte byggts i kommunen sedan Stenkulan, som byggdes
under tidigt 1990-tal.
Året framför oss
Vi har återigen ett år framför oss med utmanande ekonomiska
ramar, men jag känner mig trygg med att vi
kommer att hushålla med våra resurser på ett effektivt vis.
Vi arbetar hårt för att leva upp till kommunallagens krav
på god ekonomisk hushållning och en budget i balans.
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet
blir negativt måste det kompenseras med överskott
inom tre år. Lerums kommun har sedan kravet infördes
bara haft ett år med negativt balanskravsresultat. De
senaste nio åren har varit positiva och vi ska fortsätta att
arbeta lika effektivt för en god ekonomisk hushållning.

Titta gärna på mitt bildspel.

Årsredovisning 2009 KF20100427

Hela årsredovisningen Årsredovisning Lerum2009

Lerumsloppet

Det var intensiva timmar på lördagen för moderaterna och MUF. Ett antal av oss sprang, andra kampanjade och några av MUFarna skötte ansiktsmålningen av barnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags för Lerumsloppet 24 april

 På lördag, den 24 april, är det dags för Lerumsloppet. Där kan man välja att springa 10 km eller 5,1 kilometer. Lilla Lerumsloppet för de unga är på 3,3 kilometer och Miniloppet finns för barn. Dessutom finns gång/stavgång 5,1 kilometer. Jag ska själv springa och ser fram emot den härliga stämning som råder, men jag måste väl erkänna att jag inte har börjat träna ännu.

Stipendieutdelning på söndag 25 april

På söndag, den 25 april, kl 16 i Gamla Tingshuset i Lerum är det dags för den årliga utdelningen av stipendier ur Måns Jenningers minnesfond. Priset delas ut till en eller flera personer som i handling visat att alla i skolan i Lerums kommun har rätt att känna trygghet och gemenskap. Barn- och elevombudet Lars Arrhenius och journalisten Katarina Wennstam finns på plats för att tala. Musik av Rikard Wolff och Gunnar Nordén.

Världsboksdagen firas på biblioteket i Lerum

Lerums bibliotek firar Världsbokdagen tisdagen den 27 april med lunchkonsert och litteraturquiz i foajén. Cafét är öppet 11-12.30. Klockan 11.30 spelar bandet The Medalist, med bland andra Lerumsgymnasiets gymnasiebibliotekarie Christian Kleinhenz! Alla är hjärtligt välkomna att ta en fika, lyssna på musiken, delta i litteraturquizzet och ha möjlighet att vinna fina priser.

Mindre barngrupper i Lerum kräver fler förskolor

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att bygga ut Hästhagens förskola och bygga helt nya förskolor på Berghultsskolan och undersöka behovet av att bygga en i Norra Hallsås. Dessutom vill vi bygga en ny förskola i Stenkullen och sedan länge har en förskola i Nyebroparken varit planerad men på grund av att planen inte har blivit klar har den inte kunnats bygga.

Utställning om vändspår i Floda

Trafikverket genomför samrådsutställning av förstudien “Vändspår Floda stationsområde” under perioden 3-11 maj. Utställningen finns i biblioteket i Floda och öppnar kl 17 den 3 maj. Personal från Trafikverket finns på plats. Den 3 maj efter kl 17, den 5 maj under lunchtid och den 11 maj på eftermiddagen.

Kulturskolan 50 år i Lerums Kommun

Fira med Kulturskolan i två dagar! Kultursklolan i Lerum fyller 50 år. Det firar de med pompa och ståt på Dergårdsteatern den femte och sjätte maj. Du bjuds på tårta och två stycken fantastiska jubileumsgalakvällar! Ta på dig finaste festblåsan och fira med oss! Välkommen!

 Jubileumsgalakvällar på Dergårdsteatern i Lerum:
 

Gala Royal

Onsdag 5 maj 18.00 & 20.00

Danselever, Lazy Lerum Big band, Stråk, Blås och Fest!

Tårta och jubileumsmingel i Dergårdsfoajén 17.30 & 19.30
Boka webbiljett här!Gala Deluxe

 

Symfoniorkester, Sally Säl, Sambaorkester, Stråk, Blås och Fest!

Torsdag 5 maj 18.00 & 20.00

Tårta och jubileumsmingel i Dergårdsfoajén 17.30 & 19.30
Boka webbiljett här!

 

@bloggitik-a9e2d5a7

Mindre barngrupper i Lerums kommun

Valborg vid Aspen i Lerum

Roligt att Lerum blev omnämt i inledningsanförandet på Kommunala Rikskonferensen av Charlotte Nordström som en kommun som sastar på barnen. Bakgrunden är vårt besult om att småbarngrupperna skall var 12 heltidsbarn (1-2 år) och 17 barn i de älder grupperna (3-5 år) i Lerums Kommun.

Öppethus, Cabaret och Genusdag

Flygpost den 16 april 2010

Utställning på Galleri Hedefors

Välkomna till en intressant kvalitetsutställning, från konst till hantverk, i Hedefors bruks anrika miljö! Bakom utställningen, på Galleri Hedefors, står kommunens verksamheter Trappan och Steget inom socialpsykiatrin i samarbete med Hedefors Bruk och Studieförbundet Vuxenskolan. Entré tio kronor. Utställningen pågår 17-29 april, måndag-fredag kl 12 – 18 och lördag – söndag kl 11-15.
Läs om utställarna

Öppet hus på Hantverk & Design och vuxenutbildningen

Utbildningen Nääs Hantverk & Design samt Lerums vuxenutbildning har öppet hus i april. Kika in på skolorna och träffa elever och lärare. Hantverk & Design har öppet hus onsdagen, den 21 april, kl 16-19 och vuxenutbildningen har öppet hus tisdagen, den 27 april, kl 16-19.

Öppet hus på kulturskolan 

Tisdagen, den 20 april, är det öppet hus på Kulturskolan. Då kan du som är intresserad få testa alla instrument, konstverkstaden samt träffa elever och lärare som berättar om dans och drama. Kl 18-20 i Häggen i Dergården, Lerum.

Cabareten igång!

Den årliga cabaret som elever Lerums Gymnasium skapar är alltid en stor upplevelse, i år deltar cirka 70 elever. Årets cabaret heter Soul Club och utspelar sig på en nedläggningshotad musikklubb där det spelas 60- och 70-talsmusik. Soul Club visas för allmänheten vid tre tillfällen. Premiären genomfördes igår, den 15 april. De andra offentliga föreställningarna visas nu på söndag den 18 april kl 18 och torsdag den 22 april kl 19.30- Biljetter köps på KomIn, telefon 0302 – 52 20 04. Cabareten skapas av cirka 70 elever och visas också för gymnasiets elever samt åttondeklassare. Tio föreställningar totalt.

Genusdag på gymnasiet

Den 26 april kommer man ha Genusdag på Lerums Gymnasium. Den vanliga undervisningen bryts för olika aktiviteter med genustema.

Henrik Ripa
Kommunstyrelsens ordförande
Lerum Sveriges ledande miljökommun

Vårpropositionen

Det är med stor glädje vi kan konstatera att regeringen lägger fram en Vårproposition med satstningar på de pensionärerna men också barnfamiljerna.

Sveriges väg ur krisen

Regeringen stakar ut Sveriges väg ur krisen genom att vårda återhämtningen, förstärka sysselsättningspolitiken och värna de offentliga finanserna. Totalt satsar regeringen 4,9 miljarder kronor till under 2010, bland annat för att se till att de grupper som drabbats hårdast av krisen inte halkar efter