Lerum störtdyker i skolranking

 

Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Lerum styrt av Socialdemokraterna (med stödpartierna Liberalerna, Centern och Miljöpartiet) störtdyker i Lärarförbundets senaste skolrankning. Lerum är nu nere på 215:e plats av Sveriges 290 kommuner. Vi var missnöjda när vi låg på 145:e plats 2014. Med tanke på vår kommuns ekonomiska förutsättningar och föräldrars utbildningsbakgrund borde vi ligga oerhört mycket bättre till.

Det mest allvarliga är lärarnas arbetsmiljö där vi ligger på 245:e plats när det gäller friska lärare. 2013 låg vi på 2:a plats när det gällde lärarlöner i hela landet. Nu har vi rasat ner till 34:e plats.

Resurser är inte ett mått på kvalitet men 272:a plats av 290 känns orimligt lågt för Lerum, bara senaste året har vi rasat 46 platser.

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/