Sävegårdens äldreboende blir hem för ensamkommande

För de äldre som bott på Gamla Sävegården står nu Nya Sävegården redo att ta emot. Det är fantastiskt fint äldreboende som är ljust och varmt, med den senaste tekniken inom modern äldreomsorg. En trygg boendemiljö i en miljöklassad byggnad.

Nya beräkningar pekar på att äldreomsorgsplatserna på Gamla Sävegården som skulle renoveras inte behövs. Inte heller det planerade nya boendet i Lerum. Det handlar om nästan 100 platser som man så sent som för ett år sedan ansåg att Lerums kommun behövde.

Stämmer det är det väldigt positivt att man kan använda Gamla Sävegården till ensamkommande ungdomar. Men det känns väldigt konstigt att behovet plötsligt har minskat med 100 platser på våra äldreboenden.

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/Lerums-kommun-oppnar-boende-for-ensamkommande-barn-i-kommunal-regi/

 

Nya Sävegården 2