Rosa bandet

Syftet med Cancerfondens kampanj är att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer, samt bedriva påverkansarbete. Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 515 miljoner. Under oktober färgas Sverige rosa med hjälp av företag, föreningar och privatpersoner.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får drygt 7 800 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre – färre än drygt fem procent är yngre än 40 år. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer, men viktiga 20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

https://www.cancerfonden.se/rosabandet

Rosa bandet 2015