Gymnasiet måste rivas, kulturhus i resecentrum

Efter vårens och sommarens provpålning under Lerums gymnasium står det nu klart att grundförstärkningar i form av pålning blir avsevärt dyrare än de 53 miljoner man hade räknat med. Att lägga 130-140 miljoner på stabiliseringar är orimligt för en äldre fastighet. Fördelen är att man kan använda skola i 10 år till utan problem. Gymnasiet fortsätter därför att bedriva sin verksamhet i Dergårdsområdet medan kommunen tar fram förslag på en långsiktig och hållbar lösning för gymnasiets lokalbehov. Nu måste vi påbörja arbetet med planerna för att bygga ett nytt gymnasium. Detta kommer självklart påverka planerna på en ny idrottshall och kulturhus. Den självklara lösningen som moderaterna har fört fram sedan tidigare är att planera för att kulturhuset skall ligga i det nya resecentrum och flytta över biblioteket dit.

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/Grundforstarkningar-blir-dyra/