Lerums kommun gynnar enskilt företag

På kommunsstyrelsens förra möte beslutades att man skulle gå in och sanera mark i anslutning till Garveriet i Floda, moderaterna reserverade sig mot beslutet. Den privata fastighetsägaren hade fått tillstånd att på egen bekostnad sanera marken då det skulle möjliggör en exploatering av hans fastighet och kraftigt höja värdet på hans tomt. Med en ny socialdemokratisk majoritet passar fastighetsägaren på att försöka få kommunen att stå för kostnaden. Till vår stor förvåning valde man att betala hälften av sanering. Marken ägs av Lerum Fjärrvärme. Men att de inte står för kostnaden beror på att bolaget ägs till 49% av Göteborg Energi som aldrig skulle gå med på det då Lerum Fjärvärme inte behöver göra det. Så resultatet blir att det blir Lerums skattebetalare som får betala inte Göteborgarena som äger halva bolaget och fastighetsägare kommer undan med halva kostnaden. Ännu ett exempel på hur pengarna rinner mellan fingrarna på den nya majoriteten.