Lerums största miljöprojekt i hamn, RYA tunneln

RYA tunneln innebar bättre rening och möjligheten att klara framtida miljöutmaningar på ett mycket bättre tillsammans med regionens bolag Gryaab. Att sedan det renade vattnet inte längre går ut i Aspen är också ett plus. Projektet höll sig inom de ekonomiska ramarna och den rättsliga tvisten avbröts när motparten insåg det orimliga i sina krav. Lite skrämmande är det ändå att ett ärende kan gå så långt. Ibland skulle man vilja ha en rimlighets prövning först innan så många miljoner läggs ner.