Stoppa nedläggning av Aspedalens station

Målet är att fler skall åka kollektivt i stället för att ta bilen till jobbet. Trafikverkets förslag om att ta bort Aspedalens hållplats går i motsatt riktning. Göteborgsregionens mål att öka antalet som åker kollektivt från dagens 18 % till 40 % blir omöjligt om de börjar lägga ner stationer.  Trafikverket har vid ett par tillfällen försökt lägga ner Aspedalens station med motivet att om tågen inte stannar kommer fler att åka tåg. Blir det längre till stationen kommer fler att ta bilen hela vägen till Göteborg. Lerums kommun måste vara glasklar på att det är inget alternativ. På sträckan Göteborg Alingsås finns det fem hållplatser som har färre resande, Aspedalen måste finnas kvar om Lerum skall bli Sveriges ledande miljökommun.

Lämna ett svar