Lerums kommuns utveckling

Arkitekttävling har genomförts i Floda för att fånga inspiration och idéer. I Lerum behöver det förtätas och det finns planer på ett nytt resecentrum. Gråbo siktar på att bli Sverige första hållbara tätort i linje med kommunens vision 2025 – att bli Sveriges ledande miljökommun. I alla tre delar handlar det om att arbeta med så kallad grön-blå gestaltning. Det innebär att få in grönska och ta vara på de vatten som finns i tätorterna på ett tilltalande sätt. Läs mer på kommunens hemsida om alla spännande planer.

Foto av: Mandaworks och Hosper Sweden AB    Länkar:

Lämna ett svar