Förstelärare i Lerum

Jag och Ulf Utgård Ordförande i Beredningen Skola och utbildning gjorde studiebesök i Lerums kommun för att se hur kommunen jobbar med satsningen på förstelärare. Det var roligt att få prata med flera förstelärare och deras olika arbetssätt och syn på jobbet. Det känns som det finns många spännande tankar att ta tillvara på med förstelärare och karriärtjänster. Syftet är ökade förutsättningar för elever att nå de nationella målen och möjlighet för de bästa lärarna att göra karriär och samtidigt ägna sig åt undervisning. Lärares analys och utvärdering av den egna undervisningen leder till ett bättre resultat. Viktig framgångsfaktor – som det finns vetenskapligt stöd för. Forskningen pekar på vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet. Medverkan av extern expertis ger bättre resultat.

Lämna ett svar