Nyheter inom Hiv-området

I början av veckan pågick en konferens i Stockholm som Smittskyddsinstitutet (SMI) arrangerar om hivprevention och sexuell hälsa. Efter SMI:s uppmärksammade debattartikel på DN-Debatt som visar att trots att de medicinska framstegen gällande hiv det senaste decenniet har varit stora är det fortfarande ett stigma att vara drabbad av sjukdomen. I sin senaste rapport skriver SMI att bättre kunskap och öppnare vård behövs. Forskare i USA gör vad de kan för att få till bättre mediciner. The Economist skriver i senaste numret att forskare på Drexel University in Pennsylvania nu arbetar med att stoppa hivviruset från att infektera celler i första läget istället för hindra viruset från att reproduceras i cellen som nu är praxis. Om detta visar sig fungera skulle en sådan medicin kanske också gå att använda på dem med hiv.

Bebis botad från HIV

Det var verkligen en manifesterad hiv-infektion som ett barn i USA tycks ha blivit botad från. Detta framgår av den beskrivning av det unika fallet som publiceras i New England Journal of Medicine. Läs mer om det på Dagens Medicin.

Lämna ett svar