Energipolitik Tyskland går från kärnkraft till kol

Jag har tidigare skrivit om Energiewende, Tysklands beslut att gå från kärnkraft till förnybar energi, och dess konsekvenser med dyrare priser och brännandet av förorenande kol. Enligt en intressant artikel från The Economist några nummer bakåt i tiden är det stora problemet för energipolitiken inom EU att ingen försöker att skapa en europeisk helhetslösning. Exempelvis har Spanien stora möjligheter att producera sol och vindenergi men små möjligheter att sälja den till resten av EU eftersom infrastrukturen mellan Spanien och Frankrike är undermålig. Men trots att EU:s energikommissionär, Günther Oettinger, är optimistisk till en djupare integration inom energipolitiken menar The Economist att optimismen överskuggas av nationella barriärer. Det handlar alltså inte bara om dålig infrastruktur utan också om avsaknaden av politisk vilja. När det gäller den viktiga energipolitiken har historien visat att djupare samarbeten mellan länder inte alltid är en lätt nöt att knäcka.

Lämna ett svar