Kanadaresa

Förra veckan reste jag till Kanada med den Svensk-Kanadensiska parlamentariska föreningen för att lära mig mer om landet tillsammans med riksdagskollegorna Annicka Engblom, Anne Marie Brodén, Boriana Åberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson. Kanada har i vissa delar, exempelvis Ontario, lyckats mycket bra med skolresultaten och integrationen av nyanlända. Utbildningen i Ontario lyftes bland annat fram år 2010 i en uppmärksammad rapport från McKinsey som rekommenderas. Det omfattande programmet vi tog del av innehöll diskussioner med Senatorer, Members of the Provincial Parliament (MPPs) kring gemensam frågor, möten om miljöfrågor, svensk kanadensisk handel, hälsopolitik, integration, utbildning, tobak, naturresurser och energipolitik, urinvånare, och Kanadas förebyggande arbete mot cancer.

Organisationerna Maytree and TRIEC som arbetar med integration i Kanada

Myndigheten för utbildning Ontario

McKinseys rapport “How the world’s most improved school systems keep getting better

Canada Cancer Society

 

 

 

 

 

 

 

Speciellt intressant var att träffa Rob Cunningham på Canada Cancer Society med stora kunskaper kring cancer. Kanada har lyckat minska rökning utan att invånarna har börjat använda annan tobak. Partierna är väldigt överens om att skydda ungdomarna genom bland annat att tobaksprodukter inte får visas upp i butiker eller att smakämnen som man vet attraherar ungdomar förbjuds. Jag återkommer med mer om deras cancer förebyggande arbete. Jag hoppas Rob kommer till Sverige för att berätta om sina erfarenheter för mina riksdagskollegor.

 

 

Lämna ett svar