Nya sätt säga ja till donation utreds

Regeringen utreder just hur fler svenskar kan bli donatorer. Jag har tidigare skrivit om viljan som finns i vårt land att donera. Så många som nittio procent anser sig vara villiga att donera. Trots detta saknas donatorer. I januari 2015 ska Donationsutredningen vara klar och man arbetar med för att förbättra informationen kring donation men också om det går att göra det enklare för människor att uttrycka sin önskan om att bli donatorer. Några förslag som ligger på bordet är förslaget att kryssa i en ruta i självdeklarationen samt att bli tillfrågad om donation när körkortet förnyas. Samtidigt får vi inte glömma att den viktigaste frågan när det gäller organdonation är sjukhusens förmåga att ta till vara på organ.

Lämna ett svar