Budgetpropositionen 2014

Det har gått drygt två veckor sedan Alliansen kom med budgetpropositionen för 2014. I den rådande ekonomiska situation som omvärlden befinner sig är det viktigt att stötta den svenska ekonomin så att jobben blir fler. Trots att den andel av den svenska arbetskraften som är arbetslös är lägre än i övriga EU-länder behövs åtgärder. Omvärlden drar i nuläget inte vårt exportbaserade land med sig. Men tack vare en ansvarfull politik från Alliansen befinner sig våra statsfinanser i gott skick. Det gör att vi kan och ska göra åtgärder. Med ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag, sänkt statlig inkomstskatt, sänkt skatt för pensionärer och avskaffad arbetslöshetsavgift stärker vi hushållen och på så sätt stöttar tillväxt och jobb. Dessa satsningar tillsammans med övriga satsningar sker samtidigt som utgiftstaket värnas med goda säkerhetsmarginaler. Det blir mycket intressant att nu summera och analysera skuggbudgetarna.

Lämna ett svar