Myterna om välfärden

Sex av tio väljare tror att sjukvården och skolan har blivit sämre sedan förra valet. Men innan debatten seglar iväg till att bara handla om resurser måste vi skärskåda siffror och argument. Dagens sjukvård kostar mer än någonsin. Justerat för demografi, ökade lönekostnader och inflation har sjukvårdskostnaderna ökat varje år. Jämfört med övriga västvärlden är läkartätheten i Sverige mycket hög. Vi behöver fortfarande utbilda fler läkare men 36.000 läkare idag jämfört de 10.600 som fanns på 1970 ger perspektiv på bilden av akutläkarbrist.

Inom skolan har lärartätheten de senaste åren ökat till en lärare per 12.0 elever i grundskolan (2011) från tidigare en lärare per 13,2 elever (2000). Lärarlönen behöver dock bli bättre så att yrkets status stärks. Det verkar alltså handla om stigande förväntningar från medborgare samt att media tenderar att föredra alarmerande rubriksättningar.

Detta blev tydligt när en av Skolverkets rapporter kom för några dagar sedan. Trots att närmare 90 procent av föräldrarna är nöjda med förskolan fokuserade medierna på att en fjärdedel oroade sig för stora barngrupper. Men oro är viktigt att ta fasta på. Själv tycker jag fortfarande att målet om 12 barn i förskolegrupperna för 1-4 år måste gå att genomföra. Så det är klart att vi har en utmaning framför oss.

Lämna ett svar