Motion mot straffavgift på LAN-spel

September är en hektisk månad för oss riksdagsledamöter. Förutom budgetpropositionen och oppositionens skuggbudgetar är nu också den tidpunkt på året som vi lägger våra enskilda motioner i frågor som ligger oss nära om hjärtat.

Jag kommer bland annat lägga en motion gällande LAN-spel. Omkring trettio procent av alla svenska ungdomar spelar dataspel varje dag. LAN-hallar och Internetkaféer gör det möjligt att spela med kamraterna i samma lokal utan att behöva släpa datorerna till kompisen tvärs över staden. Tyvärr regleras denna verksamhet av Automatspelslagen som tillkom 1982, långt före dataspelens tid. Internetkaféer och LAN-hallar är inte hasardspel, de är snarare mötesplatser för unga som vill spela TV och dataspel. Därför är det olyckligt att Internetkaféer och LAN-hallar sedan juni 2013 ska behöva betala ett tillstånd på 35 000 kronor till Lotteriinspektionen.

Illegala hasardspel ska bekämpas, det är självklart. Men då måste den omoderna Automatspelslagen som styr Lotteriinspektionen i detta avseende ändras så att lotteriinspektionen får loss resurser till rätt ändamål. Därför kommer jag att lägga en motion som uppmanar regeringen att ta bort tillståndsavgiften för spel i LAN-miljö.

 

Lämna ett svar