I valet och kvalet – om vårdvalet

Myndigheten för Vårdanalys publicerade nyligen en rapport om allmänhetens tillgång av tillräcklig information för att göra medvetna val av vårdcentral. Rapporten undersöker vad allmänheten vill veta för att välja och vilka brister de ser med dagens vårdvalsinformation. Några av studiens slutsatser är:

– Det finns ett brett folkligt stöd för att välja och kännedomen om möjligheten att välja är stor.

– Allmänhetens val av vårdcentral baseras främst på geografisk närhet, väntetider och personalens bemötande. Betydligt färre har grundat sitt val på medicinsk kvalitet och vilket vårdutbud som vårdcentralerna erbjuder. Samtidigt finns det endast en begränsad mängd offentligt redovisad information om medicinska resultat.

– Patienterna har hittat merparten av informationen de sökt efter. Men de saknar bland annat uppgifter om möjligheten att träffa samma läkare och om vårdcentralens hygien och renlighet.

– För att kvalitetskonkurrens i vårdvalet ska fungera är det viktigt att allmänheten kan jämföra vårdcentralernas skillnader och likheter i kvalietet och utbud. Men många tycker inte att informationen gör det möjligt att jämföra vårdcentralerna.

Lämna ett svar