Möte med Förbundsstyrelsen i Norra Älvsborg

 

 

 

 

 

 

 

I fredags och lördags var det konferens med förbundsstyrelse, KSO och riksdagsledamöter i Norra Älvsborg. Vi lyssnade bland annat på MUF:s distriktsordförande Anton Oskarsson som berättade om MUF:s fantastiska verksamhet i Norra Älvsborg.

Jag presenterade vad som händer inom socialpolitiken där jag tog bland annat upp om Patientrörlighetsdirektivet, som gör det lättare att få tillgång till en säker gränsöverskridande hälso- och sjukvård i EU, ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen för att säkra kvaliteten och ge ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, och ökade satsningar på läkarutbildningen, tandläkarutbildningen, och sjuksköterskeutbildningen.

Lämna ett svar