Debattartikel i ttela: Vi vill behålla och utveckla kärnkraften

I dagens ttela replikerar jag på Miljöpartiets Peter Rådberg och Lise Nordin som i ttela den 6 augusti skrev att de vill ge folk möjlighet till sin egen el. Alliansen och Nya Moderaterna tar frågan om klimatet på största allvar. Men tvärtemot Miljöpartiet som vill avveckla kärnkraften vill vi både behålla och utveckla den. Sverige toppar listan över EU:s renaste produktion av energi. Nästan 50 procent kommer från förnybara källor vilket energiöverenskommelsen från år 2009 ligger till grund för. Kombi­nationen av kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och förnybara energi­källor skapar ett energisystem med mycket låga kol­dioxidhalter.

Tyvärr ser möjligheterna för vindkraft att ersätta kärnkraften mycket små ut. Vindkraften är helt enkelt för oregelbunden. Så sent som i början av juni kunde vi läsa att vindbristen i Danmark gjorde att kostnaden för att köra en tvättmaskin landade på 88 kronor. Under motsvarande period kostade det 3:50 kronor i Sverige.

 

Lämna ett svar