DN-Debatt ”Tvinga tobaksindustrin ta ansvar för fimpskräpet”

Varje dag slängs 2,7 miljoner fimpar på marken i Sverige och cigarettproducenterna har inte vidtagit en enda åtgärd för att förhindra detta. Tillsammans med Stiftelsen Håll Sverige Rents VD Anna Linusson skriver jag och andra riksdagsledamöter på DN Debatt att det nu är dags att tobaksindustrin tvingas ta ett direkt producentansvar för tobakens restprodukter.

I Sverige finns åtta produktgrupper med lagstadgat producentansvar, bland annat för förpackningar, bilar, returpapper och elektriska och elektroniska produkter.

Eftersom fimparna är det allra mest frekventa skräpet finns alla incitament för att införa ett tydligt specifikt producentansvar för tobaksproducenternas restprodukt fimpen. När ett sådant ansvar uttalas i lagen är det tobaksproducenterna som får tänka ut hur de vill se till att fimparna omhändertas korrekt, exempelvis via en pant.

I dag är det kommunerna som får stå för kostnaden att ta hand om alla fimpar på våra gator och torg. Det innebär att vi som inte röker blir de som får betala.

Artikeln fick ett stort genomslag och artikeln har i dagsläget över 1.900 delningar via Facebook vilket gör den till en av de mest delade under juli. Dessutom skrev Aftonbladet om artikeln vilket också fick folk att aktivera sig rejält på sociala medier. Över 4.500 delningar och över 80 procent av de 20.000 som röstat tyckte att det är ett bra förslag.

Lämna ett svar