Debattartikel – Bidragslinje och skattechock med S

I dagens Nya Wermlands Tidning skriver jag en replik till socialdemokraten Ann-Kristine Johansson (NWT 17/7) där jag skriver att hon behöver svara på hur S-förslag om en lastbilsskatt, höjd bolagsskatt och fördubblad restaurangmoms och arbetsgivaravgift för unga, ska kunna skapa de 200 000 fler jobb som man nu lovat att ordna fram? De S-märkta skattehöjningarna på sammanlagt 30 miljarder kronor hotar närmare 70 000 jobb. Lägg därtill Vänsterpartiets och Sjöstedts skattehöjningar på närmare 90 miljarder kronor och summan av hotade jobb stiger brant.

Sverige står inför en rad utmaningar. Nya moderaterna och Alliansen anser att den viktigaste av dessa är att trygga framväxten av fler jobb och ökad sysselsättning i tider av ekonomisk turbulens i vår omvärld. Socialdemokraterna å sin sida menar att deras sysselsättningsmål gör dem till framtidspartiet i svensk politik. Det är välkommet med ambitioner för svensk arbetsmarknad. Men det kräver en annan politik än den bidragslinje och skattechock som Socialdemokraternas politik innebär.

 

 

Lämna ett svar