Debattartikel – Skärpta straff för sexbrott mot barn

I dagens ttela skriver jag om att straff måste stå i proportion till det begångna brottet. Det är därför som Nya moderaterna och Alliansen har skärpt lagstiftningen i flera avseenden sedan 2006. Alliansregeringen har redan skärpt straffen för grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott. Den 1 juli i år ändrades sexualbrottslagen ytterligare.

Det finns få saker som är så kränkande som ett sexuellt övergrepp. Varje människas rätt till sexuell integritet måste respekteras, värnas och vara tydlig. Trollhättans kommun erbjuder bland annat ett Kriscentrum för personer som utsatts för sexuella brott. Detta viktiga arbete och bekämpandet av dessa övergrepp kräver ett väl fungerande straffrättsligt skydd. De förändringar i sexualbrottslagstiftningen som nu har trätt i kraft förstärker detta skydd och skärper lagstiftningen ytterligare.

 

Lämna ett svar