Seminarium – Svenskt Näringsliv om kvalitet i välfärden inom vård, skola och omsorg

Under tisdagen besökte jag ett seminarium som anordnades av Svenskt Näringsliv om kvalitet i välfärden inom vård, skola och omsorg.

Svenskt Näringsliv tillsatte våren 2012en oberoende expertgrupp för kvalitetsfrågor för att stödja utvecklingen av kvaliteten inom välfärdsföretagen. Det långsiktiga målet med Svenskt Näringslivs arbete i frågan är att företagen ska erbjuda en välfärd som präglas av valfrihet, mångfald och hög kvalitet.

På seminariet berättade expertgruppen, som har utgjorts av bland andra Lennart Evrell, vd och koncernchef Boliden (ordförande), Carola Lemne, vd och koncernchef Praktikertjänst AB (vice ordförande), Leif Anjou, Ek. dr. jur. kand, Thomas Berglund, vd och koncernchef Capio AB, om sin bedömning och rekommendationer om hur kvaliteten i välfärdsverksamhet kan utvecklas och redovisas.

 

Några av rekommendationerna är att företag:

verkar för att resultat och processer systematiskt mäts och följs upp,

tar fram branschstandarder i samarbete med offentliga aktörer och förbättrar informationen till allmänheten,

tar fram riktlinjer för kvalitetsredovisning och ökar öppenheten i den ekonomiska redovisningen,

att branschen utvecklar en etisk plattform för självsanering,

att det inrättas en ”whistleblower-funktion” dit anställda i välfärdsföretag kan vända sig om de upptäcker allvarliga kvalitetsbrister i ett välfärdsföretag.

 

Rapporten finns att ladda ner här.

 

Lämna ett svar