Besök – Smittskyddsinstitutet

En mindre delegation från socialutskottet bestående av Saila Quicklund och jag själv besökte Smittskyddsinstitutet (SMI), Karolinska Institutet i tisdags tillsammans med kommitténs handläggare och våra tjänstemän. Eftersom ett av mina ansvarsområden i den moderata socialkommittén är HIV fick vi besöka enheten Hivprevention och sexuell hälsa. Förutom HIV arbetar enheten med andra infektioner som överförs sexuellt. Enheten gör ett bra arbete men några av utmaningarna är komplexa och tar tid att komma över. Även om utvecklingen av medicinering har lett till att få människor idag dör i AIDS har andra könssjukdomar ökat.  Dessutom riskerar de som lever med hiv fortfarande att få ett negativt bemötande och bli diskriminerade trots att kunskaperna om kunskapen om hiv i samhället är god.

Strax innan vi gjorde besöket släppte SMI en rapport om situationen gällande antibiotikaresistens i Sverige. Rapporten visar att Sveriges strategier mot antibiotikaresistens måste intensifieras. Det är en stor skillnad mellan länen i användningen av antibiotika (i Stockholms län skrevs det ut 410 recept per tusen invånare mot 290 i Västerbotten). Användningen fortsätter att minska i Sverige som helhet men skillnaden länen emellan visar att det finns andra faktorer än rent medicinska som styr förskrivningen.

 

Lämna ett svar