Donationsrådets studiebesök i Lund

Under måndagen och tisdagen var det möte i Lund med Donationsrådet där vi fick höra om utvecklingen inom transplantationsforskningen. Vi fick höra på Professor Stig Sten som berättade om lungtransplantation. Vi fick också se ett fungerade hjärta utanför en kropp. Inget för de som är känsliga för att se blod.

Dagarna bjöd också på ett studiebesök på Vävnadsbanken i Lund som är en del av Skånes universitetssjukhus. Banken tar till vara på mänskliga vävnader (hjärtklaffar, hornhinnor och hörselben) från avlidna som har gett sitt godkännande som sedan används först och främst till transplantation men också till andra medicinska ändamål.

Donatorer till vävnadsbanken har ökat sedan 2004 men det är framförallt under de senaste två åren som antalet donationer har ökat. Vi har blivit bättre på att ta hand om vävnader. Med de donerade vävnader kan sjukhuset via transplantationer årligen behandla 50 svårt hjärtsjuka, varav 30 barn, 100 synskadade och 40 hörselskadade. Vävnadsbanken är en del av ett större nätverk vilket gör att banken förmedlar vävnader till andra kliniker och universitetssjukhuset kan på samma sätt få hjälp från andra vävnadsbanker.

Lämna ett svar