Tobaksfria dagen 2013 och utställning i riksdagen

Lagom till den tobaksfria dagen i fredags den 31 maj visade Tobaksfaktas samrådsgrupp i Riksdagen tillsammans med Tobaksfakta utställningen Skydda barnen mot tobak. Utställningen invigdes av Carl Schlyter, EU-parlamentariker (Mp) som är ansvarig för den Gröna gruppens arbete med det nya tobaksdirektivet, Christer Engelhardt (S) och mig själv. Syftet med utställningen var att förse mina riksdagskollegor med information så att direktivet stärks. Utställningen fokuserade på tre teman: neutrala cigarettpaket, exponeringsförbud på säljställen och insatser mot illegal handel. Min och andras uppfattning är att tobaksindustrin blir allt aggressivare i sin marknadsföring. Tobaksproduktdirektivet gör det svårare för industrin att marknadsföra sina dödliga produkter.

Under den tobaksfria dagen i fredags var Vi som inte röker (VISIR) ute och kampanjade. Vi kräver i ett upprop att Sveriges riksdag och regering sätter ett slutdatum för rökning i Sverige. Andra länder exempelvis Nya Zeeland har redan gjort det, vi i Sverige borde också kunna göra detta. Namninsamlingen gick bra med många som la kommentaren att år 2025 var för lång bort i tiden.

Lämna ett svar