Ny lag om personnamn

I dag tisdag var det en pressträff med Olle Abrahamsson som är ordförande i Namnlagskommittén där jag har arbetat en tid. Betänkandet överlämnas till justitieminister Beatrice Ask. Resultatet är mycket bra och ökar upp friheten att välja sitt namn. Som jag tidigare skrivit i nyhetsbrevet är det sedan tidigare möjligt att byta namn men att det nya namnet får inte ”väcka anstöt” för omgivningen eller ”leda till obehag” för bäraren. I praktiken skiljer det sig tolkning åt mellan olika myndigheter och domstolar. Därför beslutade regeringen i slutet av 2010 att det ska tillsättas en parlamentarisk kommitté för att se över namnlagen och få bukt med rättsosäkerheten. I dag kom vårt slutresultat.

Det var en i huvudsak enig kommitté som lämnade sitt förslag idag. Dock hade jag och Yvonne Andersson (KD) en avvikande uppfattning på två punkter.

Vi tycker att man även fortsättningsvis skall göra ett aktivt val vid giftermål eller partnerskap om vilket efternamn man vill ha. I förslaget föreslås att om man inte meddelar annat har båda kvar sina ursprungliga namn. Vi är övertygade att det kommer att minska namngemenskapen i familjer.

Det andra är när det gäller om hur man får föra ett namn vidare. Idag kan man inte föra det namn som man fått av sin respektive genom giftermål vidare till ny person om man gifter om sig. Det är nu på förslag att man skall kunna göra det. Vi tycker att den tidigare ordningen är bra.

Kommittén föreslår bland annat följande förändringar.

  • Efternamn ska fritt kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna son eller dotter.
  • Det ska bli fritt att byta till ett efternamn som är så vanligt att att det bärs av minst 2.000 personer.
  • Dubbla efternamn får bildas.
  • Nya mellannamn kan inte tas, men den som redan har ett mellannamn behåller det så länge han eller hon önskar.
  • Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.
  • Förnamn ska kunna ändras enklare och i samtliga fall kostnadsfritt.
  • Skatteverket blir ny namnmyndighet. Patent- och registreringsverkets befattning med personnamn upphör.

Lämna ett svar