Folkhälsoinstitutets konferens om folkhälsa ” Tio år med Sveriges folkhälsopolitik”

På den gamla skolan Norra Latin i Stockholm som nu tjänstgör som konferensanläggning går Folkhälsoinstitutets konferens om folkhälsa av stapeln.

Majoriteten av Sveriges kommuner, landsting och regioner har det senaste decenniet prioriterat barns och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet, samt tobak och alkohol. Mycket bra att unga prioriteras eftersom det ger förutsättningar för en god hälsa genom livet. Bland föreläsarna finns Socialminister Göran Hägglund, Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet och Dr Helen McAvoy, Senior Policy Officer, Institute of Public Health in Ireland. Några av de teman som diskuteras är ”Hur sjösätta folkhälsopolitiken i praktiken?”, debatt: ”Utmaningar för folkhälsopolitiken de kommande tio åren” (där undertecknad deltar), samt ”Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel”. Vill ni se de olika seminarierna eller debatten kan man se det på Folkhälsoinstitutets hemsida.

Lämna ett svar