Smittskydd – H7N9 nytt fågelvirus i Kina.

Det nya fågelviruset i Kina som i slutet på april smittat över 100 och dödat 20 kineser aktualiserar återigen behovet av globalt samarbete mot pandemier. Världen är bättre rustad nu än tidigare. 2011 hade ca 160 länder förberedande planer mot pandemier samtidigt som Amerika satsat stora resurser på nya vaccin och medicin. Forskare har bättre förståelse om orsaker och spridning. Trots dessa framgångar finns det flera delar som klart behöver förbättras. För det första måste vi fortsätta arbeta för att göra vaccin så tillgängligt som möjligt. För det andra måste vi få fram mer grundforskning på farliga patogener. I nuläget är exempelvis USA rädda för att terrorister skulle kunna få tag på resultaten och är därför mycket restriktiva i sin hållning till denna del av forskningen. För det tredje är det önskvärt om lagarna kring patent görs om när det kommer till virus. Som det ser ut nu kan forskare patentera genomet hos virus och på så sätt försvåra för nödvändig forskning. Utgångspunkten här skulle kunna vara att det naturligt DNA inte kan patenteras.

Även om det nya viruset i nuläget inte sägs spridas mellan människor är det oroväckande att Kina inte är transparanta i hanteringen av dessa frågor. De vanligtvis okritiska kinesiska nyhetsbyråerna har ifrågasatt varför det dröjde tjugosju dagar från att det första dödsfallet upptäcktes och att fallet blev offentligt. Dessutom svävar kineser fortfarande i ovisshet varför myndigheterna dumpade 16 000 döda grisar i tillflödena till floden Huangpu. Att lämna allmänheten och omvärlden med så stora frågetecken vid allvarliga händelser gör att Kinas agerande måste ifrågasättas.

Smittskyddsinstitutet

 

Lämna ett svar