Tågstopp i Dalsland

Påståendet att tåget är viktigt för arbetstillfällena i många kommuner är det nog fler politiker än jag själv som skriver under på. En väl fungerande tågtrafik borgar hela regioners utveckling genom att tillföra ett aktivt näringsliv och på så sätt bibehålla en levande landsbygd. Det är därför intressant att följa debatten om tågstopp exempelvis Brålanda. Kommunen har sedan tidigare en station och järnväg men inget tågstopp. Möjligheterna till att pendla ökar avsevärt med ett tågstopp. Ansökningsförfarandet är dock väldigt komplext. Restiden får inte försämras, stoppet får inte innebära investering i ett nytt tåg, samt att inte helheten i tågtrafiken störs.

Lämna ett svar