Politiken i kölvattnet av S-kongressen

I söndags avslutades S-kongressen i Göteborg och nu klarnar bilden av Socialdemokraterna anno 2014. Vänsterfalangen med exempelvis Daniel Suhonen har satt agendan och låst in Löfven i ett program som är emot vinster i välfärden. S verkar inte har några bekymmer att tillåta vinster i vissa typer av mansdominerade välfärdsbolag samtidigt som man med kompromissen kraftigt begränsar företag inom vården. Företag som till största del drivs av kvinnor. Märkligt kan tyckas om man så uttalat är ett feministiskt parti. Dessutom betyder den otydliga kompromissen att Löfven måste arbeta med en politik som ligger närmare vänsterpartiets än miljöpartiets. Högst relevant i frågan om regeringsbildning. Oroväckande är också att kompromissen endast är ett första steg. I motionen står också att motionärerna vill ”initiera ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på grund av deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin och underställas demokratisk kontroll, samt utarbeta strategier för hur denna demokratiska kontroll ska utövas och hur dessa sektorer ska organiseras för att bidra till största möjliga samhällsnytta.” Det är kanske inte helt ologiskt att dra slutsatsen att vänstervinden i finanskrisens spår även gör vänsterfalangen inom svenska Socialdemokratin starkare. Vi har sett det tidigare i Frankrike och nu senast i Italien där vänsterpartier vunnit valen. Nästa steg för (S) blir kommunalisering. Kommer Montessoriskolan i Floda få vara kvar? Äldreboendet Riddarstensgården i Lerum? De som jobbar som personlig assistent skall de alltid vara anställda av kommunen. (S) 5-årsplaner är inte rätt väg att gå. Vinst på asfalt och bygga skolor (mansdominerade yrken) det är ok för (S), hur tänkte man då?

 

Bra artiklar på temat S- kongressens konsekvenser:

Hans Bergström på Newsmill

Lena Mellin

 

Lämna ett svar