Banbrytande framgång för vård av hiv-smittade spädbarn.

För andra gången har läkare lyckats med att bota ett barn som fötts med hiv. Läkarna är dock försiktiga med att säga att de har botat barnet. Än så länge nöjer de sig med att säga att de inte har hittat spår av hiv. Eftersom det kan vara mycket svårt att hitta hiv finns risken att infektionen bryter ut om några år. Dock måste nyheten ses som en framgång. Det kan innebära att andra fall framför allt i Afrika där många barn föds med hiv i framtiden kan få en annan utveckling. Den stora frågan som återstår är hur pass typisk flickan är. För att behandlingen ska kunna sägas ha samma effekt på andra barn måste flera undersökningar och tester göras. Drömscenariot är att högriskbarn kan behandlas i samband med födseln. Fallet med den botade flickan visar på vikten av att forskning kring bot fortsätter.

http://www.svt.se/nyheter/hiv-smittat-spadbarn-botat

http://www.hopkinschildrens.org/newsDetail.aspx?id=12177

Lämna ett svar