Begränsad hemtandvård i elva landsting

Nyligen tog jag del av en rapport från Oral Care. Rapporten visade på stora skillnader i vilken nödvändig tandvård som erbjuds beroende på vilket landsting man bor i. Dessutom fanns även en skillnad mellan landstingen i vad som ersätts. Det som jag finner problematiskt är de mer eller mindre totala begränsningar för hemtandvård som införts i elva landsting. Konsekvensen blir att möjligheterna för gamla och sjuka att få hemtandvård kraftigt minskar eller i vissa fall försvinner. Förutom detta medför beslut att begränsa att kommunerna i vissa fall har fått extra kostnader. Av dessa elva landsting är föga förvånande åtta ledda av S däribland Västra Götalandsregionen. Vad som däremot förvånar är att tre alliansledda landsting sällar sig till denna skara. Den självklara fråga som alla dessa elva landsting måste ställa sig är: var tar de äldres valfrihet vägen?

Lämna ett svar