Majblomma och BRIS

I onsdags träffade Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp Lena Holm och Marina Andersson från organisationen Majblomman. Debatten om barnfattigdom blossade som bekant upp i och med Uppdrag Gransknings program tidigare. På mötet diskuterade vi hur organisationer som bland annat Majblomman definierar begreppet barnfattigdom. Måste tyvärr erkänna att jag inte kände mig lugnare efter hört deras beskrivning av sitt underlag. En diskussion som till synes kan verka akademisk men som har stor påverkan på debatten och i slutändan också påverkar barn. Vi träffade också BRIS om Uppdrag Granskning med Kattis Ahlström och Cecilia Naucler där vi hade en mycket bra diskussion. Jag upplever att Bris tog frågan om faktaunderlag på ett större allvar.

 

Lämna ett svar