Nationella Vaccinationsprogram

 

Att vi i Sverige har ett omfattande vaccinationsprogram gör att många människor inte tänker på hur det var innan detta skydd fanns. Man inser inte hur oerhört viktigt det är att vaccinera sig och vad som skulle hända om en majoritet av befolkningen struntade i det. För bara några decennier sedan dog människor i sjukdomar som mässling och i hjärnhinneinflammation orsakad av påssjuka. I dag är det väldigt ovanligt tack vara att nästan alla barn tidigt vaccineras med det så kallade MPR-vaccinet (mot mässling, påssjuka och röda hund). Nästan alla barn vaccineras. Krävs att 90 till 95 procent av befolkningen är skyddade för att sjukdomarna inte ska få fäste igen. Viktigt avliva vaccinmyt

MPR-vaccinet leder inte till autism. Det är klarlagt sedan länge. Att Wakefield-studien visat sig vara ren bluff borde alla föräldrar veta nu. Nu finns motsvarande myter om Gardasil. Sprider man sådan myter är man delaktig att människor faktiskt dör i onödan.

Det blir nya regler för Sveriges vaccinationsprogram. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning bland befolkningen. Det gäller både allmänna vaccinationer och vaccinationer för barn och särskilda riskgrupper. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Eftersom det handlar om stora kostnader är det också rimligt att det är regeringens som fattar dessa beslut.

Kommuner och landsting utför och bekostar vaccinationerna som därmed blir kostnadsfria för den enskilde. Vårdgivare ska också upprätthålla ett vaccinationsregister. Ett vaccintionsregister är bra att ha för framtida epidemier och forskningen.

De nya reglerna börjar enligt förslaget gälla den 1 januari 2013.

Sverige har haft ett för stort godtycke tidigare. Som boende i Västra Götaland var jag tvungen att bekosta cancer vaccineringen för två av mina döttrar själv. Inte nog med det, Västra götaslandsregionen vägrade acceptera att det skulle ingå i högkostnadskyddet trots det var nationellt beslutat av Tandvårds- och läkemedlesförmånsverket. Så med regioner som Västra Götaland tvingas riksdagen bli tydligare vad som gäller. Jag drev frågan vidare och fick tillbaka pengarna över högkostnadskyddet. Men hur många personer visste det och hade kraften att göra det.

Tänk den dagen vi har ett vaccin mot tobak som är den vanligaste påverkbara dödsorsaken till cancer enligt bland annat Cancerfonden. 18 dör varje dag bara i Sverige av rökning.

Läs mer

 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU20&doctype=bet

 

Lämna ett svar