Låt tobaksbolagen betala

Tobaksfria dagen 31 maj 2012 Hög tid att vi, rökare, snusare och icke rökare/snusare, alla tillsammans sätter stopp för tobaksbranschens dödsbringande verksamhet. Den verksamhet som bygger på affärsidén om att rekrytera barn och ungdom in i nikotinberoende och på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder. Varannan av dessa tobaksbranschens kunder dör i förtid. En affärsidé som fungerar enbart p.g.a. att vi accepterar missförhållandena och att ekonomiska och sociala kostnader för tobakens skadeverkningar vältras över på oss skattebetalare. Låt oss tillsammans kräva att dessa kostnader överförs ditt där de rätteligen hör hemma på tobaksbranschens utgiftskonto. På så sätt blir tobaksbranschen olönsam. Ett steg i den riktningen är att kräva att nikotinet klassas som narkotika. Skriv in dig på namninsamlingslistan www.upprop.nu/NUXP Låt den tobaksfria dagen 31 maj 2012 bli början till en tobaksfri vecka, en tobaksfri månad, ett tobaksfritt år inte bara för dig personligen utan också för många andra med dig. Framför allt medverka till att tobaksbranschens möjligheter att fortsätta att rekrytering barn och ungdom in i nikotinberoende minskar med inriktning mot att helt stoppas !

Henrik Ripa (M)

Vice Ordf. Riksförbundet VISIR Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B 116 45 Stockholm

0705-21 56 21

Lämna ett svar