Hedersrelaterat förtryck och skolan

Forskning kring hedersrelaterat förtryck och skolan
Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn i samarbete med Riksdagens tvärpolitiska barngrupp hade ett kunskapsseminarium med diskussion kring hedersrelaterat förtryck i skolan.
Som utgångspunkt för diskussionen presenterades rapporten Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt, av forskaren, Mehrdad Darvishpour och Pirjo Lahdenperä professor vid Mälardalens högskola. Rapporten handlar bland annat om svensk forskning som berör frågor om hedersrelaterad problematik samt åtgärder som skolan kan vidta för att arbeta med den hedersrelaterade problematiken
Seminariet syftade till att diskutera vad som görs, vad som inte görs och vad som bör göras.

I panelen:
– Mehrdad Darvishpour, Stockholms universitet
– Pirjo Lahdenperä professor i pedagogik, Mälardalens högskola
– Margareta Olofsson, Rädda barnen i Stockholm
– Nadin Fakhro, projektledare Sharaf hjältinnor Stockholm
– Sharafs hjältar och hjältinnor, Göteborg…

Mehrdad Darvishpour är fil.dr. i sociologi och senior lektor vid Stockholms universitet och Mälardalens Högskola. Darvishpour har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och familj.
Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning vid Mälardalens högskola, Akademin för Utbildning, kultur och kommunikation (UKK).
Margareta Olofsson är ordförande för Rädda barnen Stockholm.
Nadin Fakhro är projektledare för Sharaf hjältinnor i Stockholm.
Farman Sadiq arbetar för Sharaf hjältar i Göteborg

Sharaf hjältar/hjältinnor är en nationell organisation som med unga människor som målgrupp arbetar mot hedersförtryck. Organisationen ingår i stiftelsen Fryshusets verksamhet. 2007 drog Sharaf hjältar igång verksamhet även i Göteborg.

20120530-143647.jpg

Lämna ett svar