Barnfattigdom – om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv

Professor Elisabet Näsman talade om barnfattigdom den 29 maj utifrån sin nya bok Barnfattigdom – om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv utgiven på Gothia För­lag. Boken har hon skrivit tillsammans med Christina Ponton von Gerber och Stina Fernqvist.

Barnfattigdom har nu diskuterats intensivt, och länge stått på den politiska dagordningen – men vad säger aktuell forskning? Går andelen upp eller ner, är det få eller många och är de egentligen fattiga? Så diskuteras ofta barnfattigdomen, men vem lyssnar på barnen och varför ska man göra det? Frågor som togs upp var bland annat.

– På vilket sätt påverkas barn som lever länge under ekonomisk utsatthet?
– Löser arbetslinjen all barnfattigdom?
– Räcker normen till när behovet av stöd är långvarigt?
– Täcker stödet barns grundläggande behov?
– Ska barn drabbas då föräldrarna inte får samhällets stöd? Hur länge?
– Kan en 20-lapp till skolan vara för mycket?

Elisabet Näsman är professor vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, med inriktning mot barnsociologi.

20120530-152440.jpg

Lämna ett svar