Fler organdonatorer behövs

Jag är ju riksdagens representant i Donationsrådet och onsdag och torsdag hade vi vårt första möte för året. Ordförande för rådet är Heidi Stensmyren vice ordförande i Sveriges Läkarförbund. Organdonationer är mycket viktigt för att alla ska kunna erbjudas förstklassig vård. Tyvärr är det nästan konstant organbrist i Sverige även om svenskarnas inställning till att donera generellt sätt är hög. Detta är självklar en av de viktigare frågorna vi behandlar i rådet, hur fler ska få tillgång till en bra sjukvård. En viktigt roll för rådet är att vara opinionsbildare i media och mot befolkningen för att få fler att vilja donera sina organ. men även att sjukhuset blir ännu bättre på att ta tillvara på möjligheterna till donationer. I dag varierar det från sjukhus till sjukhus. Totalt genomfördes 744 transplantationer i fjol, mot 651 under 2010. De största ökningarna stod bukspotts-, njur-, lever- och lungtransplantationerna för. Totalt väntade 763 personer vid det gångna årsskiftet på ett nytt organ. Den absoluta merparten, 634 personer, väntar på njure, därnäst står patienter i kö för lever (47), lunga (26) och hjärta (24).

Om du inte redan har gjort det kan du registrera dig som donator här

Donationsrådet

Lämna ett svar