Patientsäkerheten först på Östra Sjukhuset

Patientsäkerhet står självklart högt på varje politikers dagordning, men även om vi generellt sätt har en god patentsäkerhet och att större missöden i sjukvården är ovanliga måste vi hela tiden leta efter nya sätt att förstärka den.
Det har förts en internationell diskussion om patentsäkerhet under hela 00-talet efter att en amerikansk studie visat att någonstans mellan 50 000 och 100 000 patienter felbehandlades varje år i USA. Ganska nyligen har Socialstyrelsen tagit fram en liknande siffra i Sverige och det uppskattas vara runt 3 000 patienter varje år som får permanenta skador av felbehandling i vården.
Vi har en nollvision när det kommer till felbehandling i vården och måndag den 20 februari arangerade vi ett gemensamt studiebesök på Östra sjukhuset i Göteborg för hela alliansgruppen i socialutskottet.
På Östra sjukhuset har man ett av landets ledande simulationscenter. Ett simulatuionscenter är en miljö där läkare, studenter, sjuksköterskor med mer kan simulera riktiga vårdsituationer och öva på dockor och i dataprogram.
Simulationerna görs både som teamövningar för att öva kommunikation och samarbete men också enskilt för de som utbildar sig till kirurger. Simulationsprdagogiken är relativt ny inom sjukvården och de som har utbildat sig till kirurger har oftast lärt sig genom att vara assistent till äldre kollegor något som både är relativt kostnadskrävande och inte är optimalt ur patientsäkerhetssynpunkt.
Den svenska tekniken är mycket eftertraktad i världen och det svenskbaserade företaget som levererar simulatorerna till Östra Sjukhuset ska snart få besök från hälsomymdigheterna i Kina som planerar att börja använda simulationer mycket mer i sin undervisning.
Detta är minst sagt ett intressant område där den svenska sjukvården visar framfötterna. Genom den nya tekniken kan man både effektivisera utbildningen och förbättra för patienten.

Lämna ett svar