Ny flygpost och EU artikel i Skaraborgs Allehanda

Nu finns den senaste Flygposten ute på mejlen. Om du inte har fått den på mejlen kan du läsa den här.

Idag har jag också med den debattartikel i Skaraborgs Allehanda som handlar om vår gemensamma utmaning i EU att klara av en åldrande befolkning. Eftersom den inte finns på nätet kan du läsa den här.

Så klarar vi ett åldrande Europa

Nästa år, 2012, inleds Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Detta är en del av EU:s engagemang för en hållbar social utveckling i Europa.

I dessa dagar, med skuldkris och Eurokris, är det ibland svårt att tänka långsiktigt på Europa och EU. De svarta rubrikerna om korrupta politiker och ohållbara nationella försörjningssystem har lagt en våt filt över EU-debatten. Men vi politiken måste försöka oss på konststycket att både hantera den akuta krisen och samtidigt tänka på vilket samhälle vi vill leva i efter att kriserna är över.

 

Hela Europa står inför en gemensam utmaning som kommer att påverka varje dimension av våra gemensamma samhällen och det är demografin. Vi känner alla till babyboomen i Sverige på 40-talet men vad vi mindre ofta reflekterar över är att en liknande boom följde i nästan alla västeuropeiska länder efter andra världskrigets slut. Det är inte bara vi som frågar hur vi ska klara välfärden för de äldre när de stora 40-tals kullarna börjar få behov av äldrevård. Det är en gemensam utmaning.

 

En enkel lösning finns inte att hitta, men nu när man jämför Sverige med resten av EU är det lätt att konstatera att vår idé om ordning och reda i finanserna och en arbetslinje i arbetsmarknadspolitiken måste gälla över allt. Det viktiga är självklart att alla länder hitta lösningar som passar deras system, men även EU tittar nu på hur de kan skapa förutsättningar för äldre människor att stanna kvar på sina jobb längre och fort-sätta sysselsätta sig på arbetsmarknaden. Sedan måste många av våra hälsovanor bli bättre. Om vi blir äldre och samtidigt friskare så behöver det inte innebära lika stora kostnader för samhället. En bra folkhälsa är nyckeln till fram-tiden. Med en aktiv folkhälsopolitik i hela Europa kommer trycket på sjukvården minska och människors frihet att öka.

 

Det krävs dessutom en grundläggande attitydförändring kring hur vi ser på åldrande. Idag är det är många som vittnar om att det är svårt att byta jobb efter 55. Nyliggen presenterade ett privat bemanningsföretag siffror som tyder på att 80 procent av alla över 50 anser att deras ålder, inte deras förmåga eller vilja, är ett hinder om de vill byta jobb.

 

Det bygger på en diskriminerande tanke om att människor kan vara förbrukade. Så är det inte och så ska det inte vara. Sedan ska man inte behöva fortsätta med samma jobb man alltid har haft, men i stället för en pensionsålder kanske vi ska en ålder då man påbörjar sin andra, eller tredje eller till och med fjärde karriär. Min vision är att Sverige är ett ledande land i Europa när det kommer till att se människors inneboende kraft och skapa möjligheter för alla att ta till vara på den oavsett ålder

 

Lämna ett svar