Ripas flygpost vecka 42

Högskolans framtid
Högskolesektorn kommer att möta en stor utmaning de närmaste sex åren. På grund av de stora barnkullarna i början av 90-talet är det idag fler än någonsin som går på högskolan. Men när ungdomskullarna sjunker kommer söktrycket svikta på många högskolor och det kan innebära problem på sina håll. Måndagen den 17:e var jag på Högskolan Väst för att höra på deras synpunkter kring regeringens politik för att möta utmaningarna.
Det är viktigt att högskolorna själva tar den demografiska utmaningen på allvar och att de använder regeringens ökade fokus på kvalitet i den högre utbildningen som en plattform för de förändringar de nu behöver göra.
Läs Jan Björklund på DN Debatt om högskolan utmaningar  

Kvalitet och tillgänglighet i tandvården
På tisdagen träffade jag företrädare för Tandläkarförbundet. STF är en organisation som jobbar med yrkesfrågor för tandläkare. De försöker bevaka politiken så att tandläkarna har den bästa möjliga förutsättningarna för att följa med i utvecklingen och använda de bästa metoderna. Diskussionen kom också in på den nya tandvårdsreformen som ska presenteras  riksdagen om några veckor. Den handlar bland annat om tandvård för funktionshindrade.
Läs mer om STF här

Nya Moderaterna utvecklar sin politik
I helgen var det dags för oss i Moderaterna att ha vår partistämma och fatta beslut om den framtida politiken. Stämman blev på det stora hela en riktig succé. En liten kort sammanfattning av mina favoritområden, miljö- och socialfrågor:

  • Ja till gårdsförsäljning av alkohol
  • Utreda ytterligare inskränkningar av allemansrätten när det missbrukas i vinstsyfte
  • Ersätta kärnkraften med ny så snart som möjligt
  • Förenkla miljöbalken
  • Nej till nationellt dubbdäcksförbud
  • Liberalisering av strandskyddet
  • Slopa kravet på sterilisering och svenskt medborgarskap vid könsbyte
  • Utreda surrogatmödraskap
  • Socialbidragstagare ska inte förlora på att börja arbeta

 Kommunpolitiskt program på partistämman
Det är alltid roligt att se frukten av sitt arbete och framför allt när det man gjort gör skillnad. På partstämman fattade vi nämligen beslut om ett nytt kommunpolitiks program – ett program som jag varit med och tagit fram. Jag känner att min erfarenhet från Lerum har varit vägledande i många frågor, men på samma gång har jag lärt mig mycket nytt under processen. Det bästa med det kommunpolitiks programmet är att det på allvar möjliggör för alla moderata politiker att verkligen bli Nya Moderaterna fullt ut även i sin kommunpolitik. Vi moderater bryr oss om välfärden och skall se till att alla medborgare får bra service. 

Barnahus i Södertälje
På torsdagen var jag i Södertälje och besökte en del av deras socialtjänst. Det kändes bra att åka till just Södertälje som också var den kommun som Fredrik Reinfeldt började med att besöka efter han blivit stadsminister. Nu träffade jag Kari Rooth som jobbar med ett projekt som riktar sig mot barn och ungas uppväxtvillkor. Projektet är finansierat av staten och jag var nyfiken i hur pengarna kom till användning. Det är ju ofta så att man bara fattar beslut om att bidrag ska ges ut till olika former av verksamhet och så glömmer man bort att lyssna på vilken effekt de får och om det har löst det samhällsproblem som var avsikten. Detta var det första av många besök jag ska göra under hösten då jag träffar socialarbetare ute i verksamheterna.  
Läs om Barnahus i Södertälje

Lämna ett svar