Ripas flygpost vecka 40

Trollbackens Behandlingshem i Kungälv
I tisdags besökte jag Trollbackens Behandlingshem i Kungälv. Trollbacken är en barn- och familjeenhet som drivs av Gryning Vård AB.
Gryning Vård AB är störst i Sverige inom Hem för Vård eller Boende med 34 olika verksamheter över hela Västra Götalands Län och ägs av 50 kommuner. Jag träffade personalen på Trollbacken och Grynings VD Marianne Forslund för att prata om vilka utmaningar de ser och vilka problem de upplever att politiken borde lösa. Det saknas inte utmaningar om vi skall kunna hjälpa de människor som är i så stort behov av hjälp.Läs mer om Gryning

Hvidehus behandlingshem
Jag har även besökt Hvidehus som huvudsakligen arbetar med människor som har alkoholproblem. Ann Cederlund som är föreståndare berättade om hur de arbetar. Fördelen med Hvidehus är deras koppling till Länkens kamratförbund en förening för personer som har tagit sig ur sitt missbruk och hjälper andra att bli drogfri. De har en förståelse och engagemang som är fantastiskt. Jag träffade även Lerumsbor boende där som lovprisade verksamheten.
Läs mer om Hvidehus

Höstbudgeten
Nu har regeringen presenterat sin höst budget och vi i Socialutskottet har haft till att titta på vilka satsningar som kommit med på det sociala området. Två stora satsningar som regeringen fortsätter med är mer valfrihet för människor som får sociala tjänster. Var tredje person som har hemtjänst idag har bor i en kommun med valfrihetssystem som ökar individens inflytande över sin situation. Valfrihetsreformen har också lett till att fler företag startas inom omsorgsbranschen. 140 nya företag har startat sedan 2007 och de flesta av dem är kvinnliga företagare.
Läs mer om budgeten 2012

Motioner till riksdagen
I onsdags slutade riksdagens allmänna motionstid. Under den allmänna motionstiden får alla riksdagsledamöter en chans att väcka motioner som sina hjärtefrågor. I år har mina motioner handlat om rökning, mobbing och miljön. Tre samhällsproblem som jag tror att vi kan göra mer för att lösa. Jag återkommer till motionerna i nästa Flygpost.
Läs mina motioner

Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

 

Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Lämna ett svar