Ripas flygpost vecka 39

Storbritanniens sjukvårdssystem
Socialutskottets moderata ledamöter var på studiebesök i London förra veckan. Vi började med ett besök hos ambassadören där vi fick veta hur det politiska läget med fokus framför allt på sjukvården. Men även lite kring upploppen som varit där.
Sedan besökte vi NHS Choices där man tar fram jämförelser och lägger ut på sin hemsida för att medborgarna skall kunna göra ett medvetet val när de behöver vård. Allt från betyg till hur mkt problem man har med resistenta bakterier men även andra vårdtagares omdömen av klinikern.
Läs mer om NHS Choices

 Enligt Kings Fund har man stora problem då det inte har en patientavgift så patienterna dök inte upp på bokade möten, vid fint väder kunde hälften av patienterna utebli. Sjukvården hade fått stora resurstillskott de senaste åren vilket hade inneburit att man hade tappat fokus på kostnadseffektiviteten. Med det nya ekonomiskläget står de inför många utmaningar.
Läs mer om Kings Fund

 Boots
Vi besökte även Boots i London som nu håller på att etablera sig i Sverige. De hade allt från läkemedel på recept till fotoframkallning. Man jobbar även med egna märken. Deras huvudvärkstabletter såldes för 10 öre styck mot i Sverige där de kostar runt 2 kr styck. Nyttigt med lite konkurrens.
Läs mer om Boots

Grunden
Igår träffade jag Grunden en förening för människor med intellektuella funktionshinder som hade en Sverige Dag på Världskultur museet i Göteborg. De berättade om sin vardag om det hinder och fördomar som de möter på. Vi vare ett antal politiker som var inbjudna att debattera och svara på frågor. Bland de övriga fanns David Lega och Lars Ohly. Det blev ett bra samtal med många svåra frågor.
Läs mer om Grunden

Fattigdoms debatt
EAPN (European Anti Poverty Network) hade ordna en konferens om fattigdomen i veckan. Vi var ett par politiker där för att få höra deras synpunkter men även att debattera frågorna.
Enligt Rädda Barnens egen definition var barnfattigdomen år 1997, 22 procent i Sverige, men sjönk sedan till dess lägsta nivå 2007 för att öka en aning till 11,5 procent under finanskrisåret 2008 (senaste uppgifter). Dagens låga nivå innebär dock inte att problemet inte finns. I Sverige har andelen hushåll med verkligt låga inkomster minskat från cirka 18 procent 1997 till knappt 7 procent 2008. Under samma period har antalet barn i hushåll med försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) minskat från 250.600 barn till 137.900
Antalet fattiga barn har således minskat, men så länge det finns fattiga barn är det något som måste bekämpas. Jobbskatteavdraget har lett till att antalet barn som lever i fattigdom har minskat med 13 procent under den första mandatperioden.
Rädda Barnen har också tagit fram lokala siffror som är ifrån 2008. Lerums kommun är en av landets främsta kommuner med sin 16:e plats av Sveriges 290 kommuner.
Läs mer om EAPN

 Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag

Socialutskottet

 

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Lämna ett svar