Ripas flygpost vecka 24

Miljömålsberedningen
Miljöarbete sker ofta på lång sikt och behöver kontinuitet. Det spänner ofta över flera politikområden och berör många olika samhällsintressen. Därför är en bred politisk samsyn oerhört viktig för att nå framgång. Miljömålsberedningens mervärde är att hitta politisk samsyn kring breda lösningar som kan leda till att vi kan lösa miljöproblemen inom en hel generation. För att nå en bred politisk samsyn kring miljöfrågorna inrättades en parlamentarisk beredning, Miljömålsberedningen, den 1 juli 2010. Jag sitter med i denna grupp och vi träffades förra veckan.

 Beredningens uppgift är att hitta politisk samsyn och lösningar för hur vi ska genomföra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi ska uppnå våra miljömål. Vi ska föreslå miljöstrategier som leder till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Eftersom många mål har internationella kopplingar ska beredningen också visa på vilka frågor som behöver drivas inom EU och internationellt. Vårt första uppdrag är att ta fram en handlingsplan för vilka strategier som behöver utvecklas inom områden som är komplexa och som kräver politiska avvägningar.
Läs mer

Partiledardebatt i riksdagen
Nya partiledare, nya positioner. I torsdagens partiledardebatt fick vi välkomna både Socialdemokraternas Håkan Juholt och Miljöpartiets Gustav Fridolin in i debatten. Medierna har gjort sitt bästa för att fokusera på personer, men det är faktiskt så tråkigt att det är politiken som avgör.

Statsminister Fredrik Reinfeldt var tydlig med att regeringens fokus på ordning i de offentliga finanserna och en politik för arbete, bättre skola och välfärd är vägen till ett ännu starkare Sverige. Mot detta står fyra separata partier utan gemensamt program. De kunde inte ens få ihop ett fotobollslag, så Riksdagens tradition av en fotbollsmatch mellan regering och opposition fick ställas in.

Gustav Fridolin hade en ny retorik med ett personligt tilltal och talade väl om enskilda människor och välståndsskapande. I den mån det mer omsätts i konkreta förslag är det välkommet. Självklart är det också bra ju grönare tillväxten blir, inte minst i form av företagande inom green tech. Miljöpartiet sitter ju med i styrande majoritet i var tredje kommun så det känns som om det är mycket snack och lite resultat hos dem. Annars välkomnar jag ett samarbete med miljöpartiet för att få en långsiktig miljöpolitik men då måste de bli mer resultatorienterade.

Håkan Juholt höll ett spretigt anförande med enorma mängder utgiftslöften vars kostnad inte har bedömts. Han försökte påstå också att han står för det moderna i motsats till ett gammalt Sverige som han menar är på väg tillbaka. Han lösningar var med hjälp av gamla lösningar i form av statliga investeringar, återregleringar, högre skatter, restriktioner kring välfärdsföretag – med mera. Historien talar sitt tydliga språk när det gäller den typen av lösningar.

World transplant games
I fredags började ett viktigt evenemang i Sverige. Det är Göteborg som står som värd för de internationella idrottstävlingarna för transplanterade, World Transplant Games (WTG). Över 1.000 deltagare från 70 länder är här för att tävla i 13 olika grenar och deltagarna är i blandade åldrar, från 6 – 70 år. Tävlingarna påminner om de olympiska spelen i sin utformning men har en viktig skillnad, alla deltagare är transplanterade. Syftet med tävlingarna, förutom att låta deltagarna träffa människor i samma situation, är att synliggöra framgångarna med transplantation och öka tillgången på donerade organ.

Förutom tävlingarna, äger en hel del seminarier och andra event rum, runt om i Göteborg under denna vecka. Alla är gratis och öppna för allmänheten. Mer information kring tider och platser finns på: www.wtg2011.com

 Henrik Ripa (M) Lerum
Sveriges Riksdag
Socialutskottet

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://www.valfardsblogg.se/

Lämna ett svar