Färre flyg över Tollered och Floda med miljövänlig inflygning

 

Igår hade jag förmånen att var med när man presenterade det världsunika projektet VINGA (Validation and Improvement of Next Generation Airspace) på Göteborg Landvetter Airport. VINGA är ett nyskapande miljöprojekt inom den internationella flygbranschen som genomförs på Göteborg Landvetter Airport under 2011. Målet med VINGA är att radikalt minska buller och utsläpp från flygplan, och under dagen visade de hur det går till under en kort flygning. Dessutom berättade alla inblandade i projektet om förändringsarbetet och de miljövinster det redan ger. 1000 kg CO2 mindre per flygrörelse.

Det som gjorde mig som Lerumsbo och tidigare Kommunstyrelse ordförande i Lerum glad var att inte bara att det innebär miljövinster i form av minskade utsläpp och buller utan också att man inte kommer att flyga lika mycket över tätbebyggda områden. I Lerums kommun innebär det att man inte behöver flyga över Tollered och Floda utan kan flyg över mer obebyggda områden och en kortare sträcka. Nu vill vi se det här bli verklighet på alla flygningar. Många flygplan har den nya tekniken andra kommer att behöva uppgraderas.

VINGA-projektet är finansierat av det Europeiska SESAR-programmet som verkar för att modernisera flygtrafiken i Europa. I samarbete med AIRE, Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emission, arbetar SESAR för att effektivisera flygets energiförbrukning, minska koldioxidutsläppen och reducera buller i Europa.

I samarbetet ingår Swedavia, LFV, Novai, Airbus Quovadis och SESAR

Henrik Ripa (M) Lerum

Sveriges Riksdagen

Miljömålberedningen

 

http://HenrikRipa.se

0705-21 56 21

 

 

Lämna ett svar